Město Kopřivnice - www.koprivnice.cz

posta@koprivnice.cz

Kopřivnické noviny č. 40/2003
ze dne 20. listopadu 2003

Zprávy z města a okolí

Strategický plán plněn jen částečně

Radnice osloví biskupství

CPR chce zjišťovat potřeby podnikatelů

Dětské centrum získalo dva významné sponzorské dary

Pietního aktu se zúčastnilo pár starších občanů

Vedení chce informovat lidi z místních částí

Nový nájemce uhradí jen část dluhu, zbytek musí zaplatit původní dlužník

Alkoholem zmožený zloděj usnul v autě

Logo ZŠ Lubiny vytvořili sami žáci

Stíny

Rada kraje zřídí rozvojový fond

KoprCon přilákal i fandy ze zahraničí

Adopce na dálku už organizuje Charita Praha desátým rokem

Klokan letos oslaví šesté narozeniny

Samoživitelé vystavovali ruční práce v Novém Jičíně a Praze

Na seniorském odpoledni tančil i místostarosta

Internet přes KTK už od poloviny října

Vyhlášen 13. ročník ‘Ceny zdraví’

V Kopretině jsou vystaveny fotografie

Kraj navýšil peníze záchrance

Ekologická poradna

Nedobrovolné setkání s jehlou znamená roční nejistotu


    [Top]    


Strategický plán plněn jen částečně

K o p ř i v n i c e (hod) - Opět po půl roce se sešli minulý týden ve středu členové komise pro kontrolu Strategického plánu. Externí poradce komise, kterou jmenovala rada města, Česlav Valošek spolu s ostatními členy hodnotil postup prací na stanovených úkolech a cílech.

Některé úkoly se podařilo splnit, další se upřesňovaly a posouvaly jejich termíny jako například u výstavby domova důchodců, kde se městu nepodařilo ani přes vyvíjené snahy získat dotaci ze státního rozpočtu. Jak uvedl místostarosta Vladislav Kryške, „úkol je prioritou pro všechny politické strany. Chceme, aby stavba domova důchodců vypukla v příštím roce, ale vše závisí na získání státní dotace.“ Podobný osud mělo projednávání chráněného bydlení pro postižené občany nebo bydlení pro mladou generaci. Kde došlo alespoň k nějaké změně, je to, že město vytipovalo tři lokality, v nichž by se mohla rozvinout výstavba nových bytových domů. První z nich by město v příštím roce mohlo odkoupit a poté ji připravit a nabídnout zájemcům pro individuální výstavbu, a uspokojit tak lidi, kteří proto, že zde nemají možnost získat pozemky, Kopřivnici opouštějí. Rovněž se řešil problém dopravy ve městě, ať už v rámci hromadné veřejné dopravy nebo propojení či plánů na výstavbu silnic. Zde ovšem nebyl zaznamenán žádný posun.

Během jednání několikrát zaznělo, že pokud chce radnice získat v příštích letech dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, je zapotřebí, aby měla zpracované projektové dokumentace, a to nejen na investiční akce.


    [Top]    


Radnice osloví biskupství

K o p ř i v n i c e (hod) - Rada na své schůzi schválila text dopisu pro oslovení zřizovatele Základní školy sv. Zdislavy ve věci spolufinancování stavebních úprav.

„Je připraven text dopisu, kterým bude osloveno biskupství ostravsko-opavské. Někdo z vedení města s tímto dopise navštíví biskupa Františka Václava Lobkowicze, kterému vysvětlíme situaci. Město rádo pomůže při budování sportovního zázemí na škole, ale na druhou stranu bychom přivítali, kdyby se na tom biskupství jako zřizovatel podílelo,“ uvedl místostarosta Milan Bureš stanovisko města.


    [Top]    


CPR chce zjišťovat potřeby podnikatelů

K o p ř i v n i c e (dam) - Podnikateli kritizované Centrum podnikání a rozvoje Kopřivnice chce zkoumat potřeby místních podnikatelů. „Společně s městem usilovně hledáme způsoby pomoci místním podnikatelům. K tomu je třeba zjistit jejich problémy a potřeby. Na druhém setkání starosty s kopřivnickými podnikateli, které se konalo v říjnu, přišel Lubomír Sazovský (Ludvík Moravia, s. r. o.) s myšlenkou, že nejvhodnějším způsobem zjištění potřeb podnikatelů je osobní jednání s nimi. Tato myšlenka se CPR velice zamlouvá a již proběhla první setkání,“ tvrdí ředitel Centra podnikání a rozvoje Jan Koliba.

