Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Zastupitelé nejsou pro stavbu haly u nákladového nádraží

K o p ř i v n i c e (hod) - Již ke svému třetímu zasedání se sešli zastupitelé města Kopřivnice ve čtvrtek 24. dubna. Na programu měli schválení finančních příspěvků organizacím a sdružením a také návrh na změnu územního plánu.

Zastupitelé po diskuzi schválili odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku v průmyslovém areálu uzavřené mezi městem Kopřivnice a firmou Derutex Příbor. Firma měla městu zaplatit za pozemek, ale do současné doby tak neučinila ani přes urgence. Firma je v prodlení od srpna loňského roku, proto rada města doporučila odstoupit od této smlouvy, s čímž zastupitelé souhlasili.

Dalším diskutovaným bodem programu byla směna pozemku mezi firmou Laird, s. r. o., Odry (nástupce Draftexu) a městem Kopřivnice. Zastupitelé nesouhlasili se směnou pozemku z Lubiny z vlastnictví Lairdu za podobný v průmyslovém areálu. Při hlasování došlo k patové situaci, a proto se tímto problémem bude zabývat rada.

Žádost firmy Baspro, s. r. o., Kopřivnice o změnu územního plánu města Kopřivnice rozpoutala téměř hodinu trvající diskuzi. Firma chtěla postavit svou tovární hlavu v blízkosti nákladového nádraží a slibovala až sto dvacet pracovních míst. Alois Janek, zastupitel za KDU-ČSL, se za firmu přimlouval s tím, že během schvalovacího procesu, který bude trvat rok, se problémy dají vychytat. V tom mu odporovala Dagmar Rysová (nezávislá), která řekla, že cena za přínos pracovních míst je příliš vysoká. Lokalita má několik kolizních míst. V okolí začala výstavba rodinných domků, proto by si zde dovedla představit nějaký lehký průmysl. Firma by podle ní měla dál jednat s Tatrou. Petr Chromečka (ODS) řekl, že právě tato lokalita je v územním plánu určena pro drobnou průmyslovou výrobu a že zastupitelé hledají důvody, proč to nejde. Luděk Polášek (ČSSD) během diskuze řekl, že navrhuje jednání s Tatrou o získání prostoru mezi vlečkou a ulicí Panskou, kde by firma mohla postavit svou výrobní halu a byla by návaznost na vlečku, kterou potřebuje. Zastupitelé nakonec tuto změnu neschválili.

Poměrně dlouhá diskuze se vedla k možnosti koupě správní budovy Tatry. Někteří nebyli spokojeni s technickým stavem budovy, kdežto občanka Marie Pešlová trvala na tom, aby město odkoupilo budovu ’Včelína’.


    [Top]    


Ministr Urban přislíbil podporu městu

Ministr průmyslu Milan Urban se v pátek
v rámci své cesty po severní Moravě
zastavil také v Kopřivnici.
S představiteli radnice jednal
mimo jiné o nezaměstnanosti.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban navštívili v pátek 25. března v poledne kopřivnickou radnici. Ministr je ve své funkci poměrně krátce a právě jeho první pracovní cesta vedla na severní Moravu, neboť, jak řekl, k tomuto regionu má velmi kladný citový vztah, protože v Ostravě studoval.

Po přivítání na radnici hovořil s vedením města o nejpalčivějších problémech, jako je zaměstnanost v regionu, reforma veřejné správy a řeč se svedla i na naši průmyslovou zónu.

„Účelem mé návštěvy je podrobně poznat problematiku moravskoslezského regionu a také hledat řešení a konzultovat je s regionálními politiky i s významnými regionálními představiteli. Hovořili jsme o dálnici D 47, o průmyslových zónách, o podpoře ministerstva pro rozvoj Moravskoslezského kraje, a to z toho důvodu, že co je dobré pro tento kraj, je dobré pro celou republiku. Protože platí, že prosperita regionu ovlivňuje výkonnost celé republiky.

Není možné dohánět Evropu, aniž by Moravskoslezský kraj neprosperoval,“ sdělil k programu své návštěvy ministr.

