Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 36/2004
ze dne 14. srpna 2004

Zprávy z města a okolí

Telařík stále čeká, zda prezident převezme akcie
Lze žádat o voličské průkazy
Dakaristé už testují své kamiony
Václav Klaus slib splnil a poslal děkovný dopis
ČSSD žádné peníze od Efisu nepřijala
Slib volebních komisí
Roční působení romské asistentky pomalu končí
Kraj chce v roce 2005 dotovat sociální služby
Dokončen projekt školní zahrady
Občané by měli připomínkovat novou vyhlášku o pořádku
Stíny
Psi a kočky do světa pouze s pasem
Všichni kandidáti chtějí, aby zdravotní péče byla na vysoké úrovni
Krizová poradna Paprsek poskytuje své služby bezplatně
Požár trávy škodu naštěstí nezpůsobil
Při nehodách letos zahynulo 12 lidí
Kytičky pro Elišku vyrábějí v Jeřabince
Pracoviště hygieny nově přestěhováno
Na lyžařské trasy dva miliony

    [Top]    


Telařík stále čeká, zda prezident převezme akcie

K o p ř i v n i c e (dam) - Ivan Telařík s napětím očekává konečné rozhodnutí hlavy státu o tom, zda se skutečně stane akcionářem kopřivnické Tatry. Dvě symbolické akcie Václavu Kalusovi předal při jeho návštěvě Kopřivnice. „Nezbývá mi než čekat, jak se k tomu postaví. Slyšel jsem, že je z toho rozčarovaný,“ nechal se slyšet Telařík. Do Klausova rozhodnutí podle jeho slov může zasáhnout i vysílání reportáže na Nově.


    [Top]    


Lze žádat o voličské průkazy

K o p ř i v n i c e (hod) - Již nyní mohou žádat lidé, kteří budou v době voleb (5. a 6. listopadu) mimo okrsek, o vydání voličského průkazu, a to až do středy 3. listopadu do doby uzavření stálých seznamů. „Voličský průkaz je opravňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož obvodu má volič trvalý pobyt. V našem případě se jedná o volební obvod číslo 67,“ uvedla Jana Sopuchová, vedoucí správního odboru. Pro volby do krajských zastupitelstev se voličské průkazy nevydávají.


    [Top]    


Dakaristé už testují své kamiony

Tatra Marathon Team Karla Lopraise
stejně jako Tomáš Tomeček a jeho
spolupracovníci již testují vozy pro další
ročník Dakaru.

Foto: www.loprais.cz

K o p ř i v n i c e (dam) - Přípravy na sedmadvacátý ročník nejtěžší rallye světa vrcholí i v dílnách tatrováckých jezdců. Počtvrté v historii letos neproběhne start na území Francie, pro zahájení rallye si totiž letos organizátoři vybrali Barcelonu. Od Nového roku do 16. ledna, kdy bude v Dakaru cíl, projedou závodníci Španělskem, Marokem, Mauretánií, Mali a Senegalem.

Tatra Marathon Team Karla Lopraise intenzivně pracuje na přípravách vozů. Původně plánované testování nového pérování, tlumičů a řazení v Maroku bylo odloženo, ale první testovací kilometry si už Loprais odbyl na Slovensku. „Všechno zatím beží podle plánu,“ pochvaloval si Loprais. Do Afriky letos jeho tým opět vyrazí se dvěma kamiony. „Budou to prakticky identická auta, ostrý vůz bude mít pouze jinou nadstavbu,“ prozradil několikanásobný vítěz Dakaru. To, zda dojde i k personálním změnám v kabinách vozů, jezdec nepotvrdil s tím, že zatím se o tom neuvažuje, ale pokud k tomu dojde, bude tým své fanoušky informovat.

Také Tomáš Tomeček se svou tatrou už má za sebou testovací jízdy v terénech na jižním Slovensku. „Zkoušeli jsme tlumiče, testovali změny na rámu a vlastnosti nadstavby,“ prozradil jezdec druhého dakarského týmu sedlající tatru. V současnosti v Tomečkově týmu běží přípravy na plné obrátky a pilně se pracuje také na dalších drobných úpravách vozu. Na voze a možná i jeho posádce lze očekávat změny, ovšem ty tým zatím drží pod pokličkou a zveřejnit je hodlá až na konci listopadu.