Pracovníci CPR mají podle slov svého šéfa zjišťovat nápady podnikatelů, jakým způsobem zlepšit podnikatelské klima v Kopřivnici. Na osobních schůzkách nebo z vyplněných dotazníků se chce CPR dozvědět, o jakou formu podpory mají podnikatelé zájem, jaké oblasti podnikání by se měly podporovat. „Zajímá nás také, jaké informace by měly být podnikatelům zasílány, jaká školení chybí v regionální nabídce a podobně,“ uvedl Koliba.

Zmiňovaný průzkum už CPR prý začalo realizovat. Proběhla první osobní jednání s několika podnikateli. V nejbližší době jsou plánovány další schůzky tak, aby byl okruh oslovených co nejširší. „Zjištěné údaje budou konzultovány s městem Kopřivnice a budou se hledat opatření, kterými je možno přispět k rozvoji podnikání v Kopřivnici. CPR bude informovat o provedení a výsledcích průzkumu v oblasti chybějících školení regionální školská zařízení a úřad práce,“ uzavřel Koliba.


    [Top]    


Dětské centrum získalo dva významné sponzorské dary

K o p ř i v n i c e (ili) - Na Dětské centrum v Kopřivnici se usmálo štěstí. Z Nadace Pomozte dětem symbolizované kuřetem se záchranným kruhem, která dlouhodobě podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let žijící v České republice, získalo sto čtyřicet tisíc osmdesát pět korun na vybudování zařízení pro přesun imobilních dětí. S dalším padesátitisícovým sponzorským darem přišel Autopal Nový Jičín a zbývajících zhruba dvacet tisíc dodá Občanské sdružení při Dětském centru.

Přínosem finančně náročného zařízení bude zvýšení a usnadnění pohyblivosti imobilních dětí po třídě. Pedagogům a zdravotním pracovníkům pomůže při přesunu dětí přes chodbu na sociální zařízení apod. „Doposud se všechny přesuny musely provádět ručně, což je při takovém množství denních úkonů nadlidský výkon, který museli a vlastně musí naši zaměstnanci denně podstupovat,“ hodnotí situaci ředitelka Dětského centra v Kopřivnici Dagmar Jančálková.

V souvislosti s přestavbou Dětského centra, jehož druhá etapa by měla být dokončena do konce tohoto roku, bylo původně se zařízením pro přesun imobilních dětí počítáno, ale z finančních důvodů bylo nutno od některých nadstandardů upustit. „Jsem ráda, že se nakonec vždycky najdou lidé, kteří jsou ochotni našim dětem pomoci,“ netají se se svou vděčností ředitelka Jančálková.


    [Top]    


Pietního aktu se zúčastnilo pár starších občanů

Jen malá skupinka občanů přišla v úterý
11. listopadu v jedenáct hodin uctít památku
obětí všech válečných konfliktů
k pomníku padlých v Kopřivnici.
Foto: Pavel Liška

K o p ř i v n i c e (hod) - V úterý 11. listopadu v jedenáct hodin u pomníku padlých před Základní školou na náměstí se uskutečnil pietní akt v rámci Dne veteránů, který se slaví v Kopřivnici čtvrtým rokem. Tento den by lidé měli uctít padlé ve všech válečných konfliktech.

Skupinka asi čtrnácti lidí, která se sešla u pomníku, v čele s předsedou Svazu bojovníků za svobodu Arnaldem Treuem a starostou Jiřím Tichánkem položila kytici k pomníku. Pietního aktu v Kopřivnici se zúčastnili lidé nejen z Kopřivnice, ale i Příbora. Mnozí z nich v druhé světové válce byli zapojeni v odboji.
 