„Pokusím se zintenzivnit práci CzechInvestu ve smyslu Průmyslové zóny v Kopřivnici. Podporuji plně myšlenku dopravní obslužnosti k vaší zóně tak, aby mohla být dokonalá a aby vyhovovala všem investorům, a velmi se mi líbí projekty Phare na vybudování hal, které se následně pronajímají. Myslím si opravdu, že radnice má projekt, který si zaslouží velkou pozornost, a smekám klobouk před ním,“ odpověděl Urban na dotaz, jak může pomoci městu s investory a jejich pobídkami.


    [Top]    


Vyúčtování tepla může u lidí vyvolat nevoli

K o p ř i v n i c e (dam) - Nejpozději dnes by měli mít důvěrníci všech domů Oblastního bytového družstva v rukou vyúčtování za loňskou topnou sezonu. Počínaje zítřkem pak začíná běžet dvaadvacetidenní lhůta pro vyřízení případných reklamací. Jelikož toto vyúčtování je první zpracované podle nové ministerské vyhlášky, která fakticky znamená snížení vlivu náměrů v jednotlivých bytech na rozdělení celkových nákladů na vytápění domu, očekává aparát družstva nespokojené reakce některých svých nájemníků.

„Lze očekávat, že některé družstevníky vyúčtování překvapí a přijdou jej reklamovat. Pokud však nebudou mít k reklamaci jiný důvod než zmíněnou vyhlášku 372/2001 Sb., ministerstva pro místní rozvoj, musí se obrátit na soud,“ vzkázal předseda OSBD Jiří Rýdel.

Vyhláška, ze které nebudou mít radost především lidé s nízkou spotřebou tepla, předepisuje, že náklady na vytápění metru čtverečního žádného bytu v domě nesmí být o víc jak 40 procent vyšší ani nižší, než je průměr v celém objektu. Pokud je tedy průměrný náklad na vytopení jednoho metru čtverečního bytu sto korun, žádný z nájemníků nesmí zaplatit méně než 60 a více než 140 korun.

Realitní kancelář Rekaz, která vyúčtování provedla k poslednímu březnu, má už s nespokojenými nájemníky zkušenost. „Bylo tady mnoho dotazů na toto téma, nám ale nezbývá než vyhlášku dodržovat,“ řekl Vladimír Karlík, pracovník Rekazu zodpovědný za dodávku tepla a teplé vody. Vyúčtování udělalo rozruch přesto, že se dotklo pouze nájemníků několika málo domů s naistalovanými měřiči a regulačními ventily tepla. V případě OSBD lze očekávat daleko větší vlnu nevole, neboť družstevní byty jsou měřením a regulací vybaveny beze zbytku.

Autoři vyhlášky podle slov Vladimíra Karlíka odůvodňují její znění tím, že lidé, kteří mají extrémně nízké náklady, na vytápění vlastně využívají prostupů tepla od svých sousedů.

„Dá se spočítat, že lidé s velmi nízkou spotřebou by bez toho, že k nim přichází teplo z okolí, měli v bytech třeba 9 °C během celé zimy, což určitě nemají,“ uvedl Karlík a dodal, že Rekaz sám vyúčtování topné sezony nezpracovává. Naměřené hodnoty jsou pouze postoupeny brněnské firmě Enbra, která prostřednictvím speciálního počítačového softwaru, zohledňujícího mimo jiné také polohu bytu, účty nájemníků vytvoří.

Předseda Oblastního stavebního a bytového družstva považuje systém předepsaný novou vyhláškou za poněkud demotivující, lidé podle něj nebudou mít snahu teplem šetřit. „Vedli jsme o tom dlouhou diskuzi a výsledkem je, že musíme vyhlášku dodržet. Pokud bychom to totiž neudělali a někdo celou záležitost žaloval, prohráli bychom, a to by znamenalo provést vyúčtování kompletně znovu, přičemž náklady na takový krok jsou v případě našeho družstva poměrně vysoké,“ prozradil Jiří Rýdel.

