Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Rozpočet města schválen s drobnými úpravami

K o p ř i v n i c e (hod) - Nejdůležitějším bodem posledního zasedání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města. Tři dny před vlastním zasedáním se konal seminář zastupitelů, na kterém byly podrobně projednány jednotlivé položky rozpočtu, proto samotné schvalování rozpočtu na čtvrtečním zasedání včetně odpovědí na připomínky občanů trvalo necelé dvě hodiny.

K vyvěšenému rozpočtu na úřední desce se vyjádřil a své připomínky poslal Oldřich Rys, který navrhoval snížení dotace městskému dechovému orchestru a zkrácení peněz určených na záchovnou údržbu Šostýna. Ani jeden z návrhů neprošel. Další návrhy přišly od Marie Pešlové, ale i když na ně uvolnění funkcionáři města odpověděli, zastupitelé je vzali pouze na vědomí, neboť, jak zaznělo v rámci jejich projednávání, byly proklamativní. Jako jediný s přímou připomínkou k rozpočtu města vystoupil z řad přítomných občanů Ivan Telařík, který přednesl svůj návrh, aby město nekupovalo od akciové společnosti Tatra celou správní budovu, ale pouze půlku. „Městu stačí jen půlka, je to třeba zvážit. Neztrácejme kontakt s Tatrou. Kdyby Tatra zkrachovala, tak by město koupilo druhou část budovy za hubičku. Je to snížení dluhu státního rozpočtu a snížil by se i městský rozpočet. Je to pro obě strany výhodné,“ vysvětlil své argumenty Telařík.

Místostarosta Vladislav Kryške na to reagoval slovy, že o koupi ředitelské budovy se dnes jednat nebude a že tato transakce bude předmětem samostatného zastupitelstva, které se bude koupí správní budovy zabývat. Později reagoval na Telaříka i Karel Kuboš, který řekl, že v Evropské unii je dvojnásobek až trojnásobek úředníků na velikost našeho města. Proto je lepší koupit celou budovu, abychom nemuseli později shánět budovu pro umístění dalších úředníků.

Kuboš také připomněl, že město by mělo mít zpracované projekty a více žádat o dotace z Evropské unie, čímž by se šetřily prostředky města.

Po připomínkách zastupitelů a občanů byl rozpočet schválen a město bude hospodařit s částkou ve výši 425 990 700 korun jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Zastupitelé také schválili uzavření dotačních smluv na nájem sportovních zařízení a rozdělení peněz na granty tak, jak byly předloženy radou města. Finanční částky zůstaly na stejné výši, jak jsme o tom psali v minulém čísle.


    [Top]    


Lednem započala třetí etapa přestavby

Část Dětského centra už funguje
v rekonstruovaných prostorách, od začátku
roku je kus budovy zase staveništěm.
Foto: David Macháček
 

K o p ř i v n i c e (ili) - Na konci minulého roku byla dokončena druhá etapa přestavby Dětského centra v Kopřivnici a po následném zabydlení nově vzniklých prostor se začalo s třetí, závěrečnou etapou přestavby. V druhé etapě se především vybudovalo technické zázemí učitelů a dětí, tzn. šatny a kanceláře. Nejdůležitější součástí je vybudování výtahu, jehož absence komplikovala provoz zařízení. Tato část rekonstrukce vyšla na jedenáct milionů korun a zhruba ve stejném finančním rozsahu se bude budovat i v následující etapě, která se prodraží o navýšení daně z přidané hodnoty.

Z důvodu 3. etapy přestavby bylo nutno prozatímně vyřešit zajištění stravování žáků. „V současné době vaříme v jídelně Základní školy - náměstí a obědy dovážíme. Jídelna je už funkční, tak nám větší komplikace nevznikly,“ uvedla ředitelka zařízení pro handicapované děti Dagmar Jančálková.

Nový školní rok by žáci Dětského centra měli přivítat už v kompletně zrekonstruovaném objektu, s jehož přestavbou se započalo v roce 2002. Během třetí etapy rekonstrukcí projde kuchyň, odborné pracovny, jako je například rehabilitace, pracovna sociálního pedagoga, logopedické pracovny, místnost pro výuku muzikoterapie, horní patro pak bude vyhrazeno školním třídám.


    [Top]    


Nehod přibylo, mrtvých a raněných je ale méně

N o v ý   J i č í n ,  K o p ř i v n i c e (dam) - Víc jak dva a půl tisíce dopravních nehod se v loňském roce událo na silnicích novojičínského okresu, to představuje devítiprocentní meziroční nárůst.

