S novým školním rokem se u přechodů
frekventovaných cest znovu objevili
městští strážníci. Jejich úkolem
je zajistit bezpečnost přecházejících dětí.
Foto: David Macháček