Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 33/2002
ze dne 26. září 2002

Zprávy z města a okolí

Získat kvalitního učitele je prý mnohdy problém

Místní středisko SME skončí na konci roku

V Kauflandu se už minulý víkend poprvé nakupovalo

Do centra budou vysazeny stromky

Nebezpečný odpad patří na třídicí linku

V Závišicích měli připraveny zabijačkové hody

Soukromí vlastníci se musí ze zákona starat o své pozemky

Stíny

Od úterý mohou strany vylepovat volební plakáty

Třídění odpadu chtějí politici rozšiřovat

Čištění vod prý podpoří všichni

Kvalitě vzduchu v Kopřivnici prý nejvíc škodí automobily

Za skládku vysoká pokuta

Zeleně ve městě je prý dost, ale potřebuje zkvalitňovat

Krátce

Nepořádným majitelům psů hrozí kandidáti tvrdšími postihy

Děti uctili běžce obrázky

O dopisnice a ruční razítko byl zájem

Čtyři hoši a dvě dívky se utkali ve finále vědomostní soutěže


    [Top]    


Získat kvalitního učitele je prý mnohdy problém

K o p ř i v n i c e (dam) - Velké problémy by v případě uvedení do praxe nadělaly plány ministryně Petry Buzkové kopřivnickým školám. Ta se krátce po svém uvedení do funkce nechala slyšet, že školy by mohly na zvýšení platů svých učitelů ušetřit tak, že nebudou zaměstnávat nekvalifikované a přesluhující kantory. Pokud by se z této vize stalo ministerské nařízení, mohlo by podle některých ředitelů dojít k ohrožení výuky na místních školách.

Všichni ředitelé bez výjimky prohlašují, že zaměstnávají důchodce či neaprobované učitele jen proto, že nemají jinou možnost. „Když to nebude nutné, rozhodně nebudu důchodce zaměstnávat už jenom z toho důvodu, že jeho práce je pro školu nejdražší, neboť musí dostat nejvyšší možnou tarifní mzdu. Jsme ale bohužel v situaci, kdy se lidé učit nehrnou,“ tvrdí ředitel ZŠ Milady Horákové Lumír Pospěch, který má v učitelském sboru dvě přesluhující kantorky. Dva důchodci vyučují například také ve škole na ulici 17. listopadu. „Pokud chci, aby byl předmět vyučován odborně a kvalitně, nemám jinou možnost než důchodce zaměstnat. Nikoho jiného na jeho místo totiž neseženu,“ tvrdí tamní ředitel Jiří Stoško. Stejně jsou na tom také zbývající kopřivnické školy. Pokud není přesluhující kantor přímo trvalým členem sboru, tak alespoň zaskakuje za dlouhodobě nemocné mladší kolegy či učitelky na mateřské dovolené.

V případě aprobovanosti může být situace ještě horší. Zejména aprobovaný angličtinář či učitel výpočetní techniky je podle ředitelů základních škol naprostou raritou. „S jazykáři je opravdu problém. V celé Kopřivnici je, pokud vím, snad jen jediný aprobovaný učitel angličtiny,“ nechal se slyšet ředitel ZŠ Emila Zátopka Jan Mužík. Pokud by ministerstvo zakázalo zaměstnávat neaprobované učitele, musela by podle něj zmizet angličtina z rozvrhů. Na vině tohoto neutěšeného stavu jsou podle všeho především peníze. „Plně kvalifikovaného a aprobovaného učitele cizích jazyků či informatiky do školy dostanu jen stěží, když v soukromé firmě si takový počítačový odborník vydělá klidně dvakrát či třikrát tolik,“ říká Pavel Janek, jenž řídí církevní školu sv. Zdislavy. Totéž potvrzují i slova Milana Bureše ze ZŠ na ulici Alšově. Podle něj se situace nebude zlepšovat dříve, než začnou učitelské platy výrazněji stoupat. Peníze údajně mohou také za to, že mezi učiteli stále výrazně převládají ženy, muži totiž častěji hledají lukrativnější místo. Do neřešitelné situace by příkaz propustit neaprobované kantory dostal například malotřídku v Mniší, ze tří pedagogických pracovníků by totiž na škole zbyl jen jediný. Všichni ředitelé místních škol se navíc shodli na tom, že většina jim podřízených neaprobovaných kantorů si dálkově dokončuje požadované vzdělání.

