Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Dana Zátopková odhalila pomník svému manželovi

Vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi
v sobotu odhalila pomník, který má
Kopřivničanům a návštěvníkům města
připomínat zdejšího slavného rodáka.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Město Kopřivnice ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským muzeem v přírodě vypracovalo projekt s názvem Běh rodným krajem Emila Zátopka, který zahrnoval odhalení pamětní desky v Kopřivnici, běh z Kopřivnice do Rožnova, ale i další doprovodný program. Na jeho financování se podíleli realizátoři projektu, Moravskoslezský kraj na něj vyčlenil čtyři sta tisíc korun a další peníze věnovali i sponzoři.

V sobotu dopoledne vyvrcholily oslavy věnované kopřivnickému rodákovi Emilu Zátopkovi. Už od devíti hodin začal kulturní a sportovně recesní program před kulturním domem, ve kterém se představovaly místní soubory. Pro děti byly připraveny soutěže a před Technickým muzeem vyhrával místní dechový orchestr s mažoretkami. V deset hodin za přítomnosti všech pozvaných hostů odhalila Dana Zátopková pomník svému manželovi.

Dana Zátopková ve svém projevu před odhalením pomníku, který byl zahalen vlajkou s olympijskými kruhy, řekla: „Jsem ráda, že se vás tady tolik sešlo. Chtěla bych vás pozdravit nejen jménem svým, jako ženy, která s Emilem prožila víc jak padesát let, ale i jménem sportovců, Českého klubu olympioniků, který je zde hojně zastoupen. Emil je pro nás vzorem člověka, obyčejného kluka z Kopřivnice, který svou pílí, úsilím a rozumem byl schopný se probojovat až úplně na světovou špičku ve svém oboru. Musím říct, že nám dodával sportovní sebevědomí. Emil dokázal, že v každém koutě světa je jméno Zátopek známé.“

„Letos 22. října bude v parku Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne odhalena bronzová socha běžícího Emila Zátopka tak, jako je tam socha jeho předchůdce Nurmiho,“ prozradil ve svém krátkém vystoupení před pomníkem Emila Zátopka Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru.

Paní Dana Zátopková byla připravenými oslavami mile překvapena a dodala, „že všude cítila příjemnou atmosféru.“ Lidé ji na každém kroku zastavovali, protože ji chtěli poblahopřát, prohodit pár slov a také ji žádali o podpisy.

Kopřivnický starosta Jiří Tichánek byl s průběhem oslav a všech akcí, které se k tomuto projektu vázaly, spokojen. „Emila Zátopek je světovou legendou. Jsem přesvědčen o tom, že po tomto nultém ročníku se počet sportovců na startu ještě rozroste.“

„Vložené finanční prostředky z grantu Moravskoslezského kraje hodnotím jako velmi dobré. Jsem velmi rád, že se podařilo manžele Zátopkovy vrátit do našeho města, protože Emil se do svého rodiště moc nevracel. Byl jsem u toho, kdy jsme zřizovali společně s manžely Zátopkovými jejich expozici v muzeu. Myslím, že by bylo vhodné zvážit, zda by tento běh nemohl začínat v Rožnově a končit v Kopřivnici,“ dodal k hodnocení projektu Josef Jalůvka, zástupce hejtmana.


    [Top]    


Rada se zabývala tepelným hospodářstvím

K o p ř i v n i c e (hod) - Mimořádnou schůzi rady města spolu se seminářem v úterý 17. září si vyžádala situace, která nastala ve městě s rekonstrukcí tepelného hospodářství. „Na mimořádnou radu jsme si přizvali i dva zástupce z každé politické strany, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města, a také odborné firmy, které se zabývají teplem.

Po rozhovorech, které jsme vedli se zástupci pozvaných odborných firem, jsme se shodli v názoru, že zastupitelstvu doporučíme ke schválení deklarovat záměr města zachovat stávající soustavu centrálního zásobování teplem města Kopřivnice s napojením na centrální zdroj, který je v majetku Energetiky Tatra, a. s.,“ řekl k mimořádné schůzi starosta Jiří Tichánek.

