Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Výsledky voleb ve městě se velmi podobají celostátním

Členové volební komise pečetí
volební urny. Své hlasy ve dvaceti
okrscích odevzdalo jen málo
přes deset tisíc oprávněných voličů.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod, dam) - Minulý týden v pátek a sobotu byl ve znamení voleb do dolní komory Parlamentu České republiky. K volebním urnám přišlo v Kopřivnici a místních částech 10 247 voličů, což představuje číslo 57,62 procent. V porovnání s předešlými parlamentními volbami v roce 1998, kdy byla účast ve volebních místnostech 73,6procentní, je to tedy pokles o necelých šestnáct procent. Výsledky voleb ve městě přibližně kopírují celostátní. Vítězem se stali sociální demokraté, s víc jak devítiprocentním odstupem skončila druhá ODS. Třetí nejoblíbenější mezi kopřivnickými voliči je pak KSČM, její náskok před Koalicí lidovců a unionistů však není zdaleka tak výrazný, jak by naznačovalo rozložení sil ve sněmovně. Komunisté v Kopřivnici předstihli Koalici o pouhých sedmnáct setin procenta.

Vůbec největší volební okrsek je v místní části Lubina, kde svého práva volit využilo nejvíce lidí v Katolickém domě v Lubině, a to hned 831, nejméně pak v Kulturním domě ve Vlčovicích - 324. Z procentuální účasti ve volbách vyšel nejlépe volební okrsek č. 19 právě ve Vlčovicích, kde přišly k urnám rovné tři čtvrtiny oprávněných voličů. Naopak nejmenší účast byla zaznamenána ve volebním okrsku č. 14 na ZŠ M. Horákové, kde odvolilo jen 46,64 procent občanů.

Největší procento voličů odevzdalo svůj hlas ČSSD ve volebním okrsku č. 16 umístěném v budově loutkového divadla, a to 39,13 procenta. Naopak ODS získala největší podporu ve volebním okrsku č. 5 v Katolickém domě, a to 30,51 procenta. Komunisté nejvíce bodovali ve volebním okrsku č. 2, který měl sídlo na ZŠ Alšově, kde získali 18,46procentní podporu.

Posunutí začátku voleb na čtrnáctou hodinu způsobilo to, že před volebními místnostmi se tvořily fronty. Komise to měly složitější, neboť pohlídat všechny, aby prošli prostorem na úpravu hlasovacích lístků, bylo mnohdy náročné. Také tradičně se potvrdilo to, že až při předložení občanských průkazů členové volebních komisí mnohdy museli neradi konstatovat, že průkaz je neplatný, a občan, pokud chce volit, musí přijít znovu, tentokrát s platným cestovním dokladem.

Předseda místní ČSSD a starosta Jiří Tichánek může být s výsledky své strany spokojen, i přesto, že nějaké to procento jeho strana oproti posledním volbám ztratila. „Jsem rád, že volby pro nás dopadly tak, jak dopadly,“ pochvaloval si Tichánek. Ztráta ODS je podle něj způsobena arogancí některých jejích vrcholných představitelů. „Úspěchem komunistů jsem překvapený. Je to znepokojující a něco to signalizuje,“ řekl Tichánek. Neúspěch Koalice naopak předseda místní ČSSD připisuje spojení obou sdružených stran. „Takové spojení je pro voliče neprůhledné. Myslím, že kdyby KDU-ČSL šla do voleb samostatně, dopadly by pro ni lépe,“ uvedl Tichánek s tím, že podle jeho osobních odhadů vzejde nová vláda právě ze spolupráce ČSSD s Koalicí.

Ve volbách druhá ODS rozhodně nemá ani jediný důvod k radosti, což potvrdil i předseda její místní organizace Petr Chromečka. „Výsledky voleb jsou pro nás pochopitelně zklamáním. Přestože absolutními vítězi se stali sociální demokraté, troufám si říct, že skutečnými vítězi voleb jsou komunisté. Je to alarmující a my se budeme snažit tomuto obratu doleva bránit,“ řekl Petr Chromečka. Podle něj ODS také chybovala v závěru volební kampaně. „Závěr kampaně nebyl zdaleka tak razantní jako v případě ČSSD a také telefonát předsedy Klause nebyl dobrý nápad a spíš uškodil, než pomohl,“ přiznal Chromečka.

