Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 5/2005
ze dne 3. února 2005

Zprávy z města a okolí

O službách Střediska sociálních služeb se prý málo ví
Změna telefonních čísel MÚ ve správní budově
Za týden vyjde dopisnice věnovaná Zdeňku Burianovi
Nové zdravotní průkazky většinou na požádání
Systém přijímaček rozdělil šéfy průmyslovky a základních škol
Učitel ze zvláštní školy fyzicky napadl žáka a ten se zranil
Stíny
Počet Kopřivničanů se opět snížil
Zdejší vyšší školu opustil další ročník absolventů
Mapy Kopřivnice a místních částí
Nové webové stránky města
Dnes by měla být volba místostarosty
Hasiči nejčastěji vyjíždějí k zahořeným potravinám
Muzejníci shánějí exponáty pro expozice o Burianovi a majolice
Rekonstrukce žádala hrubé práce i ruce restaurátorů

    [Top]    


O službách Střediska sociálních služeb se prý málo ví

K o p ř i v n i c e  (dam) - „Ztrácíme se z povědomí lidí. Ti občané, kteří se dostávají do věku, kdy by naše služby mohli začít potřebovat, o nás nevědí,“ stěžuje si ředitel kopřivnického Střediska sociálních služeb Jaromír Navrátil. Příspěvková organizace zřízená městem přitom funguje už přes deset let a existuje právě proto, aby občanům Kopřivnice zajišťovala sociální výpomoc, ať už se jedná o seniory, tělesně postižené nebo lidi v sociální nouzi. Město samotné ze svého rozpočtu formou příspěvku organizaci dotuje zhruba šesti miliony ročně, celý rozpočet střediska s padesáti zaměstnanci je pak téměř čtrnáct milionů za rok.

Sortiment nabízených služeb i zařízení provozovaných Střediskem sociálních služeb je poměrně široký. Pod jeho hlavičkou fungují dva domy s pečovatelskou službou, jeden na ulici České a druhý na Masarykově náměstí s celkovou kapacitou 127 bytů. „Počet bytů v posledním období o něco klesl, neboť jsme zřídili větší počet takzvaných domovinek, ke kterým je potřeba větší servis. Ty jsou určené osamělým starým lidem, kteří potřebují významnější pečovatelskou i zdravotní pomoc,“ tvrdí Navrátil. Místa v domovinkách jsou podle statistik využívána zhruba na 80 procent, ale v některých obdobích roku by prý bylo potřeba i dvojnásobný počet lůžek. Byty v domě s pečovatelskou službou jsou pak zaplněny zcela a zájem o ně převyšuje poptávku.

Velká část práce Střediska sociálních služeb se však odehrává mimo jejich vlastní objekty v domácnostech jednotlivých klientů, kde je zajišťována pečovatelská služba a také domácí zdravotní péče. „Naše pečovatelky pomáhají klientům s jejich osobní hygienou, domácími pracemi a zajišťujeme také praní prádla a obědy včetně jejich rozvozu,“ vyjmenoval Navrátil část nabízených služeb. Domácí zdravotní péče Home Care pak klientům nabízí aplikaci injekcí, odběry krve, převazy, ošetřovatelskou rehabilitaci, podávání léků a podobně. „V současné době tuto službu, kterou preferuje také politika zdravotních pojišťoven, využívá asi 170 klientů, ale byli bychom schopni kapacitně pokrýt potřeby až tří stovek pacientů,“ tvrdí Navrátil s tím, že i na trhu s tímto druhem služeb existuje konkurenční boj. Konkurence podle Navrátila panuje také u rehabilitace, která nabízí elektro i vodoléčbu stejně jako léčebnou tělesnou výchovu.

Středisko sociálních služeb provozuje také další dvě specifická zařízení. Jedním z nich je Azylový domov pro dvacítku bezdomovců na ulici Horní a Ústav sociální péče Kopretina, který nabízí lidem denní pobyt a pracovní terapie dospělým s mentálním nebo kombinovaným postižením.


