Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Strany zjišťují své pozice a začínají spolu vyjednávat

K o p ř i v n i c e (dam) - Do komunálních voleb sice stále zbývají bezmála dva měsíce, ale na kopřivnické komunální scéně se již začínají objevovat první náznaky slibů a dohod, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit podobu místní radnice pro následující čtyři roky. Některé politické strany již začínají hledat společnou řeč a zvažují reálnost společné koalice.

Nejžádanější ‘nevěstou’ bude po volbách zřejmě KDU-ČSL, o utvoření koalice s ní totiž stojí obě nejsilnější strany ve městě, ODS i ČSSD. Podle předsedů obou zmíněných stran jsou právě křesťanští demokraté pro jejich partaj tím nejpřijatelnějším partnerem a první, s kým chtějí o případné koaliční spolupráci jednat. „Je to přirozené, jsme klasická středová strana, a jsme proto přijatelní jak pro mírně pravicové, tak pro mírně levicové strany,“ vysvětluje si zájem lídr lidovců Alois Janek.

Podle Janka je v současné době pravděpodobnějším partnerem pro koalici ČSSD. „Jestliže jsme měli doposud písemnou dohodu se sociálními demokraty, tak se budeme ptát nejdříve jich, jestli chtějí pokračovat. Pro klid ve městě by ale bylo dobré, kdyby jej vedla široká koalice více demokratických stran. Našim nejpřirozenějším partnerem je Unie svobody, také díky společnému vývoji obou stran po určité období. V zastupitelstvu by neměla být jen křehká, ale podstatná většina, protože v příštím období bude nutné i v souvislosti s reformou státní správy přijmout řadu důležitých rozhodnutí. Na komunální úrovni jsme tedy schopni spolupracovat se všemi demokratickými politickými stranami, které mají na prvním místě prospěch města,“ řekl Janek a dodal, že by se KDU-ČSL po volbách chtěla vyhnout spolupráci s komunisty, a také to, že vyjednávání s ODS bez bývalého starosty Josefa Jalůvky bude zřejmě snazší. Fungování na radnici ovšem není o politice, je o lidech a hlavně o práci. O všem je možno jednat až podle výsledku voleb. Jaké bude definitivní rozhodnutí KDU-ČSL, ukáže až vyjednávání po volbách. Jistý vliv by v této věci mohl mít i ředitel jedné ze zdejších základních škol Lumír Pospěch, který přijal třetí post na kandidátce lidovců za jedné podmínky.

„Mou podmínkou bylo, že KDU-ČSL nebude žádným způsobem spolupracovat s komunisty. Chtěl bych být v případě úspěchu strany ve volbách členem skupiny, která bude vyjednávat o uspořádání radnice. Mou osobní ambicí je v neposlední řadě politiku lidovců směřovat více doprava a přednostně vyjednávat o koalici s ODS,“ prozradil Lumír Pospěch s tím, že vedení místní KDU-ČSL, se kterým tuto záležitost projednával, splnění jeho podmínek slíbilo. „Neexistuje o tom sice žádný písemný záznam, ale podali jsme si na to ruku,“ doplnil nejvýše nasazený bezpartijní kandidát KDU-ČSL.

Snahu o příklon kopřivnické radnice doprava deklaruje především ODS. „Chceme, aby radnice byla co nejvíce pravicová. Naznačil jsem KDU-ČSL, že pokud společně získáme nadpoloviční většinu mandátů, máme zájem o koalici. Pokud ve volbách uspěje i Unie svobody, budeme jistě stát i o její spolupráci,“ nechal se slyšet šéf zdejších občanských demokratů Petr Chromečka. Podle jeho slov se ODS v případě nutnosti nebrání dokonce ani vyjednávání s ČSSD, naopak jakákoliv spolupráce s KSČM je prý předem vyloučena.

Podle současného starosty a předsedy kopřivnické ČSSD jsou zatím spekulace o povolebních partnerech předčasné. „Nejdříve musíme projednat ve vlastních řadách, jakou strategii zaujmeme. V této chvíli převládá názor, že by se to nemělo příliš lišit od roku 1998. Předpokládám, že proběhnou usilovná jednání o budoucí spolupráci především s KDU-ČSL. Rozhodně se ale nebráníme jednat s kteroukoliv politickou stranou v případě, že bude prezentovat rozumné lidi. Samotné volby ukáží, jak to všechno dopadne, jestli se budeme bavit s dalšími stranami,“ nechal se slyšet Tichánek.

