Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 36/2001
ze dne 18. října 2001

Zprávy z města a okolí

Jednat s menšinami se Krajčír učil v Holandsku

Děti se mohou opět těšit na lampionový průvod

Pavel Janek - nový předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Ve Štramberku se opravuje cesta

Dnes by se měla uskutečnit volba člena rady

Stíny

Na konferenci Svazu měst a obcí se diskutovalo hlavně o připravované reformě veřejné správy

V rámci projektu získala ’Alšovka’ třicet počítačů

Aprobovanost učitelů cizích jazyků je na školách rozdílná

ZŠ 17. listopadu otevřela studijní centrum

Dvě firmy se zajímaly o místa pro obchody

Na skácení stromů je nutné povolení

Cedule Lašské naučné stezky nevydržely ani jeden měsíc

Texaští rodáci zavítali do města


    [Top]    


Jednat s menšinami se Krajčír učil v Holandsku

K o p ř i v n i c e (hod) - Místostarosta Zdeněk Krajčír strávil sedm dní v Holandsku, kde se v rámci studijní cesty zúčastnil školení ’Menšiny v kontextu místní správy’.

Před touto cestou absolvoval Krajčír už tři školení v naší republice, a to dvě v Čelákovicích a jedno v Praze. Celý cyklus bude uzavírat ještě jeden seminář, který se bude konat opět u nás.

„Projekt financuje VND - společnost, která sdružuje přes pět set municipalit v Holandsku, což je něco jako samospráva u nás. Tato společnost pomáhá s řešením veškerých problémů, kterými se holandské samosprávy zabývají. Vznikla v roce 1912 a zaměstnává pět set lidí.

Školení o menšinách je v současné době velice aktuální, mimo jiné se hovořilo také o problému, který nastal 11. září v USA,“ sdělil Zdeněk Krajčír.

V Holandsku žije přes sto dvanáct národnostních menšin, z nichž největší je turecká, ke které se hlásí tři sta padesát tisíc obyvatel, k marocké dvě stě osmdesát tisíc lidí.

„Holanďané nás seznámili s místní politikou vůči menšinám, s jejich reakcemi na přísun imigrantů a vytváření programů pro integraci do jejich společnosti. Konkrétně jsme navštívili i multikulturní čtvrti. Jako příklad nám uvedli okolnosti příjezdu rodin z Antil, což je součást holandského království, a jejich integraci do tamní společnosti. Prvotním problémem přistěhovalců je neznalost jazyka. Jejich děti jsou povinny okamžitě začít chodit do školy, a to do speciálních přípravných tříd. Také my jsme jednu tak zvanou ’otevřenou’ základní školu v multikulturní čtvrti navštívili.

I dospělí přistěhovalci mají své povinnosti. Musí navštěvovat sociální středisko, aby se seznámili s tamními pracovními návyky a především se naučili jazyku. Tyto návštěvy jsou také podmínkou vyplácení sociálních dávek.

A tohle je jen malý příklad. Programů pro integraci národnostních menšin mají samozřejmě mnohem více a ve spoustě věcí jsou dále než my. Mají také spoustu stejných problémů a otevřeně přiznávají, že je v tuto chvíli ještě nedokáží konkrétně řešit nebo že řešení, na které spoléhali, nepřineslo žádné výsledky,“ vysvětlil místostarosta Krajčír.

„Konkrétní příklad, kdy jsem si bral inspiraci z věcí, které jsem konkrétně viděl nebo čerpal z absolvovaných školení, je řešení situace na ulici Horní v Kopřivnici. Je nutno si vždy informace trochu seřadit, porovnat problémy a samozřejmě vynechat ty, které u nás nepůjdou využít.

Problém, který mají dnes Holanďané, nás může potkat se vstupem do Evropské unie. Všechny projekty, které v současnosti Holanďané řeší, potřebovaly také jistou část peněz, takže oni, na rozdíl od nás, jsou na to připraveni i finančně,“ uzavřel Zdeněk Krajčír.


    [Top]    


Děti se mohou opět těšit na lampionový průvod

K o p ř i v n i c e (hod) - Město Kopřivnice ve spolupráci s firmou Ludvík Moravia, s. r. o., pořádají u příležitosti vyhlášení samostatnosti Československa ve čtvrtek 25. října v 16.30 hodin slavnostní koncert Panther tuba band v kulturním domě v kině Puls.