    [Top]    


Změna telefonních čísel MÚ ve správní budově

K o p ř i v n i c e  (hod) - Z důvodu přečíslování telefonních čísel městského úřadu ve správní budově, k němuž došlo v pátek 21. ledna, otiskujeme v dnešním čísle Kopřivnických novin na páté novinové straně úplný telefonní seznam všech pracovišť úřadu.


    [Top]    


Za týden vyjde dopisnice věnovaná Zdeňku Burianovi

K o p ř i v n i c e  (hod) - U příležitosti stého výročí narození kopřivnického rodáka, malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana, jenž se narodil 11. února 1905, bude instalována v prostorách Technického muzea příležitostní poštovní přepážka zřízená Českou poštou. V ní bude možno zakoupit a poslat ve dnech 10. až 12. února příležitostnou dopisnici opatřenou příležitostným razítkem a takém platnou poštovní známku s kuponem. Na dopisnici i známce bude zobrazen Zdeněk Burian. Orazítkovat dopisnice příležitostným razítkem bude ještě možné i po dobu dalších deseti dní, a to na hlavní poště v Kopřivnici. Poté bude razítko deponováno v Poštovním muzeu v Praze a zůstává trvale v majetku České pošty. Na vydání známky, dopisnice a razítka participovali Česká pošta, kopřivnická radnice, místní filatelistický klub a také zaměstnanci Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku, kteří navrhli přítisk a příležitostné razítko.

„Česká pošta chystá k letošnímu jubileu vydání známky podle obrazu Z. Buriana zobrazujícího mamuta. Známka vyjde počátkem listopadu v rámci každoroční emise Umělecká díla na známkách. Její nominální hodnota bude 22 Kč,“ uvedl Emil Mareš, jeden z organizátorů a člen místního klubu filatelistů. Místní klub filatelistů vydal v září 2002 dvě příležitostné dopisnice a razítko, jež byly věnovány 80. výročí narození legendárního běžce Emila Zátopka a akci Běh rodným krajem Emila Zátopka.


    [Top]    


Nové zdravotní průkazky většinou na požádání

K o p ř i v n i c e  (hod) - Od začátku února vydává nové průkazy svým klientům Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Evropské karty si mohou občané postupně vyzvedávat i pro své rodinné příslušníky na naší pobočce,“ uvedla paní Mikulenková, pracovnice kopřivnické pobočky VZP.

Revírní bratrská pokladna vydává od loňského července nové průkazky pouze na požádání, neboť od 1. ledna 2006 mají být vydávány nové čipové karty s numerickou páskou. I ostatní zdravotní pojišťovny vydávají nové průkazky svým klientům na požádání. Stačí, když se na pojišťovnu obrátí jeden člen rodiny, který může dostat průkazky pro celou rodinu.


    [Top]    


Systém přijímaček rozdělil šéfy průmyslovky a základních škol

K o p ř i v n i c e  (dam) - Jako střet mezi základním a středním školstvím vypadá alespoň v Kopřivnici polemika o nové podobě mechanismu přijímacího řízení na střední školy. Od ledna platný školský zákon mění dosavadní praxi v tom smyslu, že dnešní žáci devátých tříd na rozdíl od svých předchůdců mohou podat jen jednu přihlášku. Vybírat si a poslat na školy neomezený počet přihlášek budou moci teprve ve druhém kole. Není ale vůbec jisté, že školy druhé kolo vypíší. Zákon jim to totiž nepřikazuje.

Žádný z oslovených ředitelů kopřivnických základních škol nový systém nevítá. Svůj názor opírají o podobné argumenty jako odpůrci nového systému, kteří proti němu v celostátním měřítku vystoupili dokonce s peticí.

„Celé je to velice špatně provedeno. Vůbec nezávidím rodičům deváťáků v tomto roce. Mělo to zůstat u těch dvou přihlášek tak jako doposud. Hrozí to, že mnoho dětí se pro jistotu bude hlásit tam, kde mají opravdovou jistotu přijetí. Uvidíme, co ukáže praxe. Ale myslím, že spíš potvrdí argumenty oponentů. Pro nás na základních školách to navíc znamená nárůst administrativy,“ tvrdí ředitel ZŠ Emila Zátopka Jan Mužík.

