Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 4/2004
ze dne 29. ledna 2004

Čtenářský servis

Kulturní servis

Dopisy čtenářů


    [Top]    


Kulturní servis

KINO PULS

Čt 29. ledna v 17.30 a 20 hodin, pá 30. ledna ve 20 hodin, ne 1. února v 17.30 a 20 hodin, po 2. února ve 20 hodin historický akční velkofilm USA Master and Commander. Poutavě vyprávěný dobrodružný příběh z dob napoleonských válek
Pá 30. ledna v 15.30 a 17.30 hodin, so 31. ledna v 15.30 hodin, ne 1. února v 15.30 hodin a po 2. února v 15.30 a 17.30 hodin animovaný film USA Hledá se Nemo. Film plný legrace, citů a nezapomenutelných postaviček
Čt 5. února v 18 a 20 hodin, pá 6. - ne 8. února v 18 hodin akční film USA S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení. Zajímavá exkurze do tajů taktického a bojového výcviku speciálních jednotek
So 7. - ne 8. února ve 20 hodin, po 9. února v 18 a 20 hodin černá komedie ČR Jedna ruka netleská. Milá záležitost, která hlavu vyčistí, duši očistí...
Čt 12. - ne 15. února v 18 hodin parodie ČR Mazaný Filip. Ostře nabitá parodie se skvělou Vilmou Cibulkovou, Tomášem Hanákem a dalšími populárními herci

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 1. února v 16 hodin Krakonošův klobouk - veselá pohádka plná kouzel Divadelní agentury Praha
St 4. února v 19.30 hodin Wihanovo kvarteto - hudební setkání s naším excelentním, ve světě nejvíce ceněným kvartetem
Út 10. února v 19.30 hodin N. V. Gogol: Hráči v podání Slezského divadla Opava

KULTURNÍ DŮM ŠTRAMBERK

So 7. února v 16 hodin koncert česko-švédského jazzového tria Facing West Trio

KINO PŘÍBOR

Pá 30. ledna v 18 hodin akční sci-fi USA Terminátor III - Vzpoura strojů
Po 2. února ve 18 a 20 hodin akční thriller USA Underworld. Do 15 let nevhodný
St 4. února v 16 a 18 hodin repríza animovaného filmu USA Hledá se Nemo

KINO KVĚTEN NOVÝ JIČÍN

Čt 29. - pá 30. ledna v 18 a 20 hodin španělská komedie Druhá strana postele. Do 12 let nevhodný
So 31. ledna - ne 1. února ve 14 hodin Prstenový maraton - první dva díly známé trilogie
Po 2. - st 4. února v 18 a 20.30 hodin film ČR Želary
Čt 5. - ne 8. února v 18 a 20.30 hodin komedie ČR Jak básníci neztrácejí naději

KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN

So 31. ledna ve 20 hodin United Instruments - koncert studentů konzervatoře J. Ježka
So 31. ledna v 17 hodin Poetický večer s vernisáží fotografií Petra Chlápka (Čajovna Archa)
Pá 6. února ve 20 hodin C--injection - koncert skupiny v nové sestavě
So 7. února v 18 hodin Země velkých ostrovů a rychlých vlaků - povídání Martina Glogara o studijním pobytu v Japonsku (Čajovna Archa)


    [Top]    


Dopisy čtenářů

Dříve než bude pozdě …

Z iniciativy Občanského sdružení onkologických pacientů a přátel Kapka 97 v Chomutově - pobočka Kopřivnice byla ve středu 14. ledna uskutečněna přednáška na téma ‘Prevence nádorových onemocnění’. Akci na školách organizačně zajistila RNDr. Věra Nevludová a zúčastnily se jí žákyně 3. a 4. ročníku kopřivnických středních škol.

Zajímavou a velmi poučnou přednášku přednesla lékařka z centra klinické onkologie v Novém Jičíně MUDr. Jarmila Ryšková. V první části své přednášky objasnila, co onkologie je a čím se zabývá. Ve druhé části zdůraznila význam zdravého způsobu života, upozornila na škodlivost kouření, nadměrného požívání alkoholu, nevhodnou stravu a přejídání i nadměrného slunění a uvedla, jaký vliv mohou mít tyto návyky na vznik nádorového onemocnění. Vyzvala přítomné dívky, aby i při zdánlivě nepodstatných změnách na těle a podezření na nádorové onemocnění neprodleně navštívily svého lékaře. Stud, strach či lhostejnost bývají častou příčinou zbytečného zanedbání a mnohdy i dramatického průběhu onemocnění i přesto, že v posledních letech zaznamenala lékařská věda v diagnostice i léčbě nádorových onemocnění významný pokrok.

Víme, že nádorové onemocnění není infekční chorobou a nelze ho přenést na někoho jiného. Platí ale, že čím dříve je choroba rozpoznána, tím kratší a úspěšnější je její léčba.

A tak lze jen věřit, že pro 52 přítomných dívek byla tato akce přínosem a poučením, jak pečovat již od mládí o svoje zdraví.

Naše sdružení připravuje stejnou akci na střední škole v Příboře v měsíci březnu a pro onkologické pacienty organizuje v květnu rekondiční pobyt s ozdravným programem, přednáškami, psychoterapií a relaxací a využitím procedur rehabilitačního střediska v rekreačním táboře Retaso na Horní Bečvě.

Miloš Jeřábek

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.