Od 18 hodin bude u pomníku T. G. M. hrát Městský dechový orchestr Kopřivnice pod taktovkou Aloise Hrnčárka. Samotný pietní akt začne v 18.30 hodin, kdy se slavnostním projevem vystoupí starosta Jiří Tichánek a po položení kytic se vydá lampionový průvod městem zpět ke kulturnímu domu.

Ve velkém sále kopřivnického kulturního domu bude od 19.15 hodin program oslav pokračovat. Se svým kulturním programem nazvaným Slavnostní večer kopřivnických škol se představí jednotlivé školy.


    [Top]    


Pavel Janek - nový předseda komise pro výchovu a vzdělávání

K o p ř i v n i c e (hod) - Do funkce předsedy komise pro výchovu a vzdělávání jmenovala rada města na svém osmnáctém zasedání Pavla Janka s účinností od 1. listopadu. „Ve školské komisi pracuji druhým rokem. Školská komise je poradní orgán rady, který může pomáhat ke kvalitnějšímu rozhodování rady města. Mým úkolem bude společně s ostatními členy komise hledat řešení problémů, které jsou citlivé a často mají širší dopad na více občanů města (v minulosti dávala komise své stanovisko k rušení mateřské školy). Samozřejmě školská komise má i funkci iniciační, a tak předkládá radě nové náměty, které se týkají škol, školských zařízení, ale i mimoškolní činnosti dětí na území obce,“ odpověděl Pavel Janek na dotaz, co by chtěl jako nově zvolený předseda udělat.


    [Top]    


Ve Štramberku se opravuje cesta

Š t r a m b e r k (hod) - Jistě se už někteří z řidičů, kteří projížděli Štramberkem, setkali se stroji, jež odstraňovaly vrchní část vozovky - živici. Ta je odstraňována ve větší vrstvě, než tomu bylo na ulici Záhumenní, neboť nový povrch by měl podle štramberské radnice vydržet dvacet let. Opravu vozovky provádí firma Strabag ČR, a. s., z Českých Budějovic a práce mají být dokončeny do 10. prosince. Zda se to podaří, se uvidí.


    [Top]    


Dnes by se měla uskutečnit volba člena rady

K o p ř i v n i c e (hod) - Dnes se uskuteční 18. zasedání zastupitelstva města od 16.30 hodin v anexu městského úřadu.

Na programu jsou majetkoprávní úkony města, prodej bytových domů, dílčí změny územního plánu města - kompenzace vlastníkům dotčených staveb realizací komunikace I/58.

Projednávat se budou dodatek zřizovací listiny Střediska sociálních služeb Kopřivnice a finanční záležitosti. V bodě Různé by se měla uskutečnit doplňující volba člena rady města. Program jednání bude jako vždy přenášen kabelovou televizí.


    [Top]    


Stíny

V době od 9. srpna do 11. října neznámý pachatel vnikl nezjištěným způsobem do výrobní haly Superioru ve Frenštátě pod Radhoštěm, ze které odcizil dva kusy odpružených předních vidlic na jízdní kolo a dále z volně přístupné plochy odcizil osmdesát kusů pryžových plášťů na jízdní kola. Celková výše vzniklé škody je vyčíslena na částku 11 790 korun.

V době od 9. do 10. října neznámý pachatel ve Štramberku v ulici Dolní na parkovišti před domem vnikl po vypáčení zámku dveří do osobního automobilu zn. Ford, ze kterého odcizil autorádiopřehrávač. Škoda na odcizené věci a na poškození automobilu je odhadována na 9 300 korun.

Dne 12. října se dostavil na služebnu městské policie muž, který sdělil, že byl napaden skupinou mužů. Dotyčný dále uvedl, že mu byl odcizen mobilní telefon. Protože napadený muž měl poraněný obličej, byl převezen k ošetření na polikliniku. Celá záležitost byla řešena ve spolupráci s Policií ČR.

Patnáct dopravních přestupků ve spojitosti s alkoholem

V pondělí 8. října v době od jednadvaceti hodin do jedné hodiny ranní proběhla v katastru Kopřivnice a přilehlých obcí dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastnilo celkem deset policistů. Ti během akce zjistili celkem osmnáct dopravních přestupků, devět jich bylo vyšetřeno na místě uložením blokové pokuty, celkem bylo vybráno šest tisíc čtyři sta korun. Patnáct dopravních přestupků bylo zjištěno ve spojitosti s alkoholem, z toho šest bylo vyřešeno na místě a devět bylo oznámeno do komise pro projednávání přestupků.


