Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Janek: Raději než družstva chtějí lidé byty do osobního vlastnictví

K o p ř i v n i c e - Dnes jsme oslovili místostarostu Aloise Janka, který má na starosti i oblast bytového hospodářství, v souvislosti s právě probíhajícími prodeji obecních bytů.

S čím se lidé na vedení města, potažmo na Vás jako na garanta, obracejí a co je nejvíce trápí?

Město přistoupilo k prodeji i z toho důvodu, že soukromý vlastník se bude o byty a domy lépe starat, než je tomu u vlastníků velkého množství bytových domů při jejich historické zanedbanosti, a přistupuje k němu velmi vážně a nabízí svou pomoc. V těchto záležitostech se dá říci, že jsou to věci, které se lidí bytostně dotýkají, protože jim jde o střechu nad hlavou.

Vzhledem k tomu, že firma, která byla vybrána, dělá masivní prodej pěti set dvaceti pěti bytů, lidem nestačí jedna či dvě schůzky, aby pochopili všechny atributy prodeje a všechny možnosti, které se jim nabízejí.

Více méně všechny skupiny lidí, které na radnici za mnou byly, nechtějí zakládat bytová družstva, ale chtějí byty do osobního vlastnictví. My se jim snažíme na základě schváleného projektu vysvětlovat všechny výhody i nevýhody všech způsobů prodeje.

Město upřednostňuje zvýhodněním ceny prodej právnické osobě vzniklé z oprávněných nájemníků, ale tam, kde nájemníci na tom trvají, tam přistupujeme na prodej podle zákona 72 do osobního vlastnictví. Pro ně to sice znamená prodloužení doby prodeje, majetek není do katastru nemovitostí vložen, dokud není zaplacen poslední byt a cena bytu je o 20 procent vyšší. Pokud dům kupuje více než 50 procent nájemníků, jsou byty prodávány za 80procentní cenu, pokud je to méně než padesát procent, cena bytu činí 90 % a podle zákona 72 je cena stoprocentní.

Firma, která pro město byty prodává, nabízí základní tři typy stanov budoucích bytových družstev, které má prověřené. Také v nich samozřejmě může být zakotveno budoucí převedení bytu do osobního vlastnictví družstevníka.

Snažíme se, aby se prodeje uskutečnily ke spokojenosti občanů, a proto vycházíme maximálně vstříc požadavkům. Město se nechce nájemníků zbavit, jak zaznívají také některé dotazy, ale poskytnou jim možnost byt vlastnit.

Co město chystá ve spolupráci s firmou Isa Consult?

Přijali jsme princip, že první schůzku absolvuje s nájemníky firma Isa Consult sama, na druhou, pokud si to nájemníci přejí, chodíme za město já spolu s vedoucím bytového odboru Igorem Kocurkem.

V polovině měsíce jste měli pracovní schůzku s Isa Consult, jak to vypadá s plánovaným prodejem?

Když jsme přistupovali k tvorbě projektu, nejprve jsme vytipovali domy, které nebudeme prodávat a do těch město investovalo.

V první etapě prodáváme mimo jiné domy, ve kterých byl již v minulosti prodán alespoň jeden byt a další až do celkové sumy bytů tak, jak je zastupitelstvo města schválilo pro první etapu.

Po ukončení první fáze se situace vyhodnotí a rozhodne se potom dále, zda bude pokračovat v prodeji znovu v tak masovém měřítku, nebo zda se budou prodávat menší celky. Je otázkou, zda prodávat bude město samo nebo opět prostřednictvím nějaké firmy, jež by vyšla z výběrového řízení.

Firma Isa Consult je přesvědčena o tom, že splní termín prodeje všech pět set dvaceti pěti bytů s tím, že v případě, pokud se bude prodávat podle zákona 72 - do osobního vlastnictví, dotáhne vše do konce i po termínu, který je stanoven na 30. června 2001.

Dana Hoďáková


    [Top]    


Na sídlišti Sever začínají znovu problémy s odpady

Přestože jsou kontejnery na sídlišti Sever
vyváženy dvakrát týdně, mnohde je vidět,
že ani to nestačí.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (js) - Již druhým rokem vyváží firma Slumeko, s. r. o., všechny kontejnery na směsný komunální odpad, které jsou rozmístěny na největším sídlišti Sever, dvakrát týdně. Tímto opatřením se podařilo výrazně zlepšit pořádek a vypořádat se s narůstajícím objemem komunálních odpadů. V poslední době se však rozmáhá odkládání odpadků mimo sběrné nádoby, na volné prostranství. Přitom přistavené kontejnery jsou poloprázdné. Nejhorší je situace na ulici 17. listopadu naproti domu č. p. 1233 a 1234, kde se toto stalo již pravidelností. Takovým jednáním je znepříjemňována práce osádkám svozových vozů a výrazně se zhoršováno prostředí bydlení obyvatelům sídliště.
 