    [Top]    


Václav Klaus slib splnil a poslal děkovný dopis

Vážený pane starosto, vážení členové Zastupitelstva města Kopřivnice!

Čestného občanství města Kopřivnice, které jste se mi rozhodli udělit, si velmi vážím a chci Vám za tuto poctu ještě jednou poděkovat. Neberu ji na lehkou váhu a jsem rád, že jsem se tímto Vaším rozhodnutím dostal mezi velmi vzácnou skupinu Vašich čestných občanů. Neméně si ale vážím i toho, že jsem při příležitosti převzetí listiny o čestném občanství dne 30. září 2004 měl možnost naši Kopřivnici vidět snad více zblízka než při mých dřívějších návštěvách. Velmi dobře jsem si při tom všiml, že se město umí vylepšovat, že žije kulturou, sportem i svými tradicemi. Doufám, že stejný pocit budu zažívat i při svých dalších návštěvách.

Přeji Vám všem spoustu energie a odhodlání do nelehké práce, kterou vykonáváte. Budete je jistě potřebovat, aby se naše město i v budoucnu rozvíjelo podle představ a očekávání jeho občanů.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus


    [Top]    


ČSSD žádné peníze od Efisu nepřijala

K o p ř i v n i c e (hod) - ČSSD se ohradila, že žádné peníze od Efisu v minulosti nepřevzala.

„Místní organizace ČSSD nepřevzala žádný finanční dar do příjmu přes okresní výbor ČSSD, jak jí to v takovém případě ukládá směrnice ČSSD, tedy § 628 - 630 Občanského zákoníku a zákon č. 424/91 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích. Výbor doporučuje příteli Jiřímu Tichánkovi a zastupujícímu předsedovi příteli Luďku Poláškovi předat finanční prostředky firmě Efis,“ sdělil Luděk Polášek, předseda místní organizace ČSSD, závěr z jednání výboru.


    [Top]    


Slib volebních komisí

K o p ř i v n i c e (hod) - Dnes odpoledne se sejdou členové všech dvaceti volebních komisí v Kulturním domě v Kopřivnici, aby složili předepsaný slib. Starosta Jiří Tichánek určil, že minimální počet členů komise je pět.


    [Top]    


Roční působení romské asistentky pomalu končí

K o p ř i v n i c e (dam) - Ještě do konce roku bude v Kopřivnici působit romská asistentka. Terénní pracovnice, která pomáhá při styku s romskou komunitou, funguje ve městě na základě projektu finančně podporovaném úřadem vlády. „Jde o jednoletý projekt, který na konci roku vyprší. Máme ale za to, že bychom měli znovu podobný projekt sepsat a znovu se o prostředky na financování práce romského asistenta ucházet,“ řekla kopřivnická manažerka prevence kriminality Blanka Mikundová s tím, že ovšem není jisté, zda se Kopřivnici znovu podaří dotaci získat.

Přínos práce romské asistentky se Mikundová zdráhá obšírně hodnotit. „Mám za to, že jistá pozitiva projekt přinesl. Hilda Hangoniová zorganizovala úklidové brigády na ulici Horní a Francouzské. Dělala také práci přímo v některých romských rodinách. Zatím ale funguje krátkou dobu na to, abychom všechno mohli hodnotit,“ nechala se slyšet Mikundová. Další fungování romské asistentky tak zřejmě plně závisí na tom, zda se opět podaří získat příslušné dotace, z rozpočtu města totiž její práce s největší pravděpodobností placena nebude.


    [Top]    


Kraj chce v roce 2005 dotovat sociální služby

O s t r a v a (hod) - Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili vyhlášení dotačního řízení, do něhož se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, církevní právnické osoby a další společnosti vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. „Pro rok 2005 je podíl spoluúčasti Moravskoslezského kraje při spolufinancování nákladů na sociální služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi stanoven maximální výší sedmdesáti procent z celkových nákladů projektu. Další podmínky budou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje podle pravidel, které budou kraji určeny ministerstvem práce a sociálních věcí,“ uvedla Katharini Koláčková, tisková mluvčí kraje. Zájemci o dotaci musí podat svou žádost nejpozději do 30. listopadu. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách kraje.