Asi nejzdrženlivější jsou ve věcech povolebních vyjednávání komunisté. I tak však KSČM počítá s posílením svých pozic ve městě. „Nemyslím si, že je takticky správné o těchto věcech dopředu mluvit. Čeká se vždy na to, jaká bude politická síla daného subjektu. Je to předčasné. Myslím si ale, že jsme byli během tohoto období seriózními partnery a že bychom měli posílit své pozice ve městě,“ řekl předseda kopřivnických komunistů Karel Kuboš. Jeho strana bude údajně propagovat poměrné zastoupení stran v orgánech města a nebo se bude snažit o posílení své pozice ve stávající koalici s ČSSD a KDU-ČSL.


    [Top]    


Tatra pozmění plány prodeje svých dcer

K o p ř i v n i c e (dam) - Své původní záměry s prodejem dceřiných společností Tatry, zdá se, přehodnotili američtí majitelé automobilky.

Zájem prodat všechny společnosti, které přímo nesouvisejí s výrobou nákladních vozů, sice předseda tatrováckého představenstva Milota Srkal potvrdil, stejně tak ale i některé změny původních plánů.

„Některé záměry, které jsme měli, budeme měnit. Je to komplikovanější, než jsme si mysleli. Dceřiné společnosti, snad s výjimkou Energetiky, zajišťují mnoho různých činností a zbavovat se některých z nich by nebylo pro Tatru výhodné. Konkrétně to znamená, že například společnost Doprava Tatra neprodáme celou, ale některé její části si ponecháme,“ vysvětlil Milota Srkal.

Záměr prodat společnosti Energetiku, Galvanovnu, Dopravu či Tatrarest Američané deklarovali ještě před svým vstupem do automobilky, po svém vstupu do vedení Tatry pak začali s realizací tohoto záměru. Na konci května zájemci o prvních několik společností odevzdali své nabídky Tatře.

Vedení podniku podle Srkalových slov vybralo nejvýhodnější z nich a ty dále vyhodnocuje. Stav procesu prodeje je údajně u všech společností zhruba vyrovnaný a například ani prodej Energetiky, se kterým začalo již minulé vedení Tatry, není dnes v pokročilejším stadiu, než jaký je u ostatních dceřiných firem. „Nyní jsme ve fázi vyjednávání podmínek. Obě strany hledají pro sebe tu nejvýhodnější pozici, a tak budou jednání ještě nějakou dobu pokračovat,“ uvedl Srkal s tím, že ale stále platí zájem uzavřít alespoň některé prodeje do konce letošního roku.

Podle Srkala rozhodně Tatra nepřistoupí k tomu, aby prodávala svůj majetek pod cenou. „My nemáme zájem držet dceřiné společnosti. Zároveň nás ale nic nenutí k jejich urychlenému prodeji, a proto nás nikdo nemůže tlačit a snižovat cenu. Pokud se nedohodneme na vyhovujících podmínkách, tak prodej klidně protáhneme do příštího roku. Nutit nás nikdo nebude,“ tvrdí Milota Srkal. Největšímu zájmu kupujících se těší Doprava Tatra, o jejíž koupi se zajímalo výrazně více zájemců než o další společnosti, ale i ty prý mají potenciální kupce.

Šuškandu o tom, že peníze z prodeje Tatry, která se stále potýká s vážnými problémy, nepomohou, protože zmizí na zahraničních kontech, považuje Srkal za naprosto nesmyslnou.

„Všechny stržené prostředky půjdou ve sto procentech zpět do Tatry. Zda budou užity ke splácení minulých dluhů, nebo k investicím, bude záležet na momentálním cash flow. Ale je absolutně jisté, že to nepůjde do žádných dividend nebo dokonce, jak jsem slyšel, že si je rozdělíme mezi sebou. S takovými prostředky nejde manipulovat, a i kdyby šlo, tak to nepřipustíme,“ vzkázal jménem vedení Tatry šéf jejího představenstva.


    [Top]    


V říjnu se začne učit v Akademii třetího věku

K o p ř i v n i c e (ili) - První říjnovou středu se rozběhne v Kopřivnici vzdělávání seniorů pod názvem Akademie třetího věku. Studium je koncipováno jako dvouleté uzavřené zájmové studium, které je určeno lidem starším padesáti let. Je organizováno a realizováno na seriózních odborných základech, neposkytuje však vysokoškolské vzdělání ani žádnou kvalifikaci.