    [Top]    


Na konferenci Svazu měst a obcí se diskutovalo hlavně o připravované reformě veřejné správy

K o p ř i v n i c e (hod) - Po dva dny, a to ve dnech 4. a 5. října, byl v Praze místo-starosta Alois Janek v Praze na konferenci Svazu měst a obcí.

„Svaz měst a obcí sdružuje většinu obcí a měst v České republice a jednou za určité období pořádá konferenci všech svých členů, jež je tematicky zaměřena k aktuálním otázkám. Tato byla nazvaná Finanční konference Svazu měst a obcí a měla za úkol jednak předat co největší množství informací o reformě veřejné správy a o jejím dopadu na všechny obce, hlavně na obce třetího typu, kterou s největší pravděpodobností Kopřivnice bude,“ vysvětlil zaměření konference Alois Janek.

„Hlavně, o čem se diskutovalo, byly technické i ekonomické části reformy veřejné správy. Ve druhé etapě byly probírány otázky, které jsou z hlediska fungování nejproblémovější, a to je otázka příspěvkových organizací měst, které nemají vyjasněný způsob své existence, ať už to jsou školy nebo například technické služby. Všechny mají jiný účel a je otázka, zda-li mají být zapsány do obchodního rejstříku. Na konferenci jsme diskutovali o tom, zda tyto firmy mají mít majetek, dělat z něj odpisy.

Rovněž se hovořilo o tom, zda-li majetek, který tyto organizace nabyly za průběhu svého fungování, je jejich majetkem nebo majetkem zřizovatelů. O tomto byla několikahodinová, velmi zajímavá debata. Zřejmě to bude řešeno odvětvově, protože se připravuje školský zákon na příspěvkové organizace ve školství a ty ostatní budou existovat na základě Obchodního zákoníku,“ komentoval Alois Janek, o čem se na konferenci diskutovalo nejvíce.

V současné době už jsou skoro jistá čtyři města našeho okresu, která jsou zahrnuta v základním návrhu reformy veřejné správy, která by měla fungovat jako obce třetího typu. Jsou to Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát a Bílovec. V současné době se snaží Příbor, Odry a Fulnek, aby byly do tohoto návrhu zahrnuty také.

„Příbor, si myslím, má velkou šanci. Náš kraj je nejproblémovější, protože tady nejvíce měst žádá změnu. Tento návrh by měl být projednáván v parlamentu buď na posledním letošním zasedání, nebo hned na prvním jarním. Na konferenci byly řešeny otázky, jakým způsobem přejdou pracovníci okresního úřadu na obce. Je předpoklad, že přejdou zákonem, což samozřejmě mnoho obcí nese dost nelibě. Je zcela jasné, že většina pracovníků okresního úřadu je z okresního města a budou tam chtít zůstat. Dále je otázka, co s sebou přinesou. Stát dnes říká, že má 1,2 miliardy v rozpočtu na příští rok na všechny pověřené obce, tzn. šest milionů na jednu obec, což je velmi málo a určitě to nepokryje zdaleka ani část nákladů na reformu.

Město Kopřivnice vytvořilo včera v radě pracovní skupinu, která bude připravovat městský úřad na tuto změnu. Tato skupina se bude mimo jiné zabývat tím, kde všechny úředníky přemístit, přípravou počítačové sítě a dalšími potřebami,“ uzavřel komentář ke konferenci místostarosta Alois Janek.


    [Top]    


V rámci projektu získala ’Alšovka’ třicet počítačů

K o p ř i v n i c e (ili) - Zajímavého projektu ’150 počítačů dětem’, pořádaného Českým Telecomem společně s Úřadem pro veřejné informační systémy, se účastní Základní škola Alšova. Projekt předpokládal vybavení žáků jedné třídy a maximálně šesti učitelů počítači, které dostanou domů včetně interního modemu a jedné hodiny denně internetu zdarma.