    [Top]    


Nový systém příjmu tísňového volání omezí jeho zneužívání

N o v ý   J i č í n (dam) - Nový systém příjmu oznámení na tísňové lince 158 zavedla od minulého čtvrtku policie v okrese. Ten by měl podle náměstka okresního policejního ředitele Milana Ruckého tuto službu nejen zkvalitnit, ale hlavně maximálně eliminovat zneužívání linky 158.

Až doposud fungovaly v působnosti okresního policejního ředitelství policie čtyři tísňové linky. Podle toho, odkud bylo voláno, směřovala oznámení na služebny v Bílovci, Kopřivnici, Frenštátě nebo přímo do Nového Jičína na tamní operační středisko.

„Dnem 25. ledna došlo k tomu, že veškeré tyto tísňové hovory budou přesměrovány na operační středisko v Novém Jičíně. Na tomto pracovišti je totiž k dispozici špičková záznamová a vyhodnocovací technika,“ prozradil Rucký. Díky technice nebude službu konající policista nucen na rozdíl od svých kolegů na jednotlivých obvodech data z oznámení zapisovat, ale zároveň bude schopen zjistit, odkud volání vychází.

„Pokud bude voláno z veřejných automatů a podobně, dá se okamžitě zjistit, odkud je voláno. To je přínosem hlavně zejména u anonymních oznámení o výbuších, které dovedou hýbat celou policií a mnohdy zbytečně. Díky tomu, že oznámení budou přijata na operačním středisku, budeme schopni volajícího lokalizovat a učinit příslušná opatření,“ uzavřel Rucký.


    [Top]    


Za týden se bude na zastupitelstvu jednat o rozpočtu

K o p ř i v n i c e (hod) - Příští týden ve čtvrtek, tj. 8. února se sejdou ke svému pravidelnému jednání zastupitelé. Na programu jejich 12. zasedání budou výsledky činnosti Policie ČR a vývoj kriminality v Kopřivnici a zpráva o činnosti městské policie, obě za rok 2000, vyhodnocení komplexního součinnostního programu prevence kriminality, rozpočet města pro rok 2001, příspěvky sportovním klubům, změna jednacího řádu zastupitelstva, majetkoprávní záležitosti, změna územního plánu, volba předsedů a dalších členů kontrolního a finančního výboru. Chybět samozřejmě nebude různé ani usnesení.


    [Top]    


Krajčír opět v čele okresního výboru ČSSD

N o v ý   J i č í n (hod) - V sobotu 27. ledna se konaly po dvou letech, jak to vyplývá ze stanov, volby do okresního výkonného výboru ČSSD.

Volba předsedy musela probíhat dvakrát, neboť v prvním kole nedostal ani jeden z kandidátů stanovenou hranici. Ve druhém kole zvítězil kopřivnický místostarosta Zdeněk Krajčír, který doposud po dva roky zastával funkci předsedy okresní organizace.

Z patnáctičlenného okresního výboru bylo šest zvoleno nově. Z Kopřivnice zasednou v okresním výboru Oldřich Jašek a Roman Kolařík. Ve výboru jsou i dvě ženy.


    [Top]    


Lidem nejvíce vadí silniční zákon a přestávky

K o p ř i v n i c e (ili) - S příchodem nového roku vstoupilo v platnost hned několik nových zákonů, které se ne vždy setkaly u občanů s pochopením. Mezi kontroverzní zákony patří rozsvícená světla v zimním období, používání dětských autosedaček a novela zákoníku práce, která nejen striktně vymezuje přestávky nutné po odpracování určité doby, ale poprvé se zde objevuje i pojem sexuální obtěžování na pracovišti. Jak se k těmto nově přijatým zákonům a novelám vyjadřuje veřejnost?

Jiří V. ( 57 let, soukromý podnikatel) - Zatímco si o některých nařízeních myslím, že je na čase, že jsou uzákoněné, jako například používání mobilu za jízdy, nad některými jen nechápavě kroutím hlavou. K nim patří i omezené používání dětských autosedaček, i když se prokázalo, že děti jsou nejzranitelnější při městském provozu.

Jitka H. (48 let, technoložka) - Za těch dvacet let, co dělám v závodě, jsem zažila rozvržení přestávek na jídlo už několikrát, ale po velkém humbuku to stejně nakonec sklouzlo do starých kolejí. Pro některé je problém měnit stravovací návyky.