Oslovení ředitelé základních škol jsou navíc skeptičtí k efektu, který by mohlo propuštění všech důchodců a neaprobovaných kantorů přinést. „Ušetřilo by se jen velice málo. Jedinou cestou, jak ušetřit, by bylo zvýšení úvazku vyučujícím, a nebo zvýšením počtu žáků ve třídách,“ nechal se slyšet Lumír Pospěch. V obou případech jde podle jeho slov o cestu špatným směrem. „Dnes se rodiče prvňáčků ptají, kolik bude žáků ve třídě, a rozhodně raději slyší dvacet než třicet,“ uzavřel Pospěch.


    [Top]    


Místní středisko SME skončí na konci roku

K o p ř i v n i c e (dam) - Už příští týden mělo být uzavřeno zdejší středisko služeb Severomoravské energetiky (SME), nakonec však bude zákazníkům sloužit ještě do konce roku. Zrušení pobočky se nelíbí skupině občanů Kopřivnice, kteří se se žádostí o pomoc obrátili i na kopřivnickou radnici. Podle nich bylo středisko služeb lidmi z Kopřivnice hojně využíváno a nutnost dojíždění do Nového Jičína při vyřizování všech záležitostí spojených se službami SME považují za skandální.

Podle mluvčího SME Pavla Nováčka je ale rozhořčení některých Kopřivničanů zcela zbytečné. „V podstatě stejnou nabídku služeb bude i nadále na stejném místě zajišťovat náš smluvní partner, kterým bude nějaká místní elektroinstalační firma,“ uvedl Nováček. Činnosti, které zákazníkům SME nenabídne jejich smluvní partner, prý pak lidé budou moci realizovat prostřednictvím telefonu.


    [Top]    


V Kauflandu se už minulý víkend poprvé nakupovalo

  První nakupující přivítal o víkendu
nově otevřený supermarket Kaufland.
Nový obchod zahájil provoz jen několik dní
po kolaudaci.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Minulé úterý došlo ke kolaudaci dvou staveb - supermarketu Kaufland a příjezdové komunikace s dopravními plochami.

„Při kolaudačním řízení byly shledány pouze nedodělky drobného charakteru, které byly obratem odstraněny,“ uvedla vedoucí stavebního odboru Šárka Fabiánová. Jednalo se například o nenainstalováni reklamní kostky, nekvalitně provedené vodorovné dopravní značení či úklid svahu kolem železniční trati.

Stavba byla náročná nejen svým rozsahem a precizností, zvýšenými nároky na zakládání, ale hlavně umístěním v centru města. „Vlastní proces výstavby ani likvidace starého závodu, která výstavbě předcházela, okolí nadměrně neobtěžovaly,“ dodala Fabiánová.

Zároveň bude do provozu uvedena nová autobusová zastávka pro výstup. Město v současné době projednává, aby na ní zastavovaly všechny autobusy jedoucí od polikliniky na autobusové nádraží. Do této doby byla zastávka využívána pouze v ranních hodinách pro výstup školáků Základní školy sv. Zdislavy.

Samotný supermarket Kaufland se poprvé zákazníkům otevřel na konci minulého týdne.


    [Top]    


Do centra budou vysazeny stromky

K o p ř i v n i c e (ili) - Od poloviny měsíce začaly už dlouho avizované úpravy centra města. Na pěší zóně došlo k odstranění stávajících betonových truhlíků o velikosti sedm krát jedenáct metrů, které budou nahrazeny menšími o velikosti dva krát dva metry. Ty budou navíc opatřeny lavičkami.

„Tímto krokem se zlepší průhlednost, dostupnost a vazba na přilehlé obchody,“ odůvodnila svůj návrh autorka projektu Pavla Kašubová z odboru životního prostředí. Alej v pěší zóně bude tvořena několika kusy okrasné třešně. Výsadba aleje nepůjde z rozpočtu města, ale bude realizována prostřednictvím tzv. náhradních výsadeb.

Výsadbou zeleně byla zahájena první etapa úprav centra města. Na ni budou navazovat další tak, aby ve městě vznikla příjemná odpočinková zóna.


    [Top]    


Nebezpečný odpad patří na třídicí linku

K o p ř i v n i c e (dam) - Stále častěji se v kontejnerech přistavovaných v ulicích města pro odložení objemného odpadu objevují odpady nebezpečného charakteru. Ledničky, televizory či plechovky od barev a chemikálií přitom nutí Slumeko všechny kontejnery před odvozem na skládku znovu přetřídit.