Podobný názor má také Ladislav Cvíček, který jako výchovný poradce ZŠ Milady Horákové radí žákům a rodičům, jaké další vzdělávání zvolit. „Když žák poslal přihlášku na jednu školu a zároveň další do druhého kola, školy věděly, kolik kvalitních žáků a jak kvalitní žáci se jim hlásí do druhého kola. Každý ředitel si tak dopředu mohl říct, že nechá na druhé určitý počet míst, protože ti žáci, kteří se nedostanou na svou první školu, mu stojí za to,“ řekl Cvíček s tím, že nevidí důvod pro změnu. „Jsem překvapený, že se do toho vůbec vstupuje, protože to fungovalo a rozbít něco, co se osvědčilo, mi přijde nesmyslné,“ řekl Cvíček.

Zcela opačný je názor ředitele jediné zdejší střední školy Jaroslava Ponce. Ten se jako místopředseda unie školských asociací Czesha jistou měrou dokonce o změnu systému zasadil. Byla to totiž právě Czesha, která v rámci připomínkového řízení ke školskému zákonu změnu navrhla. Podle Ponce je nový systém liberálnější než dosavadní a naopak dává studentům větší šance na přijetí. „V praxi bylo jediné skutečně věcné kolo, to první. Když měla škola hodně uchazečů, naplnila své kapacity v prvním kole a druhé kolo byla pouhá formalita. Znamenalo jen komplikaci, která zdržela celé přijímací řízení, neboť škola nemohla okamžitě zveřejnit počet neobsazených míst a nabídnout je k dispozici neumístěným žákům, ale musela čekat měsíc až na výsledky druhého kola,“ vysvětlil Ponec.

Argument jeho kolegů ze základních škol, že druhé kolo fungovalo jako pojistka, je podle něj nesmyslný. „Druhé kolo nemohlo fungovat jako pojistka, protože přihláška se podávala zároveň s prvním, a tak nikdo nemohl vědět, že škola, kterou se chtěl pojistit, bude nebo nebude mít volná místa,“ tvrdí Ponec. Nový systém je podle jeho slov daleko přehlednější. Hned po uskutečnění prvního kola přijímaček totiž střední školy zveřejní počty volných míst a neúspěšní uchazeči z prvního kola tak budou moci v několika dalších kolech lépe zhodnotit své šance na umístění.

Třetí, zcela neutrální stanovisko k celé veřejností sledované záležitosti v Kopřivnici prezentuje ředitel Základní školy 17. listopadu Jiří Stoško. Podle jeho slov je celá záležitost silně zpolitizovaná a se svým postojem se chce svěřit až poté, co bude znát zkušenosti z praktické aplikace změny školského zákona.


    [Top]    


Učitel ze zvláštní školy fyzicky napadl žáka a ten se zranil

K o p ř i v n i c e  (hod) - Z trestného činu ublížení na zdraví je podezřelý 56letý učitel z místní zvláštní školy, jenž v pátek 28. ledna kolem jedenácté hodiny dopoledne ve vyučování fyzicky napadl žáka šesté třídy. „Učitel chlapce bezdůvodně uchopil za obličej a prudce jej odstrčil. Poškozený upadl na podlahu učebny a pádem si naštípl loketní kost pravé ruky,“ uvedla Miroslava Šálková, tisková mluvčí novojičínské policie.


    [Top]    


Stíny

Dne 27. ledna v dopoledních hodinách oznámil na stálou službu městské policie vrátný z garáží ČSAD, že v objektu se pohybuje německý ovčák. Hlídka MP na místě psa odchytila. Podle čísla známky byl zjištěn majitel psa. Odchycený pes byl převezen na útulek, protože majitele se nepodařilo kontaktovat. Ten se dostavil až ve večerních hodinách a za přestupek proti vyhlášce města mu byla uložena bloková pokuta a pes mu byl vydán.

