Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Druhé kolo voleb do Senátu vyhrál Milan Bureš za ODS

Místostarosta Vladislav Kryške (vlevo)
 blahopřeje svému stranickému kolegovi
 Milanu Burešovi, jenž zvítězil ve druhém
kole voleb do Senátu.

Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e  (hod) - Zatímco v prvním kole voleb do Senátu, jež bylo spojeno s volbami do krajských zastupitelstev, přišlo k urnám v Kopřivnici a místních částech téměř třicet procent voličů, o uplynulém víkendu našlo cestu do volebních místností jen 19,37 procent voličů zapsaných v tomto obvodě.

Vítězem druhého kola se stal místostarosta Milan Bureš z ODS, který porazil dosavadního senátora Jaroslava Šulu z KDU-ČSL, jenž obhajoval svůj post. Vítězství to bylo těsné. V celém volebním obvodu číslo 67 - Nový Jičín vhodilo do volebních schránek 9 152 lidí hlasovací lístek se jménem Bureše a 8 265 volilo Šulu, což představuje rozdíl 887 hlasů. V poměru platných hlasů hlasovalo tedy 52,54 procent voličů pro Bureše a 47,45 procent pro Šulu. V celém volebním obvodě přišlo odevzdat svůj hlas jen 17 566 voličů ze 112 569 občanů zapsaných ve volebních seznamech, což je pouhých 15,60 procenta občanů, zatímco před šesti lety to bylo 31,56 procent. V Kopřivnici a místních částech byl rozdíl hlasů obou kandidátů ještě menší. Milan Bureš získal 1 816 hlasů, což je o 96 více než Jaroslav Šula, který obdržel 1 720 hlasů. Bureše volilo 51,35 % voličů, Šulu 48,64 procent. Z dvaceti volebních okrsků zvítězil Bureš jedenáctkrát, Šula devětkrát. Většího úspěchu dosáhl Bureš v mikroregionu Kopřivnicka, který čítá deset obcí. Tam zvítězil v poměru 8 ku 2.

„Na to, abych hodnotil prohru, je velmi brzy. Chtěl bych poděkovat voličům za hlasy, které mi odevzdali, a popřál bych jim, aby nový senátor udělal vše pro to, aby novojičínský okres vzkvétal,“ okomentoval svůj neúspěch Jaroslav Šula.

„V rámci volebního obvodu Nový Jičín i celé republiky je výhra velmi vysoká. Řekl bych, že pro nás bylo nejdůležitější to, že lidé se rozhodli jít k volbám a vyjádřili svůj postoj k politické situaci. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb,“ zhodnotil úspěch předseda místní organizace ODS Oldřich Rys.

Tak malá účast ve volbách se dá vysvětlit jen dvěma důvody. Buď jsou lidé proti Senátu, který většina považuje za zbytečný, a proto volby ignorují, nebo jejich kandidát nepostoupil, a tudíž nešli k volbám. Jak řekl jeden ze zapisovatelů, k volbám do druhého kola přišli i lidé, kteří se nezúčastnili kola prvního.


    [Top]    


Ubytovna urychlí vystěhování dlužníků

K o p ř i v n i c e  (dam) - Oblastní stavební bytové družstvo má kam vystěhovávat své neplatiče. Prvního listopadu družstvo koupilo dvoupodlažní budovu bývalého internátního zařízení Tonaku na Nádražní ulici v centru Nového Jičína.

„Proces uvolňování bytů po neplatičích, kteří jsou pravomocně odsouzeni, ale soud jim přiřkl právo na přístřeší nebo náhradní ubytování, bude výrazně rychlejší,“ slíbil předseda OSBD Jiří Rýdel. Vzhledem k tomu, že ubytovna v Novém Jičíně je zařízená a způsobilá k okamžitému využívání, začalo družstvo okamžitě jednat. „Napsali jsme desíti odsouzeným dlužníkům, aby se vystěhovali, že pro ně máme zajištěno ubytování. Chtěli bychom, aby se vystěhovali bez problémů a zbytečných obstrukcí,“ prohlásil Rýdel s tím, že první dlužníci by v ubytovně mohli být umístěni už v prosinci. Družstvo si od koupě ubytovny v bývalém okresním městě slibuje ekonomický prospěch a poměrně rychlou návratnost vložených prostředků.