„Nedovedu si to vysvětlit, ale letošní rok je v tomto ohledu horší než ty předchozí a přitom nebezpečného odpadu jsme také sesbírali více než vloni,“ tvrdí Jiří Sopuch ze společnosti Slumeko, která má v Kopřivnici odvoz odpadu na starosti.

Ještě poměrně nedávno zaměstnanci Slumeka kontrolovali přímo u velkoobjemových van, kdo a jaký odpad do nich odkládá. „Tento postup byl sice účinný, ale zvedá náklady. Postupně jsme kontroly odbourali. Odvoz odpadu tímto způsobem funguje již několik let a mysleli jsme, že lidé jsou seznámeni s tím, co do van patří a co nikoliv,“ nechal se slyšet Sopuch. Důvodem k odbourání kontrol byla přitom snaha o co největší hospodárnost. „Musíme sledovat veškeré náklady a ty se pak promítnou do cen a poplatku pro občany. Ze zákona o odpadech rostou poplatky na skládkách, a pokud do toho budeme zahrnovat náklady na zaplacení přesčasových hodin našeho zaměstnance, cena by musela jít znovu nahoru. Poctiví a pořádní občané by pak na ty druhé dopláceli,“ řekl Sopuch s tím, že zatím Slumeko se znovuzavedením kontrol nepočítá.

Do kontejnerů prý patří veškerý odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a je natolik objemný, že se nevejde do popelnice. Týká se to tedy zejména starého nábytku, koberců, kočárků, sáněk, lyží a podobných věcí.

Nebezpečný odpad, mezi který patří ledničky, televizory, zářivky, chemikálie či léky, je pak nutné odevzdat v pojízdné sběrně nebezpečného odpadu nebo přímo na třídící lince na ulici Panské. Využít služeb oranžového autobusu sloužícího jako pojízdná sběrna nebezpečného odpadu mohli Kopřivničané již na jaře, podzimní svoz, který měl být zahájen koncem tohoto týdne, se však neuskuteční. „Veškeré finance určené pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů z rozpočtu byly již vyčerpány. Vybralo se totiž daleko více odpadů než vloni,“ vysvětlil Sopuch. Nebezpečný odpad bude však i nadále možné odevzdávat přímo na dotřiďovací lince Slumeka.


    [Top]    


V Závišicích měli připraveny zabijačkové hody

Z á v i š i c e (ili) - Druhou největší společenskou akcí po sportovních hrách je pro členy Sdružení zdravotně postižených v Kopřivnici sportovně kulturní akce v Závišicích. Celodenní akce se zabijačkovými hody se zúčastnilo na sto třicet handicapovaných občanů. „Protože naše členská základna čítá přes tři stovky členů, nemáme tolik možností se scházet ve větším počtu. V tom nám starosta Závišic vychází plně vstříc. Navíc zajistil vystoupení dětského tanečního krojovaného souboru,“ uvedla místopředsedkyně organizace Renáta Byrtusová. Soutěže a hry navíc v odpoledních hodinách obohatilo vystoupení Buřinek.


    [Top]    


Soukromí vlastníci se musí ze zákona starat o své pozemky

K o p ř i v n i c e (ili) - Soukromým vlastníkům, kterým byly v rámci restituce vráceny pozemky, vznikla zároveň povinnost o ně pečovat. „V současné době se nám úspěšně podařilo vyřešit problém zaplevelených pozemků pod Bílou horou,“ pochvalují si na odboru životního prostředí. „Podobné řešení předpokládáme i se dvěma pozemky v Mniší. Nebude to však tak snadné, protože u jednoho z nich se nám teprve nedávno podařilo vypátrat vlastníka, majitelé druhého pozemku na výzvy nereagují. Mohou se proto dočkat nemilých sankcí.“

Podle § 4 zákona č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči vlastníci pozemků nebo osoby, které je používají z jiného právního důvodu, jsou povinni při své činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby v důsledku jejich přemnožení nevznikla škoda jiným osobám a aby nedošlo k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat. Škodlivými organismy se rozumějí původci chorob rostlin, škůdci živočišného původu a také plevele, kteří působí škodu na rostlinách nebo rostlinných produktech. Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu až do výše pět set tisíc korun.