V celém OSBD je údajně pouze šestatřicet domů, kde se nevyskytly větší než čtyřicetiprocentní odchylky od průměru. „V letošním roce budou naši technici zjišťovat důvody těchto disproporcí přímo v konkrétních bytech. Mnohde může být totiž důvodem větší spotřeby tepla vada panelů či jiné technické problémy. Pokud ovšem v neposlední řadě větší spotřebu neovlivňuje lidský faktor. Lidé bydlící v takových bytech nemohou být rozdělením nákladů na topení ‘trestáni’. Naopak, pokud někdo topí na plný výkon a zbytečně přetápí, musí si tento luxus patřičně zaplatit,“ uzavřel Rýdel.


    [Top]    


Na Den Země dobrovolníci čistili část toku Kopřivničky

Na Den Země dobrovolníci z koryta
Kopřivničky vynesli bezmála dvě tuny
nejrůznějšího odpadu.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Jako dárek našemu životnímu prostředí ke Dni Země nadělil odbor životního prostředí čištění Kopřivničky. Minulé úterý se za účasti skautů, dětí z klubu Kamarád, pionýrů, Klubu českých turistů, Sdružení žen a mužů samoživitelů, dětí a mládeže a kroužku ochránců přírody sešlo čtyřiašedesát nadšenců, kteří chtěli naší přírodě pomoci. Sedmnáct dospělých a čtyřicet sedm dětí si rozdělilo tok Kopřivničky od ulice Havlíčkovy pod letním stadionem až po klub Kamarád na Severu. „Nečistil se souvisle celý tok, ale čtyři nejhůře postižené úseky,“ uvedla pracovnice odboru ŽP-VLHZ Radka Chalúpková, která měla organizaci celé akce na starost.

Za tři hodiny intenzivní práce se z koryta Kopřivničky vytahaly zhruba dvě tuny věcí, které zabraly jeden a půl velkoobjemové vany.

Dokončení ze strany 1 „Menší věci z Kopřivničky se nejprve ukládaly do pytlů, které pak z břehu multikárami zdarma sváželi pracovníci Slumeka, s. r. o., až do večerních hodin,“ přiblížila průběh čištění Kopřivničky Chalúpková. Kromě drobného plastového odpadu se z Kopřivničky vytáhly i křesla, pohovka, dětské boby, pneumatiky, kočárky a další. Pro děti měl odbor životního prostředí zajištěné drobné odměny vztahující se k životnímu prostředí, od samolepek, plakátků, pexesa až po průvodce po naučných stezkách. Pro všechny pak bylo připraveno občerstvení v areálu klubu Kamarád, kde došlo i na opékání špekáčků.

„Byla jsem překvapena nadšením a ochotou všech zúčastněných, stejně jako odezvou veřejnosti, kdy se lidé zastavovali, chválili, jedna paní dokonce dětem přinesla bonbony. Ty pochvaly byly opravdu na místě, protože Kopřivnička jejich zásluhou hodně prokoukla,“ dodala Radka Chalúpková. O to větší pocit hořkosti sama zakusila na druhý den, kdy při fotografickém zdokumentování provedených prací v úseku Pod Morávií někdo opětovně vysypal tašku s odpadem z pravého svahu Kopřivničky.

Dvaadvacátý duben si na místních základních školách připomněli různým způsobem žáci se svými pedagogy. Na ZŠ 17. listopadu byla část vyučovacího dne věnována besedám a kvízům na ekologická témata, výrobě ručního papíru a panáků z odpadů. ZŠ Alšova pro první stupeň připravila projektový den, který se řešil ve třídách i v rámci vycházky. Starší ročníky prováděly úklid kolem školy, ke zhlédnutí byla připravena výstava koření a potravin, které se pěstují v oblasti Beskyd. Základní škola - náměstí si mimo projektů po třídách pozvala ornitology, kteří na koupališti dětem představili pernaté dravce a přiblížili způsob jejich ochrany. Žáci ze školy sv. Zdislavy, už od loňska separující odpad ve třídách, si opětovně připomněli, co kam patří, a v rámci cvičení v přírodě se věnovali čistění lesa. Zvláštní škola připravila pro první stupeň videonahrávky o ekologii a o zdravém životním stylu, žáci druhého stupně uklízeli školní zahradu. Děti v malotřídních školách v Mniší a Lubině absolvovaly besedy o ekologii a pak malovaly na chodnících. Vedení ZŠ dr. Milady Horákové odložilo Den Země na pátky 2. a 9. května, kdy chtějí s žáky zajistit úklid v okolí školy, vyčištění části toku Kopřivničky a podniknout výlet do okolí.


