Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Letos se radnici podařilo snížit dluhy na nájemném

K o p ř i v n i c e (hod) - Pracovníkům bytového odboru kopřivnické radnice se daří snižovat dluhy na nájmu v obecních bytech, kterých město vlastní dva tisíce tři sta.

K 1. lednu letošního roku činily dluhy na nájmu 10 287 000 korun, což je kumulovaná částka od roku 1991. Tato částka představuje čistý dluh na nájmu. Nejsou v ní vyčísleny poplatky z prodlení, náklady na soudní řízení a další. „K 30. červnu činil dluh na nájemném 6 620 000 korun. Došlo tak ke snížení dluhu o 3 667 000 korun. Podařilo se nám to díky novému systému nakládání s pohledávkami a zároveň díky tomu, že jsme pohledávky za nájemným mohli započíst proti přeplatkům z vyúčtování roku 2003,“ okomentoval situaci Igor Kocurek, vedoucí bytového odboru.

K tomu, aby nenarůstaly dluhy, ale naopak, aby se pomalu, ale soustavně snižovaly, přispělo zřízení pokladny přímo na bytovém odboru. „Neustále neplatiče kontaktujeme, urgujeme a vyvíjíme na ně tlak, proto se nám podařilo za první pololetí umořit pohledávky ve výši 913 586 korun.

V rámci spolupráce s kontaktním místem dávek sociální podpory a odborem sociálních věcí městského úřadu se snažíme, aby nájemci pobírající sociální dávky platili nájemné přímo prostřednictvím vyplácených dávek. Základním cílem je zamezit vzniku nových pohledávek a postupně snižovat staré,“ rozvedl další způsob, kterým nedochází ke zvyšování dluhu Kocurek.

Ke snížení dluhu rovněž přispělo přidělení šestnácti obecních bytů za podmínky úhrady pohledávek po předchozím nájemci. Město takto obdrželo 1 586 291 korun. „V porovnání s ostatními městy naší velikosti je výše pohledávek za nájemným srovnatelná. Evidujeme asi deset procent problémových nájemců. Zavedením nového systému nakládání s pohledávkami se nám v minulé roce podařilo zastavit nepříznivý vývoj nárůstu pohledávek za nájemným z obecních bytů a věříme, že v letech následujících se budou pohledávky snižovat,“ dodal šéf bytového odboru.


    [Top]    


Město bude hledat nového správce bytů

K o p ř i v n i c e (hod) - Rada města na své schůzi minulý týden projednávala smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.

„Jedná se o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti. Uvedenou stavbou budou dotčeny autobusové zastávky, plynovod, plynovodní přípojka, místní rozhlas, chodníky, veřejné osvětlení a obslužné komunikace, proto se obě smluvní strany dohodly, že na základě uvedené skutečnosti budou ty objekty, které je nutné na základě stavby zrušit nebo odstranit, nahrazeny novými, schválenými ve stavební dokumentaci. Jedná se asi o patnáct objektů, které budou posléze předány zpět městu. Proto jsme tuto smlouvu schválili,“ okomentoval projednávanou zprávu místostarosta Zdeněk Krajčír.

Dále radní jednali o možnostech správy a provozu bytů ve vlastnictví města. „V současné době spravuje obecní byty realitní kancelář Rekaz, které v polovině příštího roku končí mandátní smlouva. I když městských bytů ubývá, jejich správa pracovníky města by byla dražší. Proto po projednání celé záležitosti se rada rozhodla, že bude vyhlášeno výběrové řízení na externího správce bytů,“ doplnil místostarosta.

Na jednání rady se hovořilo také o pouti. „Rozmisťování, montáž a vyklizení plochy proběhlo i přes omezené prostorové možnosti bez problémů. Organizací a umísťováním stánků byla pověřena městská policie, která rovněž nenahlásila žádné problémy. Co se týče finanční záležitosti, čistý příjem je oproti předchozím letům výrazně vyšší. Město letos získalo za nájemné za atrakce a stánky částku ve výši 248 000 korun, zatímco vloni to bylo jen 130 000 korun,“ rozebral Zdeněk Krajčír.

