Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 38/2002
ze dne 31. října 2002

Čtenářský servis

Kulturní servis

Ohlédnutí za Oldřichem Chalupou

Vzpomínka na Leopolda Chalupu


    [Top]    


Kulturní servis

KINO PULS

Pá 1. - so 2. listopadu filmová přehlídka krátkých filmů Kopřivnické KRAŤASY 2002

Ne 3. - po 4. listopadu v 18 a 20 hodin drama Kanady Kostka II. Pokračování odhalování šílenství tajemného prostoru, ve kterém se tentokrát ocitne osm lidí, kteří jeho zákonitosti objevují často za cenu ztráty života nebo zdravého rozumu. Mládeži nepřístupný

Út 5. listopadu v 19.30 hodin sci-fi thriller USA, VB, SRN Million Dollar Hotel. Dramatický příběh o lásce, zradě a zločinu na půdě jednoho zastrčeného hotelu podle scénáře Bono Voxe. Do 15 let nepřístupný (Filmový klub)

Čt 7. listopadu v 18 a 20 hodin komediální drama Francie, Itálie, Mexiko, Španělsko Žádné boží zprávy. Penélope Cruz svádí do pekla. Do 12 let nevhodný

Ne 10. listopadu v 18 a 20 hodin komedie USA Hollywood v koncích. Příběh režiséra, který neví, co točí, a přesto je přesvědčen o své genialitě... V hl. roli Woody Allen

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 31. října v 19.30 hodin Zuzana Navarová & KOA - koncert osobité, velmi oceňované zpěvačky, zpívající latinský folk s kapelou

Po 4. listopadu v 19.30 hodin William Shakespeare: Sen noci svatojánské v podání Slezského divadla Opava

So 9. listopadu ve 14 hodin Motýlek - VI. ročník zpěvu, tance a divadelní tvorby handicapovaných dětí

St 13. listopadu v 19.30 hodin Žalman & spol. Koncert známého českého folkaře s kapelou

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

So 9. listopadu v 17 hodin Taneční večer pro starší a pokročilé Čaj o páté. Hudba k tanci i na přání (Petr Janča)

NORA CAFÉ

Pá 8. listopadu ve 20 hodin koncert skupiny Tatabojs v rámci turné Biorytmy 2002. Special guests: Reynok + DJ Forest

KINO ŠTRAMBERK

Ne 3. listopadu v 17 a 19.30 hodin sci-fi komedie USA Muži v černém II.

Ne 10. listopadu v 17 a 19.30 hodin dobrodružný film USA Spider Man

KINO PŘÍBOR

Pá 1. listopadu v 18 a 20 hodin film Dánska Italština pro začátečníky. Do 15 let nepřístupný

Po 4. listopadu v 18 a 20 hodin hořká komedie ČR Musím tě svést. Do 12 let nevhodný

St 6. listopadu v 16 a 18 hodin film Francie Asterix, Obelix a Kleopatra

Pá 8. listopadu v 18 a 20 hodin film Francie Vosí hnízdo. Do 15 let nepřístupný

KINO KVĚTEN NOVÝ JIČÍN

Čt 31. října - so 2. listopadu v 18 hodin Království ohně

Čt 31. října - so 2. listopadu ve 20 hodin sci-fi Kanady Kostka II. Mládeži nepřístupný

KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN

Pá 1. listopadu ve 20 hodin Once’S & Cafe la Maňana

Pá 8. listopadu ve 20 hodin Tomáš Kočko a band (Biograf ARTeFAKT)


    [Top]    


Ohlédnutí za Oldřichem Chalupou

  

Narodil se 6. listopadu 1917 v Kopřivnici. Na počátku roku 1939 nastoupil základní vojenskou službu v československé armádě, přestože bydlel v okupovaných Sudetech.

