Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

    [Top]    


V průmyslovém parku byla zahájena stavba

  Starosta Kopřivnice Jiří Tichánek klepe
na základní kámen nové nájemní haly.
Slavnostnímu aktu přihlíží zástupce
Evropské unie Bendan Buckley.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Slavnostní zahájení stavby nájemní haly v Průmyslové zóně ve Vlčovicích se minulý týden v úterý 22. října uskutečnilo za přítomnosti pozvaných hostů. Mezi ty významnější patřili Bendan Buckley, delegát Evropské komise, pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Implementační agentury CBC Phare a také Lumír Blažek, ředitel společnosti Cirex CZ, s. r. o.

Nová nájemní hala bude postavena z prostředků Doplňkového investičního programu CZ 0016. Pětasedmdesát procent nákladů bude zaplaceno z prostředků Evropské unie a pětadvacet uhradí česká strana, tedy stát a město.

V rámci pomoci České republice při přípravě na vstup do Evropské unie byla k tomuto datu poskytnuta České republice z programu PHARE finanční podpora přesahující 923 milionů eur, což je v přepočtu více než 28 miliard korun.

Jak zaznělo na minitiskovce, firma Cirex CZ, s. r. o., zaměstnává v současnosti sedmaosmdesát lidí, po přestěhování do nových prostor a s postupem rozšiřování výroby by měla zaměstnat až dvě stě pracovníků.

Zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Jalůvka řekl, že do konce roku, nejpozději však v lednu, by se měl vyjádřit strategický partner pro Průmyslovou zónu v Nošovicích, který bude mít návaznost i na ostatní průmyslové zóny. Tento strategický partner je podle sdělení zástupce hejtmana z automobilového průmyslu. Doufejme, že by se to mohlo dotknout i našeho podnikatelského parku a nějaký investor, který by zde začal podnikat, by zaměstnal lidi z našeho regionu. „Průmyslová zóna v Nošovicích je jediná, kterou Moravskoslezský kraj zastřešuje. Máme s tímto projektem velkou šanci, takže děláme všechno pro to, abychom byli do konce roku připraveni. Z prostředků kraje jde na výkup pět set padesát milionů korun,“ řekl k Nošovicím Josef Jalůvka.

V průmyslovém parku má v současnosti sídlo firma Dura, která zaměstnává jen desítky lidí místo plánovaných stovek.


    [Top]    


KDU-ČSL žádá opravu na kandidátce Naděje

K o p ř i v n i c e (dam) - „Nejsou našimi členy! Žádáme opravu,“ zvolala v závěru minulého týdne kopřivnická KDU-ČSL na adresu manželů Magdaleny a Leopolda Matuškových. Jednašedesátiletá důchodkyně a její o pět let starší manžel totiž figurují na třináctém a čtrnáctém místě na kandidátce Naděje jako členové lidové strany.

„Podle našich stanov zaniká členství ve straně nezaplacením členských příspěvků a také přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu příslušného výboru,“ řekl okresní tajemník KDU-ČSL Jiří Navrátil. Podle předsedy místní organizace lidovců Jaroslava Šuly Matuškovi pozbyli své členství hned dvakrát. „Oba manželé nemají dva roky zaplacené příspěvky. Už v době, kdy přijímali kandidaturu, tedy našimi členy nebyli, a teď, když zřejmě nevědomky opět porušili stanovy, by jejich členství bylo zrušeno znovu,“ tvrdí Šula. Jeho strana již oficiálně požádala radnici o nápravu. Podle Jany Sopuchové z kanceláře tajemníka však již nyní nemůže radnice špatné údaje jakkoliv uvést na pravou míru.

Sami manželé Matuškovi hodlají podle slov pana Leopolda na kandidátce Naděje setrvat a o členství v KDU-ČSL již znovu usilovat nebudou.

O tom, že jejich někdejší členové se nechali zapsat na kandidátku ke konkurenci, se místní křesťanští demokraté dověděli až z hlasovacího lístku ve svých schránkách. Přesto však potvrzují, že ani včasná žádost o umožnění kandidatury na jiné kandidátní listině by Matuškovým schválena nebyla. „Takový požadavek by nebyl průchozí. Vysvětlili bychom jim, že to není možné. Takové věci se dělají pouze v případě, že v dané obci KDU-ČSL do voleb nejde,“ naznačil Šula postup lidovců v případě, že by Matuškovi stranu o svém záměru informovali. Lídr kandidátky Naděje Marie Pešlová, která Matuškovy na kandidátku pozvala, by nerada kandidáty odvolávala. „Doufám, že problém půjde řešit jinak, ale to, že budou muset Matuškovi být odvoláni, vyloučit nemohu,“ nechala se slyšet politička, která za celou kauzou vidí snahu svých politických rivalů co nejvíce jí ztížit cestu do zastupitelstva.


    [Top]    


Volební místnosti se otevřou v pátek až ve 14 hodin

K o p ř i v n i c e (hod) - V pátek 1. listopadu se otevře v Kopřivnici a místních částech dvacet volebních místností, ve kterých mohou lidé odevzdat své hlasy kandidátům osmi politických stran a sdružení, jež se ucházejí o třiadvacet míst v Zastupitelstvu města Kopřivnice. Lidé si mohou vybrat ze sto sedmdesáti šesti kandidátů. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kopřivnická radnice prostřednictvím České pošty poslala 17 917 lidem, kteří mají právo hlasovat, volební hlasovací lístky. Pokud je někdo, kdo volební lístky neobdržel, dostane je na požádání ve volebních místnostech.

V komunálních volbách platí pravidlo, že volit mohou jenom občané v místě svého trvalého bydliště, a proto nejsou vydávány žádné voličské průkazy.


    [Top]    


Ve městě byl měřen hluk z dopravy

K o p ř i v n i c e (dam) - V minulém týdnu byla na dvou nejfrekventovanějších křižovatkách ve městě měřena míra dopravní zatíženosti a také hluku z dopravy. Studenti počítající projíždějící automobily a karvinští hygienici se zařízením pro měření hluku se zaměřili na křižovatku ulic Záhumenní a Husovy a také na nový kruhový objezd u městského úřadu.

„Na základě tohoto sčítání vytvoří opavská firma Ekotoxa model rozptylu emisí z dopravy. Soustředit se budou především na oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické látky,“ řekla Monika Paličková z odboru životního prostředí místní radnice.

Součástí studie, která je zpracovávána na objednávku města, bude také vyhodnocení množství hluku produkovaného dopravou. Oficiální výsledky bude mít radnice k dispozici až na konci listopadu, ale již nyní je prý jasné, že hlukové limity překročeny nebyly. „Hluk byl na obou zmiňovaných místech měřen od půl páté od rána do dvaceti hodin. A podle toho, co nám bylo řečeno, nedošlo k žádnému překročení limitních hodnot,“ tvrdí Paličková.

Jedním z důvodů, proč Kopřivnice studii zadala, je prý potřeba zjistit stav ovzduší ve městě. „Dalším důvodem je plánované otevření cementárny ve Štramberku. Jde o to, abychom měli srovnání současného stavu s tím, jak to bude vypadat za několik let, kdy již cementárna bude v provozu,“ vysvětlila Paličková.

Radnice podle odpovědných úředníků disponuje několika staršími studiemi. Hluková studie, která nebyla zaměřena pouze na hluk z dopravy, sledovala hlučnost na dvaatřiceti vytipovaných lokalitách ve městě. Studie dopravní zatíženosti je o něco čerstvější, ta poslední byla provedena v roce 2000 a projíždějící automobily byly sčítány zhruba na deseti stanovištích.


    [Top]    


Výstava Gemma má pomoci školákům vybrat další studium

N o v ý   J i č í n (ili) - Středisko informatiky a služeb ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce Nový Jičín pořádají pro žáky končící povinnou školní docházku, jejich rodiče, výchovné poradce a ostatní zájemce ve dnech 6. až 7. listopadu prezentační výstavu Gemma 2002. Přehlídka středního školství s nabídkou učebních a studijních oborů pro školní rok 2003/2004 se uskuteční v Domě školství na Štefánikově ulici v Novém Jičíně.

Již podeváté dostanou zhruba čtyři desítky škol z okresu, kraje a dalších částí republiky možnost se prezentovat se svými učebními plány, konkrétními ukázkami práce žáků a mimoškolní činností. Součástí přehlídky je i prodejní výstava učebnic pro studenty středních škol, stejně jako materiály k přijímacím zkouškám.

Zájem o přehlídku středního školství je každoročně značný, proto překvapilo rozhodnutí o avizovaném zkrácení ze tří na dva dny. „Vyšli jsme vstříc prezentujícím se školám, pro které třídenní přehlídka byla velmi náročnou záležitostí jak po finanční, tak i organizační stránce,“ odůvodnila zkrácení Gemmy 2002 Blahoslava Marková, poradkyně pro volbu povolání. Na přehlídce středního školství se budou prezentovat státní, soukromé a církevní školy.

Zájemci, kteří váhají s rozhodnutím o volbě svého budoucího povolání, si mohou domluvit konzultaci přímo v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání v Novém Jičíně nebo telefonicky na čísle 556 786 258. Všechny služby IPS poskytované klientům jsou bezplatné.


    [Top]    


Stíny

Dne 17. října odpoledne přijala městská policie telefonické oznámení, že na ul. Francouzské za pekárnou leží na chodníku muž a má zřejmě epileptický záchvat. Hlídka vyrazila na místo, kde zažila šok. Kromě dětí zde byly i dvě ženy, které se procházely se svými psy a vůbec jim nevadilo, že muž na chodníku možná bojuje o život. Strážníci zjistili, že dotyčný má křeče celého těla a zapadl mu jazyk. Když použili všech způsobů, aby jazyk uvolnili, což se jim podařilo, pustila se do nich slovně jedna z žen, proč toho muže bijí. Hlídka jí vysvětlila, proč tak postupovali. Udržet navíc muže ve stabilizované poloze do příjezdu rychlé záchranné služby bylo velmi obtížné. Lékař, který dorazil na místo, pochválil strážníky za profesionální přístup. Hřejivý pocit, že možná zachránili život, se změnil v šok ve chvíli, kdy strážníci přišli ke služebnímu automobilu, který nechali zaparkovaný na chodníku u vchodu domu vedle pekárny. Někdo z obyvatel domu jim poplival přední sklo.

Dne 24. října v 8.45 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici v Kopřivnici na mostě na Lubinu. Podle prvotního šetření došlo k nehodě tak, že řidič jedoucí vozidlem Opel Vectra ve směru jízdy od Lubiny nepřizpůsobil rychlost jízdy dosvitu světel a rychlosti stanovené v obci a v levém jízdním pruhu zezadu narazil do cyklisty jedoucího před ním. Po střetu cyklista přepadl na přední kapotu a čelní sklo vozidla a byl vozidlem vezen až do úplného zastavení, kdy poté upadl na vozovku. Při nehodě utrpěl cyklista těžké zranění, pro která je hospitalizován v nemocnici v Novém Jičíně. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen.


    [Top]    


Poslední zasedání rady města

K o p ř i v n i c e (hod) - Členové rady města, kteří se sešli minulý týden v úterý ke své poslední řádné radě, v pořadí šedesáté, se zabývali mimo jiné i změnami v pravidlech pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města. „Změny spočívaly v tom, že žádosti se podávají na městském úřadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žádosti jsou evidovány chronologicky a přednost se dává občanům, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby, domácí ošetřovatelské péče apod. Byla schválena i novinka, a to, že před podpisem nájemní smlouvy složí občan kauci, jak je to běžné u městských bytů. Výše kauce je stanovena podle velikosti bytu. Tato kauce je uložena na zvláštním účtě a po opuštění bytu je navrácena majiteli,“ rozebral projednávanou zprávu místostarosta Zdeněk Krajčír.

Rada města vybírala auditorskou firmu. Ze šesti nabídek radní vybrali firmu Ing. Turoň z Havířova.

Radní schvalovali finanční příspěvky z fondu rozvoje a rezerv. Jeden projekt schválili, dva doporučili zastupitelům ke schválení, ale dalších šest zamítli. „U subjektů, které jsme doporučili ke schválení, se jedná o nové aktivity (florbal a basketbal dívek), ale u všech ostatních, které jsme nedoporučili, již bylo přispěno v rámci ročního příspěvku na volnočasové aktivity,“ vysvětlil stanovisko rady Krajčír.

Rada města se zabývala operativním plánem zimní údržby komunikací v Kopřivnici, který předložila firma Slumeko, s. r. o., a ten také schválila.


    [Top]    


Příspěvky zastupitelů města

Vážení spoluobčané,

ve třech po sobě následujících volebních obdobích jste mě poctili důvěrou a zvolili mě do zastupitelstva města. Naposledy před čtyřmi lety jste mě vyslali do nejvyššího zastupitelského orgánu obce s absolutním počtem hlasů. Ještě jednou bych Vám chtěl za Vaši důvěru poděkovat. Vzhledem k povolebním dohodám některých politických stran jsem ani tak silný mandát nemohl v plné šíři uplatnit.

Po letech v komunální politice jsem se rozhodl, že tentokrát kandidovat nebudu. Jedním z důvodů je i můj pocit, že v zastupitelstvu města by se měli objevit noví lidé a progresivnější názory.

Proto bych Vás chtěl požádat, abyste využili své nejzákladnější občanské právo a zúčastnili se komunálních voleb. Není prozíravé nechat rozhodnout o situaci a budoucnosti města pouze polovinu obyvatel, tak jak se stalo ve volbách parlamentních.

Osobně jsem přesvědčen, že v pravé polovině politického spektra lze najít správné zastupitele pro naše město.

Oldřich Rys, člen zastupitelstva


    [Top]    


Potkanů prý není tolik, jak se psalo

Výskyt potkanů v Kopřivnici není
 podle odpovědných pracovníků radnice
zdaleka tak alarmující,
jak informovala některá média.
Ilustrační foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - V letošním roce proběhla deratizace stejně jako každý rok, to znamená, že byla provedena dvakrát po sobě. Deratizace se zúčastnily i další podnikatelské subjekty ve městě, včetně Energetiky Tatra, a. s., Rekazu a drobnějších provozoven.

„Do konce měsíce listopadu budou ještě shromažďovány připomínky občanů a podnikatelů na lokální výskyt těchto hlodavců a na přelomu listopadu prosince bude proveden ještě jeden zásah na vytipovaných lokalitách,“ vysvětlil následný postup deratizace pracovník odboru životního prostředí Antonín Bubík.

Některé televize v červenci odvysílaly reportáž, ve které byla Kopřivnice hodnocena jako město s největším výskytem potkanů v republice. „Neznám stav v okolních městech, vím jen z referencí firmy, která provádí deratizační práce, že je to srovnatelné. Situace opravdu není tak katastrofální, jak uváděly sdělovací prostředky,“ zhodnotil výskyt hlodavců v Kopřivnici Bubík.

Otrávená návnada způsobuje hlodavcům vnitřní krvácení. Po pozření návnady (záleží na kondici zvířete) do tří až deseti dnů umírá zpravidla zalezlý ve svém úkrytu. Ve výjimečných případech se dostane ven, takže je občas možné nalézt i uhynulý kus. Hlodavce pracovníci deratizační firmy sbírají a likvidují ve spalovnách.

Reprodukční schopnost potkana stejně jako odolnost jsou neuvěřitelné. Výborně se potápí, prokouše v krátké době dřevo, plast i hliníkový plech. Během roku za optimálních podmínek je jeden pár schopen vyvést až sedm set jedinců. Potkan má navíc málo přirozených nepřátel, ke kterým patří draví ptáci a různé šelmy. V minulých staletích patřili pávi k ozdobám zámků. Málo se ví, že jejich skřeky odpuzovaly potkany, kteří nesnášejí vysoké pronikavé tóny.

Boj s hlodavci je starý jako lidstvo samo. Ve středověké Evropě to byla především krysa, která se zapsala do lidských dějin jako hlavní přenašeč původce moru. Ve svých dobách dokázalo toto onemocnění redukovat lidskou populaci intenzivněji než jakýkoliv dodnes známý faktor.


    [Top]    


Majitelé psů se dočkají v listopadu instalace zvláštních odpadkových košů

K o p ř i v n i c e (ili) - Na základě usnesení rady města bude v průběhu listopadu rozmístěno pět speciálních odpadkových košů na psí exkrementy v centru města. „Tato lokalita byla vytipována ve spolupráci s městskou policií a koše na nich budou nainstalovány v rámci zkušebního provozu na čtvrt, případně půl roku,“ uvedl pracovník odboru životního prostředí Antonín Bubík.

Pokud se speciální odpadkové koše osvědčí, budou zakoupeny další, které pak budou distribuovány do okrajových částí Kopřivnice. „Součástí koše je i zásobník na sáčky, které jsou vyrobeny z recyklovaného papíru. Součástí sáčku je i lopatička z tvrdého papíru, která usnadní zodpovědnému majiteli psa úklid po svém miláčkovi. Sáček i s lopatičkou pak vhodí do speciálního nebo běžného odpadkového koše,“ přiblížil manipulaci Antonín Bubík.

Pořizovací cena jednoho koše se pohybuje kolem pěti tisíc korun. Sáčky jsou zdarma. Zásobník na sáčky, který je umístěn nad košem, má obsah pětadvacet kusů a bude doplňován zaměstnanci firmy Slumeko. Vysypávání obsahu košů bude zahrnuto ve vyvážce běžných odpadkových košů.

„V současné době řešíme distribuci papírových sáčků pro zájemce, kteří nebydlí v centru nebo nechodí do centra se svým psem. Majitelé registrovaných psů si budou moci sáčky vyzvednout ve Slumeku během zkušebního provozu zadarmo,“ dodal Bubík na vysvětlenou, aby nedošlo ke zvýhodnění obyvatel v centru.

Instalace speciálních odpadkových košů se opozdila, protože dodávku uskutečňuje firma z Prahy 1, která byla postižena povodněmi.


    [Top]    


Ekologové z Hájenky poučují školní děti o ochraně lesů

K o p ř i v n i c e (ili) - Středisko ekologické výchovy Hájenka v letošním roce spolupracuje s Lesy České republiky, s. p., které uzavřely smlouvu se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina na podporu ekologické výchovy, jež se týká programů o lese. „Zapojením do tohoto programu pak střediska získávají od státního podniku Lesy finanční dotace, které slouží k rozvoji ekologických středisek,“ vysvětlil důvody spolupráce Dalibor Kvita, předseda Občanského sdružení Hájenka.

Ve tříapůlhodinových blocích se tak děti okresu Nový Jičín na Skalkách u Nového Jičína, na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Kopřivnici na Červeném kameni a ve Štramberku v Černém lese seznamovaly prostřednictvím lektorů s životem v lese, těm mladším totéž přiblížili přes lesní strašidýlka. Od dubna do června letošního roku se lesních programů zúčastnilo 465 dětí.

Středisko ekologické výchovy Hájenka po zapojení do výchovných programů o lese nemuselo upravovat své osnovy ekologické osvěty. „Z naší strany jsme se nemuseli vůbec přizpůsobovat. Dokonce mě udivilo, že okruhy stanovené Lesy České republiky byly doslova jak vystřižené z našich programů, přestože jsme s nimi před těmi třemi roky nepřišli do kontaktu,“ uvedl Kvita, „alespoň je vidět, že se okruhy problematiky shodují, a když někdo začne s ekologickou výchovou, tak dojde k tomu samému.“


    [Top]    


Pachatel chycen přímo při činu

K o p ř i v n i c e (ili) - Velmi úspěšní byli strážníci 26.října, kdy zadrželi pachatele vloupání do bytu na ulici Obránců míru.

Ve 21.15 se dostavila na služebnu městské policie žena, která vyděšeně oznámila, že se v jejím bytě pohybuje cizí osoba. Hlídka městské policie zjistila, že v bytě se opravdu pohybuje cizí osoba, která byla spatřena u okna bytu. Byla okamžitě vyrozuměna Policie ČR a strážníci zajistili místo. Vzápětí podezřelý vyskočil oknem a pokusil se o útěk, což se mu nepodařilo, protože jej strážníci zadrželi a omezili na osobní svobodě pro podezření ze spáchání trestného činu. Jednalo se o 28letého muže z Kopřivnice, který byl předán Policii ČR k dalšímu šetření.


    [Top]    


Uzavření některých odborů radnice

K o p ř i v n i c e (hod) - Už od úterý 5. do pátku 8. listopadu budou uzavřeny odbory interní audit, živnostenský a školství, kultury a sportu, sídlící v budově Městského úřadu na ulici Záhumenní, a dále odbor životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jenž se nachází na ulici Štefánikově. Tyto odbory budou přestěhovány z důvodu reformy veřejné správy a přechodu činností z okresního úřadu.

Přestěhované odbory budou pro občany opět přístupny od pondělí 11. listopadu v obvyklých úředních hodinách ve druhém patře správní budovy a. s. Tatra, kam se občané dostanou vstupem z ulice Štefánikovy po vyhrazeném schodišti.

O týden později, tedy od úterý 12. do pátku 15. listopadu, bude uzavřen finanční odbor, který bude pro občany k dispozici od pondělí 18. listopadu také v prostorách správní budovy automobilky. Stěhování ani omezení úředních hodin se netýká pokladny, ta zůstává na stejném místě na ulici Záhumenní.


    [Top]    


Výměna ředitelů společnosti

K o p ř i v n i c e (hod) - V Centru podnikání a rozvoje, s. r. o., Kopřivnice dochází ke změně ředitele a jednatele společnosti. Valná hromada, jež se konala 21. října, odvolala ředitelku a jednatelku společnosti Bronislavu Lipovou. Na její místo od 1. listopadu nastoupí Jan Koliba, který byl vybrán ve výběrovém řízení.


    [Top]    


Úspěšná iniciativa senátního návrhu zákona o evropském referendu

V září jsme v Senátu projednávali již třetí verzi naší iniciativy ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, když předešlé dva návrhy Poslanecká sněmovna odmítla.

Tento návrh přijalo plénum Senátu všemi hlasy přítomných, čímž všechny politické subjekty vyjádřily zcela jasný souhlas, aby o tak významné věci v dějinách České republiky rozhodli občané. Protože čas projednávání našeho přistoupení k EU se již velice přiblížil, má Poslanecká sněmovna poslední reálnou šanci se k návrhu pozitivně vyjádřit právě na její říjnové schůzi.

Referendum bude v předstihu vyhlašovat prezident republiky, jeho konání se předpokládá na jaře příštího roku. Hlasovat mohou všichni občané ČR nad 18 let. Rozhodne nadpoloviční většina hlasujících a výsledek je závazný. Bude se odpovídat na jedinou otázku, která má přesnou dikci a zní: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii členským státem Evropské unie?“

V případě, že většina hlasujících odpoví - ano, bude následně probíhat ratifikace Smlouvy v zemích současné evropské patnáctky. V případě, že hlasující většina u nás odpoví - ne, nikam nepřistoupíme a toto referendum se může podle zákona opakovat nejdříve za dva roky.

Jako reálný a pozitivní politik věřím, že tato šance, dostat se jako rovnocenný partner do společenství vyspělých zemí Evropy, bude u nás využita na první pokus. Aby se tak stalo, je nyní povinností právě politiků hovořit s lidmi a vysvětlovat naše národní zájmy, aby byl potvrzen náš definitivní příklon k západním a demokratickým kulturám.
Jaroslav Šula, senátor

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.