Na základě zaslaných podkladů, kde zhruba sto škol uvedlo, jakým způsobem probíhá výuka na počítačích, byla vybrána Alšova škola spolu se Základní školou Letovice, Blansko, s pražskou ZŠ Korunovační a Gymnáziem J. V. Jirsíka z Českých Budějovic. Po určitých průtazích ze strany pořadatelů byl projekt spuštěn 1. října a potrvá do konce roku 2001, kdy žáci 7. C počítače odevzdají škole.

„Ze začátku jsem celému projektu příliš nevěřil, protože v podstatě nebyly uvedeny žádné podmínky. Stačilo napsat o svých dosavadních aktivitách v oblasti výpočetní techniky. Popsal jsem, co všechno děláme, jakých výsledků jsme dosáhli a jak bychom si dál představovali využívání internetu,“ vrací se k začátkům projektu učitel Jiří Sumbal, který je zároveň okresním metodikem výuky informatiky na školách. „Koncem ledna jsme se dozvěděli, že jsme jednou ze čtyř škol, která byla do projektu vybrána,“ dodal Sumbal.

Žáci by si tak měli vyzkoušet vzdělávání pomocí internetu, k čemuž jim slouží portál www.skola.iol.cz, do kterého mohou částečně nahlédnout i cizí návštěvníci. Žáci a učitelé tam pracují jako registrovaní účastníci. Celý systém je tvořen katalogem rozděleným do kategorií a podkategorií, v nichž jsou různé místnosti. Ty mohou vytvářet jak učitelé, tak žáci. Každá místnost má několik částí: nástěnku s diskuzí, chat, vkládání souborů, odkazy a testy.

„Přidal jsem tam i místnost pro rodiče. Obeslal jsem e-maily rodiče všech žáků, kteří počítače dostali, jaké mají pocity a první dojmy. Časem bych se na ně rád obrátil s dotazem, jak se změnil jejich náhled na počítače, jak to přispívá ke komunikaci se školou a podobně,“ uvedl Jiří Sumbal.

Právě na spolupráci s rodiči byl od počátku projektu kladen velký důraz. Ti na škole svých ratolestí absolvovali k počítačům školení. „Jsme si vědomi toho, že po vrácení počítačů škole budou dětem, které si na jejich denní používání doma zvykly, chybět. Rodiče jsme od počátku na tuto skutečnost připravovali,“ přiblížil i odvrácenou stranu projektu ředitel školy Milan Bureš.

Počítače škola využije při dovybavení druhé počítačové učebny, která by se měla stát základem školního studijního informačního centra. Zároveň tak vznikne i rezerva na případnou dočasnou zápůjčku počítače žákům, kteří projeví talent a zájem o účast na různých soutěžích, projektech a podobně. Škola navíc počítá v novém školním roce s otevřením třídy s rozšířenou výukou informatiky pro žáky šestých tříd.


    [Top]    


Aprobovanost učitelů cizích jazyků je na školách rozdílná

K o p ř i v n i c e (ili) - Dlouhodobě se vedení základních škol potýká s personálním obsazením aprobovaných učitelů cizích jazyků. Po revoluci vzrostl mnohonásobně zájem o studium angličtiny a ’jazykáři’ zpravidla využili lukrativnějších nabídek nebo se zcela osamostatnili. Na mnoha kopřivnických základních školách vyučují učitelé, kteří si vzdělání rozšiřují na Slezské univerzitě v Opavě.

„V každém případě naši vyučující mají pedagogické vzdělání a státnici z angličtiny, ale protože tento jazyk nestudovali na univerzitě, nelze je uvádět jako aprobované pedagogy,“ uvedla k situaci na Základní škole - náměstí její ředitelka Jitka Kalužová, kde poskytují žákům výuku angličtiny (aprobovanost 40 %), němčiny (0 %) a ve volitelných předmětech francouzštinu (100 %) a ruštinu (100 %).

Základní škola dr. Milady Horákové nabízí výuku angličtiny (0 %) a němčiny (100 %) stejně jako Základní škola 17. listopadu, kde je aprobovanost shodná. Na základní škole sv. Zdislavy dobíhá němčina (0 %), převažuje zájem o angličtinu (0 %), nepovinná je angličtina od 3. třídy a kroužek anglické konverzace. ZŠ Emila Zátopka žákům nabízí studium angličtiny (27 %), němčiny (100 %), ruštiny (100 %) a ve volitelném předmětu od 7. třídy francouzštinu (100 %). Nejvyšší aprobovanost jazykářů má Základní škola Alšova, kde probíhá výuka angličtiny (75 %), němčiny (100 %) a ruštiny (100 %).