    [Top]    


Dokončen projekt školní zahrady

K o p ř i v n i c e (ili) - Po tříletém období rekonstrukce objektu Speciální školy pro děti s více vadami přijde na řadu zahrada. Do konce měsíce září byl vypracován projekt a o včasnost jeho realizace rozhodne získání grantu.

Od počátku působení speciální školy v současných prostorách, tedy od roku 1994, nebyla zahrada odborně upravena, navíc její využití bylo minimální, protože nebyla přizpůsobena speciálním potřebám jejích žáků. V dřívější době objekt fungoval jako jesle a pozůstatkem z té doby je kolotoč, houpačka, průlezky a pískoviště. „Toto vybavení je zcela nevyhovující pro žáky s poruchou mobility, s těžkým a kombinovaným postižením,“ vysvětlila ředitelka Speciální školy pro žáky s více vadami Dagmar Jančálková.

Cílem projektu se stalo vybudování zahrady s maximální možnou využitelností, a to jak z pohledu času, tak i z pohledu funkčnosti. Zároveň byl důraz kladen na bezbariérovost. „Požadovali jsme, aby zahrada splňovala výchovně- vzdělávací stejně jako terapeuticko-formativní cíle, aby se stala místem, kde lze provádět speciálněpedagogické aktivity zaměřené na smyslové a tělesné vnímání, a stala se společenským centrem,“ přiblížila využití ředitelka Jančálková.

„Zahrada není až tak veliká, proto jsme se snažili použít minimum prvků,“ přiblížil projekt architekt Petr Skoumal, „dojde k určité modelaci terénu, aby průhledy v zahradě byly zajímavější, aby to nebyla jedna rovná plocha.“ Do zahrady by měl být sochařsky zpracován mobiliář, který by děti využívaly. Ten vznikne ve spolupráci se sochařem Škarkou. Ústředním motem zahrady budou čtyři živly - oheň, voda, vzduch a země.


    [Top]    


Občané by měli připomínkovat novou vyhlášku o pořádku

Vážení občané, rád bych vás vyzval k připomínkování návrhu nové vyhlášky. Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/1995 o zabezpečení veřejného pořádku již nevyhovuje současné platné právní úpravě. Řada právních předpisů, na jejichž základě byla tato vyhláška města vydána, již byla zrušena nebo novelizována. Navíc vznikla potřeba právní úpravy těch oblastí života ve městě, kde dochází k nepřijatelným negativním jevům a které současně platná vyhláška nijak neřeší. Z těchto důvodů město Kopřivnice připravuje novou vyhlášku, která bude mimo jiné řešit také omezující opatření při chovu a držení psů a ostatních zvířat a nově také podmínky pořádání ohňostrojů a opatření k zabezpečení čistoty města. Veřejnost se může s návrhem vyhlášky seznámit na webových stránkách města Kopřivnice http://www.koprivnice.cz/web/urad/novinky/novinky.htm nebo na podatelně a v kanceláři tajemníka městského úřadu, Záhumenní 1152, a v termínu 14. - 26. října podat Městskému úřadu Kopřivnice písemné připomínky a návrhy. Podle harmonogramu přípravy vyhlášky bude její návrh projednáván na 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne 16. prosince.

Zdeněk Krajčír, místostarosta


    [Top]    


Stíny

V době od 3. do 5. října neznámý pachatel v Ženklavě přelezl oplocení, vnikl na pozemek vrakoviště, kde demontoval 4 kompletní kola vozidla Škoda Fabia a 4 kompletní kola z vozidla Suzuki Ignis, čímž způsobil škodu za 15 000 korun.