Viktor E. (69 let, důchodce) - Sexuální harašení na pracovišti se mě už netýká, ale neznám ženskou, která by si nedokázala udělat s dotěrným chlapem pořádek.

Soňa C. (34 let, zdravotní sestra) - Považuji za zbytečné přijímat zákon o dětských sedačkách, protože pokud má někdo dítě, udělá pro jeho bezpečnost naprosto vše i bez zákona.

Hanuš H. (58 let, bezpečnostní technik) - Dopaluje mě svícení za bílého slunečného dne. Navíc se mi už dvakrát podařilo vybít baterku, když jsem zapomněl světla vypnout.

Mirek L. (47 let, kovář) - Šťastný stát, který nepotřebuje zákony. My je už máme na každé h.... je jich pomalu tolik, že ztrácím přehled.

Vladimír M. (24 let, nezaměstnaný) - Mě se prozatím moc netýkají. Auto nemám, do práce nechodím, ale vítám, že mám na zebře přednost, i když si na to moc řidičů ještě nezvyklo.

Lada C. (22 let, au pair) - Jsem celkem mimo obraz. Dlouhodobě pracuji v zahraničí, tak situaci u nás nemonitoruji.

Štefan K. (39 let, zemědělský technik) - Je zajímavé, že telefonovat se za volantem nemůže a kouření, které je na pozornost stejně náročné, nikomu nevadí.

Bohunka D. (44 let, lékařka) - Zároveň se zákony by měli také rozšiřovat policejní a soudní aparát. Při dnešním stavu věci je takřka nemožné se dočkat při jakékoli kauze časově přijatelného výsledku.

Danuše H. (38 let, vedoucí ekonomka) - Rozčilují mě nařízené rozvržené přestávky, protože se mi již několikrát stalo, že nemohu dodělat rozdělanou práci.

Ivana K. (29 let, prodavačka) - Myslím, že v tom sami nemají moc jasno. Autosedačky pro děti schválili a obratem jejich používání upravili.


    [Top]    


Stíny

Dne 25. ledna ve 23,35 hodin přistoupil neznámý pachatel ve Štramberku u zdravotního střediska k poškozené 47leté ženě a vytrhl jí z pravé ruky dámskou kabelku. Škoda činí 4 900 korun.

Dne 27. ledna v 11.30 hodin odcizil neznámý pachatel ve Štramberku na Bařinách mobilní telefon v hodnotě 5 400 korun. 21letý poškozený muž uschoval telefon do svých bot a ponechal je u dveří bytu své matky, aby jej nezapomněl při návštěvě bytu.

Dne 28. ledna v nočních hodinách byly kamerovým systémem zachyceny dvě dívky, jak se snaží z telefonního automatu vybrat již vhozené mince. Při příjezdu hlídky městské policie se obě ženy snažily rychle z místa odejít. Hlídka obě ženy dostihla a zadržela. Protože bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení, byly dotyčné předány hlídce P ČR.

Dopravní nehody

V době od 22. do 28. ledna došlo na území okresu Nový Jičín k šestatřiceti dopravním nehodám. Při nich bylo deset osob lehce zraněno, dvě osoby byly zraněny těžce a jedna osoba byla usmrcena. Celková škoda dosahuje částky 2 393 tisíc korun.


    [Top]    


Místní školy prošly vloni řadou změn

Včera dostali prvňáčci své první vysvědčení.
Za týden pak školy budou pořádat zápisy
do prvních ročníků.

Ilustrační foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Oproti minulému roku se Základní škola dr. M. Horákové může pochlubit rozšířením počítačové sítě do jednotlivých kabinetů učitelů. „V současné době doplňuje počítače tak, aby všichni byli napojeni na internet a e-mailovou poštu,“ vysvětlil ředitel školy Lumír Pospěch s tím, že si od nové služby slibuje zvýšení informovanosti učitelů, aby nebyli pozadu za žáky.

Škola umožňuje žákům vyžití v různých zájmových činnostech zaměřených na sport, výpočetní techniku a výtvarné činnosti, stejně tak vyšla vstříc Soukromé umělecké škole MIS music v tom, že po skončení vyučování využívá prostory školy k vlastní výuce.

„Vývoj na Základní škole Alšově pokračuje v naší tradici rozšířené výuky cizích jazyků. Snažíme se v rámci nepovinných a volitelných předmětů nabízet žákům co nejvíc hodin výpočetní techniky a informatiky,“ uvedl svou školu ředitel Milan Bureš.