Kromě toho, že se zbaví cirka osmisettisícového dluhu, kterým je každoročně zatěžují dlužníci, hodlá objekt také komerčně využívat. „Některé radnice už projevily zájem o vystěhování svých dlužníků a část objektu bude fungovat jako hotelové ubytování levnějšího typu, například pro lidi cestující za prací,“ prozradil Rýdel s tím, že několikamilionové pořizovací náklady se rychle vrátí.

V současné době OSBD eviduje asi třicet případů dlužníků, kteří jsou odsouzeni, ale nebylo možné jejich vystěhování. Původně družstvo připravovalo projekt náhradního ubytování společně s městem, nakonec se ale rozhodlo jednat samostatně. „Nechtěli jsme už dále čekat a máme za to, že pro družstvo naší velikosti je podobné zařízení nutností a určitě se nestane, že by bylo prázdné,“ uzavřel Rýdel.


    [Top]    


Město zpracovává projekt na vybavení Lašské vily

K o p ř i v n i c e  (hod) - Od postavení Šustalovy vily uplynulo letos již sto patnáct let. V současné době prochází budova nákladnou rekonstrukcí. Provádějí se izolační práce, výměna střechy, rozvody elektriky, vody, plynu a další. Po provedení rekonstrukce plánuje město do těchto prostor instalovat expozici věnovanou kopřivnickým rodákům, především malíři Zdeňku Burianovi a zakladateli výroby kopřivnické majoliky Raškovi. „Řemeslná výroba i malířství a ilustrace patří do výtvarných činností, které si budou moci návštěvníci vyzkoušet ve druhém poschodí v malém výtvarném ateliéru,“ uvedla Radomíra Michálková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Pracovníci odboru školství, kultury a sportu v současné době pracují na projektu  vybavení vnitřní stavby Šustalovy vily. V projektu je řešeno i odkoupení budovy Muzea Fojtství, lašských sbírek a také přemístění expozice Dany a Emila Zátopkových v Regionálním muzeu.

„Paní Zátopková je nespokojena s jejím umístěním ve třetím patře a s počtem návštěvníků, kteří expozici navštíví. Proto vznikl projekt propojení všech tří okruhů pod názvem Rozšíření Regionálního muzea Kopřivnice, vybudování expozic historie Kopřivnice a řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků. K 30. listopadu je možné podat žádost o dotaci ze strukturálních fondů ze společného regionálního operačního programu 4.2.2. struktura cestovního ruchu,“ rozvedla Michálková.

Kopřivnická radnice by chtěla získat co nejvíce prostředků z tohoto dotačního titulu. Město již obdrželo návrhy kupních smluv na sbírky lašské povahy a odkup nemovitosti Fojtství ze strany Tatry, dále však budou probíhat jednání o podmínkách této smlouvy.

„Pokud jde o expozici Emila Zátopka, ředitelka muzea Lenka Hodslavská projednává její přemístění do prvního podlaží muzea v kulturním domě, do zadní části prostoru pro příležitostné výstavy,“ doplnila Michálková.

Podle doposud zpracovaného projektu radnice již nyní ví, že bude potřebovat na pokrytí celé akce přes šest milionů korun. „Máme informaci, že můžeme do uznatelných nákladů zahrnout i náklady na pořízení sbírkových předmětů a budovy Fojtství, pozemky jen pod budovou. Z dotace je možné získat až 82 procent požadovaných nákladů, přičemž uznatelnými náklady jsou pouze náklady specifikované v podmínkách žádosti. Z těch 82 procent je 75 % z fondů Evropské unie a 7 % z prostředků Moravskoslezského kraje,“ dodala šéfka odboru. Zda bude město úspěšné a získá dotaci, se dozví v únoru 2005.


