Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Radní hodnotili organizace, kterým poskytli příspěvky

K o p ř i v n i c e (hod) - Rada města, která se sešla ke své první schůzi v letošním roce v úterý 20. ledna, se zabývala mimo jiné i provozováním muzea Fojtství. „Rada se rozhodla uzavřít dnes platné smlouvy mezi městem a Tatrou do doby ukončení rekonstrukce Šustalovy vily. Město se rozhodlo rekonstruovat Šustalovu vilu a do rozpočtu vyčlenilo částku ve výši čtyři sta tisíc korun na provoz muzea Fojtství. Pokud by město neuzavřelo zmiňovanou smlouvu na další období, s největší pravděpodobností by Tatra objekt Fojtství uzavřela,“ sdělil k projednávanému bodu programu schůze místostarosta Zdeněk Krajčír.

Dalším obsáhlým materiálem, kterým se zabývala rada, bylo vyhodnocení činnosti subjektů působících na území města Kopřivnice v sociálních službách, jimž radnice poskytla dotaci z rozpočtu města. Největší příspěvek získal Therápon 98, a. s., a to půl milionu korun. „Toto nestátní zdravotnické zařízení poskytovalo v loňském roce poprvé ústavní sociální péči. Do zařízení jsou na krátkou dobu umísťováni nemocní klienti, o něž se nemá kdo postarat. Druhou nejvyšší dotaci - dvě stě padesát korun - poskytlo město Salusu, ve kterém tvoří největší podíl klienti Kopřivnice, ale jsou tam i klienti jiných měst a obcí. Salus je nezisková organizace, která vlastně žije z dotací. Některé obce, které tam mají své občany, se k tomu staví tak, že neposkytují příspěvky, např. Bílovec. Rozhodli jsme se proto, že přes novou správní radu Salusu tyto obce oslovíme dopisem. Navíc se nám podařilo získat do správní rady i poslankyni parlamentu Hanu Šedivou,“ uvedl k poskytnutým dotacím Krajčír. Dotaci získaly ještě další organizace, a to Charita Kopřivnice - osmdesát tisíc korun, Podané ruce - projekt OsA Frýdek-Místek - šedesát tisíc, Asociace zdravotně postižených Kopřivnice a Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice - obě padesát tisíc a Renarkon Frýdek-Místek - čtyřicet tisíc korun. „Peníze, které jsme poskytli, byly určeny na provozní výdaje a práci s klienty. V případě Dětského centra byly použity na svoz dětí,“ doplnil Krajčír.

Rada se zabývala také zhodnocením aktivit Klubu Kamarád za loňský rok a zároveň návrhem programu na rok 2004. „Hodnotili jsme jak činnost klubu na ulici Francouzské, tak i na ulici Horní. Činnost klubu a jeho využití je velké. Rada je s prací lidí, kteří v klubu pracují, spokojena,“ doplnil místostarosta.

Na podporu společenských akcí v místní části Lubině v letošním roce rada schválila z rozpočtu města příspěvek ve výši 27 500 korun. „Z rozpočtu se vždy vyčlení nějaká částka, která se poskytuje k tomuto účelu. Většinou jsou to akce kulturního charakteru, které pořádají různé lubinské spolky,“ doplnil místostarosta.

Rada města se rozhodla, že do příští schůze rady odbor školství, kultury a sportu připraví variantní možnosti účasti města na vstupu České republiky do Evropské unie. „Chceme připravit nějaké materiály, které by lidem pomohly se lépe orientovat,“ dodal Krajčír.


    [Top]    


Klaus zřejmě dostane k občanství i akcie

K o p ř i v n i c e (dam) - Václav Klaus se letos téměř jistě stane čestným občanem Kopřivnice. Rada města záměr udělení této pocty hlavě státu již jednomyslně schválila a podle starosty města, který si vyžádal stanoviska stran zasedajících v zastupitelstvu, by měl návrh projít i tam. S tím, aby se prezident Klaus stal čestným občanem, nesouhlasí pouze komunisté, podle kterých Klaus nesplňuje jedno ze základních kritérií jeho udělování, a to zásluhu o město.

S jejich výkladem však starosta Jiří Tichánek nesouhlasí. „Pokud by měl někdo splnit v každém bodu všechna kritéria, tak by to musel být polobůh. V odstavci, který zmiňují komunisté, se přitom hovoří o zásluhách nejen o město, ale i o stát a region,“ uvedl první muž radnice.

S myšlenkou udělit čestné občanství Václavu Klausovi přišel devětaosmdesátiletý Bohuslav Ficek.

„S tou myšlenkou jsem přišel na Hrad, kde mi bylo sděleno, že pan prezident má již řadu podobných nabídek občanství, ale tu kopřivnickou by neodmítl,“ prozradil Ficek, který si předání pocty Klausovi představuje jako velkou slávu, na kterou se v Kopřivnici bude dlouho vzpomínat. To, že prezident občanství při nejbližší vhodné příležitosti přijme, už potvrdil také jeho tiskový mluvčí. Poté, co udělení občanství schválí zastupitelstvo obrátí, se starosta na prezidentskou kancelář a bude dohodnut termín, kdy si hlava státu poctu v Kopřivnici osobně převezme.