Ve čtvrtek 7. října bylo zahájeno trestní stíhání obviněné 41leté ženy z Příbora z trestného činu týrání svěřené osoby. Od počátku října 2002 do poloviny letošního května soustavně a opakovaně týrala svoji dnes dvanáctiletou dceru, svěřenou do péče. Hrubě zanedbávala její hygienu. Nepřiměřeně k jejímu věku a její zvýšené citlivosti dívence ukazovala knihy a časopisy se sexuální tematikou. Osobně s dcerou rozebírala své sexuální zážitky. Neváhala ani ve více případech souložit či provádět sexuální praktiky v přítomnosti své nezletilé dcery. Dívenka si „užila“ i nepřiměřených fyzických trestů. Skončila s psychickými traumaty s nutností psychiatrické léčby. Trestní stíhání matky je vedeno na svobodě.

Dne 8. října krátce po půlnoci oznámil telefonicky muž, bydlící na ulici Záhumenní, že jeho manželka zamkla ve sklepě podezřelou osobu. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že dotyčný ve sklepě pouze přespával. Jednalo se o 37letého muže z Rožnova. Při ověření na Policii ČR vyšlo najevo, že se jedná o hledanou osobu, protože na ni byl vydán zatykač.

Dne 10. října kolem druhé hodiny ranní prováděla hlídka MP pochůzkovou činnost na středu města, kde zahlédla muže, který před papírnictvím vyhrabával květiny ze záhonu a házel je po ostatních kolemjdoucích. Strážníci zabránili dotyčnému v jeho jednání. Jednalo se o 21letého muže z Frýdku-Místku. Celá záležitost bude předána ke správnímu řízení.


    [Top]    


Psi a kočky do světa pouze s pasem

K o p ř i v n i c e (ili) - Od prvního října je možné do zahraničí cestovat se psy, kočkami a fretkami pouze s mezinárodním průkazem, který je platný ve všech státech Evropské unie. Podmínkou pro vydání pasu je tzv. identifikace zvířete, a to buď tetováním, které provádí poradce chovu nebo veterinární lékař, nebo mikročipem. Jeho zavedení spadá do kompetence soukromých veterinárních lékařů schválených a registrovaných krajskou veterinární správou. „Zavedení čipu, jehož životnost je stanovena na pětadvacet let, spolu s vydáním pasu vyjde v průměru kolem 750 korun,“ uvedl veterinář Ladislav Grbal s tím, že takto vložené finance se majiteli časem vrátí při slevě na poplatcích.

I když je Velká Británie členskou zemí Evropské unie, vymínila si spolu se Švédskem, Irskem a Maltou zvláštní podmínky vstupu psů a koček z ostatních členských zemí, které si hodlá minimálně pět let podržet. Podmínkou vstupu stejně jako u nečlenských států EU zůstává sérologické vyšetření, neutralizační test na prokázání protilátek u vakcinovaných psů na vzteklinu. „Toto vyšetření stojí zhruba 2 500 korun a musí být provedeno minimálně třicet dní po povinném očkování a tři měsíce před přesunem zvířete. U nás se provádí prostřednictvím liberecké laboratoře, která vzorky k vyhodnocení postupuje do akreditované laboratoře v Německu,“ poukázal Grbal na nutnost dodržení časového předstihu.

Psi, kočky a fretky dostanou od schváleného veterináře dokument v modrých deskách, který se od stávajícího dokumentu liší pouze tuctem hvězdiček jako emblému Evropské unie. Kromě nepovinné fotografie zvířete, potvrzení o očkování a přepisu zdravotní karty a údajů o majiteli je vyžadován i již zmíněný mikročip či tetování, jehož číslo bude v pasu uvedeno. Pas vystačí i při cestách do Andorry, na Island, do Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu. „V každém případě by se majitelé při cestování s domácími zvířaty do méně obvyklých krajin měli poradit s veterinárním lékařem nebo si informace sami vyhledat na internetu,“ doporučuje Ladislav Grbal, neboť podmínky se mohou stát od státu lišit.


