Autor nové knihy Kočáry Schustala - Kopřivnice
Jiří Tichánek si prohlíží jeden z prvních výtisků
téměř čtyřsetstránkové publikace.
Foto: David Macháček