V minulém týdnu se do celé záležitosti vložil také Ivan Telařík. Známý kritik poměrů v Tatře a na radnici chce, aby spolu s čestným občanstvím dostal Klaus i jeho manželka po jedné akcii Tatry.

„Pokud tito uznávaní ekonomové budou akcionáři, mělo by to na podnik zapůsobit jako živá voda,“ tvrdí Telařík. Ten chce, aby cenné papíry pro Klausovy koupilo město za všechny jeho občany, pokud se tak ale nestane, je rozhodnut je pořídit ze svého.


    [Top]    


V létě se budou rekonstruovat školní jídelny

K o p ř i v n i c e (hod) - Někteří rodiče jsou nespokojeni s plánovanými rekonstrukcemi školních jídelen. Ty jsou nutné proto, že svému účelu slouží dlouhou dobu a neodpovídají zpřísněným hygienickým předpisům. „Rada rozhodla o zpracování studie, která by měla pomoci řešit situaci z hlediska stravování mateřských i základních škol. Vybavení jídelen je z větší části zastaralé a je zapotřebí je modernizovat a navíc se zpřísnily hygienické předpisy. Jako ředitel školy jsem už na to dva roky upozorňoval. Není to jen výměna baterií za bezdotykové, ale jsou to věci, které by se měly týkat stavebních úprav a vzduchotechniky,“ rozvedl problém místostarosta Milan Bureš.

V průběhu let se jídelny snažily něco opravit, ale to nestačilo, podstatu problému to neřešilo. Z revizní zprávy, kterou má radnice k dispozici, se ukázalo, že některé věci jsou opravdu ve špatném stavu.

Ze studie, která byla zpracovaná ve dvou variantách, vyplynulo, že rekonstrukce všech jídelen by stála 107,8 milionů korun. „Druhá varianta za 86,4 mil. korun, ke které se radnice přiklonila, představovala vybrat dvě až tři jídelny, které by z hlediska prostorového nejlépe vyhovovaly, a ty ostatní předělat na výdejny, kam by se hotová jídla rozvážela auty. Studie navrhla dvě jídelny centrální, a to na ZŠ Alšově a na 17. listopadu. Co se týče školy na Pionýrské, ta byla nejméně vhodná, protože má nejstísněnější podmínky z hlediska prostoru. Investice by tam byla zřejmě největší. Veškeré mateřské školy by byly pouze výdejnami. Toto bylo předloženo radě, která rozhodla o realizaci levnější varianty s tím, že se zadala soutěž na projekt, který by naplánoval a připravil samotnou rekonstrukci. Radnice vybrala jednu firmu, která má odevzdat zpracovanou dokumentaci,“ sdělil místostarosta k variantě, kterou vybrala radnice.

Město v předstihu požádalo o dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci jídelen, což se podařilo. Samotnou realizaci radnice rozdělila na dvě etapy.

V první etapě by se měla řešit otázka Alšovky a na ni navazujících výdejen. „Druhá etapa, na kterou se budeme znovu snažit sehnat státní dotaci, bude zahrnovat školu 17. listopadu a na ni navazující jídelny a s ní by se mělo začít v příštím roce,“ dodal Bureš. Na rekonstrukci jídelny na Alšovce město získalo patnáct milionů a stejnou částku musí radnice dát ze svého rozpočtu. S pracemi by se mělo začít v období prázdnin, ale je možné, že se na Alšově škole přestane vařit dříve, aby se to dalo stihnout. To bude záležet na realizátorovi stavby, na kterého bude rovněž vypsaná soutěž. „Bude vybrána taková firma, která bude mít dostatečné záruky, že to zvládne,“ doplnil Bureš.

Vedení radnice už řeší negativní ohlas rodičů dětí z Mateřské školy v Mniší, kteří nesouhlasí, aby se jídelna předělala na výdejnu. Pokud by radnice na jejich návrh přistoupila, zaplatila by podle studie o pět set až šest set tisíc korun více. „Připravujeme schůzku s rodiči, se členy místní komise a samozřejmě, že přizveme i zástupce firmy, která studii projektovala. Musíme je přesvědčit, že opatření, které je navrženo, směřuje k jednoznačnému zlepšení současného stavu. Chápu ale, že v důsledku to přinese asi určité snížení počtu pracovních míst ve školních kuchyních. Vzhledem ke snižování počtu žáků ve školách, tedy i strávníků, by bylo nutné v blízkém čase tento problém řešit. Pokud bychom udělali ústupek, ozvou se okamžitě další. Já na Kopřivnici a místní části pohlížím jako na jeden celek,“ dodal místostarosta Bureš.