    [Top]    


ZŠ 17. listopadu otevřela studijní centrum

ZŠ Alšova je jednou z pěti škol v republice,
jejíž žáci si díky úspěchu v projektu
’150 počítačů dětem’ mohou vyzkoušet
vyučování přes internet.
Ilustrační foto: ZŠ Alšova

K o p ř i v n i c e (ili) - Počátkem října bylo otevřeno na Základní škole 17. listopadu v Kopřivnici školní studijní informační centrum (ŠSIC). Jedná se o zařízení sloužící k netradičním formám výuky, kdy se žáci místo pasivního přijímání znalostí sami aktivně podílejí na vyhledávání a získávání nových poznatků.

„Tento způsob výuky klade vysoké nároky na přípravu hodiny ze strany učitele, ale obliba výuky touto formou je mezi žáky značná,“ uvedl ředitel školy Jiří Stoško, „s nástupem informačních technologií se mění i role učitele, ten přestává být pouhým předkladatelem informací, ale stává se spíše jejich zprostředkovatelem.“

Právě z této představy vychází Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, přijatá vládou České republiky na jaře minulého roku. Ta mimo jiné hovoří o zavádění ŠSIC na školách. Postupně tak má vzniknout síť veřejných středisek napojených na hodnotné informační zdroje, které by se měly podílet na vnitřní reformě vzdělávání.

Školní studijní informační centrum vzniklo propojením tří místností, jedna soustřeďuje deset počítačů napojených na internet, v druhé se nachází video, audio a reprodukční technika, včetně speciálního nábytku, umožňující vyučujícím skupinovou práci. V poslední místnosti je žákům zpřístupněna celá školní knihovna i s oddělením časopisů.

„Na začátku vyučovací hodiny přebírají žáci od učitele úkoly, které individuálně v prostoru centra plní. V závěrečné fázi hodiny učitel výsledky práce žáků integruje a společně dochází k formulaci závěrů,“ přiblížil v krátkosti průběh vyučování ředitel Stoško.

Školní studijní a informační centrum však neslouží pouze k vlastní výuce. V odpoledních hodinách si zde žáci mohou připravovat referáty, ročníkové práce, případně plnit jiná domácí zadání. „Dnes už specializované počítačové učebny nestačí, protože se žáci nemohou orientovat pouze na práci s počítačem. A právě v takovém centru mají možnost kumulace informací z různých zdrojů,“ dodal k přínosu ŠSIC Stoško.

Do budoucna škola plánuje napojení na veřejnou síť knihoven, čímž by se žákům rozšířily další možnosti.


    [Top]    


Dvě firmy se zajímaly o místa pro obchody

K o p ř i v n i c e (hod) - Veřejné slyšení dvou firem, které mají zájem o pozemky na ulici Čs. armády, na kterých by chtěly vybudovat své obchody, se konalo minulý týden na kopřivnické radnici.

Obě firmy, které ve své obchodní síti nabízejí převážnou část potravinářského sortimentu, představily vedení radnice své záměry, a to jim sdělilo finanční požadavky. Bude záležet jen na firmách, jak se rozhodnou a zda se o pozemky o rozloze 3 100 metrů čtverečních budou zajímat i nadále.


    [Top]    


Na skácení stromů je nutné povolení

K o p ř i v n i c e (ili) - Žádosti o kácení stromů si mohou občané podávat na odboru životního prostředí v průběhu celého roku. Žádost je oprávněn podat pouze vlastník pozemku, na kterém se strom nachází, případně nájemce, ten samozřejmě se souhlasem vlastníka.

„Stromy se však povolují kácet pouze ze závažných důvodů: ohrožují-li život či zdraví lidí nebo mohou způsobit škody značného rozsahu,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí Jolana Misiarzová, „a i to je nutno písemně doložit. Například potvrzením odborníka, že strom narušuje statiku budovy a podobně.“ Zároveň je třeba k žádosti doložit výpis z katastru nemovitostí, aby bylo jednoznačné vlastnictví dotčeného pozemku.