Dne 29. ledna kolem poledne požádala o příjezd hlídky MP žena bydlící na ulici Obránců míru z důvodu narušování občanského soužití hlasitou hudbou. Strážníci na místě zjistili, že hudební produkce u sousedů je opravdu hlasitá. Majitelka bytu byla arogantní a odmítla cokoliv řešit, proto záležitost bude předána přestupkové komisi.


    [Top]    


Počet Kopřivničanů se opět snížil

K o p ř i v n i c e  (hod) - Kopřivničanů  vloni opět ubylo. Zatímco k 31. prosinci 2003 bylo na kopřivnické radnici v evidenci obyvatel přihlášeno celkem 23 855 občanů, k poslednímu dni loňského roku klesl tento stav na 23 465. V samotné Kopřivnici je evidováno 20 712 občanů, v Lubině 1 501, ve Vlčovicích 556 a v Mniší 696 obyvatel. Z celkového počtu všech občanů Kopřivnice včetně místních částí je 11 565 mužů a 11 900 žen.

Také migrace je v neprospěch Kopřivnice. Vloni se vystěhovalo 527 občanů, což je v porovnání s předchozím rokem o třicet více. Do města se v roce 2004 přistěhovalo 330 obyvatel.

Vloni se narodilo 253 dětí, z toho 124 chlapců a 129 děvčat. Rodiče jim nejčastěji dávali jména Tereza, Tomáš, Adam, Jan a Eliška. K nezvyklým jménům, jež si děti s sebou ponesou po celý život, vloni patřila Noemi Anna, Pamela, Samanta a Alejandro.

Rok 2004 byl rokem posledním pro  89 mužů a 81 žen.


    [Top]    


Zdejší vyšší školu opustil další ročník absolventů

Letošní absolventi si absolventské diplomy
ze zdejší vyšší odborné školy převzali
v rámci slavnostního ceremoniálu
v kinosále kulturního domu.

FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Zdejší vyšší odbornou školu opustil další ročník diplomovaných specialistů v oborech strojírenství a ekonomika podniku a management. Ve středu 26. ledna si absolventi v kinosále kulturního domu převzali svá vysvědčení. Více studentů ukončilo ekonomický obor školy, z jednatřiceti lidí v ročníku tři neabsolvovali a naopak jedenáct jich získalo červený diplom. Z desetičlenné třídy strojařů absolvovalo devět studentů a jedna třetina z nich se těšila z vyznamenání.

„Titul DiS už dnes nezní exoticky jako před třinácti lety, když jsme s tímto typem vzdělávání začínali. A to, jak se naši absolventi vybavení především praktickými znalostmi a dovednostmi uplatňují, dokazuje, že koncept vyšší odborné školy je životaschopný,“ řekl ředitel zdejší VOŠ SPŠ a SOU Jaroslav Ponec.

Podle jeho slov jsou v informačním centru školy již stovky kvalitních diplomových prací absolventů školy a myšlenky v nich obsažené jsou uváděny v reálný život. Studium zdejší vyšší školy trvá tři a půl roku a je členěno na sedm semestrů. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení. Na škole se platí také třítisícové roční školné.


    [Top]    


Mapy Kopřivnice a místních částí

K o p ř i v n i c e  (hod) - Na četná přání nejen čtenářů, ale i občanů města jsme se rozhodli otisknout na stránkách Kopřivnických novin mapy Kopřivnice a místních částí. Jako první najdete v novinách s datem 17. února mapu Lubiny a poté, co čtrnáct dnů, budou otištěny mapy Mniší a Vlčovic. Jako poslední bude vydána mapa Kopřivnice, a to 31. března.


    [Top]    


Nové webové stránky města

K o p ř i v n i c e  (hod) - S novými webovými stránkami města je možné se seznámit na adrese www.koprivnice.org/koprivnice. Případné připomínky je možno zasílat na adresu webmaster@koprivnice.cz . Jedná se o zkušební provoz.