    [Top]    


Všichni kandidáti chtějí, aby zdravotní péče byla na vysoké úrovni

K o p ř i v n i c e (hod) - V oblasti zdravotnictví jsou kandidáti ucházející se o post krajského zastupitele zajedno v tom, že všem občanům by se mělo dostat kvalitního ošetření v nemocnicích. Rozdílný názor mají ale na jejich privatizaci. Lidovci a sociální demokraté jsou proti tomu, aby se nemocnice transformovaly do obchodních společností, a to proto, že by nebyla zaručena kvalitní péče. Josef Jalůvka (ODS) uvedl, že nemocnice patřící pod kraj tvoří jen třicet procent nemocničních zařízení v regionu. „Proto není pravda, že kraj má absolutní možnost ovlivnit úroveň zdravotnictví. Obchodní společnosti by byly ve stoprocentním vlastnictví kraje. Cílem změny by měla být zvýšená kvalita lékařské péče, efektivnost nemocnic a zainteresovanost lékařů a zdravotnického personálu na kvalitě zdravotní péče,“ vysvětlil Jalůvka, proč podporuje transformaci nemocnic.

Lékař Roman Jelínek, kandidující za Stranu práce, je podle svých slov pro privatizaci nemocnic, ale až v tom případě, kdy bude vytvořena jejich koncepce. „Hrozí nebezpečí, že privátní nemocnice by se vydaly momentálně lukrativním směrem. Proto je nutné jejich specializaci určit předem. Na to dále navazuje restrukturalizace lůžek v nemocnicích,“ dodal Jelínek. Proměnu lůžek akutních na následnou péči podporují i sociální demokraté.

Sdružení nezávislých kandidátů by chtělo zavést systém, aby každý občan měl přehled o tom, kolik spotřebuje peněz za zdravotní péči. Tím by se podle slov Jana Sochy spotřeba peněz dala redukovat. Karel Březina, kandidující za stejnou stranu, k tomu dodal, že největší výdaje v celém zdravotnictví představují léky.

Komunisté podle vyjádření Karla Kuboše chtějí, aby v kraji byla vytvořena přiměřená sít vysokých specializací z důvodu využití techniky a vytíženosti. Dále se chtějí zasadit o stanovení podmínek pro měření potřeby zdravotní péče a kontrolu její kvality. „Chceme se zasadit o to, aby dosavadní zdravotní systém, který je mnohdy zneužíván, byl změněn tak, aby základní léčba drogově závislých a alkoholiků byla hrazena zdravotními pojišťovnami, ale následnou či opakovanou léčbu by si platili sami,“ uvedl Marián Kálna (KDU-ČSL), co bude jeho strana prosazovat.

Evropští demokraté by chtěli změnit systém sociálních dávek i financování zdravotnictví. „Budeme podporovat i možnost komerčního připojištění, protože v současnosti se zdá, že všichni mají všechno, ale pak se může stát, že se nedostane na ty skutečně potřebné,“ doplnila Marie Pešlová.

V čem jsou všechny strany zajedno, je podpora domácí péče o staré a nemohoucí rodinné příslušníky. „Chtěli bychom zvyšovat nabídku i pestrost, tzn. podporovat alternativní způsoby sociální péče, nejenom pod krajskými zařízeními, ale i soukromé aktivity neziskových organizací. Jednou z nich jsou pěstounské rodiny, což je alternativa k dětským domovům. Myslím si, že je dobré podpořit takové komunity, které dětem nahrazují rodinné prostředí. Myslím si, že bychom se tomu měli více věnovat,“ přiblížil směr, kterým se chce ODS ubírat, Josef Jalůvka.

„Chceme prosadit ‘pečovatelskou dávku’ z prostředků kraje pro občany, kteří se celodenně starají o zdravotně postiženou blízkou osobu. Tím se sníží počet lidí umístěných v ústavech a ušetřené peníze se mohou vyplácet přímo rodinám klientů,“ sdělil Marián Kálna.

Jiří Tichánek za sociální demokraty slibuje výstavbu nových domů určených převážně pro mladé rodiny a také domů s pečovatelskou službou a domovů důchodců.

„Stát je dlužníkem vůči zdravotně postiženým, a proto je nutná jejich podpora. Chceme podporovat zavedení adresné podpory. Dále je nutná integrace nemohoucích do společnosti zdravých, dávat přednost integraci před ústavní péčí, i když ta také nesmí být zanedbávána, a podpora osobních asistentů,“ rozvedla Marie Pešlová, o co se budou prosazovat Evropští demokraté.

„Chceme obnovit sociální jistoty, které spočívají v rozšíření pracovních příležitostí, zbavení se strachu z nezaměstnanosti, důstojnosti života starších a handicapovaných občanů,“ sdělil Karel Kuboš.