 
 
 
 


    [Top]    


Vedení chce informovat lidi z místních částí

K o p ř i v n i c e (hod) - V pondělí a ve středu se uskuteční tři setkání vedení kopřivnické radnice s občany místních částí. První z nich je plánováno na pondělí 24. listopadu, a to v 17.30 hodin v Katolickém domě v Lubině. Další dvě se uskuteční ve středu 26. listopadu, v 17.30 hod. se sejdou představitelé města s občany v Kulturním domě v Mniší a v 19 hodin v Kulturním domě ve Vlčovicích.

Program všech tří setkání je stejný: zpráva o činnosti místní komise, aktuální informace o dění ve městě. V diskuzi mohou občané vystoupit se svými připomínkami a problémy.


    [Top]    


Nový nájemce uhradí jen část dluhu, zbytek musí zaplatit původní dlužník

K o p ř i v n i c e (hod) - Zastupitelstvo na svém zasedání 11. listopadu schválilo prvních šest dohod o přistoupení k závazku o celkové výši 374 664 korun. Smlouvy vycházejí z pravidel pro hospodaření s bytovým fondem, o kterých jsme podrobně informovali v minulých číslech kopřivnických novin.

„Celé znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách města a rovněž na odboru bytového hospodářství. Novým prvkem v přidělování bytů je možnost získání bytu za podmínky přistoupení k dluhu, který se vztahuje na vrácený byt. Není však podmínkou, aby zájemce přistoupil k uhrazení plné výše dluhu, ale podle svého uvážení nabídl částku, kterou je ochoten zaplatit. Při zvažování výše finanční částky je nutné vzít do úvahy, že právo nájmu k uvolněnému bytu zatíženého dluhem získá zájemce s nejvyšší nabídkou. V této souvislosti podotýkáme, že finanční prostředky musí být převedeny na účet města před podpisem nájemní smlouvy. Tento postup vychází ze snahy města snížit pohledávky za nájemným a službami spojenými s užíváním obecních bytů,“ uvedl k novému způsobu získávání bytů Igor Kocurek, vedoucí odboru bytového hospodářství.

U bytů, které jsou nabízeny s dluhem, je původní dluh snížen o nabízenou částku, kterou uhradí nový nájemce, zbývající část je povinen uhradit nájemník, který dluh způsobil. Navíc je nutno připomenout, že v případě prodeje bytového domu či bytu se výše finanční částky uhrazené za dlužné nájemné nezapočítává do kupní ceny.

„Je reálný předpoklad, že i nadále se budou obecní byty nabízet touto formou. V případě, že vrácený byt není zatížen dluhem, probíhá jeho obsazení zájemci ze seznamu žadatelů, popřípadě na základě výjimky udělené radou města,“ dodal Kocurek.


    [Top]    


Alkoholem zmožený zloděj usnul v autě

K o p ř i v n i c e (hod) - Kuriózní případ zaznamenali strážníci městské policie v neděli 16. listopadu v sedm hodin ráno. Neznámý muž chtěl odcizit automobil, ale protože byl zmožen alkoholem, usnul ve vozidle. Tuto skutečnost na stálou službu městské policie telefonicky nahlásil majitel vozidla. Strážníci, kteří po zavolání dorazili na místo, zjistili, že vozidlo je uzamčené a uvnitř spí napůl svlečený muž přikrytý ručníkem. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla přivolána Policie ČR, která si muže převzala. Jednalo se o osmadvacetiletého muže z Kopřivnice.


    [Top]    


Logo ZŠ Lubiny vytvořili sami žáci

L u b i n a (ili) - Žákovské knížky na Základní škole v Lubině zdobí stejně jako vizitky vedení školy zajímavé logo. Dětskou rukou nakreslená budova místní malotřídky byla vytvořena před čtyřmi léty při příležitosti stého výročí založení školy.

„V rámci oslav byla v prostorách školy instalována i výstava kreseb dětí, jejímž tématem byla budova školy. Paní učitelka Drahomíra Švarcová, aby docílila čelního pohledu, přešla s dětmi na druhou stranu cesty, kde u benzinové pumpy děti malovaly,“ přiblížila vznik pozdějšího loga ředitelka lubinské malotřídky Ivana Davidová. Kresby měly úspěch, a když se hledal vhodný motiv pro vizitky a ozdobení čelní strany žákovské knížky, volba padla na jeden z obrázků. „Nechtěli jsme použít žádnou uměleckou symboliku, ale něco skutečného, srozumitelného, co je dětem blízké,“ odůvodnila volbu ředitelka Davidová.