Po předložení všech náležitostí je svoláno místní šetření, na které je přizván i vlastník pozemku, aby se na místě upřesnily všechny detaily. „Na základě posouzení v terénu se rozhodneme, zda-li je žádost opodstatněná a můžeme požadavku na skácení stromu vyhovět. Jsme ale samozřejmě vázáni zákonem o ochraně přírody, který umožňuje povolit kácení pouze ze závažných důvodů,“ komentovala další postup Misiarzová.

Na odbor životního prostředí se často obracejí lidé s přáním o skácení stromu, který roste na obecním pozemku. V tomto případě mohou občané podat pouze podnět ke kácení, žádost pak podává odbor majetkové správy, ale další postup zůstává stejný.

Pokud dojde k povolení pokácení stromu, vypočítává se jeho ekologická újma, která závisí na druhu, velikosti, stáří a umístění stromu. Na výpočet ekologické újmy navazuje povinnost vlastníka provést náhradní výsadbu, která nemusí být určena na jeho pozemku. „V podstatě jde o kompenzaci původního stromu, aby bylo v dané lokalitě zachováno původní klima,“ uvedla Jolana Misiarzová.

Stromy se však mohou kácet pouze v době vegetačního klidu, to znamená od 1. října do 31. března.


    [Top]    


Cedule Lašské naučné stezky nevydržely ani jeden měsíc

K o p ř i v n i c e (ili) - Lašská naučná stezka je v provozu od 4. srpna a už dochází k jejímu ničení. Něco málo přes šestnáct kilometrů trasy je vedeno od kopřivnického nádraží přes Brdy, Pískovnu, Šostýn, Červený kámen, Kamenárku, Bílou horu, Váňův kámen zpět na nádraží. Šestnáct tematických tabulí rozmístěných na trase podává turistům zajímavé informace o místní flóře a fauně a historických pamětihodnostech.

První vandalové se spokojili pouze s občasným pomalováním tabulí, naštěstí lehce odstranitelnou barvou, a to ještě v městské části Kopřivnice a na štramberském nádraží. Už čtrnáct dní po slavnostním otevření stezky se na tematické tabuli na vrcholu Červeného kamene objevily drobné díry. „Působilo to dojmem, jako kdyby si někdo tabuli spletl s terčem a střílel na ni,“ uvedla jedna ze srpnových návštěvnic naučné stezky, která se pozastavovala nad odsouzeníhodným vandalstvím.

Tabule se během srpna změnila v řešeto, v září pak vzala za své úplně. „Ještě v sobotu 8. září stála na svém místě, ale následující pondělí bylo po ní,“ podělil se o dojmy aktivní sportovec, který běhá přes vrchol Červeného kamene pravidelně, „ten víkend právě probíhala sportovně recesní akce Everest 2001. V pondělí se pak v sedle těsně pod vrcholem válelo neuvěřitelné množství láhví od alkoholu. A to těžko vypili ti, kteří se pokoušeli o zdolání vrcholu.“

Oprava zničené tematické tabule přišla na tisíc pět set korun a do konce tohoto týdne bude instalována na původní místo. „Tabuli jsme odnesli k opravě a už je hotová,“ uvedl pracovník odboru životního prostředí Antonín Bubík. Každá z jednotlivých tabulí přišla včetně osázení na devět tisíc korun, celá stezka včetně turistického značení pak zhruba na sto šedesát tisíc korun. Pachatele vandalského činu se zjistit nepodařilo.


    [Top]    


Texaští rodáci zavítali do města

Vzdálení potomci zakladatele
kopřivnické kočárovky Ignáce Schustaly
Ladislav Zezula a Theodor Slansky
navštívili minulý týden město svých předků.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Ladislav Zezula a Theodor Slansky, Čechoameričané, jejichž kořeny sahají do Kopřivnice, minulý týden navštívili kraj svých předků. „Přítel v Česku ještě nikdy nebyl, a tak jsem mu to tady přijel ukázat,“ řekl Slansky s tím, že on je v republice již po dvacáté. Oba muži, kteří trvale žijí v texaském San Antoniu ,mají vzdálený příbuzenský vztah k rodině zakladatele místní kočárovky Ignáce Schustaly.

Pan Slansky je přímým potomkem fojtské rodiny Kahánkovy z Vlčovic, která byla se Schustalou spřízněna,“ řekl starosta Kopřivnice Jiří Tichánek, který se s rodáky setkal již před lety během své návštěvy USA.
 
 
 

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.