Rada doporučila vedení města jednat se stávajícím i novým vlastníkem zdroje tepla o podmínkách dodávek tepla. „Došli jsme k závěru zahájit kroky k výběru finančního partnera a revokovat usnesení zastupitelstva města. Návrhy rady ohledně rekonstrukce tepelného hospodářství se bude zabývat zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání,“ dodal Tichánek.


    [Top]    


KTK bude od října šířit programy vzduchem

K o p ř i v n i c e (hod) - Na konci měsíce srpna byl uveden do zkušebního provozu vysílač umístěný na rozhledně na Bílá hoře, který bude sloužit k pokrytí místních částí a některých částí Kopřivnice, kde není šířena kabelová televize televizním signálem. V současné době je vysílač ve zkušebním provozu a Kabelová televize Kopřivnice provádí kontrolní měření pokrytí signálu a v některých lokalitách zkušebně instaluje první přijímací soupravy.

„Pro příjem televizního signálu je potřeba přijímací souprava, neboť použitý kmitočet je 11,7 GHz, který běžný televizor neumí zpracovat. Přijímací souprava se skládá z parabolické antény a vysokofrekvenčního konvertoru s napáječem. Vysílač distribuuje šest televizních programů - Čt1, Čt2, Novu, Primu, TA3 a vysílání KTK. Příjem zmíněných programů probíhá přímo z rozhledny Bílá hora. V současné době je dokončováno nastavování anténního systému, aby byl signál z pozemních vysílačů co nejkvalitnější. Signál programu KTK se dostává na Bílou horu z hlavní stanice kopřivnické kabelové televize mikrovlnným spojem,“ řekl ředitel KTK Jan Bittner.

Síla signálu v jednotlivých částech Kopřivnice a místních částí odpovídá vzdálenosti od vysílače, profilu terénu a možnému zastínění překážkami v cestě signálu. Aby bylo možno televizní signál přijímat, je nejdůležitějším požadavkem umístění přijímací antény v přímé viditelnosti na rozhlednu. Výhled by měl být otevřený, tj. nesmí se jednat o průzor mezi větvemi stromu nebo úzkou štěrbinu mezi domy. Signál se šíří v podstatě jako světlo a každé zaclonění ubírá na jeho síle. S rostoucí vzdáleností od vysílače a případnými terénními problémy je nutné použít větší průměr přijímací antény. Pro Kopřivnici a část Lubiny by měla být dostačující velikost antény šedesát centimetrů, konkrétní dispozice pro příjem signálu je však nutno řešit individuálně. Přijímací souprava je určená pro přímé připojení na televizní přijímač, čemuž odpovídá i výstupní úroveň signálu.

Pokud by měl být signál rozdělen do více televizorů nebo připojen na stávající rozvod, je třeba použít zesilovač, kterým se signál pro rozvod po domě nebo k druhému televizoru zesílí. Také je důležité mít v blízkosti televizoru zásuvku 230 V pro napájecí adaptér, který zajišťuje provoz přijímací soupravy. Parabolická anténa bude nainstalována na samostatném kovovém výložníku nebo na kovové trubce, která umožní její nasměrování vhodným směrem. Přesnosti nastavení parabolické antény bude odpovídat i kvalita signálu z přijímací soupravy. Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud se pro směrování použije měřicí přístroj.

„Abychom zjednodušili distribuci přijímacích souprav, rozhodli jsme se uspořádat v místních částech setkání s potenciálními zájemci, kterým zmíněnou technologii předvedeme, ukážeme montáž, nastavení a odpovíme na případné dotazy. Předpokládaný termín bude v prvé polovině října. Cena přijímací soupravy s parabolou 60 cm činí 4 590 Kč. V ceně není zahrnuta montáž a potřebný instalační materiál, který si mohou zákazníci zakoupit v naší prodejně. Prodej přijímacích souprav zahájíme v říjnu v prodejně KTK, která bude evidovat prodané přijímací soupravy. Vede nás k tomu požadavek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která nám umožnila rozšíření TKR tímto způsobem pouze pro lokalitu Kopřivnice a místních částí. V praxi to znamená, že každá uživatelská souprava má své evidenční číslo a bude u ní zaznamenán kupující s místem bydliště, kde je souprava nainstalována. Soupravy budeme prodávat pouze občanům s trvalým bydlištěm v Kopřivnici. V případě dotazů souvisejících s vysílačem využijte naší e-mailové adresy: ktk@ktk.cz. Další podrobnosti najdete na www.ktk.cz, případně na telefonu 556 821 076,“ dodal Bittner.


