Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Rada jednala o rozpočtu a grantech pro letošní rok

K o p ř i v n i c e (hod) - Důležitým dokumentem, který projednávala rada města, jež se sešla minulý týden v úterý, byl rozpočet města Kopřivnice na rok 2001. Ta jej po projednání doporučila zastupitelstvu ke schválení v celkovém objemu 282 476 korun jak na straně příjmů, tak i výdajů. Rozpočet města bude vyvěšen na úřední desce. Rada města vzala na vědomí zprávu o zavedení geografického systému na Městském úřadě v Kopřivnici. „Rád bych vyzdvihl práci Karla Pargače, jehož podíl na zavádění tohoto informačního systému je obrovský a který ušetřil městu finanční prostředky v řádu mnoha statisíců korun. Hlavním motivem pro zahájení prací na zavedení digitálních map byla potřeba zkvalitnění správy veřejného majetku. V současnosti má úřad k dispozici tato digitální data: katastrální mapu města Kopřivnice v platném znění, tzn. je schválená a po vytvoření bude dále aktualizována katastrálním úřadem. Dále je to digitální technická mapa, jež zahrnuje územní sítě, sekundární rozvody,“ sdělil k projednávanému tématu místostarosta Zdeněk Krajčír.

Vzhledem k tomu, že se na úřadě hromadily nabídky na umístění reklamních a orientačních tabulí, odbor rozvoje města vytipoval lokality, kde je možné je umístit. Rada města schválila cenu za pronájem nemovitostí na umístění těchto reklamních panelů na území města.

Rada města doporučila zastupitelstvu souhlasit se zpracováním návrhu zadání změn územního plánu pro navrhovanou změnu číslo 7/2001, která se týká silnice 1/57 - obchvat Příbora. „Jedná se o stavbu, která se bude provádět v horizontu tří let a stavební úpravy zmíněné komunikace se rovněž týkají i Lubiny. Proto je nutné, aby celá stavba byla v souladu s územně plánovací dokumentací. Trasa komunikace obchází město Příbor a v prostoru u čerpací stanice LPG v Lubině se napojuje na dnešní trasu. Další úsek, který bude upravován, začíná křižovatkou u motorestu a končí zhruba čtyři sta metrů od křižovatky s komunikací vedoucí k bráně číslo šest,“ upřesnil změnu územního plánu Krajčír.

Rada města souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout budoucí průmyslovou halu v podnikatelském parku Kopřivnice, která bude vybudována za pomocí finančních prostředků Phare 2000 – rezerva.

Samotná realizace se bude odvíjet od podmínek finančního memoranda a termín jejího dokončení je stanoven na druhé pololetí roku 2003.

Komplexní součinnostní program prevence kriminality na rok 2001 schválila rada tak, jak jí byl předložen. „Zabývali jsme se i hodnocením programu za celé období od roku 1996 do roku 2000 a celkové náklady na tyto programy činily 7 621 000 korun, z toho přidělené dotace dosáhly částky 5 305 000 korun, což svědčí o dobré práci manažerky prevence kriminality,“ dodal Zdeněk Krajčír.

Rada se rovněž zabývala činností v oblasti terciální prevence protidrogové politiky města za loňský rok. Cílem projektu je snižování zdravotních a psychosociálních rizik způsobených užíváním návykových látek, poskytování preventivních prostředků a informačních materiálů, výzva ke změně chování a motivace ke kontaktu s pomocnými institucemi. Klade se přitom důraz na zachování anonymity klienta.

„Rada schválila harmonogram a formu vyhlášení grantů na rok 2001, vše bude vyhlášeno v únoru v městských médiích po schválení městského rozpočtu. Komise se dohodla na stěžejní myšlence, která zní: město Kopřivnice atraktivnější pro své občany a návštěvníky, a schválila šest zásad pro výběr, které budou rovněž zveřejněny,“ uzavřel Krajčír komentář k programu zasedání rady města.


    [Top]    


Peníze z Phare jdou na výstavbu areálu

K o p ř i v n i c e (hod) - V Praze došlo 18. ledna k podpisu ’Finančního memoranda’ mezi ministerstvem financí a Evropskou unií o přidělení finančních prostředků z ’Phare 2000 - rezerva’.