V této souvislosti vyzývá odbor životního prostředí Městského úřadu v Kopřivnici všechny občany, kteří objeví či vědí o takto zanedbaných pozemcích, aby tuto skutečnost nahlásili přímo na odbor ŽP-VLHZ, tel. 556 879 680 nebo 556 879 681.


    [Top]    


Stíny

Dne 19. září byly policejním inspektorem OOP Kopřivnice podle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán pokus trestného činu ublížení na zdraví, kterého se dopustili dva nezletilí, kteří 28. srpna na ulici Pod Morávií u domu fyzicky napadli poškozeného, který je také nezletilý, tak, že ho nejprve za jízdy shodili z jízdního kola a po pádu na vozovku ho dvakrát kopli do hlavy a zad. Způsobili mu zhmoždění hlavy a krční páteře s dobou léčení do sedmi dnů. Případ byl šetřen jako přestupek a po odborném vyjádření lékaře byl překvalifikován na trestný čin. Po zadokumentování byl případ pro nízký věk pachatelů odložen.

Dne 20. září v 10.30 hodin přijala stálá služba MP telefonické oznámení, že z jednoho bytu na ul. Obránců míru se valí dým. Hlídka na místě zjistila od sousedů, že majitel bytu je pravděpodobně doma, zkoušela zvonit a po chvíli otevřel majitel bytu, který hlídce sdělil, že si vaří na sporáku jídlo a přitom usnul. Naštěstí nebylo nutno volat hasiče a muž neutrpěl žádnou újmu na zdraví.

Dne 21. září v 18.40 hodin telefonicky oznámil zaměstnanec Kulturního domu v Kopřivnici, že po schodišti pobíhá pes a lidé mají strach, aby je nenapadl. Hlídka městské policie psa odchytila a podle známky zjistila, že pes pochází z Havířova. Pes byl umístěn na útulek. Ve večerních hodinách se na služebnu dostavil majitel psa. Dotyčnému byla uložena bloková pokuta.


    [Top]    


Od úterý mohou strany vylepovat volební plakáty

K o p ř i v n i c e (hod) - Starosta města Jiří Tichánek vyhradil plochu pro vylepení volebních plakátů podle paragrafu 30 zákona č. 491/01 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. „Volební strany, které kandidují do zastupitelstva města v listopadových volbách, mohou využít pro vylepení svých plakátů prostor na čtyřech barevných kovových skružích, které budou umístěny podél pěší zóny u kulturního domu. Na skružích bude každé straně vyhrazena plocha označena číslem strany, pod kterým bude kandidovat ve volbách. Vylepovací plocha bude připravena od úterý 1. října,“ sdělila Jana Sopuchová, pracovnice městského úřadu, která má volby na starosti.


    [Top]    


Třídění odpadu chtějí politici rozšiřovat

Separaci odpadů mají ve svých
ekologických programech všechny
místní strany, část z nich chce třídění
odpadů ještě rozšiřovat.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Zvyšovat objem vytříděného odpadu. To je jeden ze způsobů, jak chtějí uchazeči o místa komunálních politiků prospět životnímu prostředí ve městě. Podporu již fungujícímu systému třídění odpadu ve městě slibují lidé ze všech osmi stran jdoucích do listopadových voleb jednohlasně. Způsoby, jak separaci dál podporovat, se však již liší.

Například ODS či kandidátka Naděje si přeje motivovat občany k třídění odpadků prostřednictvím jejich peněženek. „Lidé, kteří budou třídit odpad, by měli mít nějakou finanční úlevu, aby se jim to vyplatilo, a profitovat na tom bude i město,“ tvrdí předseda místní ODS Petr Chromečka.

Kandidáti Unie svobody by zase rádi zvýšili počet kontejnerů na separovaný odpad v ulicích města. Jejich cílem je navíc také rozšířit sortiment separovaných odpadů. „Chybí tady například třídění kovového odpadu, přitom třeba výroba hliníku je obrovsky energeticky náročná. Vhodné by bylo vybudovat rovněž zázemí pro třídění biologického odpadu, kterého vzniká poměrně hodně a po snadné recyklaci se může vrátit zpět do přírody,“ říká lídr kandidátky US Dalibor Kloc. KDU-ČSL ústy Aloise Janka s navýšením počtu kontejnerů pro tříděný odpad v zásadě souhlasí. „Především v místních částech by to bylo opravdu dobré. Může však být problém najít vhodná místa pro jejich umístění,“ obává se.

