Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Městská policie bude odchytávat toulavé kočky

K o p ř i v n i c e (hod) - Městu dělají problémy toulavé kočky. Aby se jejich počet omezil, schválila rada na své poslední schůzi smlouvu o dílu mezi městem a veterinářem Robertem Lakomým na jejich kastraci. „Městská policie bude odchytávat toulavé kočky, které odveze k veterináři, a pro provedení zákroku je umístí do speciálních prostor v psím útulku. Po rekonvalescenci budou kočky vypuštěny do terénu. Místo bude jiné, než kde byly odchyceny,“ uvedl místostarosta Zdeněk Krajčír.


    [Top]    


Kopřivnice získala dotace na opravy

K o p ř i v n i c e (dam) - Rovných pětadvacet milionů korun státních dotací na nejrůznější akce investičního charakteru získá letos Kopřivnice ze státního rozpočtu. Výčet rozpočtových položek už leží na starostově stole.

Nejvyšší částku patnácti milionů korun získalo město na nutné rekonstrukce školních jídelen. Suma 6,4 milionu bude směřovat do krytého bazénu a milion dvě stě tisíc korun bude investováno do oprav zimního stadionu. Osmisettisícové částky ze státního rozpočtu čekají na opravy místních komunikací, rekonstrukci Katolického domu a vybudování herny v církevní škole sv. Zdislavy. Čtyřiatřicet milionů ze státní kasy navíc Kopřivnice dostane na zakoupení správní budovy Tatry pro nové sídlo úřadu.


    [Top]    


Radnice vybudovala a upravila cyklostezky

K o p ř i v n i c e (hod) - Kopřivnické radnici se vloni podařilo získat dotaci ve výši devíti set dvaceti tisíc korun na vybudování cyklostezek a dalších tři sta devadesát šest tisíc musela přidat ze svého rozpočtu. Město vybudovalo a upravilo cyklistické tratě v celkové délce pětatřiceti kilometrů.

„Upravili jsme povrchy jednotlivých tratí, vyznačili je a zabudovali jsme čtyři informační tabule s mapou a popisným textem. Po tratích jsou dále umístěny výstražné tabulky upozorňující například na příkrý sjezd. Stezky jsou označeny tzv. pásovým značením na stromech a také cykloturistickými směrovkami,“ uvedl Ladislav Bordovský, pracovník odboru školství, kultury a sportu, který má cyklostezky na starosti.

Na úpravách se podílely místní firmy. O terénní úpravy a instalaci značení se postarala firma Saveko. Část cedulek vyrobila firma Ludvík Moravia a jen některé speciální cykloturistické směrovky objednala radnice u Klubu českých turistů.


    [Top]    


Domy s pečovatelskou službou se modernizují

Součástí rekonstrukce Domu
s pečovatelskou službou bylo i vstupní
schodiště a nájezdová rampa pro vozíčkáře.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Dům s pečovatelskou službou (DPS) spravuje celkem čtyři objekty - na ulici České, na ulici Bezručově, azylový dům a Ústav sociální péče ve Vlčovicích.

Největších změn doznal v minulém roce Dům s pečovatelskou službou na ulici Bezručově. „Bylo nutné provést sanaci vlhkých základů. To znamená odkopat zeminu, celou stavbu podříznout a dokonale odizolovat,“ přiblížil náročný postup ředitel DPS Jaromír Navrátil. Zároveň se začalo s úpravou vnitřního dvora, kde časem vznikne malý parčík a venkovní posezení. Navíc byly v objektu instalovány světelné závory ve výtahu.

„Do plánu priorit na letošní rok je zahrnuta kompletní výměna oken a stoupaček,“ svěřil se s plány Navrátil, „stejně tak jako dobudování vnitřního dvora.“

I objekt DPS na ulici České v rámci investičních úprav doznal v loňském roce určitých změn. Zrekonstruovala se terasa, vstupní schodiště a nájezd pro imobilní klienty, vybudoval se příjezd pro služební vozidlo. Boční vchod byl opatřen plastovými dveřmi, ve výtahu byly instalovány bezpečnostní světelné závory. K těm méně finančně náročným akcím, ale stejně potřebným, pak patří zakoupení termoportů, myčky na nádobí, průmyslové pračky a dovybavení rehabilitace a čekárny.