    [Top]    


Stíny

Dne 8. listopadu bylo policejním orgánem OOP Kopřivnice ve zkráceném trestním řízení sděleno podezření z pokusu trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, kterého se měl dopustit 21letý mladík z Kopřivnice. Jmenovaný téhož dne kolem 00.10 hodin na ulici Pod Morávií na parkovišti u domu betonovou dlaždicí rozbil skleněnou výplň okna pravých předních dveří osobního motorového vozidla zn. VAZ 2101, vnikl dovnitř, kde po vytažení elektrických kabelů spínací skříňky se pokusil vozidlo nastartovat. Při svém jednání byl vyrušen a zadržen občany. Poškozenému majiteli vozidla tak způsobil na vozidle škodu ve výši 1 200 korun.

Policistům obvodního oddělení v Kopřivnici společně s kriminalisty se podařilo objasnit zářijovou sérii vloupání do sklepů. Tehdy neznámý pachatel v Kopřivnici na ulici Javorové v suterénu domu vysadil dveře sklepní kóje, ze které odcizil dámské horské jízdní kolo v hodnotě 3 000 Kč a pánské trekingové kolo, také za 3 000 Kč. Pachatel dále ve sklepní kóji z dalších dvou odložených jízdních kol odcizil dvě zadní ‘blikačky’. Policistům se podařilo zjistit pachatele, který má na svědomí další vloupání do sklepů na území města Kopřivnice. Je jím 38letý Kopřivničan, který provedl vloupání také v dalším sklepě na stejné ulici, odkud odcizil jízdní kolo v hodnotě 5 000 Kč. To pak prodal v zastavárně v Ostravě za 800 Kč. Na ulici Obránců míru pachatel vytáhl pootevřeným oknem ze sklepní místnosti domu ratanový stojan na květiny v hodnotě 2 600 Kč, který prodal do zastavárny, policisté jej však stejně jako jedno z jízdních kol zajistili a tyto věci budou vráceny poškozeným občanům.


    [Top]    


Rada kraje zřídí rozvojový fond

O s t r a v a (hod) - Rada kraje souhlasí se zřízením Regionálního rozvojového fondu a současně doporučila krajskému zastupitelstvu, aby jej zřídil. „Fond bude vytvářet účelové zdroje pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech podle platných zákonů,“ uvedla Kateřina Churá, vedoucí oddělení informací a styku s veřejností krajského úřadu.

Fond je finanční nástroj, jehož prostřednictvím dochází k soustředění finančních prostředků. Za zdroje jsou považovány příspěvky z řad fyzických a právnických osob, rozpočet Moravskoslezského kraje a státní rozpočet. Soustředěné finanční prostředky se budou uplatňovat prostřednictvím standardních podpůrných mechanismů jako účelové dotace, spolufinancování a půjčky.


    [Top]    


KoprCon přilákal i fandy ze zahraničí

Příznivce sci-fi a fantasy, kteří se sjeli
na první ročník akce KoprCon
ze všech koutů republiky, Slovenska
i Polska, hostila o víkendu Základní škola
dr. Milady Horákové.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Minulý víkend proběhlo premiérové setkání fanoušků sci-fi, fantasy a příbuzných žánrů KoprCon 2003. Akce se konala za podpory města u příležitosti 55. výročí povýšení Kopřivnice na město.

Na Základní školu dr. Milady Horákové se sjelo více než sto dvacet příznivců Hvězdných válek z celé republiky, slyšet byla i slovenština a polština. „Na to, jak daleko jsme od Prahy, jsem s účastí spokojený, vlastně i s průběhem setkání, i když se nám nevyhnuly některé dětské nemoci,“ pochvaloval si hlavní pořadatel David Macháček, který prozatím považuje spekulace o pořádání dalšího ročníku za předčasné.