„Jeho smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné společnosti,“ přiblížil důvody realizace Akademie třetího věku ředitel příspěvkové organizace Kulturního domu Kopřivnice Vladan Jílek. Vzdělávání seniorů probíhá již v mnoha městech zpravidla pod názvem Univerzita třetího věku. „My jsme museli zvolit akademii, protože nemáme v našem městě univerzitu, pod jejíž patronací by tato forma vzdělávání mohla probíhat,“ vysvětlil Vladan Jílek.

Studium je rozděleno do čtyř semestrů po dobu dvou let. Délka jednoho semestru je stanovena na čtyři měsíce. Výuka v ročníku bude probíhat od října do konce května, a to dvě vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní, celkem tedy šestnáct dvojhodin za jeden rok. Aby mohla být Akademie třetího věku zahájena, je zapotřebí minimálně deseti zájemců. „Po domluvě s odborem školství máme podle počtu zájemců přislíbenou některou výukovou učebnu školy,“ dodal ředitel Jílek.

Jednotlivá témata semestrů, která byla volena tak, aby oslovila co nejširší veřejnost, jsou zaměřena na současné právo a základní formy podnikání, člověk ve zdraví a nemoci a jak nebýt rodině na obtíž s podtitulem Funkce seniora ve zdravě fungující rodině. Studium bude zahájeno na první pohled zdánlivě náročnějším tématem - Světový automobilový průmysl jako jeden z prostředků podnikání. „Je to tak trošku i symbolické. Automobilový průmysl tu má hluboké kořeny a víme, že v Kopřivnici a okolí jsou lidé staršího věku, kteří byli s Tatrou silně svázáni.

Navíc náš lektor Josef Svoboda je nejen špičkový odborník, ale dokáže dané téma zajímavě přiblížit lehce pochopitelným způsobem,“ upřesnil důvody volby prvního tématu, které bude zaměřeno výhradně na osobní automobily a příslušenství, Vladan Jílek.

Po ukončení jednotlivých semestrů dostanou studenti Akademie třetího věku na základě závěrečného pohovoru s lektorem, případně písemného testu, potvrzení o úspěšném absolvování semestru. Po úspěšném absolvování všech čtyř semestrů dostanou na závěr Osvědčení o absolvování Akademie třetího věku v Kopřivnici.

Zájemci o studium si mohou vyzvednout přihlášky na městském informačním centru v přízemí kulturního domu či k případným dotazům použít telefonní číslo 82 16 00.


    [Top]    


Přístavba úřadu si vyžádala mimořádnou schůzi rady

K o p ř i v n i c e (hod) - Mimořádná rada, která se sešla ve čtvrtek 29. září, měla na programu schůze dva body. Jedním bylo rozhodnutí o projektu na dostavbu budovy městského úřadu a druhým byla otázka odvolání proti rozhodnutí o výběrovém řízení na zakázku ‘Dodávka a montáž měřicí a regulační techniky v bytových domech města Kopřivnice’.

„Radě byly předloženy dva projekty na dostavbu úřadu. Rada města se ztotožnila s názorem vedení města a vybrala projekt, který se nám zdá po estetické stránce lepší a oproti druhému projektu je i o jeden a půl milionu levnější,“ komentoval projednávaný bod starosta Jiří Tichánek.

Podle slov starosty bylo na schůzce s projektanty zadáno, aby v rámci projektu zpracovali také otázku parkovacích míst okolo budovy městského úřadu.

„Jejich návrhy byly prezentovány o den později, tedy v pátek 30. srpna na poradě s architektem. Samozřejmě, že předpokládáme, že celá záležitost bude konzultována jak s naší dopravní komisí, tak hlavně s dopravním inspektorátem,“ doplnil starosta Tichánek.

Budova, která se má postavit a spojit se stávající budovou úřadu, bude pětipatrová. Po jejím dokončení by zde měli být přestěhováni všichni pracovníci z budovy z ulice Štefánikovy a všichni pracovníci, kteří přecházejí z okresu v rámci reformy veřejné správy.