ČSSD hodlá i v dalším období finančně podporovat činnost zdejší dotřiďovací linky. „Její provoz je zatím ztrátový a bez příspěvku města se neobejde,“ tvrdí předseda sociálních demokratů Jiří Tichánek. S dotováním třídicí linky koneckonců souhlasí i kandidáti ostatních kandidujících stran a sdružení, i když například ODS či Naděje doufají, že již brzy přijde doba, kdy se stane linka ekonomicky soběstačnou.

S dalším nápadem, jak smysluplně využít alespoň část odpadů z kopřivnických domácností, přišla Marie Pešlová. „V souvislosti s restrukturalizací tepelného hospodářství města by bylo vhodné dohodnout, aby část odpadů skončila jako palivo pro výrobu tepla. Jistojistě by to snížilo jeho cenu,“ tvrdí žena, jež vede kandidátku Naděje. Většina politiků svým voličům rovněž slibuje, že se bude snažit zajistit, aby byl kolem kontejnerů a popelnic pořádek, a bude bránit množení potkanů.


    [Top]    


Čištění vod prý podpoří všichni

K o p ř i v n i c e (dam) - Odpadní vody z místních částí a okrajových lokalit Kopřivnice, které až doposud vtékají do vodních toků, budou během následujícího volebního období svedeny do rozšířené čistírny společnosti SmVak.

„Se vstupem do Evropské unie bude nutné čistit veškeré odpadní vody. Nyní už existuje projekt na svedení odpadních vod z místních částí do kopřivnické čističky. Tam, kde nebude napojení na kanalizaci možné, budou muset být postaveny lokální čističky,“ tvrdí Alois Janek z KDU-ČSL. Projekt, který bude stát víc jak 200 milionů korun, podporují bez výjimky všechny kandidující strany a všechny slibují, že se zasadí o to, aby investice postihla městskou kasu co nejméně. „Je třeba hledat prostředky ve státních fondech a hlavně u EU. Pokud se o tyto prostředky přihlásíme včas, město zaplatí jen menší část nákladů,“ tvrdí Petr Chromečka z ODS, stejný postup pak propagují kandidáti ČSSD, KSČM, Naděje či Unie svobody. Podle Alžběty Marinové ze Strany za životní jistoty by bylo ještě před započetím stavby dobré zvážit, zda by pro město nebylo výhodnější postavit a provozovat vlastní čističku. „Tím, že se o čištění vod bude starat soukromá společnost, se město sice zbaví nákladů, ale zároveň i budoucích zisků,“ tvrdí předsedkyně místní organizace SZJ. Šéf místních unionistů Dalibor Kloc doporučuje provést revizi stávajícího projektu. „Bylo by dobré ujistit se, zda nehrozí nebezpečí vyplavení při velké vodě,“ řekl Kloc.


    [Top]    


Kvalitě vzduchu v Kopřivnici prý nejvíc škodí automobily

K o p ř i v n i c e (dam) - Zjistit aktuální stav emisí v ovzduší nad Kopřivnicí slibuje Sdružení nezávislých kandidátů. Péči o čistotu vzduchu, který dýcháme, slibují také ostatní kandidující strany, podle kterých je hlavním znečišťovatelem ovzduší automobilová doprava. „Je to samozřejmě věc peněz, ale dokud nebude vybudován obchvat, bude provoz narůstat. Chybou podle mne bylo umožnit průjezd kamionové dopravy ze zvažované cementárny přes centrum města,“ tvrdí Dalibor Kloc z US. Podle Marie Pešlové z kandidátky Naděje bylo zase chybou umožnění stavby supermarketu Kaufland u centra města, neboť i to bude podle ní mít negativní vliv na růst dopravy. Podle občanských demokratů je nutné problém řešit obchvatem města, pro který chtějí v následujících čtyřech letech alespoň vytvořit dokumentaci. Komunisté by pak rádi zajistili plynulejší dopravu ve městě úpravami několika křižovatek a rekonstrukcí ulice Štramberská. Současní partneři z radnice ČSSD a KDU-ČSL pak občanům bydlícím podél hlavních tahů městem slibují lepší utěsnění oken či stavbu protihlukových bariér. SZJ by podél cest ráda viděla keře tlumící hluk a zachycující prach.