    [Top]    


Město nebude muset doplácet na koupi správní budovy

K o p ř i v n i c e (hod) - V minulých dvou číslech Kopřivnických novin v rubrice dopisy čtenářů žádal Jiří Gavlas vysvětlení výhodnosti koupě správní budovy. „Původní ústní informace, které byly zveřejněny, hovořily o tom, že stát uvolní třicet milionů korun na nákup správní budovy Tatry. Na základě dalších jednání vláda uvolnila částku třicet čtyři milionů korun, takže koupě bude plně pokryta ze státního rozpočtu,“ uvedl místostarosta Vladislav Kryške. Minulé zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě úřadu a částka za stavbu by dosáhla sumy devadesáti milionů korun, proto nové vedení města znovu zvažovalo všechny možné alternativy. V té době přišla nabídka na odkoupení správní budovy Tatry. Byla vytvořena komise zastupitelů a odborníků, která zvažovala všechny možné alternativy, jež se nabízely.

„Navíc budova například ‘Včelínu’, která je konstruována pro bydlení, neodpovídá požadavkům a normám, které jsou nutné pro budovy administrativního typu. Stavební úpravy by vyžadovaly zásahy do nosných stěn, což je v tomto objemu nepřípustné. Připomínám, že uskutečnění přístavby by mělo za následek likvidaci veškeré zeleně kolem, protože podle norem by se muselo vytvořit asi sto šedesát parkovacích míst,“ vysvětlil místostarosta důvody, které rozhodly o koupi správní budovy.

Do zrekonstruované budovy se budou stěhovat také zaměstnanci Úřadu práce a Policie ČR z Nového Jičína. „V konečné fázi si budou moci lidé vyřídit všechny své záležitosti v jedné budově. Stávající budova městského úřadu bude zřejmě nabídnuta k odprodeji, a co bude s budovou na Štefánikově ulici, se musí ještě rozhodnout,“ dodal místostarosta Kryške.


    [Top]    


Štramberk chce sportovní areál

Deset milionů letos a dvacet dalších
v následujících letech chce Štramberk
investovat do tělocvičny a okolních budov.
Foto: David Macháček

Š t r a m b e r k (dam) - Do projektu za zhruba třicet milionů korun, v rámci kterého by ze současné tělocvičny ve Štramberku mělo vzniknout významné centrum sportu s tělocvičnou, fitcentrem, squashovým kurtem, či dokonce levným turistickým ubytováním, se chce pustit tamní radnice. „První etapa bude hrazena ze státní desetimilionové dotace a chceme ji rozjet co nejdříve, abychom stihli maximum prací do května, než dojde ke zvýšení DPH,“ řekl starosta Štramberka Jan Socha. Podle jeho slov by mělo dojít na opravu děravé střechy, výměnu palubovky a celá tělocvična by se měla také dočkat nové izolace či elektrických rozvodů.
 
 
 
 


    [Top]    


Místní soubory dostaly příležitost a vystoupily na Velkém obecním plese

Na Velkém obecním plese
se představila se svým diskotancem
místní taneční skupina Dream
pod vedením Davida Monsporta.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e - V sobotu 24. ledna se konal v kopřivnickém kulturním domě již tradiční Velký obecní bál. Tentokrát pořadatelé při přípravě programu dali přednost domácím souborům, které dostaly příležitost předvést výsledky své práce. Moderátorem a průvodcem celého večera se stal Miroslav Gillar, k tanci a poslechu hrály také domácí kapely, a to TNT & hosté a O. P. Jazz Band.

Hned v úvodu plesu po slavnostním přípitku starosty města Jiřího Tichánka a ředitele kulturního domu Lubomíra Sazovského vystoupil Taneční klub Zdeňky Havlové s tancem nazvaným Dumka. Členky step klubu předvedly ukázku z vystoupení, za které získaly ocenění. V průběhu první půlky večera se ještě představily další tři mládežnické taneční soubory. Návštěvníci plesu tak spatřili ukázky tanců od diska až po break.

V programové skladbě nechyběla ani magie. Iluzionista, který na plese vystoupil, přítomné zaujal například tím, že při míchání se karty změnily v bankovky. Jak řekl moderátor, těm, kterým tyto triky nestačily, mají možnost si zakoupit lístky na výletní loď, kde bude kouzelník předváděl svá vystoupení. Program plesu zpestřila dvě revivalová vystoupení. Jako první se představil Robbie Williams a po něm přišla na řadu ABBA. Ta za své vystoupení sklidila velký potlesk a publikum si žádalo přídavek. Mužská část publika si přišla také na své. Dvě tanečnice, které se předvedly postupně, zaujaly ukázkami břišních tanců a poté i flamencem.

Obecní ples patří k těm prestižním, proto jeho organizátoři mají nezáviděníhodnou situaci. Připravit program, který by byl lepší než ten předcházející, je velmi těžké.

Dana Hoďáková

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.