V březnu však byl propuštěn a v dubnu spolu s dalšími kamarády z Kopřivnice odešel přes hranice do Polska, kde chtěl vstoupit do armády. Protože však Polsko nedovolilo vytvořit na svém území československou vojenskou jednotku, podepsal smlouvu do francouzské cizinecké legie a spolu s ostatními byl lodí převezen do Francie. Z přístavu Cherbourg se přes Paříž dostal do Marseille a odtud do posádky cizinecké legie v Sidi bel Abbés v severní Africe. Po základním výcviku byl přeložen do posádky v Saidě.

Po vypuknutí války byl spolu s ostatními čs. vojáky propuštěn z cizinecké legie a dopraven do jihofrancouzského městečka Agde, kde se tvořila československá vojenská jednotka. Přihlásil se k letectvu a byl zařazen k leteckému pluku. Po kapitulaci Francie byl s ostatními vojáky evakuován do Anglie, kde vstoupil do RAF. Po vyškolení na leteckého mechanika-motoráře byl přidělen k 312. československé stíhací peruti. U této perutě se pak staral o motory jejích letadel po celou dobu války. Během války, kdy byly prováděny nábory do pilotních kurzů, se rovněž hlásil, ale jeho velitel mu přihlášku nedovolil s odůvodněním, že pilota lze vycvičit za tři měsíce, kdežto výchova dobrého leteckého mechanika trvá déle než rok. Chalupa, jenž byl vyučen automechanikem, měl k motorům dobrý vztah a patřil k nejlepším mechanikům perutě.

Do Československa se vrátil s perutí v srpnu 1945. Ještě tentýž rok byl dán do zálohy. Nastoupil pak do Tatry a až do své smrti 9. března 1989 bydlel v Kopřivnici. V rámci rehabilitace byl v roce 1991 in memoriam povýšen do hodnosti majora.

Václav Langer, letopisecká komise MÚ


    [Top]    


Vzpomínka na Leopolda Chalupu

Leopold Chalupa, významný představitel domácího protinacistického odboje za okupace, se narodil 30. listopadu 1905 v Kopřivnici. Byl mladším synem Jana Chalupy, koláře v Tatře. Po maturitě na obchodní akademii v roce 1924 pracoval jako úředník v Tatře, potom studoval rok ve Francii, po návratu byl zaměstnán u firmy Baťa ve Zlíně a v roce 1931 se stal tajemníkem krajského autoklubu v Mor. Ostravě. Po uzavření manželství bydlel ve Štramberku.

Jako uvědomělý vlastenec se ihned po okupaci věnoval odbojové činnosti. Stal se členem odbojové skupiny v Kopřivnici založené a vedené jeho starším bratrem Karlem Chalupou, po zřízení Protektorátu přeměněné v místní skupinu odbojové organizace Obrana národa. Rovněž byl členem skupiny ve Štramberku a spojkou mezi těmito skupinami a krajským velitelem Obrany národa v Mor. Ostravě. Současně byl zástupcem velitele okresu Nový Jičín Oldřicha Hrstky. Jeho pracoviště v autoklubu se stalo významným střediskem odboje. Ze zbrojovek opatřil zbraně a další bojové prostředky. Pro obě skupiny zajistil dodávky pistolí (do Kopřivnice bylo dodáno dvacet, do Štramberka třicet), nábojů, zápalných bombiček a fosforových zápalek. Leopold Chalupa se také podílel na organizaci převádění uprchlíků do Polska.

Po odhalení krajského vedení nastalo masové zatýkání členů Obrany národa. Dne 10. září 1940 byl zatčen i Leopold Chalupa. Prošel věznicemi v Mor. Ostravě, Opavě a posléze na Mírově. Zde 26. října 1942 zemřel, když jeho oslabený organizmus nevydržel útrapy věznění. Nedočkal se sice soudního jednání, ale rozhodně by neušel uložení trestu smrti pro přípravu k velezradě. Nejdříve byl pochován na vězeňském hřbitově a později po osvobození byly jeho ostatky uloženy 17. listopadu 1945 na místním hřbitově v Kopřivnici.

Vzpomeňme si proto na tohoto skromného hrdinu našeho odboje, od jehož úmrtí uplynulo již šedesát let.

Milan Chalupa

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.