    [Top]    


Za skládku vysoká pokuta

K o p ř i v n i c e (dam) - Pokračovat v monitorování a odstraňování černých skládek a prosazovat další zpřísňování postihů za jejich vytváření chtějí i po volbách pokračovat v současné době vládnoucí sociální demokraté.

Podle předsedy komunistů by měly být při prevenci vzniku skládek v okolí měst aktivnější ekologické organizace a policie. „Veškeré peníze, které se na pokutách skládky vyberou, musejí bezpodmínečně směřovat zpět na jejich likvidaci,“ tvrdí Karel Kuboš z KSČM. Velmi podobný postup a navíc ještě zpřísnění sankcí hodlá po volbách prosazovat ODS.

Snad jako jediní si zvýšení pokut za černé skládky nepřejí unionisté. Jejich předseda přichází s originálním řešením „Místo pokut by se tyto prohřešky měly trestat veřejně prospěšnými pracemi na likvidaci skládek. Skládku, kde byl provinilec přistižen, odstraní a zlikviduje také další, jejíž autor je neznámý. Pak si lidé znečišťování přírody rozmyslí,“ tvrdí předseda místní US Dalibor Kloc. S postihy souhlasí také lidovci či Naděje, problém podle nich ale je spíše v tom, jak ty, kdo skládky tvoří, přichytit při činu a jejich provinění jim dokázat, a právě do této oblasti chtějí směřovat své síly. SZJ pak vidí řešení především v důsledné osvětě mezi dětmi i dospělými občany města.


    [Top]    


Zeleně ve městě je prý dost, ale potřebuje zkvalitňovat

  V centru města se začalo s radikálními
úpravami zeleně. Zkvalitňování parků
a dalších zelených ploch slibují všichni
komunální kandidáti.

Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Jako zelené město vidí Kopřivnici většina kandidátů na post zastupitele. Ve svých programech se tedy strany většinou zaměřují na důslednější údržbu a především zkvalitňování již existujících zelených ploch. „Je třeba pokračovat ve výsadbě zeleně, výsadbách lesů, sledovat čistotu vzduchu a vod,“ tvrdí například ODS. Zdravé a příjemné životní prostředí je i cílem Naděje. „Péči o zeleň v Kopřivnici chybí koncepčnost. Stromy stárnou a musí být obnovovány. Chceme také podporovat to, aby veřejnost mohla sama rozhodovat o větších zásazích do zeleně,“ tvrdí lídr Naděje Marie Pešlová. Důsledné naplňování nově vytvořené koncepce zeleně ve městě je i cílem KDU-ČSL. „Je třeba, aby zeleň byla tam, kam patří. V současné době mnoho nevhodně vysázených stronů ohrožuje podzemní inženýrské sítě a působí nám obrovské problémy,“ tvrdí lídr lidovců Alois Janek. Unie svobody by ráda obměnila sortiment dřevin rostoucích ve městě. „Například topol je, myslím, pro městskou zástavbu naprosto nevhodnou dřevinou, a proto chceme jejich postupné nahrazení vhodnějšími druhy stromů,“ řekl předseda US Dalibor Kloc. ČSSD a komunisté chtějí zkvalitnit zeleň v centru města a také dětská hřiště v parcích a na sídlištích. Strana za životní jistoty pak chce co nejvíce zamezit vandalismu a ničení zeleně samotnými občany města. „Lidé si musí uvědomit, že životní prostředí je to nejcennější, co máme,“ tvrdí její předsedkyně.


    [Top]    


Krátce

  • Podporu ekologickým organizacím, jako je například místní sdružení Hájenka, slibují téměř všichni kandidáti. Podle nich mají tato sdružení v ochraně přírody nezastupitelnou úlohu. Snad jen Unie svobody by raději viděla, aby si ekologové na činnost sami vydělali či hledali peníze u sponzorů.
  • Propagovat a podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie především u nově budovaných rodinných domků zahrnuli do svého programu Unie svobody a Sdružení nezávislých. Zvýšení využívání alternativních zdrojů energie, jakými je např. sluneční záření, totiž vyžaduje i EU.

    [Top]    


Nepořádným majitelům psů hrozí kandidáti tvrdšími postihy

K o p ř i v n i c e (dam) - Zdejší politici si podle všeho nedělají iluze o tom, že právě oni budou těmi, kdo vyřeší problém s venčením domácích mazlíčků v ulicích města. Přesto však nechtějí nechat tuto oblast bez povšimnutí a vůči chovatelům, kteří po svých psech neuklízejí, slibují tvrdší postup.