    [Top]    


Ceny skončily v Brně, Hradci a Banské Bystrici

Nejen snubním prstýnkem, ale také cenou
pro nejlepší herečku Kopřivy se nyní pyšní
Marianna Mackurová z Banské Bystrice.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Trio plastik, jež tradičně oceňuje nejlepší výkony kopřivnického festivalu Kopřiva, už má své nové držitele.

Cenu za nejlepší herecký výkon poputuje za Mariannou Mackurovou do Banské Bystrice, která hned v úvodu festivalu excelovala ve hře Neplač, Anna. Největší tvůrčí přínos spatřovala tříčlenná porota v představení Oslík a Rybstory královéhradeckého Divadla Dno. Diváci pak svým hlasováním rozhodli, že poslední cena patří Radimu Schwabovi za jeho Mistero Buffo.
 
 
 
 
 
 
 


    [Top]    


Dvoumetrové rozpětí křídel čápy řadí k našim největším ptákům

L u b i n a ,  M n i š í ,  Ž e n k l a v a - Čáp je nádherným symbolem české krajiny. V našem okolí čápi hnízdí hned na třech místech - v Lubině, Mniší a Ženklavě. Do areálu Mléčné farmy v Lubině první čáp přiletěl 4. dubna, druhý pak o necelých čtrnáct dní později. Na Velikonoční pondělí přiletěl třetí a o hnízdiště a družku byl sveden boj.

Druhým stanovištěm je komín na Mateřské škole v Mniší. Tam první čáp přiletěl 9. dubna ve dvanáct hodin. Každým rokem jeho přílet bedlivě sleduje topič Jaroslav Balcárek, který všechno značí do kalendáře místní mateřské školy. Je to také on, kdo musí nepořádek pod hnízdem denně uklízet: „Teď to jsou různé větve a klacky, ale jak začnou krmit mláďata, tak to jsou i zbytky hrabošů a podobně.“

Zatímco v Mniší čáp svou úlohu ’nositele malých dětí’ příliš vážně nebere, v Lubině s naplněností mateřské školky rozhodně problémy nemají. Na oddělení evidence obyvatel na Městském úřadu v Kopřivnici zaznamenali za loňský rok v Lubině přírůstek dvanácti novorozenců, kdežto v Mniší pouze dva. Pracovnice zmiňovaného oddělení Libuše Kladivová však lubinský nárůst populace jednoznačně přičítá na vrub schopným chlapům než aktivním čápům.

V Ženklavě vede už desátým rokem vždy nejstarší ročník zdejší malotřídky tzv. čapí kroniku. Jejími hlavními aktéry byli Františka s Hubertem. „Ten však vloni uhynul stářím,“ citovala verdikt ochránců přírody ředitelka školy Hana Vidličková. V letošním roce však opět přiletěli čápi dva. Zda dojde k jejich přejmenování, nechává ředitelka na dětech. Nejstarší ročník pak na konci roku za odměnu půjde pozorovat čápy z kostelní věže.

Čáp u nás patří k zákonem chráněným druhům. V roce 1988 byl uveden v Červené knize ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů Československa. Od roku 1992 je zařazen mezi zvlášť chráněné organismy. Existuje i řada mezinárodních úmluv zaručujících čápovi ochranu.

Čáp bílý patří k našim největším ptákům. Rozpětí křídel dosahuje dvou metrů, může dosáhnout hmotnosti bezmála 4,5 kilogramu. U nás tráví necelých pět měsíců a už v polovině srpna končí hnízdění a vydává se na jih, zejména do východní a jižní Afriky. Někteří čápi překonají vzdálenost až jedenáct tisíc kilometrů plachtěním. Využívají vzdušných teplých proudů, proto nemůžou letět přes moře ani přeletět hory.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.