Rada města dále schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domu č. p. 1197 na ulici Francouzské s pionýrskou skupinou. Pionýři tak získají prostory, jež městu zůstaly po vyklizení lékárny na Severu.

„Pionýrská skupina byla jediným zájemcem o tyto prostory. Jedním z důvodů, proč jim rada prostory přidělila, byl ten, že v současné době se scházeli v nevyhovujících prostorách na ulici Záhumenní, jež jsou v havarijním stavu. Nájemné bude symbolické,“ dodal místostarosta.


    [Top]    


Provozovatele kulturního domu určí tendr

K o p ř i v n i c e (dam) - Na svém zářijovém zasedání zastupitelé až překvapivě hladce schválili model dalšího fungování Kulturního domu v Kopřivnici. Poté, co v polovině příštího roku stávajícímu provozovateli, společnosti Ludvík Moravia, vyprší čtyřapůlletá smlouva, měl by být uzavřen nový smluvní vztah.

Za zachování stávajícího modelu tří smluv - dotační, nájemní a mandátní - bude kulturní dům a kulturní činnost v něm opět zajišťovat soukromý subjekt. O tom, zda to bude stejná společnost jako doposud, nebo jiná firma, ovšem rozhodne veřejná soutěž. Radniční odbor školství, kultury a sportu nyní zvažuje, jak nově rozdělit finanční položky jednotlivých smluv. Za současného stavu je údajně velmi silná dotační smlouva, ovšem například mandátní smlouva, na základě které provozovatel kulturního domu zastřešuje celou budovu jako celek, stará se o její technický stav a uzavírá nájemní vztahy s dalšími uživateli, v současnosti představuje poměrně nevelkou částku. Úředníci radnice dnes uvažují například o tom, že na rozdíl od dnešního stavu by již budoucí provozovatel neměl od města pronajaty také společné prostory budovy, jako jsou chodby či sociální zařízení. Radnice by budoucímu partnerovi pronajala pouze prostory nutné pro vlastní činnost a ostatní části budovy by provozovatel kulturního domu spravoval na základě navýšení finančních prostředků z mandátní smlouvy.

„Stejně by bylo možné řešit pravděpodobně i zajištění energií pro kulturní dům,“ myslí si Michálková. Úředníci musí také rozlousknout oříšek, kterým je zadání takových parametrů pro veřejnou soutěž, aby z ní mohl vyjít pouze jediný vítěz, přestože s ním budou uzavírány tři samostatné smlouvy. Podmínky samotné soutěže zatím neexistují, ale jejich vytvoření je otázkou nejbližších dní, již šestadvacátého října by se jimi totiž měla zabývat rada města.

„Pokud radní podmínky soutěže schválí, město je vyhlásí a po patnácti dnech vyhodnotí došlé nabídky.

Následně se výběrem nového provozovatele bude věnovat seminář zastupitelstva,“ naznačila další postup Radomíra Michálková.

Ještě v prosinci by pak podle jejích slov mohli radní schválit znění nájemní a mandátní smlouvy. Dotační smlouvu by pak schvalovalo zastupitelstvo pravděpodobně na lednovém zasedání.

Zda se bude o provozování kulturního domu znovu ucházet i Ludvík Moravia, její majitel Lubomír Sazovský zatím neví. „Neznám podmínky výběrového řízení, ale vím jedno. Pokud smlouvy nebudou preciznější, nehodlám další vztah s městem uzavřít,“ prohlásil Sazovský.


    [Top]    


Dvě z cen letošní Kafky zůstaly pořádající KTK

Kameraman místní kabelové televize
Miroslav Hofmann (vpravo) obdržel
za poetický dokument Příběh města K
zvláštní cenu poroty.