Devadesát procent absolventů Základní školy Alšovy přešlo na gymnázia, střední odborné školy a učební obory s maturitou, tři žákyně se dokonce dostaly na jazykové gymnázium do Ostravy. To je výsledek tolik diskutovaných tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků. „Žákům můžeme nabídnout výuku hned čtyř jazyků, a to angličtiny, němčiny, ruštiny a nově i francouzštiny. Samozřejmě aprobovanými pedagogy,“ zdůraznil ředitel školy Milan Bureš.

Pro žáky II. stupně se pravidelně pořádají pobytové zájezdy do Rakouska a v rámci družební spolupráce se školami v německém Zwönitzu a francouzském Trappes výměnné pobyty.

Škola se zaměřuje na určité projekty, které by přinesly moderní techniku do školy a přitom nenabourávaly rozpočet školy. Takovým je i projekt 150 počítačů dětem a jejich učitelům (Spolu-net), o kterém nechtěl ředitel Bureš prozradit nic bližšího, aby nepřipravil žáky o překvapení.

Vedení Základní školy - náměstí se podařilo získat statut sportovní školy pro lední hokej dotované Českým svazem ledního hokeje. „Je to obrovské vítězství a ocenění našich úspěchů,“ uvedla Dana Resnerová, zástupkyně ředitelky. Z 381 žáků navštěvující školu je 126 plavců, 100 hokejistů a šest věnujících se krasobruslení. O jejich úspěších pravidelně informujeme na sportovních stranách, z kapacitních důvodů nemůžeme nesmírně dlouhý a obsáhlý seznam uveřejnit.

Žáci se mohou v rámci školy realizovat v různých zájmových kroužcích, jako je cykloturistický, keramický, výpočetní techniky, kroužek ruštiny, v pěveckých souborech a instrumentálním souboru.

Na škole dobře funguje rada žáků i spolupráce s radou rodičů, třetím rokem vychází školní časopis Náměstíčko. Škola se zapojilo do ekologického projektu Tereza, do celostátních projektů Dokážu to a Prožít mládí bez tabáku, v rámci kterých pořádají vyučující pro žáky víkendové pobyty. „Je to systém osobnostně-sociální výchovy, který se do škol zavádí. Jedná se vlastně o neformální vztah učitele a žáka,“ přiblížila současný trend školy Dana Resnerová, která pořádá spoustu neformálních akcí. K nim patří karneval na ledě, mikulášské divadlo, tvůrčí den sloužící ke zkrášlení školy a další akce.

Žákům v Základní škole Mniší jsou v rámci mimoškolních aktivit k dispozici v letošním roce sportovní hry a rybářský kroužek. Z nepovinných předmětů si pak žáci mohou vybrat angličtinu, náboženství, výtvarnou a pracovní činnost. Dvoutřídní škola často spolupracuje s místními složkami při zajišťování programů. „Velkou výhodou naší školy je velká upravená zahrada, kterou žáci využívají jak při výuce, tak i v době svého volného času,“ uvedla ředitelka školy Ivana Volná.

Základní škola 17. listopadu oslaví v letošním roce 10. výročí svého otevření. „Na škole máme otevřenou jednu třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal a lehkou atletiku a od letošního roku nově i sportovní přípravku, v které si už na prvním stupni - konkrétně ve čtvrté třídě - připravujeme děti pro vstup do sportovní třídy,“ vysvětlil ředitel školy Jiří Stoško.

V současné době se mohou žáci zapojit do téměř dvaceti zájmových kroužků a klubů, jako je například dramatický, ekologický, jóga, informatika, atletika, sportovní gymnastika, volejbal, keramika, matematika, německý jazyk, ochránce přírody a další.

Ze sportovních výsledků stojí za zmínku 2. místo v republice v Zátopkových bězích starších žáků a 3. místo oblastní volejbalové soutěže, kterou hrají žákyně školy v takové konkurenci jako je Frenštát, NH Ostrava, Frýdek a další.

Samozřejmostí je na Základní škole Lubina zajištění kvalitní výuky kvalifikovanými učiteli. V jednotlivých ročnících je nízký počet žáků, který umožňuje individuální přístup ke všem dětem, i dětem se specifickými poruchami učení. Hlavním úkolem pedagogů je připravit žáky na plynulý přechod na spádovou Základní školu dr. M. Horákové, s jejími učiteli úzce spolupracuje (děti používají stejné učebnice i písemné práce). Škola pro žáky 4. tříd každoročně připravuje den otevřených dveří.