    [Top]    


Krizová poradna Paprsek poskytuje své služby bezplatně

K o p ř i v n i c e (dam) - Do čtvrtého roku existence vstoupí za měsíc krizová poradna Paprsek. Zařízení, které bylo založeno díky dotační podpoře, jehož provoz je nyní hrazen z rozpočtu Klubu Kamarád, kde také sídlí, nabízí pomoc v akutní krizi a neslouží pouze dětem, ale všem věkovým skupinám. „Poradna nabízí pomoc se školními a vztahovými problémy, zprostředkovává pomoc při problémech se závislostmi, pomáhá řešit problémy domácího násilí a podobně,“ naznačila záběr Paprsku Blanka Mikundová z Klubu Kamarád. Poradna funguje každý čtvrtek od čtrnácti do osmnácti hodin, příchozím klientům radí lidé s výcvikem pro krizovou intervenci a dvakrát do měsíce také psycholog, ke kterému je možné se předem telefonicky objednat.

Od začátku fungování poradny Paprsek jí prošlo víc jak 102 klientů. „To představuje v průměru jednoho klienta denně,“ říká Mikundová. Mezi klienty poradny jsou jak děti, tak dospělí a také spektrum problémů, se kterými přicházejí, je prý velmi rozmanité, od drobnějších zádrhelů až po velmi vážné potíže. „Krizová poradna nenahrazuje dlouhodobou péči psychologa. Pokud nedokážeme problém vyřešit přímo na místě, doporučujeme klienty k odborníkům,“ vysvětlila Mikundová. Výhodou Paprsku však podle jejích slov zůstává, že k jeho návštěvě není k zapotřebí lékařského doporučení a je bezplatná.


    [Top]    


Požár trávy škodu naštěstí nezpůsobil

Při požáru travního porostu v Mniší zasahovaly hasičské jednotky z Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice, Příbora, Štramberka, Tatry a sbor místních dobrovolných hasičů.

Foto: Jiří Kabuďa

M n i š í (ili) - Minulé pondělí si vyžádal požár trávy v Mniší výjezd dokonce šesti požárních jednotek poté, co novojičínská cisterna byla odvolána ještě během cesty. Přestože požár zasáhl travní porost o rozloze 300 krát 200 metrů, nezpůsobil žádné škody. K těm však mohlo dojít z důvodu silného větru a bezprostřední blízkosti obytného domu.

„Kdyby se požár rozšířil i na lesní porost, mohl způsobit hodně škod,“ komentovali situaci místní dobrovolní hasiči, kteří po ukončení půlhodinového zásahu situaci dále monitorovali. Příčiny požáru jsou nadále v šetření.


    [Top]    


Při nehodách letos zahynulo 12 lidí

N o v ý J i č í n (hod) - Letos za prvních devět měsíců došlo na území novojičínského okresu k 1 921 dopravním nehodám, při kterých bylo dvanáct osob usmrceno, jednapadesát zraněno těžce a 271 lehce. Za stejné období loňského roku bylo usmrceno 13 osob, 52 těžce zraněných a 340 lehkých zranění. „V porovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o dvě procenta celkové nehodovosti,“ uvedla Miroslava Šálková, tisková mluvčí novojičínské policie.

Vysoká rychlost je nejčastější příčinou dopravních nehod. Těchto případů policisté zaevidovali čtyři sta. Dále následuje nedání přednosti, což mělo za následek 226 nehod, a nesprávný způsob předjíždění, který měl za vinu osmdesát nehod. „Pozitivní zprávou je snížení počtu nehod, na kterých měl svůj podíl alkohol. V loňském roce to bylo 162 dopravních nehod, letos 128,“ uvedla Šálková. Na 1 065 dopravních nehodách se podepsal nesprávný způsob jízdy, což je o třiaosmdesát případů více než vloni.