Foto: Dana Hoďáková

K o p ř i v n i c e (dam) - Na letošní přehlídce tvorby malých televizních studií Kafka opět bodovaly slovenské televize. K našim východním sousedům putovaly sošky v kategoriích reklama, publicistika, Kafka s úsměvem. V Čechách zůstala pouze cena za zpravodajství, kterou získala TV Beskyd z Valašského Meziříčí, a keramická Kafka pro vítězný dokument, jež nebyla udělena. V početné konkurenci se neztratila ani pořádající Kabelová televize Kopřivnice. V kategorii Publicistika její snímek Barák na konci o sběrači odpadků, který neoprávněně obsadil opuštěný dům za sídlištěm Sever, skončil v konkurenci sedmnácti snímků na třetím místě. Za poetický dokument Příběh města K pak Miroslav Hofmann získal zvláštní cenu poroty. Zájem o Kafku, která je jedinou přehlídkou svého druhu u nás, byl tradičně vysoký. Do Kopřivnice se sjeli zástupci devětadvaceti studií od nás i ze Slovenska.


    [Top]    


Uplynulý víkend byl ve znamení střelecké soutěže

V nové tělocvičně ZŠ sv. Zdislavy se
střílelo v rámci Kopřivnické diabolky 2004
ze vzduchových pušek a pistolí.

Foto: Dana Hoďáková

K o p ř i v n i c e (hod) - O uplynulém víkendu se v tělocvičně ZŠ sv. Zdislavy konala po delší pauze soutěž jednotlivců II. kategorie ve střelbě ze vzduchové pušky a pistole, kterou pořádal Sportovně střelecký klub Tatra Kopřivnice a AVZO Kopřivnice.

„Soutěže, která byla uspořádána na základě získaného grantu města Kopřivnice, se zúčastnili mimo jiné i tři členové širšího reprezentačního výběru České republiky ve sportovní střelbě,“ uvedl Jaromír Zetek, jeden z organizátorů


    [Top]    


Kopřivnické těhulky mají k dispozici kvalitní předporodní přípravu

K o p ř i v n i c e - Premiérově se v září rozjel v Kopřivnici projekt Cvičení pro těhotné, které zahrnuje dvě hodiny týdně od přednášek, cvičení až po břišní tance. „Původně jsme čekaly zhruba devět budoucích maminek, ale na první schůzku jich přišlo osmadvacet,“ překvapil mnohonásobně větší zájem organizátorky akce Janu Čurdovou a Věru Malinovskou. Té se podařilo přes Občanské sdružení Máš čas zajistit prostory v Mateřském centru Klokan a na základě vlastních zkušeností kontaktovat zdravotní sestru, rehabilitační pracovnici, certifikovanou dulu a laktační poradkyni v jedné Janu Čurdovou. Pak už se projekt za finanční podpory města a krajského úřadu mohl rozjet.

„Snažíme se připravit nastávající maminky na přirozený porod, který si vlastně samy přizpůsobí svým požadavkům. K tomu jim dopomůžou nejen nové informace, ale i rehabilitační cvičení a tanec rodiček,“ přiblížila postup Jana, která si při svém druhém porodu před čtyřmi léty prosadila v porodnici polohu v podřepu. Pokud dnes Jana asistuje u porodu svých svěřenek, setkává se povětšinou s pozitivnímu reakcemi ze strany lékařů. Počáteční nedůvěra byla překonána a teď spíše oceňují, že sami nemají kolem rodiček tolik práce.

A jak cvičení vnímají samy maminky? „V každém případě je to příjemný dvouhodinový relax, kdy mám na starost pouze samu sebe,“ komentovala cvičení osmadvacetiletá Šárka, která se připravuje na svůj druhý porod, „při prvním těhotenství byl v Kopřivnici pouze speciální tělocvik, ale ten se nedá s rozsahem současného pojetí vůbec srovnat.“ Těhulky, jak budoucí maminky Jana Čurdová s láskou nazývá, tak mají k dispozici kvalitní předporodní přípravu.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.