Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 8/2004
ze dne 26. února 2004

Čtenářský servis

Kulturní servis

Dopisy čtenářů

Poděkování Charity Frenštát


    [Top]    


Kulturní servis

KINO PULS

Čt 26. února v 16 a 20 hodin, pá 27. února v 16 hodin, so 28. a ne 29. února ve 20 hodin, po 1. a út 2. března v 16 a 20 hodin Pán prstenů - Návrat krále. Závěrečný díl trilogie. Do 12 let nevhodný
Pá 27. února ve 20 hodin film USA Casablanca. Milostná romance na pozadí dramatického politického příběhu (Filmový klub)
So 28. - ne 29. února v 18 hodin kriminální drama Francie Bazén. Zdařilá hříčka na pomezí reality a fantazie
Čt 4. - ne 9. března v 18 hodin a po 8. března ve 20 hodin česká komedie Jak básníci neztrácejí naději. Básníci popáté ...
Čt 4. - ne 7. března ve 20 hodin psychologické drama USA 21 gramů. Do 12 let nevhodný

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

St 3. března v 18 hodin Makalu byla tou první ... Beseda s naší v současné době nejúspěšnější horolezkyní Soňou Hostíkovou
Ne 7. března v 16 hodin O krtečkovi - známá postavička ožívá v podání divadla Genus Brno
St 10. března v 19.30 hodin Žalman a spol. - osobnost českého folku s kapelou
Čt 11. března v 19.30 hodin Ernest Thompson: Zlaté jezero v podání Pražské divadelní agentury. V hlavních rolích Radoslav Brzobohatý a Květa Fialová

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

So 6. března vernisáž výstavy obrazů Stanislava Weigla
St 10. března v 17 hodin přednáška prof. Pastrňáka ‘List efezským’ - druhá část

NORA CAFÉ

Pá 27. února ve 20.30 hodin Sunshine - koncert ve světě nejznámější české kapely (CO kryt)
So 28. února ve 20 hodin Mustek sound system - tekno & psytrance (CO kryt)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 29. února v 17 a 19.30 hodin horor USA Jeepers Creepers II. Do 15 let nepřístupný
Ne 7. března v 16 a 19.30 hodin Pán prstenů - Návrat krále. Závěrečný díl trilogie. Do 12 let nevhodný

KINO PŘÍBOR

St 3. března v 17.30 a 20 hodin film USA, Nového Zélandu Pán prstenů - Návrat krále
Pá 5. března v 17 hodin válečné drama USA Apokalypsa. Mládeži nepřístupný
St 10. března v 18 a 20 hodin česká komedie Jak básníci neztrácejí naději

KINO KVĚTEN NOVÝ JIČÍN

Čt 26. - ne 29. února v 18 a 20.15 hodin film USA Velká ryba. Do 12 let nevhodný
Po 1. - st 3. března v 18 hodin akční film s prvky bojového umění Kill Bill. Mládeži nepřístupno
Po 1. - st 3. března v 18 hodin ve 20 hodin film Zvrácený. Mládeži nepřístupno
Čt 4. - ne 7. března v 18 a 20.15 hodin psychologické drama USA 21 gramů. Do 12 let nevhodný
Po 8. - 10. března v 18 a 20 hodin akční komedie Dokud nás smrt nerozdělí

KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN

Pá 27. února ve 20 hodin Sbiranico - večer ve stylu funky
Čt 4. března v 19 hodin Inuité - národ na pokraji civilizace. Povídání Louise Poirier (Čajovna Archa)
Pá 5. března v 18 hodin Carpe Diem - Ostnatej drát – dvojkoncert


    [Top]    


Dopisy čtenářů

Za Kletnou jsme rádi

Je tomu již pět let, co jsme s manželkou začali vést mladé lidi v tanečním klubu. Za uplynulou dobu jsme původně nadšené snažení posunuli do roviny seriózní a místy i vážné sportovně-umělecké činnosti.

Během celého kalendářního roku se pravidelně scházíme minimálně čtyřikrát v týdnu, o sobotách a nedělích vyrážíme na soutěže po celé republice, v zimě jezdíme po plesech a naše činnost se nezastaví ani o jakýchkoliv prázdninách.

Volný víkend máme zřídkakdy, ale přece jen se občas najde. Na poslední volný tanceprostý ‘víkend’ vzpomínáme velice rádi a s vděčností. Byla to úplně poslední trojice dní v uplynulém kalendářním roce a my jsme měli možnost prožít závěr roku 2003 v rekreačním středisku DDM Kopřivnice na Kletném u Suchdolu.

Jako pamětníci jsme se rádi vraceli na místo, kde jsme již jako mladí, začínající vedoucí a mnozí i jako děti jezdívali na pobytové akce a tábory ještě i za tzv. hluboké totality. Nutno říci, že jsme byli velmi mile překvapeni úrovní ubytování i celkovým vybavením všech prostor, jakož i čistotou objektu, což je při jak známo značném vytížení budovy téměř obdivuhodné. Hezká zimní příroda, klid a všeobecná pohoda ještě umocnila dobrý dojem z našeho pobytu.

Chtěli bychom za všechny zúčastněné poděkovat všem - zvláště pak odpovědným pracovníkům DDM v Kopřivnici za to, že jsme mohli pobývat za velmi rozumnou cenu v tomto objektu a jsme přesvědčeni o skutečnosti, že podobné zařízení má pro podobné kolektivy a akce velký význam a zachází-li se s ním tak, jak to dělají děvčata z našeho DDM, tak i budoucnost.

Je chvályhodné, že budova slouží dětem a mládeži ze zájmových útvarů k víkendovým pobytům a ročně se v ní vystřídají v rámci letní činnosti stovky dětí velkou měrou právě od občanů našeho těžce zkoušeného města.

Za Kletnou jsme prostě rádi a přejeme příjemný pobyt i všem ostatním děvčatům, klukům a jejich vedoucím.

Manželé Zbyněk a Marcela Rečkovi


    [Top]    


Poděkování Charity Frenštát

Vážený pane starosto,

stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Na realizaci této akce - Tříkrálové sbírky 2004 - se podíleli i občané Vlčovic a Mniší. Pro sociální aktivity Charity Frenštát p. R. bylo koledníky ve frenštátském regionu vybráno 256 882,30 Kč, z toho v Mniší 9 270,50 Kč a ve Vlčovicích 6 863 Kč. Díky tomu budeme moci i v letošním roce pomoci těm nejpotřebnějším. Charita Frenštát p. R. děkuje všem, kteří se organizačně anebo přispěním finančního daru podíleli na realizaci Tříkrálové sbírky 2004.

Výtěžek této sbírky je určen na projekt CHOPS - zlepšení péče o seniory, projekt Charitního domu pro matky s dětmi v tísni - vybavení domu, adopce na dálku - pomoc dětem na Ukrajině, část sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí, především do zemětřesením postiženého Íránu a rozvoj charitativních aktivit realizovaných Sdružením Česká katolická charita a Diecézní charitou ostravsko-opavskou.

Protože díků za pomoc potřebným není nikdy dost, děkujeme ještě jednou všem našim dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky 2004.

Lenka Tabachová, ředitelka Charity Frenštát p. R.

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.