    [Top]    


Dnes by měla být volba místostarosty

K o p ř i v n i c e  (hod) - Dnes, tj. ve čtvrtek 3. února, by měla proběhnout v rámci zasedání zastupitelstva volba nového místostarosty. Jak je avizováno v programu zastupitelstva, na jeho závěr by se měl vzdát své funkce dosavadní místostarosta Milan Bureš, jenž zvítězil v listopadových volbách, a stal se tak senátorem. Zastupitelský mandát si ale ponechá.


    [Top]    


Hasiči nejčastěji vyjíždějí k zahořeným potravinám

K o p ř i v n i c e  (hod) - Město Kopřivnice vyčleňuje každým rokem nemalé finanční prostředky na zajištění požární bezpečnosti. Tu pro město smluvně zajišťuje automobilka. V loňském roce město zaplatilo Tatře dva miliony a v letošním roce to má být cca 2 400 000 korun.

„Hasiči vloni nejčastěji vyjížděli k požárům a technickým zásahům.  Mezi technické zásahy se řadí otevírání dveří bytů v případě nebezpečí z prodlení, v zimním období je to odstraňování rampouchů, v létě jde o likvidaci sršních a vosích hnízd a čerpání vody. Hasiči vyjíždí také k dopravním nehodám, u kterých pomáhají s odstraňováním jejich následků, úniků provozních náplní z havarovaných vozidel, překážek z komunikace,“ uvedla Ivana Bajerová, pracovnice kopřivnické radnice mající na starosti požární bezpečnost.

Také místním sborům dobrovolných hasičů je vyhlašován požární poplach operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Nový Jičín. Těch je na území města pět - v  Kopřivnici, Mniší, Vlčovicích a dva v Lubině.

Kopřivnická jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla v loňském roce celkem třináctkrát. „Nejčastěji je vysílána k požárům v bytových domech, ve většině případů se jednalo o hoření potravin. Nejvíce jednotek vloni vyjelo k zásahu při požáru šatny odborného učiliště. Jeden z vyhlášených poplachů se ukázal jako planý.“ dodala Bajerová.


    [Top]    


Muzejníci shánějí exponáty pro expozice o Burianovi a majolice

K o p ř i v n i c e  (dam) - S odchodem stavebních dělníků práce v Lašské vile nekončí. Než se objekt skutečně promění ve zvažované Výtvarné a muzejní centrum, bude potřeba ještě hodně práce a peněz. Každé z podlaží budovy bude využíváno odlišně. Suterén má fungovat na komerční bázi. Měl by nabídnout návštěvníkům prodejní galerii a možnost posedět si v kavárně. V reprezentativních prostorách prvního nadzemního podlaží bude situována muzejní část. „Hodláme zde vybudovat expozici věnovanou zdejší majolice a kachlovým kamnům, přesunout také exponáty věnované nejstarším archeologickým nálezům Kopřivnice a především vytvořit stálou expozici rodáku Zdeňku Burianovi,“ řekla Lenka Hodslavská, ředitelka kopřivnického Regionálního muzea, které bude muzeum pravděpodobně provozovat.

Buriana má jeho vůbec první kopřivnická expozice v historii představovat ne čistě galerijním způsobem. „Chceme připomenout pravěk, vliv okolí a města na utváření jeho uměleckého zaměření. Návštěvník pozná Buriana jako rodáka, malíře, ilustrátora a zobrazovatele pravěku,“ řekla Hodslavská. Příprava expozic je v současnosti v začátcích. Místní muzejníci zjišťují, co poskytnou vlastní depozitáře, a sondují také možnosti dlouhodobých zápůjček z galerií, muzeí i soukromých sbírek. „Obracíme se také na kopřivnickou veřejnost. Vzhledem k místní tradici je pravděpodobné, že v řadě rodin jsou kousky kopřivnické majoliky nebo fotografie a dokumenty související se Zdeňkem Burianem. Rádi bychom se s majiteli dohodli na možnostech zapůjčení nebo zhotovení kopií či fotodokumentace,“ nechala se slyšet Hodslavská. Samotné ideové zpracování expozic má být zadáno specializované firmě, soutěž na její výběr má být vypsána v nejbližších dnech.