„Znečišťování města psími výkaly je nešvar, se kterým bojují radnice nejen u nás, ale i za hranicemi. Budeme se snažit o maximální osvětu a vysvětlíme lidem, aby prostřednictvím svého miláčka neobtěžovali další obyvatele města,“ tvrdí předseda kopřivnických komunistů Karel Kuboš. KSČM se podle jeho slov bude navíc zasazovat za kompletní evidenci všech psů. „Je nutné, aby každý pes ve městě byl snadno identifikovatelný,“ tvrdí Kuboš.

Přitvrdit sankce za neuklízení psích výkalů chtějí sociální demokraté. „Je potřeba zvýšit postihy těm, kteří psům nevěnují náležitou pozornost, a to se netýká jen samotného odklízení výkalů, ale také toho, že psi pobíhají volně bez vodítka či náhubku.

KDU-ČSL by ráda problém řešila na vyšší úrovni než jen v Kopřivnici. „Je třeba vyvíjet tlak na zákonodárce, aby dali městské policii více pravomocí pro řešení takovýchto přestupků. Je to obrovsky módní záležitost, chovat doma zvíře. Tvrdý postih je jediná možnost, jak těmto problémům alespoň částečně zamezit,“ tvrdí Alois Janek. Podle jeho slov je však nutné, aby město, dříve než zavede tvrdé sankce, poskytlo občanům také odpovídající servis, ať už v podobě speciálních košů a sáčků na psí exkrementy, či rozdáváním sáčků s lopatičkami.

S tím, že je třeba chovatelům psů nabídnout jistý servis, souhlasí i ODS. Její předseda Petr Chromečka je však přesto poměrně skeptický. „Někde se zkoušejí psí záchodky, speciální koše a podobně, ale i to se mine účinkem, když se nezmění přístup lidí. Je třeba dělat osvětu, a pokud to nepomůže, přitvrdit sankce. Jiné řešení není,“ tvrdí.

Uhlídat nepořádné majitele psů není v silách městských strážníků, shodují se oslovení kandidáti. S nápadem, jak jim ulehčit, přichází Strana za životní jistoty, její předsedkyně Alžběta Marinová by do ulic vyslala jakési občanské hlídky. „Důchodci a nebo školáci by mohli ve vytipovaných oblastech lidi venčící své psy sledovat a hlídat,“ myslí si Marinová.

Unie svobody by ráda ve městě vytipovala lokalitu, kde se budou moci psi pohybovat bez větších omezení a něco podobného hodlá prosazovat také Naděje nebo lidovci. Strana Naděje s Marií Pešlovou v čele kandidátky hodlá navíc zprůhlednit občanům to, jak jsou využívány prostředky vybrané v podobě poplatků ze psů. „Myslím, že by bylo také dobré odstupňovat výši poplatku podle velikosti psa. U nebezpečných plemen psů by pak mohl majitel získat úlevu z poplatku, pokud předloží osvědčení o tom, že jeho pes prošel výcvikem,“ nechala se slyšet Pešlová.

Zvýšená pozornost by pak podle zástupců všech stran měla být věnována především dětským hřištím. Někteří kandidáti hodlají například prosazovat vybudování plůtků okolo pískovišť, které by bránily jejich znečišťování.

Všechny strany, které se již v místní politice objevily, nezapomínají v souvislosti s problematikou chovu psů ve městě ani na psí útulek ve Vlčovicích. „Potřebnost útulku se potvrdila a zařízení se osvědčilo, je třeba na něj v rozpočtu pamatovat i v dalších letech,“ tvrdí současný starosta Tichánek z ČSSD.


    [Top]    


Děti uctili běžce obrázky

  Výstava soutěžních prací žáků
kopřivnických škol měla uctít
Zátopkovu památku, společným tématem
všech prací byl proto sport.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Nejen s tretrami na nohou, ale třeba také s paletou a štětcem v ruce mohly kopřivnické děti oslavit nedožité osmdesátiny atleta Emila Zátopka. Skvělou příležitostí k tomu byla výtvarná soutěž na téma ’Sport’, která vyvrcholila v předvečer odhalení Zátopkova pomníku vernisáží výstavy a vyhlášením výsledků. Do soutěže se zapojily všechny kopřivnické základní školy, malotřídky v místních částech a také místní Mateřská škola Krátká. Poněkud zvláštní postavení měla v soutěži Základní škola Karla Svolinského z Kunčic pod Ondřejníkem. „Původně byla soutěž určena jen místním školám, ale v Kunčicích se o ní dozvěděli z novin a sami projevili zájem se jí zúčastnit, což jsme nemohli odmítnout,“ vysvětlila účast jediné ’přespolní’ školy organizátorka soutěže Kateřina Zamišková.