    [Top]    


Připomínky k návrhu vyhlášky poslal radnici jen krajský úřad

K o p ř i v n i c e  (hod) - V úterý 16. listopadu projednávala rada města na své schůzi návrh obecně závazné vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku, na kterém poradní pracovní skupina složená ze zástupců některých odborů městského úřadu, městské policie a Slumeka pracuje již déle než dva roky. V období dvou let se návrh textu vyhlášky upravoval a doplňoval podle připomínek a požadavků jak orgánů samosprávy, tak i státní správy. Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky proběhlo od 14. do 26. října ve dvou rovinách. Ve vnitřním připomínkovém řízení se mohly vyjádřit všechny odbory města a organizace městem zřízené, ve vnějším řízení měla možnost se s návrhem vyhlášky seznámit kopřivnická veřejnost, jež mohla podávat své připomínky. Připomínky z obou řízení byly opětovně projednány pracovní skupinou.

„Od občanů jsme neobdrželi žádnou připomínku, zato právní odbor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jich poslal hned několik. Připomínky krajského úřadu se většinou týkají problematiky stanovování povinností a zákazu činností, které nepatří do samostatné působnosti obce. Tyto připomínky jsme akceptovali a do návrhu vyhlášky zapracovali,“ okomentoval připomínkovací řízení Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí, který je jedním z garantů návrhu vyhlášky města. Návrh vyhlášky má být projednáván na posledním zasedání zastupitelstva města v tomto roce.


    [Top]    


Oběti všech válek uctila jen hrstka občanů

Jen hrstka občanů v čele se starostou
 Jiřím Tichánkem uctila ve čtvrtek
11. listopadu oběti všech válek.

Foto: Miroslav Přívětivý

K o p ř i v n i c e  (mip) -  Už jen hrstka veteránů 2. světové války mohla ve čtvrtek 11. listopadu vzpomenout památku svých spolubojovníků.

Aloisi Jalůvkovi a Janu Ťahurovi zdraví nedovolilo zúčastnit se pietního aktu před pomníkem padlých. Starosta Kopřivnice Jiří Tichánek tak spolu s Arnoldem Treuem položením kytice uctili oběti všech válek. Následně starosta před všemi přítomnými přislíbil pozvat dosud žijící veterány na radnici k neformálnímu setkání, aby tak vyjádřil, jak moc si jejich zásluh váží.


    [Top]    


Kopřivnický klub se může pochlubit i ‘turistickou’ svatbou svých členů

K o p ř i v n i c e  - V obnovené formě byl Klub českých turistů v Kopřivnici založen 17. ledna 1999 po desetileté odmlce. Původní oddíl se po revoluci rozpadl a skalní zájemci o turistiku se přidali do sousedních oddílů. „Příborští turisté si časem začali stěžovat, že jim kopřivničtí zabírají na zájezdech místa,“ nastínil spoluzakladatel a současný předseda místního oddílu Josef Poruba důvod, který mimo to, že v Kopřivnici KČT neexistoval, vedl k osamostatnění. Zatímco při založení čítal oddíl čtyřiatřicet členů, v současné době jich registruje sto dva. Kopřivničtí turisté se mohou pochlubit stabilním nárůstem členské základny, zatímco kluby v okolí stagnují nebo se jim základna zužuje.

Pět dní po založení byl KČT zaregistrován v Praze a následující den se uskutečnila hned první akce přes Hostýnské vrchy - Běžky nebo pěšky. Od té doby pořádají v průměru dvě až tři akce měsíčně. Zájem převažuje o poznávací vícedenní zájezdy, ale za vydařenou akci Poruba považuje každou, na které jsou lidé spokojeni. To umožňuje setkání lidí, které baví turistika a příroda. Za dobu novodobé existence má na svém kontě kopřivnický KČT i první ‘turistickou’ svatbu svých členů Šárky Holubové a Petra Beniše, kteří mají čtyřapůlletou Aničku. Poznávání zajímavých míst, dálkové pochody, ale i pomoc na obnově vyhořelé chaty Skalka, to vše spadá do aktivit místních turistů. Ve spolupráci s kulturním domem uchystali společnou výstavu Savanou, pouští a pralesem jižní Afriky.

„Každý rok začínáme 1. ledna novoročním výstupem a končíme poslední šlápotou roku zhruba kolem 29. prosince, kterou zakončíme posezením při kytaře,“ přiblížil plný program předseda oddílu.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.