Po vyučování je žákům umožněno se realizovat v pohybových hrách, ve výtvarných činnostech, v dopravním kroužku, v anglické konverzaci, při hře na flétnu a v literární výchově, kde připravují školní časopis Lubiňáček. Od příštího roku bude otevřen počítačový kroužek.

Škola úzce spolupracuje s místní mateřskou školou, se kterou zajišťuje většinu akcí, Katolickým domem, Českým svazem žen a Mysliveckým sdružením. Pořádá školu v přírodě a mimo to se po celý školní rok zúčastňuje akcí pro malotřídní školy kopřivnického okrsku, jako jsou například soutěže ve vybíjené, zpěvu, hře na flétnu, skládání lega, puzzle a výtvarné soutěži.

Základní škola sv. Zdislavy působí v Kopřivnici osmým rokem. Sídlí v centru města v bývalé průmyslové škole. Ve škole se vyučuje podle osnov Obecné školy s využitím alternativních prvků výuky, součástí výuky je hra na zobcovou flétnu. Početně menší třídy umožňují integrovat zdravotně postižené žáky, motivovat nadané žáky k hlubšímu poznání učiva a slabší žáky k dosažení lepších výsledků. V minulém roce školu opustili první absolventi, z nichž se dvě třetiny umístily na studijních oborech s maturitou. Při výchově se uplatňuje křesťanský přístup a pohled na život, škola je otevřena také dětem bez vyznání.

Postupně ve škole vznikly moderně vybavené učebny fyziky a chemie, keramická dílna, počítačová učebna s připojením na internet. Škola nabízí žákům množství volitelných a nepovinných předmětů i kroužků. K oblíbeným patří pěvecký sbor, keramika, počítače, školní divadlo nebo stolní tenis. Organizuje lyžařské kurzy, školu v přírodě a víkendové pobyty. Pro širokou veřejnost pořádá přednášky uznávaných odborníků, koncerty, výstavy a kulturní vystoupení.

Stravování dětí je zajištěno v nově vybudované jídelně v budově školy. Žáci 1. až 5. ročníku mohou tvořivě prožívat svůj volný čas po vyučování ve dvou odděleních školní družiny.

Ředitel Základní školy E. Zátopka Jan Mužík není skoupý na slovo, ale v rozhovoru podotkl, že za něho mluví výsledky žáků školy. Kromě běžných kroužků a nepovinných předmětů se škola zaměřuje hlavně na sportovní vyžití dětí, kterému je přikládán hlavní význam.


    [Top]    


Kopřivnice má celkem 3 383 školáků

K o p ř i v n i c e (ili) - Kopřivnice má celkem šest úplných základních škol a dvě malotřídní školy v místních částech v Lubině a Mniší. V současné době tyto školy navštěvuje celkem 3 383 žáků soustředěných do 137 tříd, z toho pět tříd je určených pro děti s dyslektickými poruchami. Všechny základní školy při výuce dětí postupují podle vzdělávacího programu Základní škola, pouze Základní škola sv. Zdislavy vyučuje podle programu Obecná škola.

Ve Výroční zprávě o stavu školství v okrese Nový Jičín za školní rok 1999/2000 je vyzdvižena trvalá tvorba podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení a žáky zdravotně handicapovanými. Rovněž pozitivní je nárůst škol zapojených do celonárodních projektů v oblasti ekologie, zdravého životního stylu a prevence negativních jevů. Dochází k rozšiřování nabídky zájmových činností a aktivizaci škol ve směru realizace vlastních výchovně-vzdělávacích projektů.

Nejvyšší počet soutěžících žáků v okresních kolech soutěží má z kopřivnických škol ZŠ Alšova, dále je k aktivním školám řazena i ZŠ sv. Zdislavy.

K výrazným úspěchům patří již poněkolikáté získání titulu Laureát v rámci celé republiky ZŠ Alšovy v soutěži Výstava nejen ve škole - výtvarný projekt 2000 za výtvarný projekt komplexně zacílený do konkrétního prostoru a Čestné uznání za celoroční tvorbu pohádkové vodní říše.

Nejvíce zapojených družstev v okresních kolech sportovních soutěží měly v rámci okresu školy Základní škola - náměstí a Základní škola dr. M. Horákové, nejvyššího počtu ’olympijských’ bodů dosáhla družstva ZŠ 17. listopadu, ZŠ dr. M. Horákové a ZŠ E. Zátopka.

V minulém školním roce se náš okres stal nejúspěšnějším sportovním okresem severomoravského regionu, a to zejména zásluhou kopřivnických základních škol.

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.