Do soutěže bylo nakonec přihlášeno celkem sto sedmdesát čtyři prací, porota složená z učitelů výtvarné výchovy, zaměstnanců radnice a výtvarníků z komerční sféry nakonec vybrala osm prací. V první kategorii určené mladším dětem byla nejúspěšnější Eliška Jurková z Kunčic pod Ondřejníkem, druhé místo patří Janě Pernové ze ZŠ Milady Horákové a třetí skončil Marek Mikulenka ze ZŠ Alšova. Mezi staršími se nejvíce líbil výtvor Adama Krejčíka ze ZŠ Emila Zátopka, druhá skončila Kristýna Tillová ze ZŠ 17. listopadu a třetí místo si do Kunčic odvezla Petra Stromská. Navíc ještě porotci udělili dvě zvláštní ceny kolektivním pracím ’Běh’ a ’Zápasníci’ vzniklých ve škole na náměstí. Výstavu všech soutěžních prací bude možné v přízemí Technického muzea vidět už jen do konce září.


    [Top]    


O dopisnice a ruční razítko byl zájem

O příležitostné dopisnice, známky
a ruční razítka byl na speciální poštovní
přepážce zřízené v muzeu velký zájem
nejen mezi filatelisty.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Dvě příležitostné dopisnice a ruční razítko věnované památce Emila Zátopka bylo možné získat u přepážky, kterou zřídila Česká pošta a která fungovala v Technickém muzeu od čtvrtka 19. do soboty 20. září. „Největší zájem byl v sobotu v rámci oslav,“ sdělil Emil Mareš z místního klubu filatelistů. Všechny dopisnice, které byly připraveny, se prodaly.

Na místní klub filatelistů se mohou obracet zájemci, kteří chtějí získat příležitostnou dopisnici s portrétem Emila Zátopka, která byla vydána k 80. výročí jeho narození. Kontaktní adresa je: Emil Mareš, Francouzská 1016, Kopřivnice.
 
 
 
 


    [Top]    


Čtyři hoši a dvě dívky se utkali ve finále vědomostní soutěže

K o p ř i v n i c e (hod) - Veřejné finále vědomostní soutěže se sportovní tématikou se uskutečnilo v pátek 20. září v 17.30 hodin. Právě v něm si změřilo své vědomosti šest žáků druhého stupně ze šesti kopřivnických základních škol, kteří se v červnu umístili na prvním místě v základním kole na svých školách. Jak řekl Jan Mužík, ředitel ZŠ Emila Zátopka, která byla organizátorem projektu, šlo o snahu předat odkaz Emila Zátopka mladé generaci.

Do finále se probojovali čtyři chlapci - Lukáš Kollarik (ZŠ náměstí), Jiří Slavík (ZŠ 17. listopadu), Ondřej Kocián (ZŠ E. Zátopka) a Adam Černošek (ZŠ M. Horákové) - a dvě dívky - Kateřina Havlásková (ZŠ sv. Zdislavy) a Petra Harabišová (ZŠ Alšova). Otázky byly odstupňovány podle náročnosti od jednoho až po tři body. Při každé správné odpovědi to v sále zašumělo, neboť finalisty přišli podpořit nejen rodiče, ale i jejich učitelé a spolužáci. Vítězem se nakonec stal Jiří Slavík ze ZŠ 17. listopadu, který v základním kole skončil na druhém místě a o tom, že nastoupí do finále se dozvěděl až v pátek dopoledne ve škole. Druhá za ním skončila Kateřina Havlásková ze ZŠ sv. Zdislavy, která několikrát udivila svými vědomostmi, jako např. v jaké váhové kategorii sportovec nastoupil. Na třetím místě se umístil Ondřej Kocián ze ZŠ Emila Zátopka. Zásluhu na Kateřinině umístění má učitelka tělocviku Jitka Minarčíková, která jí stahovala informace z internetu, kdežto Jirka Slavík své znalosti získává sledováním sportovního dění v televizi.

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.