Účastníci při srovnávání KoprConu s obdobnými akcemi používali výrazy jako přátelštější, komornější a rodinný. „Vládla tady uvolněnější atmosféra a lidi byli spokojeni,“ potvrdil jeden z přednášejících Roman Vojvodík. Jiní oceňovali skutečnost, že pořadatel dal možnost přednášet vedle profesionálů, jakými byli například záhadolog Arnošt Vašíček nebo filmový publicista František Fuka, i některým mladým příznivcům Hvězdných válek. „Ko-prCon byl hlavně velkoryse pojat pro frakci starwarsistů. Na jiných conech se totiž musíme dělit o program a čas s trekies a dalšími,“ dodala Gabriela Hladká alias Briegala, která byla v rámci republiky nejvzdálenější účastnicí. S manželem přijela z Ostrova nad Ohří. Cony zpravidla objíždí i se svým synem a s nadsázkou tvrdila, že jako ekonomka ve školství má k vědecko-fantastické literatuře blízko, protože školství je jedno velké sci-fi. „Ale vážně, první verzi Hvězdných válek jsem viděla na německém kanále v době, kdy tady žádné sci-fi neexistovalo. A větě ‘Ich bin dein Vater’ z páté epizody, které jsem vůbec nerozuměla, se mi nesmazatelně vryla do osmileté dušičky,“ zavzpomínala ekonomka.

I dvaadvacetiletá Andrea ’Padmé’ Ulagová cony navštěvuje pátým rokem a přiznává, že v podstatě sci-fi a fantasy vůbec nemusí. „Hvězdné války však byly mým vůbec prvním filmem, který jsem viděla jako devítiletá v kině, a od té doby mě to vzalo,“ přiznala Padmé, která v civilu studuje na literární akademii.

Třídenní maraton přednášek, videoprojekcí, her a soutěží KoprCon 2003 určitě splnil cíl, který si předsevzali pořadatelé, a to umožnit setkání fandů sci-fi. Záleží jen na nich, zdali na zdařilou premiéru navážou.


    [Top]    


Adopce na dálku už organizuje Charita Praha desátým rokem

K o p ř i v n i c e (ili) - Arcidiecézní charita Praha už desátým rokem podporuje projekt Adopce na dálku. Prostřednictvím individuální pomoci konkrétních dárců, ’adoptivních’ rodičů, pomáhá více než devíti tisícům nejchudších dětí v Indii a Ugandě k získání vzdělání a k perspektivnější budoucnosti.

„Naším posláním je nejen otevírat nejchudším dětem přístup ke vzdělání, ale i k radostněji prožitému dětství. Zároveň realizujeme celou řadu dalších projektů, jako je například odstranění dětské práce nebo stavba první česko-ugandské nemocnice,“ uvedla vedoucí projektu Adopce na dálku Jarmila Kabátová.

Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní rodič z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné a učební pomůcky.

Zájemcům je k dispozici internetová adresa www.charita-adopce.cz nebo se mohou kontaktovat přímo s vedoucí projektu e-mailem jarmila.kabatova@charita-adopce.cz, případně na telefonním čísle 224 246 519.


    [Top]    


Klokan letos oslaví šesté narozeniny

Třikrát týdně se scházejí dopoledne
maminky se svými dětmi v klubu Kamarád
na sídlišti Sever, kde je čeká spousta her,
zábavy a tvořivé činnosti.
Foto: Archiv

K o p ř i v n i c e (ili) - Mateřské centrum Klokan, které pod Domem dětí a mládeže v Kopřivnici pracuje od prosince 1997, vedou od jeho založení Marcela Nedjalková a Jarmila Vrtělková. Za loňské období, tzn. od října 2002 do května 2003, centrum na sídlišti Sever navštívilo tisíc třicet šest matek a tisíc padesát dětí. Přestože loňská návštěvnost byla rekordní, zájem o akce v mateřském centru Klokan ještě letos stoupnul.