„Na základě žádostí delegatury evropské komise byl termín prodloužen do konce ledna s tím, že projekt je v hodnotě 2,8 milionu euro, z nichž 2 miliony dává EU a 0,8 milionu je z tuzemských zdrojů. Kopřivnice použije tyto finance na výstavbu druhé etapy podnikatelského areálu na protažení některých sítí a výstavbu haly. Město již vybralo firmu, která záměr bude projektovat, a do poloviny roku bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která bude pověřena realizací,“ řekl místostarosta Alois Janek.

První etapa výstavby, na kterou město rovněž použilo finanční prostředky z dotací, by měla být podle plánu dokončena do poloviny letošního roku.

„Týmu, jenž se zabývá přípravou podnikatelského areálu, se podařilo připravit výkupy.

Město čeká v příštích týdnech jednání s investorem, která se dají označit jako finální. Jsou závislá na státních pobídkách od ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich naplnění a velikost sehrává klíčovou roli v rozhodnutí firmy. V tuto chvíli jednáme s dalšími čtyřmi firmami, z nichž některé mají jistou podobu reálnosti,“ zhodnotil současnou situaci Janek a pokračoval, „dostali jsme několik ocenění, ať už z CzechInvestu, ministerstva průmyslu a obchodu. Podle jejich vyjádření jsme nejlépe připravenou průmyslovou zónou v republice a tím, že jsme dostali dodatečně i peníze na dovykoupení pozemků, stali jsme se v loňském roce třetí nejlépe dotovanou průmyslovou zónou v republice. Od státu jsme dostali 51 milionů korun, což je nebývalé a v zcela ojedinělé. V historii města je velikostí dotačních prostředků rok 2000 rokem nejúspěšnějším.“

S průmyslovou zónou souvisí i obchvat Příbora. „Probíhají jednání na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí, která by měla být do konce měsíce března hotova, a v momentě, kdy bude územní rozhodnutí učiněno, se začne pracovat na přesných projektech a věříme, že se v druhé polovině roku 2003 bude stavět,“ uzavřel rozhovor místostarosta Alois Janek.


    [Top]    


Dopravní nehody si vloni vyžádaly víc životů

N o v ý   J i č í n  (dam) - Tragická je celková bilance dopravních nehod, které se v minulém roce staly na silnicích novojičínského okresu.

Policisté sice mohou být spokojení s tím, že celkový počet nehod (2 282) je o víc jak čtrnáct procent nižší než v předcházejícím roce, jejich následky jsou však mnohem závažnější.

Smrt při dopravní nehodě vloni našlo jednačtyřicet lidí, což je o deset více než v roce 1999. Také těžkých zranění u dopravních nehod přibylo, osmdesát tři případů představuje zvýšení smutné statistiky o devatenáct. Naopak o šedesát méně bylo vloni lidí, kteří z dopravní nehodu přestáli jen s lehkým zraněním.

„Jsou to smutná čísla, která však většinou nemůžeme nijak ovlivnit. Do těchto statistik se například velmi výrazně promítají nehody, při kterých najednou zahynou třeba všichni pasažéři vozidla,“ řekl šéf dopravní policie novojičínského okresu Jan Holub a přiznal, že počtem smrtelných zranění na silnicích se novojičínský okres řadí mezi nejrizikovější oblasti severní Moravy.

Vůbec nejčastější příčinou dopravních nehod je podle policejních statistik již několik let za sebou nesprávný způsob jízdy. Hned na druhém místě je nepřiměřená rychlost jízdy, která vloni zavinila celkem 364 nehod. Následuje nedání přednosti v jízdě a nehody spáchané pod vlivem alkoholu.

Právě alkohol v krvi účastníků dopravní nehody byl zjištěn ve sto šesti případech. Nezáviděníhodný primát přitom v tomto ohledu drží Kopřivnice, v jejímž obvodu byl tento nešvar zjištěn nejčastěji. Případy z Kopřivnice a okolí tvoří dokonce 7,7 procenta všech případů v rámci okresu.