Nejvíce sledovaným úsekem ze strany policie je silnice I/48, která vede napříč okresem Nový Jičín. V období od ledna do září došlo na tomto sledovaném úseku ke 194 dopravním nehodám, při kterých byly 3 osoby usmrceny, těžká zranění utrpěli 4 lidé a lehce se zranilo 15 osob. „V porovnání s loňským rokem policisté zaznamenali 15procentní nárůst nehodovosti na této komunikaci. Velmi pozitivní je ale pokles usmrcených osob, a to o 40 procent! Když se podíváme na rok 2002, bylo jen na tomto úseku silnice první třídy usmrcených 7 osob a v roce 2001 dokonce třináct,“ okomentovala počet nehod na sledované silnici tisková mluvčí.


    [Top]    


Kytičky pro Elišku vyrábějí v Jeřabince

K o p ř i v n i c e (ili) - Počátkem školního roku na schůzce vedoucích učitelek mateřských škol se obrátila na své kolegyně Ivana Rečková z Lubiny o podpoření projektu určeného pro zviditelnění problémů hluchoslepých dětí.

Ivana Rečková je nejen matkou takto postižené dcery, ale zároveň předsedkyní Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí Záblesk. „Od ministerstva zdravotnictví se nám podařilo získat finanční podporu našeho projektu s podmínkou, že třicet procent, což se v našem případě rovná třiceti tisícům, si musíme dofinancovat z vlastních zdrojů,“ vysvětlila Rečková. Peníze jsou určeny na výrobu videokazety, která by nejen široké laické, ale hlavně odborné veřejnosti přiblížila specifické problémy hluchoslepých dětí, což by v konečném důsledku mělo vést k vybudování chráněného bydlení pro takto postižené jedince. „U nás existuje pouze jediná třída, a to v Olomouci, kde se mohou hluchoslepé děti vzdělávat. Jenže po ukončení školní docházky žijí ve svých původních rodinách, které jim však v plném rozsahu nemohou zabezpečit rozvíjení jejich schopností. Druhou variantou je umístění dítěte do ústavu sociální péče, kde zase nejsou na tento typ handicapu vybaveni,“ přiblížila matka postižené Elišky důvody, které ji vedly k osobní angažovanosti.

Když před třemi lety zakládala sdružení Záblesk, netušila, že pojede zkušenosti sbírat do sousedního Slovenska, ale i Holandska a Dánska. „Člověk najednou zjistí, že nemá tyto problémy sám a že jsou státy, které dokázaly vytvořit dětem důstojné životní podmínky,“ dodala Rečková.

Mezi prvními, kteří na výzvu o podporu projektu pro hluchoslepé děti zareagovaly, byly učitelky z Mateřské školky Jeřabinka. Jejich vedoucí Libuše Škrabolová využila zkušeností s tzv. Stonožkovým hnutím a zaangažovala do výroby papírových květin, stojanů na tužky a džbánků nejen děti, ale i jejich rodiče. V rámci tematicky zaměřeného týdne Musíme si pomáhat se tvořilo a vyrábělo pod názvem Kytička pro Elišku. Na návrh rodičů budou výrobky rozprodány mezi ostatní rodiče a přátele školky a výtěžek poputuje na konto 1771452309/0800, které je otevřeno u České spořitelny.

„Naše paní učitelky mají silné sociální cítění, které dokážou na děti přenést. Proto každé z nich ví, proč jsme se do tohoto projektu zapojili,“ nešetřila chválou na adresu spolupracovnic a dětí Libuše Škrabolová.


    [Top]    


Pracoviště hygieny nově přestěhováno

K o p ř i v n i c e (ili) - Oznamujeme změnu umístění územního pracoviště v Novém Jičíně Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Ze stávajících prostor v prvním poschodí objektu Městského zdravotního střediska v Novém Jičíně, Štefánikova 7, se pracoviště 1. října přestěhovalo do sousední budovy bývalého Domu školství v Novém Jičíně, Štefánikova 9.

Stávající telefonní a faxová čísla stejně jako e-mailové adresy pracovníků tohoto územního pracoviště se nemění a zůstávají v platnosti.


    [Top]    


Na lyžařské trasy dva miliony

O s t r a v a (hod) - Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli o poskytnutí dotací v rámci programu ‘Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezoně 2004/2005’. Mezi dvanáct žadatelů, kteří se obrátili na krajský úřad, bude rozdělena částka v celkové výši 1 942 000 korun.

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.