    [Top]    


Strany už mají přidělena čísla, pod kterými půjdou do voleb

K o p ř i v n i c e (hod) - Už čtrnáct dní jsou známa čísla, pod kterými vybudou vystupovat všechny politické strany či sdružení v komunálních volbách, které se uskuteční v pátek 1. a v sobotu 2. listopadu. V Kopřivnici kandiduje osm stran a sdružení.

Pod číslem jedna bude kandidovat Komunistická strana Čech a Moravy, dvojka patří Občanské demokratické straně, trojka Straně za životní jistoty, čtverka Sdružení nezávislých, pětka Unii svobody - Demokratické unii, šestka - Křesťanské a demokratické unii - Československé straně lidové, sedmička Naději a osmička České straně sociálně demokratické.

Na kandidátní listině se bude ucházet o post starosty, tří uvolněných členů rady a o post zastupitele celkem sto sedmdesát šest lidí, ze kterých si budou občané Kopřivnice a místních částí vybírat.


    [Top]    


K překonání rekordu chybělo devět budíků

  Jen o chlup utekl Kopřivničanům
’budíkový’ rekord. K překonání stávajícího
rekordu jich chybělo pouhých devět.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Devět budíků chybělo Kopřivničanům k překonání rekordu z Chomutova, kde v jednu dobu na jednom místě zvonilo 526 budíků. Koprodrnčení bylo jedním bodem z kulturně recesního programu, který připravili pracovníci domu dětí a mládeže a firmy Ludvík Moravia, jež se konaly v rámci programu Běhu rodným krajem Emila Zátopka.

Rozhodčí Valový z agentury Dobrý den, který byl na akci přítomen, řekl, že Kopřivničané mají alespoň důvod svůj rekord překonat. Eva Müllerová, ředitelka DDM, řekla, že ji mrzí, že se rekord nepodařilo překonat.
 
 
 
 
 


    [Top]    


Lidé si v rámci Dne zdraví nechali především změřit tlak a cholesterol

K o p ř i v n i c e - Pravidelná akce Den zdraví s Revírní bratrskou pojišťovnou pořádaný ve spolupráci s kulturním domem se těší mezi občany velké popularitě. „Přestože nabízíme totéž, na co má nárok občan u lékaře, v rámci naší akce se dozví výsledky obratem,“ odůvodnila zájem návštěvníků pracovnice RBP Ludmila Matulová. Ti proudili nepřetržitě během celého dne, před zahájením se však utvořila fronta zájemců o měření krevního tlaku, cholesterolu, cukru v krvi a osteoporózy až na schody.

Zdravotní a lékařský personál poskytl vyšetření sedmašedesáti občanům, klientům RBP bezplatně, ostatní si službu uhradili. „Nejvyšší naměřená hodnota tlaku dosáhla 190, ale jednalo se o pacienta, který se na vysoký krevní tlak léčí a ráno si nevzal tabletku. Zvýšený cholesterol byl zaznamenán u většiny zájemců, v jednom případě přes 2 mmol/l nad přípustný limit,“ uvedla zdravotní sestra Věra Vrábliková z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

„Poskytovali jsme kvantitativní měření s následnou konzultací lékaře včetně doporučení úprav např. stravovacího režimu a poskytnutí zdravotně výchovných materiálů příslušných rizikových faktorů,“ shrnula působení zdravotníků lékařka Ludmila Bystroňová. Velkou propagaci pracovníci KHS věnovali poradně pro odvykání kouření, která každou středu v Ostravě od 12.30 do 16.30 poskytuje bezplatné poradenství. Objednat se můžete na čísle 596 118 505.

Stranou zájmu nezůstaly ani stánky se zdravou výživou, bylinnou kosmetikou, zdravotními potřebami, čaji, orientálním kořením a relaxační hudbou a literaturou. Skvělou ochutnávku vegetariánských pokrmů - slaných i sladkých - připravili vyznavači jógy v denním životě.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.