„Ze začátku vždycky přijde hodně maminek, ale časem se jejich počet ustálí. Teď dochází v úterý, středu a čtvrtek mezi patnácti až dvaceti maminkami,“ pochvalovala si zvyšující se zájem Jarmila Vrtělková. V současné době je devadesát procent dětí dvouletých, což skýtá na chvíli záruku neměnného kolektivu. „Časem maminky odcházejí do práce nebo se jim narodí další miminko, které na čas docházení do mateřského centra přeruší,“ poukázala na příčiny časté obměny klientely Vrtělková. Nejsou to pouze pravidelná dopolední setkání, které maminky do Klokanu přitáhne, ale i spousta mimořádných tematických akcí jako např. Ledová královna, Maškaráda, Petrklíč, Pohádkový les, bazary dětského oblečení nebo víkend na turistické základně DDM na Kletné. Prakticky i veškerá klubová činnost je postavena na iniciativě maminek, dům dětí a mládeže poskytuje hlavně zázemí a technické zabezpečení.

V rámci kraje patří mateřské centrum Klokan k absolutní špičce. To ostatně dokladuje vysoká návštěvnost a spokojenost klientek stejně jako prezentace na Setkání mateřských center a Klubů maminek v Brně. „Snažíme se o kontakt s obdobnými organizacemi po celé republice, abychom měli možnost získat další zkušenosti, ale občas jsme to my, od koho jsou zkušenosti čerpány,“ přiznává Jarmila Vrtělková.

Také při Katolickém domu v Kopřivnici vzniklo sdružení křesťanských maminek a jejich dětí Broučci, které se scházejí co čtrnáct dní.


    [Top]    


Samoživitelé vystavovali ruční práce v Novém Jičíně a Praze

K o p ř i v n i c e (ili) - Přestože ruční práce z výstavy, kterou uspořádalo Sdružení žen a mužů samoživitelů, dětí a mládeže (SŽMSDM), nepostoupily z okresního kola, odjela předsedkyně sdružení Alžběta Marinová na pražské finále. „Výstavka ručních prací sice byla soutěžní a postupová, ale hlavní náplní těchto akcí bylo setkání a besedy s obyvateli a rozvinutí spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi,“ podtrhla hlavní myšlenku Marinová.

Zatímco se v Kopřivnici prostory nepodařilo sehnat a organizátoři se museli uchýlit s výstavou na půl dne do restaurace Palárna ve Štramberku, kterou tak vidělo omezené množství lidí, poskytl Městský úřad v Novém Jičíně bezplatně reprezentativní prostory na tři dny. „Byla jsem mile potěšena přístupem jičínských radních, kteří nám navíc poskytli i finanční podporu na zakoupení cen pro nejlepší vystavovatele,“ pochvalovala si spolupráci Alžběta Marinová. Z devětadvaceti vystavovaných prací byly vybrány tři nejlepší, ocenění se však dostalo dalším třinácti tvůrcům, rozdány byly i čtyři ceny útěchy.

Pražská výstava pak přinesla i možnost prodeje ručních prací na předvánočním jarmarku v centru města 6. prosince, o kterou však nikdo z vystavovatelů neprojevil zájem. „Naši lidé byli rádi, že dostali možnost se prezentovat svými pracemi, ale o prodeji nechtěli slyšet. Nikdo se nechtěl se svým dílem, u kterého strávil spoustu času, rozloučit,“ dodala předsedkyně SŽMSDM.


    [Top]    


Na seniorském odpoledni tančil i místostarosta

K o p ř i v n i c e (ili) - Podzimní setkání seniorů se neslo v příjemné sváteční atmosféře. Tu podtrhly rozsvícené svíčky, plné stoly a kultivované průvodní slovo Dagmar Rysové, která na úvod přivítala místostarostu Zdeňka Krajčíra, od něhož, přes jeho protest s poukazem na kolena unavená sportem a věkem, vymámila slib, že se aktivně zúčastní i taneční zábavy.

Na pódiu se střídala taneční čísla s pěveckými a hudebními, jejichž interpreti se ctí reprezentovali Základní uměleckou školu Zdeňka Buriana a MIS music. Téměř sto osmdesát seniorů zhlédlo nejen kvalitní program, ale při občerstvení, které roznášely pracovnice sociálního odboru, a příjemné hudbě se odpoledne protáhlo až do nočních hodin.


    [Top]    


Internet přes KTK už od poloviny října

K o p ř i v n i c e (hod) - Od druhé poloviny října nabízí Kabelová televize Kopřivnice komerční připojení na KTKnet - internet po kabelové televizi, tedy celodenní nesdílené připojení od padesáti haléřů za hodinu.