Právě v táboru strany, která nakonec obsadila bronzovou příčku, se zřejmě slavilo nejvíc. Spokojení jsou i místní komunisté v čele s předsedou Karlem Kubošem, a to i přesto, že jejich rozdíl získaný na čtvrtou Koalici byl v Kopřivnici jen nepatrný. „Naplnilo se naše přání, nejenže jsme si polepšili, ale ještě se nám podařilo porazit Koalici, což je výborný výsledek,“ řekl předseda místních komunistů Karel Kuboš s tím, že předpokládá další posilování vlivu strany, který se projeví nejen v příštích parlamentních volbách, ale i v blížících se komunálních volbách. Nízká volební účast, které je úspěch komunistů připisován, nebyla podle Kuboše tak významná, jak se v médiích uvádí. „Absolutní počet hlasů odevzdaných naší straně v Kopřivnici je vyšší než v roce 1998, a to mluví samo za sebe,“ tvrdí Kuboš.

Pravice byla ve víkendových volbách skutečně poražena, a tvrdí to také lidé z Koalice. „Je to samozřejmě neúspěch, který ještě budeme analyzovat. Ve volební kampani bylo mnoho chyb a také občany v Kopřivnici jsme možná mohli oslovit lépe,“ tvrdí předseda místní KDU-ČSL a senátor Jaroslav Šula. Podle jeho slov by výsledky voleb a tím pádem i rozložení sil ve sněmovně mohla výrazně pozměnit vyšší volební účast. „Já osobně jsem čekal účast někde kolem sedmdesáti procent. Ti lidé, co nepřišli, nahráli komunistům,“ tvrdí Šula.

Sdružení nezávislých kandidátů má v Kopřivnici nejsilnější pozici z těch stran a hnutí, jež se do sněmovny neprobojovaly. „Zisk v novojičínském okrese byl pro naše sdružení vůbec nejvyšší v celé republice. Ukazuje se, že lidé mají zájem o alternativu, kterou jsme jim nabídli, a myslím, že v příštích volbách to bude ještě patrnější a do sněmovny se probojujeme,“ prohlásil kandidát nezávislých Jan Socha ze Štramberka.


    [Top]    


Na opravy cest je letos více peněz

  Zaměstnanci firmy Slumeko pracují
na rekonstrukci jedné z příjezdových cest
ve městě. Prací na silnici letos
provedou více, je na ně totiž více
prostředků než v loňském roce.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - V letošním roce je oproti jiným letům v rozpočtu města vyčleněno na opravu a údržbu komunikací poměrně více finančních prostředků. V investičních akcích se jedná o částku ve výši 1,9 miliónu korun a dalších 630 tisíc korun bude použito na výspravy místních komunikací v rámci rozpočtu mandátní smlouvy mezi městem a Slumekem.

Jednou z prvních oprav je další úsek na ulici Nádražní od autobusového nádraží k nákladovému nádraží a stavebninám.

„Jednu část opravy ponese město v rámci investičních položek v objemu půl milionu, druhá - křižovatka ulic Nádražní a Severní, na které se již pracuje, přijde na 150 tisíc. Původně jsme zamýšleli opravit zdaleka menší plochu, ale při frézování začaly odpadat velké bloky zvětralého povrchu. Proto jsme byli nuceni opravit plochu téměř pětkrát větší, než jsme zamýšleli,“ uvedl k situaci Vladimír Pustka, správce komunikací a dopravního značení ve firmě Slumeko. V horizontu zhruba tří let by měla být dodělána celá ulice Nádražní, což je odvislé od finančních prostředků města.

Této ulici bude v příštích letech věnována zvýšená pozornost, protože se jedná o hlavní příjezdovou trasu ke středisku Kaufland a centru města, u níž je předpoklad, že bude hodně přetěžována. K dalším opravovaným úsekům patří část ulice Dělnické k zatáčce u vlakové zastávky, která bude vyfrézována a poté opravena obalovanou směsí. V příštím roce bude patrně uzavřen povrch ulice Dělnické asfaltovým nátěrem.

Úpravy se dočká i ulice Kadláčkova za házenkářským hřištěm, která je dnes řešena panelovými překlady. „Tady počítáme s položením asfaltového koberce a s odvodněním. Při deštivém počasí se zde tvoří velká kaluž,“ přiblížil způsob úprav Pustka. Na stejné ulici u čísla popisného 1028 bude opraven i zvětralý chodník z litého asfaltu.

Na Sýkorci bude dokončena 3. etapa propojky použitím recyklovaného asfaltu. Materiál se získá odfrézováním zvětralého povrchu na ulici Nádražní. „Je to poměrně cenný materiál a bylo by škoda ho vozit na skládku. Asfalt se rozdrtí, natáhne se na opravovanou vozovku, zahutní válcováním a na povrch se dvakrát stříkne uzavírací asfaltový nátěr, který vozovku nejen zpevní, ale zároveň uzavře proti vodě,“ přiblížil jeden z ekonomicky výhodných postupů opravy komunikací Vladimír Pustka.

Další v řadě plánovaných oprav bude hlavní komunikace na novém hřbitově, kde už delší dobu chybí svrchní vrstva. „Zde použijeme zcela jinou technologii, kterou nám navrhla brněnská firma Korekt, a to emulzní nátěrovou technologii na bází emulzních živic. Je to moderní způsob opravy komunikace za levnější prostředky a zhruba se stejnou životností jako nabízí klasické pokládání asfaltových koberců,“ vysvětlil Pustka, „za částku 215 tisíc korun by se mělo opravit dva tisíce metrů čtverečních.“

Při opravách komunikací se dostane i na místní části. Ve Vlčovicích dojde k výspravě úseku komunikace za Moravasportem směrem k popisným číslům 17, 63 a 68 a nového emulzního nátěru se dočká i horní konec. „Oprava se provádí s vědomím, že v horizontu pěti sedmi let přijde do komunikace uložit nová kanalizace,“ dodal Pustka. Svého se konečně dočkají i obyvatelé Mniší, části Pružinek, jejichž připomínky radní evidovali každou veřejnou schůzi.

Tyto a další zde neuvedené akce by měly být uskutečněny v průběhu letních měsíců.


    [Top]    


Radní projednali dotaci na stavbu TV vysílače

K o p ř i v n i c e (hod) - Rada města, která se sešla ke své pětapadesáté schůzi minulý týden v úterý, se zabývala mimo jiné poskytnutím dotace Kabelové televizi Kopřivnice na výstavbu a provoz vysílače na Bílé hoře, který zajistí občanům místních částí přenos televizních programů. „Dotace ve výši 2,5 milionu korun je rozložena až do roku 2006. Pokud zastupitelstvo tuto dotaci schválí, práce by měly být započaty na začátku prázdnin. Lidé, kteří na tomto projektu pracovali, si zaslouží pochvalu, neboť tento velice složitý proces byl vyřešen za velice krátkou dobu,“ okomentoval projednávaný bod programu místostarosta Zdeněk Krajčír.

„Na město se obrátil občan Kopřivnice, který má zájem naproti zemědělskému družstvu v Lubině postavit zahradnictví, které by se specializovalo na prodej a pěstování okrasných rostlin, keřů a stromů, navrhování okrasných zahrad. Po individuálním posouzení, které se uskutečnilo, rada s přípustností využití části pozemku v katastru Větřkovic ke stavbě zahradnictví souhlasila,“ dodal Krajčír.

Rada města uložila místostarostovi Zdeňku Krajčírovi hledat finanční zdroje na pokrytí deficitu rozpočtovaných prostředků na údržbu veřejné zeleně. „Protože v rozpočtu není dostatek financí, musíme hledat finanční prostředky z vlastních zdrojů. Město po několik let platilo za sečení trávy na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví. Podle zpracované mapy pozemků vyšlo najevo, že se jedná asi o třetinu sečených pozemků. Město proto bude jejich vlastníky vyzývat, aby údržbu svých pozemků prováděli sami, protože tuto povinnost mají ze zákona, nebo aby za tuto službu zaplatili,“ doplnil místostarosta Krajčír.

„Z informací, které členům rady předložil stavební úřad, je zajímavá ta, že od prosince bude opět jezdit přímý vlak z Kopřivnice do Ostravy, který lidé nazývali Ondrášek. Podle sdělených informací bude jezdit asi o hodinu později než tomu bylo v minulosti,“ řekl k dalšímu programu Krajčír.

Rada města se zabývala zprávou na poskytnutí příspěvků na projekty Komplexního programu prevence kriminality pro rok 2002, kterou doporučila zastupitelstvu ke schválení. „Kopřivnici byla letos přidělena dotace ze státního rozpočtu na program prevence ve výši 178 500 korun. Město sice žádalo o 177 000 korun, ale ministerstvo samo nám přidalo na projekt Marketingová komunikace, tj. projekt, který ministerstvo doporučilo plošně všem městům. Vzhledem k tomu, že na spoluúčast byla v rozpočtu vyčleněna částka 150 tisíc korun a nám stačí 67 tisíc, doporučujeme proto zbylých 83 tisíc převést do rozpočtu správy sportovišť na opravy dětských hřišť, především na výměnu písku v pískovištích,“ rozebral další bod schůze Krajčír.

Vrácení státní bezúročné půjčky ve výši 7 300 000 korun schválili radní. Město tuto půjčku obdrželo v roce 1997 a 1998, kdy byl vytvořen fond modernizace a oprav bytového fondu, jehož pravidla se řídila vyhláškou města č. 2/98. „Po vrácení dotace může zastupitelstvo určit samo výši finančních prostředků z prodeje domů vrácených do ‘bytového fondu’, například procentuálním podílem. Je to postup podle pravidel fondu,“ dodal Krajčír.

Rada doporučila zastupitelům stanovit počet členů zastupitelstva pro volební období 2002 - 06 v počtu třiadvacet, což je oproti současnému stavu o dva více.


    [Top]    


Všichni městští strážníci prošli zdárně přezkoušením

K o p ř i v n i c e (hod) - Strážníci mají za povinnost jednou za tři roky prolongovat svoje osvědčení. Minulý týden ve středu 12. června poslední skupina složila úspěšně zkoušky.

„V současné době má více než čtyři pětiny strážníků složené zkoušky v posledním období. Právě poslední skupina strážníků z Kopřivnice byla vyzdvižená jako nejlepší ze zúčastněných. Školení a následně zkoušky skládali strážníci městských policií z Bílovce, Studénky, Nového Jičína, Plumlova, Příbora a Kopřivnice,“ komentoval úspěch svých podřízených Jan Müller, velitel městské policie.

Ve čtvrtek 13. června schválili poslanci v Parlamentu ČR zákon o obecní policii a po podpisu prezidenta republiky dojde ke zvýšení pravomocí strážníků městské policie, zejména v oblasti silniční dopravy.

Od 1. ledna 2003 budou moci strážníci špatně zaparkované auto například na místě pro invalidy nechat odtáhnout, zatímco dnes mohli nasadit botičku a poté viníkovi uložit blokovou pokutu. „Nový zákon o obecní policii umožní, aby se mohlo domluvit několik obcí na vytvoření společné městské policie. Zvýšení pravomocí strážníků se odrazí také na zkouškách, které budou více náročnější, neboť strážníci se budou muset orientovat i v novém zákoně a znát dobře své pravomoci,“ uzavřel Jan Müller.


    [Top]    


Příborský festival Pink Freud letos přilákal více lidí

Lidé, kteří přišli na příborský Pink Freud,
se bavili, navíc jich přišlo poměrně dost.
Pořadatelé mohou být spokojeni.
Foto: David Macháček

  Laura a její tygři byla jednou ze tří kapel,
které patřily k tahounům příborského
festivalu Pink Freud. Kromě ní bylo
možné vidět ještě Jolly Jockery a Prouzu.
Foto: David Macháček

P ř í b o r (dam) - Spokojené úsměvy na tvářích pořadatelů zanechal letošní festival Pink Freud, který proběhl v sobotu v městském parku za Katolickým domem v Příboře. Sedm set platících návštěvníků splnilo očekávání. Také počasí festivalu přálo, celý den bylo skutečně letní a s deštěm počkalo až po skončení programu. „Všechno klapalo tak, jak má. Přijely všechny ohlášené kapely a celé to šlo podle plánu,“ pochvalovala si pořadatelka Pavla Ukropcová a podle jejích slov ve srovnání s loňskem přišlo na festival o víc jak dvě stě lidí víc, což organizátory rovněž těší.

Možnost dalšího růstu festivalu existuje. Alespoň podle skupinky nadšenců, která jej před dvěma lety ještě pod názvem Merlin a vloni už jako Pink Freud pořádala. Sami organizátoři na něj však moc nesázejí. „Do areálu by se jistě více lidí vešlo, ale velké zvyšování návštěvnosti v dalších letech nečekáme. Příbor sám o sobě je malé město a ne každý může přijet,“ vysvětlila Ukropcová. Festival navíc nemá ambice stát se přehlídkou kapel zvučných jmen. „Tři, maximálně čtyři taháky festival mít samozřejmě musí, ale chceme zůstat věrní tomu, aby si na něm mohly zahrát taky ne tak známé kapely z okolí,“ vysvětlila Pavla Ukropcová a dodala, že Pink Freud zůstane po celou dobu své existence čistě rockovým kytarovým festivalem.

To, že se festival pomalu stává součástí kulturního kalendáře v Příboře, potvrzuje i fakt, že jej radnice podpořila jedenáctiapůltisícovým příspěvkem. Hvězdami letošního ročníku byly kapely Laura a její tygři, Jolly Jocker & PBU a Prouza. Snem pořadatelů je však na příborské pódium přivést legendární Pražský výběr. „Bohužel, kapela už nehraje. Možná za deset let, až si uděláme jméno, bychom je mohli přesvědčit, aby se pro vystoupení na Pink Freudu dali zase dohromady,“ žertuje Ukropcová.


    [Top]    


Keramickou soškou Věrouše byla oceněna úřednice zdejší radnice

K o p ř i v n i c e - Diplomem a keramickou soškou ’Věrouše’ byla oceněna pracovnice Městského úřadu Kopřivnice Jana Sopuchová, vedoucí občansko-správního a hospodářského oddělení za vítězství ve II. ročníku soutěže o nejaktivnější uživatele počítačového programu evidence písemností IS Radnice VERA. Zlatého Věrouše 2001, jak se oficiálně cena jmenuje, získala v kategorii vedoucí odboru.

Školení, které musela v únoru minulého roku Jana Sopuchová absolvovat, bylo náročné z toho důvodu, že následně musela školit všechny pracovníky úřadu tak, aby program byl od dubna využíván. „Firmou VERA, která je dodavatelem programů pro radnice a státní správu, nám byla dávána za vzor radnice v Praze 5. I tak jsme byli jedni z prvních, kteří začali evidovat písemnosti pomocí výpočetní techniky,“ vzpomíná Jana Sopuchová.

Jako každá novinka i program evidence písemností měl víc odpůrců než příznivců, ale postupem času si zvykli všichni. „Některým odborům tím přibyla práce, ale myslím si, že evidence písemností je v tuto chvíli určitě přesnější než před zavedením programu,“ hodnotí přínos Sopuchová. Program musel být pro potřeby kopřivnické radnice dodavatelskou firmou doladěn. Chyběla v něm například možnost vytřídění dopisů pro doručovatelky.

Vedoucí odboru informačního a datového centra Petr Kozohorský si nemůže vynachválit osobní přístup a přínos Jany Sopuchové při zavádění nového programu: „Bez její pomoci a osobní angažovanosti stejně jako znalostí evidence a agendy úřadu by byl celý projekt nerealizovatelný. Jana tak pomohla dát do souladu evidenci písemností radnice s příslušnými předpisy.“

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.