„Nehodovost způsobuje několik faktorů, kvalita komunikací, technický stav vozového parku a především řidiči. My jako policie můžeme přímo ovlivňovat pouze řidiče tím, že je kontrolujeme a nutíme dodržovat předpisy,“ řekl náměstek okresního policejního ředitele Milan Rucký.

V celém okrese vloni provoz aut způsobil osmnáct smrtelných zranění, což představuje pokles o plných třináct případů, o patnáct méně bylo také těžkých zranění a ubylo i lehce zraněných. Naopak hmotná škoda byla vyčíslena na částku 114,4 milionů korun, což je o plných 25,3 milionů korun více než v předchozím roce.

Úbytek mrtvých na silnicích si novojičínští policisté spojují s částečným zlepšením situace na komunikaci 1/48 mezi Hranicemi a Příborem označované také jako ‘silnice smrti’.

„Myslím, že i naším přispěním se podařilo prosadit rozdělení silnice lanovým středním svodidlem v nejkritičtějším úseku mezi Příborem a Novým Jičínem. S potěšením můžeme konstatovat, že poté, co bylo svodidlo postaveno, nedošlo v tomto úseku ani k jednomu smrtelnému zranění,“ pochlubil se Rucký.

Jedinou výjimkou byla smrtelná nehoda na křižovatce s komunikací směrem na Rybí. Policisté budou podle slov Milana Ruckého podporovat také instalaci svodidel v dalším úseku silnice, ta si totiž nejvyšší daň vybírala i nadále. Hlavní příčinou nehod nejen v loňském roce bylo prý překročení rychlosti, to se stalo osudným v třiadvaceti procentech případů.

Jen v samotném kopřivnickém obvodě se vloni stalo celkem tři sta osmnáct dopravních nehod, což představuje nárůst o čtyřicet dva případů. Bilanci si naopak Kopřivnice vylepšila v případě nejtragičtějších následků.

Počet těžce zraněných zůstal stejně jako předloni na třech a na rozdíl od roku 2002 nedošlo k žádnému úmrtí na silnici, přibylo ovšem jedenáct případů lehkých poranění.

Smutný primát si Kopřivnice podržela v oblasti požití alkoholu před jízdou. Stejně jako vloni i letos se případy zavinění nehody pod vlivem alkoholu v Kopřivnici objevovaly nejčastěji po okresním městě, a jejich počet tak dokonce narostl z třiceti dvou případů v roce 2002 na rovných čtyřicet.

Kromě dopravních nehod zjistili policisté v celém okrese dalších víc jak osm tisíc dopravních přestupků a uložili za ně pokuty ve výši zhruba 2,4 milionů korun.


    [Top]    


Radnice podporuje rovněž tradiční a opakující se akce

Jednou z opakujících se akcí, kterou vloni
podpořila radnice finančně, je i Beskyd
Model Kit Show, která láká zájemce
o vystavené exponáty z celé republiky.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Kopřivnická radnice se snaží podporovat kulturu a sport ve městě, má na to v rozpočtu vyčleněny finance. Organizátoři různých akcí tak mohou žádat o grant, dále mají šanci získat příspěvek opakující se akce. Na ty má radnice určenou částku ve výši tři sta třicet tisíc korun, kterou rozděluje žadatelům.

„Město chce podporovat akce dobré, zajímavé, určené pro širokou veřejnost. Nemůžeme podpořit všechny akce, neboť nemáme tolik finančních prostředků a navíc příspěvky na jednotlivé akce by byly jen symbolické, které by organizátorům moc nepomohly. Při rozdělování peněz bereme v úvahu i nákladnost akce a o výši příspěvku jednáme s žadateli,“ sdělila ke kritériím a rozdělování peněz Vendulka Sopúchová, pracovnice odboru školství, kultury a sportu, která má na starosti kulturu ve městě.

Jednotlivé žádosti se na odboru posoudí a poté se s kladným či záporným vyjádřením předloží v březnu radě města, která by měla schválit výši příspěvku. O konečné výši rozhodnou zastupitelé v dubnu. Na tradiční akce ve městě byla z loňského rozpočtu rozdělena částka ve výši dvě stě pět tisíc korun a vyhověno bylo jedenácti žadatelům.

Radnice dále poskytuje příspěvky na činnost občanským sdružením jak v oblasti sportu, tak kultury. Příspěvky jsou vázány na členy do věku devatenácti let. V rozpočtu na letošní rok je počítáno s částkou půl milionu korun. Vloni radnice rozdělila sto sedm tisíc korun občanským sdružením v oblasti sportu a kultury na základě realizovaných akcí, přičemž tyto akce byly nadstandardem běžné činnosti sdružení. „Ve většině případů se jednalo o pořádání soutěží, turnajů, přehlídek a dalších akcí pro veřejnost,“ uvedl Radek Chvistek, pracovník odboru školství, kultury a sportu, mající na starost sport.

Další částka ve výši 390 291 korun byla v rozpočtu vyčleněna jako příspěvek na mládež ve věku do devatenácti let. O tento příspěvek se podělila občanská sdružení jak z oblasti sportu, tak i z kultury. Město na jednoho člena mladšího devatenácti let přispělo částkou sto šedesáti jedna korun a každé občanské sdružení z oblasti kultury dostalo ještě navíc další příspěvek ve výši tři tisíce korun.


    [Top]    


Muzeu prý letos finanční krize zřejmě nehrozí

Kopřivnická muzea by se letos do finanční
krize dostat neměla, Tatra splácí dluhy
a společnost žádá o dotace.
Foto: David Macháček
 

K o p ř i v n i c e (dam) - Daleko klidnější rok, než byl ten minulý, zřejmě letos prožije Regionální muzeum Kopřivnice.

Společnost provozující jak Technické muzeum, tak muzeum Fojtství se vloni potýkala s velmi vážnou finanční krizí, ta by ji letos podle ředitelky Lenky Hodslavské potkat neměla. Momentální finanční situace muzea měřená zůstatkem na bankovním účtu je podle jeho ředitelky dokonce vůbec nejlepší, jaká kdy v tomto ročním období charakteristickém malým počtem návštěvníků, byla.

Tatra na základě dohody z konce minulého roku v rámci dohodnutého splátkového kalendáře pravidelně v určených částkách splácí svůj dluh. „Stále nám dluží asi jeden a půl milionu korun. Ale zatím vše běží tak, jak by mělo, a přísun peněz do muzea začíná být pravidelný,“ řekla šéfka místních muzeí.

Čtyři sta tisíc korun minulý týden přiklepli muzeu v rámci schvalování rozpočtu zastupitelé města. Peníze z radnice jsou účelově vázány na zajištění provozu v muzeu Fojtství. „Tímto okamžikem se mohou znovu rozběhnout doposud tlumené aktivity Fojtství,“ potvrdila Hodslavská. Nejpozději do tří týdnů by podle jejích slov měla být ve výstavní síni na Fojtství otevřena první letošní výstava.

Regionální muzeum Kopřivnice bude stejně jako vloni usilovat také o dotaci z kraje. Proto, aby ji vůbec bylo možné získat, je prý nutná také podpora města, a tuto podmínku už kopřivnická radnice splnila.


    [Top]    


Více než stovka příbuzných vítala ve Skotnici své nejmladší občánky

S k o t n i c e - Matěj, Radek, Tomášek, Viktorka, tři Terezky, Kateřinka, Natálka a Kristýnka byli minulou sobotu slavnostně uvítáni ve velkém sále obecní restaurace U Žabáka. Sedm děvčátek a tři kluci se spolu s rodiči, sourozenci, prarodiči a dalšími příbuznými sešlo po dvouapůlleté přestávce na vítání občánků ve Skotnici.

Slavnostně vyzdobený sál pojal více než sto rodinných příslušníků. Růžovomodré dekorace, stejně laděná aranžmá z chryzantém i perníková miminka cukrářky Zdeňky Hanzelkové z Libhoště, která pekla cukroví i do Vatikánu, zdobily stoly určené příbuzným nejmladších skotnických občánků. Na kulturním programu se podílely jak místní děti, tak děti z Dětského domova z Příbora. Sálem zazněly ukolébavky v podání trumpetisty Petra Štěpána, studenta ostravské konzervatoře, a citově zabarvené básničky o maminkách. Příborští završili své pásmo písniček, básniček a hry na flétnu vystoupením pětice brejkařů. Při představování miminek, z nichž nejstarší Viktorce už bylo dvaadvacet měsíců a nejmladší Terezka se narodila 5. prosince minulého roku, každé dostalo velikou pannu nebo auto. Vyvrcholením programu pak bylo vystoupení skupiny historického šermu Keltik, která vyhověla přání skotnického úřadu a připravila si speciální program, při kterém dětem osud věštily tři sudičky.

Přestože celá akce byla poměrně finančně nákladná, vedení Skotnice peněz rozhodně nelitovalo. „Pro nás je to opravdu velmi sváteční událost a jsme velice rádi, že nám dětí přibývá,“ vyznala se starostka Anna Mužná. Místní školka, která se každoročně potýká s nenaplněností, by tak měla mít vystaráno, protože už teď se v obci ví o dalších osmi nastávajících maminkách.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.