    [Top]    


Rekonstrukce žádala hrubé práce i ruce restaurátorů

Na snímku je zachycen nově vybudovaný
hlavní vchod do objektu Lašské vily.

K o p ř i v n i c e  (dam) - Práce na rekonstrukci Lašské vily v parku Edvarda Beneše finišují.

Stavební firma uvnitř budovy dokončuje poslední části čtyřiadvacetimilionové zakázky na rekonstrukci jedné z mála kopřivnických stavebních památek. Přesně za týden ve čtvrtek 10.  února by pak měla být stavba zkolaudována. Rekonstrukce hrazená z dotace ministerstva pro místní rozvoj začala vloni v červenci a původně měla být dokončena ještě před Vánoci. „Byl to šibeniční termín, který byl stanoven v souladu s termínem vyúčtování dotace. Později se však ukázalo, že jeho dodržení je možné pouze v případě porušení technologické kázně u dokončovacích a restaurátorských prací vyžadujících dobré proschnutí zdiva,“ řekl Lukáš Heryán z radničního odboru správy majetku města. Úředníkům se však nakonec podařilo vyjednat

 

 prodloužení termínu, a tak mohla být stavba dokončena až nyní bez obav z vracení dotačních prostředků. Při opravách zapsané kulturní památky bylo zapotřebí jak hrubých stavebních prací, tak využití vysoce specializovaných profesí a špičkových technologií. Jedním z nejdůležitějších úkolů stavbařů bylo zbavit budovu negativního působení vlhkosti, a to jak zespodu, tak shora. Základy budovy byly kompletně odkryty a odizolovány. Velmi vlhké sklepní prostory byly prohloubeny, aby bylo možné jejich běžné používání, a také ony byly zbaveny velké vlhkosti. Velkým stavebním zásahem byla také, sice postupná, výměna významné části střešního krovu. „Než jsme se do rekonstrukce budovy pustili, bylo zjištěno,

Snímek zachycuje nově pokrytou část
střechy nad věžičkou. Její trámová
konstrukce byla částečně zachována,
nahrazeny byly jen silně poškozené části.

že střecha je

 

 opravdu v havarijním stavu. Trámoví bylo napadeno dřevokaznými houbami a hmyzem v takovém rozsahu, že památkáři povolili kompletní výměnu nejpoškozenější části krovu,“ uvedl Heryán. Při rekonstrukci pokojů v prvním nadzemním podlaží budovy byl velký důraz kladen na co největší historickou věrnost. Nové prvky byly jasně opticky odděleny od původních částí stavby a každý návštěvník je snadno rozpozná. Byly objednány nové historizující tapety typově odpovídající původním. Tým restaurátorů pracoval na zachování štukové výzdoby a stropních a nástěnných maleb. Většina z toho, co návštěvníci uvidí, jsou očištěné původní malby. Pouze v místech, kde byla výmalba úplně zničena, ji restaurátoři domalovali.

 

 Novinkou pro návštěvníka Lašské vily budou také historická kachlová kamna v každé z místností. Ta byla původně umístěna všechna v jedné místnosti, kde tvořila součást někdejší expozice vlastivědného muzea. „Kamna budou plnit jen dekorativní funkci.  Bylo by však teoreticky možné je v budoucnu upravit tak, aby byla provozuschopná,“ vysvětlil Lukáš Heryán.

Veřejnost se do rekonstruované Lašské vily bude mít možnost poprvé podívat 26. června při slavnostním otevření.

Pracovnice specializované restaurátorské firmy pracují na vyčištění stropních maleb.

Sklepní prostory pod budovou byly silně
podmáčené. Aby bylo možné jejich využití,
bylo je třeba vysušit a zaizolovat.

 

 


Poslední aktualizace: 23.02.2005 10:26
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.