Tabulky dopravní policie hovoří o tom, že ve všech obvodech novojičínského okresu došlo k poklesu dopravních nehod, naopak ale poměrně výrazně vzrostl počet dopravních přestupků. Těch policisté museli řešit patnáct tisíc sto devadesát osm, což představuje nárůst proti roku 1999 o dva tisíce případů.


    [Top]    


Nová linka důvěry již měla svůj první erotický telefonát

K o p ř i v n i c e (dam) - Přestože linka důvěry provozovaná obecně prospěšnou společností Salus funguje teprve krátce, již se její operátoři setkali s případem, kdy se člověk na opačném konci telefonního drátu dožadoval sexu po telefonu. Ačkoliv to může být pro většinu nezasvěcených překvapením, telefonáty tohoto typu nejsou na linkách bezpečí ničím neobvyklým.

„To, že se erotické telefonáty objevují, jsem věděl od lidí, kteří na podobných linkách pracují. To, že to není nic tak výjimečného, potvrzuje fakt, že jsme takový hovor zaznamenali již po dvou týdnech provozu a navíc v době, kdy linka není ještě příliš dobře zpropagována,“ řekl ředitel společnosti Salus Jaromír Navrátil. Přestože služby tohoto typu linka důvěry zásadně neposkytuje, ani takovému člověku její operátor prý se sluchátkem nepraští. „Většinou ho slušně odkážeme na linky k tomu určené,“ prozradil Navrátil.


    [Top]    


Stávající dům dětí bude dnes otevřen úplně naposled

DDM ve stávající budově končí,
během následujícího týdne se přestěhuje
do nového sídla na ulici Kpt. Jaroše.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Posledním dnem provozu ve staré budově je dnešek pro kopřivnický Dům dětí a mládeže. Zítra a v průběhu následujícího týdne bude dům dětí zavřený a jeho zařízení se bude stěhovat do nových prostor. Od nynějška bude DDM sídlit v bývalé mateřské školce na ulici Kpt. Jaroše. Přestože v domě dětí se pravidelně schází přes padesát různých kroužků, bude jeho provoz přerušen pouze na jeden týden. „Na pondělí dvanáctého února už chystáme slavnostní otevření. Během odpoledne si bude moci nový interiér kdokoliv prohlédnout,“ řekla Eva Müllerová z DDM.
 
 
 


    [Top]    


Na dětském maškarním plese v Lubině praskal sál ve švech

L u b i n a - Deset lidí po tři dny peklo a zdobilo cukroví, devět učitelek bezmála dva měsíce vymýšlelo program, dalších pětadvacet účinkujících z tanečního kroužku pod vedením Marcely Rečkové se na jeho realizaci podílelo a nejméně deset lidí tvořilo technické zázemí. Hodinu a půl před začátkem programu byl sál beznadějně obsazen do posledního místečka. Jaká akce zaměstnala tolik lidí najednou? Nic menšího než tradiční dětský maškarní ples v Lubině pořádaný místní základní a mateřskou školou ve spolupráci s Českým svazem žen.

Tři sta platících diváků, z toho na osmdesát dětí v maskách, se dokázalo při bohatém programu, tombole a kole štěstí dobře bavit celé čtyři hodiny. Vyhodnotit nejkrásnější masku bylo nad síly organizátorů, a proto byli nakonec odměněni všichni. Zvláštní pozornost pak dostalo šest nejoriginálnějších masek. Zábava plynula v plném proudu a v hlavě jedné z organizátorek, jinak ředitelky mateřské školy Ivany Rečkové, se rodil plán: „Nebylo by špatné udělat obdobnou akci příští rok i pro dospělé, a navázat tak na původní šibřinky. Když vidím, jak se i dospělí dají k soutěžím strhnout, měl by maškarní pro dospělé určitě úspěch.“

Výtěžek z akce bude rozdělen mezi mateřskou a základní školu a použit na připravovaný pobyt v přírodě a Den dětí.

„Mile mě překvapila příznivá odezva ze strany rodičů a nadšení dětí, které ještě v pondělí nebyly schopny mluvit o ničem jiném,“ komentovala akci ředitelka základní školy Ivana Davidová, „a to byl hlavní důvod celé akce.“

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.