Radní na své schůzi nevyhověli námitce firmy Impo, s. r. o., Karviná-Fryštát, která se odvolala proti rozhodnutí o veřejné zakázce na montáž měřicí a regulační techniky v bytových domech ve vlastnictví města, a potvrdili vítěze této veřejné zakázky, a to firmu Enbra, s. r. o., Brno.


    [Top]    


Přes dvě stovky dětí šly v pondělí poprvé do školy

  Mnohé prvňáčky na jejich první cestě
do školy doprovázeli nejen rodiče,
ale také mladší sourozenci.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Pro dvě stě šest dětí bylo pondělí 2. září svátkem. Tolik jich poprvé šlo do školy v doprovodu svých rodinných příslušníků. První zvonění přivedlo do všech základních škol ve městě a místních částech přes tři tisíce dvě stě školáků. Třináct prvních tříd se otevřelo v Kopřivnici a místních částech. Nejvíce dětí, a to pětapadesát, nastupuje do tří prvních tříd na ZŠ E. Zátopka. Základní školy dr. M. Horákové, Alšova a 17. listopadu otevírají po dvě třídy, náměstí, sv. Zdislava, Lubina a Mniší po jedné. Nejméně prvňáků přijali ve škole v Mniší, a to sedm.
 
 
 
 
 
 


    [Top]    


Vítěz letošního ročníku Everestu překonal svůj rekord o dvacet minut

Účastníci letošního výstupu
na Everest zdolávají první metry
náročné trati. Je mezi nimi i vítěz
a rekordman Štefan Groš (s číslem jedna).
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e - Ráno před startem nic nenasvědčovalo tomu, že by osmý ročník sportovně recesní akce Everest 2002 byl něčím výjimečným. A byl - padla spousta rekordů a padlo také dvanáct z osmapadesáti nadšenců, kteří chtěli zdolat 39x vrchol Červeného kamene. Jak upřesňovaly propozice pro rýpaly, ve skutečnosti se jedná o 25 výstupů při překonání převýšení 252 metrů a čtrnáct výstupů s převýšením 182 metry. I tak podle odhadu našlape jednotlivec sedmdesát pět osmdesát kilometrů.

Kolem lyžařské chaty po ránu vyrostlo deset stanů, které sloužily jako odpočinková depa a zázemí pro mnohdy silné podpůrné kolektivy soutěžících. Počasí se oproti minulému roku zlepšilo, ale celodenní slunce bylo lezcům na obtíž. Co však bezkonkurenčně převyšovalo ostatní ročníky, byl pořadatelský tým. Firma Foto Morava měla šťastnou ruku, když se o pomoc při zabezpečení akce obrátila na kopřivnický fotbalový klub. Fotbalisté pod neoficiálním vedením Aloise Masláka odvedli špičkový výkon. Jejich disciplínu, pracovitost a přesnost při evidenci si pochvalovali všichni účastníci.

V kategorii skupin, v níž startovalo sedm týmů, se hned prvním třem podařilo překonat dosavadní rekord. Ten letošní se tak posunul na neuvěřitelných deset hodin, které stačily šestičlenné skupině ke zdolání Everestu.

Největší pozornost přitahovala čtrnáctičlenná skupina sólolezců s trojnásobným vítězem předchozích ročníků Štefanem Grošem z Frenštátu pod Radhoštěm. Tentokrát se sešla poměrně silná konkurence a počátečně vysoce nasazená laťka Jiřím Zátopkem s ostravským vrchařem dávala tušit, že k obhájení titulu Grošem nedojde.

„Oba to od začátku přepálili, a když se dva perou, třetí se směje,“ komentoval průběh Groš. Jeho předpověď se potvrdila. Ostravák svou účast vzdal a tříkolový Zátopkův náskok Groš od osmnáctého kola začal pomalu stahovat.

„Rozhoduje se mezi 20. a 25. výstupem, ale až do konce posledního kola není nic jistého,“ svěřil se Groš, který si svůj rekord vylepšil o dvacet minut na 14 hodin 56 minut. Specialista na kopce naběhá měsíčně 200 kilometrů a při zdolávání Everestu upřednostňoval banány, energetické tyčinky pro cyklisty, vařené kuře a iontové nápoje. Stejně velký význam jako dlouhodobé přípravě a správné volbě stravy přikládá čtyřnásobný vítěz zabezpečovacímu týmu, který tentokrát tvořila manželka a starší syn s přítelkyní.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.