„Zájemce uspokojujeme postupně, podle toho, z jaké lokality se přihlašují. Stačí vyplnit formulář na www.ktknet.cz a naší technici se se zájemcem spojí a provedou aktivaci. Podle zájmu z jednotlivých lokalit aktivujeme ’na přeskáčku’ celé město. Úplně hotová je lokalita Pod Morávií a v podstatě i Sever,“ uvedl Jan Bittner, ředitel kabelové televize, a dodal, že „prozatím jsme stihli připojit na síť první desítky zájemců. Budeme se snažit, abychom co nejdříve uspokojili ty, co se již zaregistrovali a kde tomu nebudou bránit technické problémy.“ Zájem o připojení je podle slov ředitele KTK nad očekávání veliký a počet techniků omezený.


    [Top]    


Vyhlášen 13. ročník ‘Ceny zdraví’

K o p ř i v n i c e (hod) - Nezisková organizace Business Leaders Forum vyhlásila již 13. ročník soutěže ‘Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2003’, jež je příležitostí pro kteroukoli organizaci, která kladně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí, např. průmyslové podniky, chemické společnosti, distribuční firmy, zastupitelstva. Prestižní ocenění obdrží subjekt, jehož činnost vedla v daném roce k nejlepšímu měřitelnému výsledku zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel v jejím okolí.

K přihlášení do soutěže stačí krátce popsat svůj přínos ke zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví, konkrétní přínos životního prostředí, akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 2003 a také uvést měřitelné přínosy a finanční náklady. Zpracované příspěvky je nutné zaslat do 31. prosince 2003 na adresu: Business Leaders Forum, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1. Přihlášené projekty budou posouzeny komisí složenou z odborníků v oblasti životního prostředí. Slavnostní předání ceny se uskuteční na jaře příštího roku za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu.

Poslední Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2002 vítězi předal ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek, který zaštítil uplynulý ročník. Mezi firmy, které ocenění získaly, patří Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice, Kovohutě Příbram, Česká rafinérská, Elektrárny Opatovice, Komutex, Tesla Sezam a Metrostav. Zvláštní ocenění obdržela ZŠ Molákova, Škola Mesit a Karviná 2000, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Veskom spolu s Obecním úřadem Borová Lada, Diakonie Broumov, Městský úřad Holešov a obec Vrutice. Podrobnosti najdete na adrese: www.blf.cz/cena.


    [Top]    


V Kopretině jsou vystaveny fotografie

V l č o v i c e (ili) - Ve vstupních prostorách Ústavu sociální péče Kopretina ve Vlčovicích vystavuje jedna z klientek vlastní fotografickou tvorbu pod názvem ’Jak vidím svět’.

„Maruška se věnuje fotografování teprve krátce, ale z jejích obrázků je patrný osobní pohled na svět, který dělá její fotografie zajímavými,” přiblížila Maruščinu tvorbu vedoucí Kopretiny Marie Zemanová. Nejčastěji opakujícím se motivem fotografky je příroda, kterou dokázala ztvárnit s neobyčejným citem pro detail.


    [Top]    


Kraj navýšil peníze záchrance

O s t r a v a (hod) - Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo na svém zasedání ve čtvrtek 13. listopadu zvýšení závazného ukazatele, tedy příspěvku na provoz třem střediskům lékařské služby první pomoci. Okresní středisko záchranné služby v Novém Jičíně tak získalo pět milionů tři sta tisíc korun navíc.


    [Top]    


Ekologická poradna

Úspory energie - 1. část

Úspory elektrické energie nejen že šetří naši kapsu, ale i životní prostředí. Vždyť negativní vliv na životní prostředí nemá jen ta elektrická energie, kterou jsme nemuseli vyrobit.

Mnohé z domácích a kancelářských elektrických spotřebičů mají nemalou spotřebu energie i v tzv. pohotovostním režimu. Každá kontrolka na spotřebiči ukazující nám, že je připraven sloužit i přes to, že jej zrovna nepoužíváme, nás stojí jistý díl elektrické energie. Například pohotovostní spotřeba videorekordérů se pohybuje mezi 7,5 a 19 W, což je za rok asi 160 kWh. Počítač má pohotovostní spotřebu 3 - 5 W, monitor 5 W, fax 8 - 20 W a laserová tiskárna dokonce 20 - 40 W.