„Došlo k zasíťování pracovišť, která značně usnadní a hlavně zpružní papírovou práci zdravotnickému personálu,“ uvedl Navrátil, který si nejvíc považuje vybudování rozvodů. Všechny byty jsou napojeny na signální zařízení ve vrátnici, které umožní každému z klientů přivolat si pomoc i v nočních hodinách. Pro lepší komunikaci s veřejností byly posíleny vstupní a výstupní telefonní linky tak, že při znalosti klapky je možno volat přímo. Všechna telefonní čísla jsou uvedena na páté novinové straně.

Plánů do budoucna má v této budově ředitel Navrátil, o které tvrdí, že není stará, ale je ve špatném technickém stavu, spoustu - od výměny stoupaček, rozvodů topení až po dobudování domova důchodců.


    [Top]    


Objekt azylového domu si vyžádá renovaci

K o p ř i v n i c e (ili) - V Ústavu sociální péče ve Vlčovicích se podle slov ředitele Jaromíra Navrátila podařilo v loňském roce úspěšně nastartovat košíkářskou výrobu ze sponzorského daru Střední podnikatelské školy z Oder a malou dřevařskou dílnu na ruční výrobu. Zároveň bylo zázemí posíleno o místo pracovního instruktora. „Došlo i na rekonstrukci kuchyně včetně instalace bezdotykových baterií a k zakoupení speciálního šicího stroje obsahujícího pojistku, která i méně zručným klientům umožní bezpečné šití,“ doplnil změny v ÚSP ředitel Navrátil s tím, že odizolování celého objektu a rekonstrukce topení jsou úkoly pro další období.

V azylovém domě na ulici Horní se loni podařilo realizovat rekonstrukci sanitárních a sociálních zařízení. Pro zvýšení bezpečnosti personálu byl instalován elektronický zámek, mříž, nerozbitné sklo a paralelní telefonická linka. „Azylový dům je celkově v havarijním stavu a čeká jej v závislosti od finančních prostředků vnitřní i vnější rekonstrukce,“ zhodnotil neutěšený stav Jaromír Navrátil.


    [Top]    


Dodávka tepla vypadla jen krátce

K o p ř i v n i c e (dam) - Výpadek dodávky elektrické energie do Energetiky Tatra způsobil v minulé úterý večer krátkodobý výpadek v dodávkách tepla a teplé vody pro město.

„Výpadek se objevil okolo osmnácté hodiny, ve dvacet hodin byla závada odstraněna a systém byl znovu uveden do chodu,“ tvrdí ředitel Energetiky Václav Skala. Bez elektřiny nefungovala oběhová čerpadla dodávající topné médium do rozvodů, ale podle Skaly nedošlo k velkému vychladnutí systému a v mnohých částech města ani nemuseli problém zaznamenat.


    [Top]    


Stíny

Dne 23. ledna byly zahájeny úkony trestního řízení směřující k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin poškozování cizí věci, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že kolem jedné hodiny v noci dne 21. 12. 2003 v Kopřivnici na ulici Štefánikově v prvním patře prodejny oděvů rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň výlohy o velikosti 267 x 180 cm a tloušťce skla 5 mm, čímž způsobil škodu téměř 6 000 Kč. Na základě prvotního oznámení byla věc šetřena jako přestupek proti majetku a po doručení vyčíslení škody je překvalifikována na trestný čin.

Nepozornosti 35leté ženy využil neznámý pachatel v restauraci Kavárna a z odložené kabelky na židli odcizil černou koženkovou peněženku s finanční hotovostí 800 Kč, občanský průkaz, platební kartu, průkazní lístek a další doklady. Celková škoda činí tisíc korun.

Dne 20. ledna ve večerních hodinách přijala stálá služba městské policie telefonické oznámení, že v jednom z domů na ulici Štefánikově někdo krade hliníkové lišty. Na místo byla vyslána hlídka MP a na základě popisu, který sdělil oznamovatel, byl ve vchodě zadržen muž. Dotyčný měl u sebe sportovní tašku a v ní odcizené hliníkové lišty a redukce od hydrantu. Hlídce sdělil, že věci, které má v tašce, odcizil. Protože nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost a z důvodu podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka P ČR, která si celou záležitost převzala. Jednalo se o 44letého muže z Příbora.


    [Top]    


Příspěvky zastupitelů města

Masarykovo demokratické hnutí jde příkladem

Je možno říci, že Masarykovo demokratické hnutí v Kopřivnici je v České republice největší a také nejaktivnější. Vždyť během každého kalendářního roku pořádá několik besed či setkání, nejen pro členy, ale i pro veřejnost. Jedno z takových setkání se uskutečňuje v březnu, kde se diskutuje o myšlenkách prvního soužití národů. Těchto setkání se účastní vždy široká veřejnost laická, ale i osobnosti z veřejného i politického života, jako např. pan Pavel Pecháček z Rádia Svobodná Evropa, předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, senátoři Jan Ruml, Jaroslav Šula a mnoho jiných.

Masarykovo demokratické hnutí se v závěru minulého roku rozhodlo o sobě dát vědět i v jiné rovině v našem městě. Poskytlo finanční dar zařízení Salus - domovu pro rodiče a děti v nouzi. Masarykovo demokratické hnutí doufá, že nezůstane v tomto osamoceno, a že i další organizace, spolky či občané toto vezmou jako výzvu a pomohou svými peněžními či materiálními dary tomuto zařízení.

Petr Chromečka, člen zastupitelstva města za ODS a Masarykova demokratického hnutí


    [Top]    


Zápisy nových školáků většinou probíhají netradičním způsobem

M i k r o r e g i o n (ili) - Zápisy dětí do prvních tříd jsou v plném proudu. V Příboře a Štramberku proběhly minulý pátek, v Mošnově v úterý, dnes probíhají v Petřvaldě a Trnávce a naposledy v rámci mikroregionu půjdou k zápisu děti ze Ženklavy a Závišic.

V Příboře zápis proběhl na obou základních školách, a to v ZŠ Npor. Loma a Jičínské. U posledně jmenované byl netradiční zápis motivovaný pohádkou, a tak budoucí žáčci povídali o obrázku z pohádky Jak pejsek s kočičkou pekli dort, schopnost kresby, určování počtu a obratnost si ověřovali u dalších pohádek.

Štramberk zvolil klasický postup. „Zápis probíhal tak, aby si děti uvědomily, že jdou do školy,“ uvedla ředitelka Bronislava Hyklová, která se může pochlubit čtyřiapadesáti budoucími prvňáčky. Na Základní škole v Mošnově se z netradičních zápisů už stala tradice. Zápis probíhá společně s rodiči a noví školní adepti dostanou dárky, které pro ně vyrobili starší spolužáci v družině.

U dnešního zápisu v malotřídní škole v Trnávce jsou připraveni na uvítání pěti prvňáčků. Na Základní škole v Petřvaldě putují děti pohádkou, na které se podílejí žáci prvního stupně.

Při zápisu v malotřídce v Ženklavě budou 9. února procházet děti pohádkovým lesem s kartičkou, která představuje okno školy. Pokud uspějí, dostanou od školy klíče. V malotřídní škole v Závišicích se o tři dny později 12. února chystá k zápisu pět školáčků.


    [Top]    


V Závišicích chtějí nahradit další most

Od poloviny prosince jezdí obyvatelé Závišic
po novém mostě přes řeku. Stavba,
která nahradila nevyhovující lávku,
stála 1,3 milionu korun.
Foto: David Macháček

Z á v i š i c e (dam) - Zhruba od poloviny prosince slouží Závišickým nový most přes Sedlničku. Most, jehož základy byly částečně poškozeny povodní v roce 1997, bylo nutné nahradit novým také proto, že díky úzkému průtočnému profilu byl také příčinou zvedání hladiny toku. „Celá stavba stála 1,3 milionu korun. Pět set tisíc jsme dostali formou dotace ministerstva pro místní rozvoj od státu a osm set tisíc šlo z obecní pokladny,“ řekl starosta Zdeněk Vajda. Nejpozději do tří let by se v Závišicích chtěli pustit také do opravy mostu u hospody v centru vesnice. Most ze šedesátých let sice průtoku vody nebrání, ale nesplňuje řadu současných technických norem.
 
 
 
 
 


    [Top]    


Hřiště dostalo finální podobu na přání občanů

S k o t n i c e (ili) - V sobotu se uskutečnila třetí plánovací schůzka k projektu Hřiště Skotnice - hřiště na přání, které se zúčastnilo téměř šest desítek občanů od předškolního do důchodového věku.

Velmi zdařilé akci předcházelo loňské získání jednoho z devíti grantů, který v rámci celé republiky vyhlásila Nadace VIA Praha pod názvem Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí. Cílem programu bylo podpořit plánovací procesy a obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství s aktivní účastí veřejnosti při plánování i samotné výstavbě.

Skotnice získala dvě stě tisíc korun na plánování, projekt a částečně i výstavbu všech volných prostranství nacházejících se u místního hřiště tak, aby v dané lokalitě našly zázemí všechny věkové kategorie. „Teď máme k dispozici koncepční materiál, na základě kterého budeme všechny prvky postupně budovat,” uvedla k projektu Hřiště Skotnice - hřiště na přání starostka Anna Mužná.

Nejprve se k projektu vyjadřovaly děti, později i ostatní veřejnost. Všechny připomínky byly postupně ostravskou architektkou Ivou Škrovovou do projektu zahrnuty a na sobotním setkání se pouze dolaďovaly detaily. Dětem byly rozdány návrhy dětských prvků, které budou mít v prostoru hřiště své místo, a ony samy hledaly nejvhodnější barevné řešení prolézaček, klouzaček apod.

„V tříhodinovém setkání vystupovali občané velmi aktivně,“ pochvalovala si přístup spoluobčanů starostka. Ti nejen že v písemné anketě všichni přislíbili osobní účast na výstavbě, ale také přišli s návrhy, jak získat další finanční prostředky na realizaci celého projektu. Od sběru železa, přes obecní sbírku až po akce a vystoupení, jejichž výtěžek by byl určen na výstavbu.

„Čeká nás ještě spousta práce jak při vlastní výstavbě, tak hlavně při shánění finančních prostředků na vlastní realizaci projektu,“ povzdechla si Mužná, která obratem vyzdvihla nadšení a potenciál Skotnických, kteří jsou odhodláni náročný projekt dotáhnout do konce.


    [Top]    


Nové parkoviště ve Štramberku stojí, ale sloužit začne až na začátku sezony

Š t r a m b e r k (dam) - Až na začátku turistické sezony se první vozy postaví na nově vybudované parkoviště pod štramberským hřbitovem. „Stavba byla sice dokončena a předána firmou už šestnáctého prosince, ale zatím není parkoviště zkolaudováno,“ uvedl starosta Štramberka Jan Socha. Podle jeho slov je potřeba dodělat ještě několik drobností jako instalovat dopravní značení a nalajnovat parkovací stání, což ale bude muset počkat až do jara.

Při dokončovacích pracích přálo Štramberským štěstí, kdyby se totiž nepodařilo parkoviště postavit do konce roku, muselo by město vracet šestimilionovou dotaci ze státního rozpočtu. Celkem stálo parkoviště 8,5 milionů korun a poskytne místo pro šedesát osobních vozů. „Nakolik to bude dostatečné, poznáme během letní sezony. Každopádně předpokládáme, že problém s parkováním je alespoň na deset let vyřešen,“ řekl Socha. Radnice sice počítá ve svém územním plánu s další parkovací plochou, ale její budování prý rozhodně není otázkou tohoto funkčního období. O stavbu se zajímala také inspekce životního prostředí, v místě dnešní asfaltové plochy se totiž mělo nacházet nejsevernější naleziště vzácné orchideje. „Bohužel o této rostlině věděla jen úzká skupina odborníků a ani ekologové, kteří prováděli transfery vzácných druhů z tohoto místa, ji proto nepřesunuli,“ hájil Štramberk Socha s tím, že se postupovalo podle platného stavebního povolení.


    [Top]    


Informace obyvatelstvu pro případ mimořádných událostí – 2

Pokračování z minulého čísla

Činnost na varovný signál

Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místu, kde se nacházíte. Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a nevolat je domů, nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dál dělat. Při cestě automobilem je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

Ukrytím se všeobecně rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných prostor, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se zřizují:

- stálé úkryty - stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ)
- stálé protiradiační úkryty (SPRÚ)
- protiradiační úkryt budovaný svépomocí (PRÚ-BS)
- improvizované úkryty

Na území Kopřivnice je vybudováno padesát STOÚ, z toho šestnáct v areálu Tatra, a. s.

Seznam PRÚ-BS pro město Kopřivnice je zpracován jak v podobě grafické, tak přehled po jednotlivých číslech popisných. Výběr vhodných prostor a návod na zesilování ochranných vlastností úkrytů (většinou sklepení) je konkrétně popsán v metodické pomůcce: Sebeochrana obyvatelstva, která je uložena u dokumentace úkrytů, nebo ji najdete na internetové stránce: www.mvcr.cz/hasici/obcan. Tyto úkryty se zhotovují za branné pohotovosti státu.

Stálé úkryty jsou vybudované stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva při nevojenských ohroženích je z hlediska jejich nerovnoměrného rozmístění a omezeného počtu krytových míst velmi problematické, a proto se doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky látek využít přirozené ochranné vlastnosti staveb, tzv. improvizované úkryty.

Improvizované úkryty slouží k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích. Přitom se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek a nad úrovní terénu, neboť řada látek je těžší než vzduch.

Neprodleně se ukrýt znamená kdekoliv to bude možné - závody, úřady, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Není třeba hledat těžké betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy - nejsou vhodné zejména při povodni). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít. Po ukrytí v budově je nutné zavřít dveře a okna. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte.

Více informací a podrobností, co se stalo a co se doporučuje, jak se zachovat, se dozvíte ze zpráv a informací z Českého rozhlasu, České televize (při krizové situaci týkající se celého území), z regionální rozhlasové stanice a hlavně z obecního rozhlasu.

Když zazní varovný signál - kolísavý tón sirény, nezapomenout na tři základní kroky:

- neprodleně se ukrýt,
- zavřít dveře i okna,
- zapnout rádio a televizi.

Evakuace

Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec nebo kraj. O způsobu provedení evakuace se občan dozví z vysílání místního rozhlasu, kabelové televize, jiným způsobem v místě obvyklým nebo při rozsáhlejší akci z vysílání Českého rozhlasu, České televize, případně regionálního rozhlasu. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení. Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci (při povodni je výhodné vzít s sebou i vlastní vozidlo).

Zásady pro opuštění bytu při evakuaci:

- uhasit otevřený oheň v topidlech,
- vypnout elektrické spotřebiče mimo ledničky a mrazničky,
- uzavřít přívod vody a plynu,
- ověřit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
- nezapomenout dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
- kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
- exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechat doma a zásobovat je před odchodem potravou,
- vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt, na dveře dát oznámení, že jste byt opustili, a dostavit se na určené místo.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

- základní trvanlivé potraviny nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda, vše na dva až tři dny,
- předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor,
- léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby,
- osobní doklady, peníze,
- pojistné smlouvy a cennosti,
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
- přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž atd.

Dokončení příště


    [Top]    


Více než půlmilionovou částku vynesla letos Tříkrálová sbírka

K o p ř i v n i c e (ili) - Tříkrálová sbírka 2004 vynesla v letošním roce rekordních 524 627 korun, což je zhruba o třicet tisíc korun více než v minulém roce. Jednadevadesát skupin koledníků navštívilo stovky domácností ve třech městech a deseti obcích.

Celá částka, jak uvedl ředitel kopřivnické Charity Miroslav Leško, byla obratem poukázána na ústředí, z kterého se místní pobočce vrátí pětašedesát procent výtěžku. Zhruba třetina částky bude určena na humanitární pomoc sociálně potřebným, pro Dětské centrum a Ústav sociální péče ve Vlčovicích. Zbývající dvě třetiny jsou určeny na terénní služby a další charitativní projekty.

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.