U sestav počítače a příslušenství je vhodné používat společnou zásuvkovou lištu se síťovým vypínačem, kterým po skončení práce všechny spotřebiče odpojíme ze sítě. Energeticky úspornou alternativou k laserové tiskárně je inkoustová tiskárna s kvalitním tiskem.

U faxů můžeme snížit spotřebu pořízením telefonního přístroje, který zapne fax jen v případě potřeby. U nejrozšířenějších ‘skrytých žroutů’, hi-fi souprav, videorekordérů a některých televizorů nám však pomůže jen vytažení ze zásuvky.

Zpracováno podle materiálu Sítě ekologických poraden ČR STEP


    [Top]    


Nedobrovolné setkání s jehlou znamená roční nejistotu

K o p ř i v n i c e (ili) - Chvilka zvědavosti, poranění o injekční stříkačku, měsíce strachu a nejistoty a roční dojíždění na oddělení infekčních chorob do Nemocnice v Ostravě Porubě. To je příběh se šťastným koncem šestileté Markétky, která se před rokem při procházce s mateřskou školkou poranila o jehlu použité injekční stříkačky.

Nedobrovolným aktérem druhého příběhu je šestnáctiletý Vojta, který byl před rokem napaden zhruba stejně starým klukem u pekárny Milany. Ten mu do stehna zapíchnul hned celý svazek jehel. Nejistota ohledně potvrzení hepatitidy C ještě stále trvá. Navíc si z napadení odnesl i psychický blok.

„Ten strach a nejistota, jak dopadnou první odběry, druhé, třetí ..., to se nedá popsat,“ shodují se matky obou dětí, které nedobrovolně přišly do styku s injekční jehlou. „Prohledali jsme celé okolí pod Mateřskou školou na ulici Krátké, kde se stahovala pochybná individua do tehdy neobývaného polorozpadlého domu. Ještě jsme našli další použité stříkačky i s jehlami,“ vzpomíná maminka malé Markétky na jejich bezprostřední reakce.

Postupovat stejným způsobem dostala instrukce i městská policie. „Každá noční směna končila tím, že prošla lokality, kde se nejčastěji narkomani srocovali, a uklízela injekční jehly. Ať už to bylo okolí zmíněného domu nebo park na ulici Sadové. A ranní směna prováděla kontroly nanovo,“ přiblížil opatření městské policie její velitel Jan Müller. „Situace se naštěstí od poloviny roku zklidnila a zhruba od srpna už žádné použité injekční stříkačky nenacházíme,“ uvedl Müller s tím, že to rozhodně neznamená, že by k aplikaci drog nadále nedocházelo.

V porubské nemocnici u primáře Luďka Rožnovského na klinice pro léčbu infekčních chorob a AIDS byly Markétce i Vojtovi aplikovány očkovací látky k bezprostřednímu posílení imunitního systému a vakcíny proti hepatitidě typu A a B. Finanční náklady na očkovací látky a pravidelné laboratorní rozbory krve jdou do desetitisíců. „Prakticky všechno plně hradila zdravotní pojišťovna, pouze očkovací látku, která zajistí imunitu organizmu proti žloutence typu B na třicet let a která je vlastně už nad rámec nezbytné léčby, jsme si hradili sami,“ uvedly matky obou dětí, které už ani nepočítají celodenní paragrafy a cestovné do Ostravy.

„Naše malá si už ze země opravdu nic nezdvihle. Snad jenom klacek v lese, a to se ještě pro jistotu zeptá. A to měla vždycky plné kapsy barevných sklíček, kamínků, útržků papírů. Zkrátka to byla malá sběratelka,“ přiblížila změnu Markétky její maminka. I Vojtovo chování doznalo změn. Na oslovení cizích raději reaguje ’vyklizením pozic’. Navíc paradoxně překonal strach z injekčních stříkaček: „Když mi prováděli první odběr, byl jsem zelený strachem. Teď už jsem schopný se bavit se sestřičkou o tom, která žíla to dnes bude. Jenom nedokážu pochopit, že to někteří podstupují dobrovolně.“


Top


   Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice   
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz