Kopřivnické noviny č. 32/2000 ze dne 14. září 2000

Zprávy z města a okolí

Ekonomická situace má vliv na podnikání

Práce na telefonizaci Lubiny jsou po roce konečně hotovy

Problémy s nekvalifikovaností učitelů místní školy nemají

Po dvou letech se podařilo vyřešit obsazení lékárny

O příjezdové cestě budou ještě jednat

Skládky vyrůstají na stejných místech

Zájemce o oční školu na poslední chvíli ucukl

Výše a konstrukce prodejní ceny městského bytu

Do konce září je nejlépe doložit potvrzení o studiu

Vozíčkáři soutěžili v oboře letohrádku Hvězda

Postřehy z pražského pobytu

Pohár nezískali, ale výkonem se zařadili mezi nejlepší sportovce

Paraplegici žádají měsíc dopředu o svezení vlakem

Počty budoucích prvňáků notně klesají

Kaskadéři vyvolali planý poplach

DDM nabízí přes sedmdesát kroužků

Stíny


Zprávy z města a okolí

Ekonomická situace má vliv na podnikání

K o p ř i v n i c e (hod) - Vcelku špatná kupní síla obyvatel našeho regionu se projevuje i tím, že mnozí podnikatelé zavírají své provozovny, jiní, které jejich bývalý zaměstnavatel propustil, zkoušejí podnikat sami. Zeptali jsme se na živnostenském úřadě, jak si na tom místní podnikatelé stojí.

Od roku 1997 klesá pozvolně počet nově vydaných živnostenských oprávnění. Letos do 6. září bylo oznámeno na zdejším živnostenském úřadě zahájení sto padesáti devíti provozování živností v provozovně, z toho šedesát devět v jiném územním obvodu než Kopřivnice. Ukončení činnosti provozoven bylo ve sto dvaceti případech.

Živnostenský úřad v Kopřivnici zrušil v letošním roce na základě žádosti podnikatelů čtyřiadvacet živnostenských oprávnění, nejvíce z nich bylo jedenáct na koupě a prodej zboží, pět na zprostředkování obchodu a služeb, dvě na výrobu konfekce a ostatního textilního zboží. Vloni zrušilo šestnáct podnikatelů svou živnost.

Od 1. března mají podnikatelé povinnost oznamovat přerušení provozování živností, pokud hodlají nepodnikat déle než půl roku. V letošním roce už 139 podnikatelů ohlásilo přerušení provozování živností. „Podle mého je podnikatelů, kteří v současné době svou živnost neprovozují a zatím neoznámili přerušení, podstatně více,“ řekla Marie Stočková, pověřená řízením živnostenského úřadu. Vloni oznámilo sto třiapadesát podnikatelů přerušení podnikatelské činnosti.

K šesti případům zrušení živnostenského oprávnění z podnětu živnostenského úřadu došlo vloni, letos jich úřad zrušil již šest. „Ve čtyřech případech došlo ke zrušení proto, že nesplňovali podmínku bezúhonnosti a ve dvou případech pro překážku provozování živnosti, konkrétně z důvodu, že soud zrušil návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,“ dodala Stočková.


Práce na telefonizaci Lubiny jsou po roce konečně hotovy

K o p ř i v n i c e (dam) - Předevčírem měla firma Jamteko, provádějící telefonozaci Lubiny, předat svou práci jejim objednavatelům z Českého telecomu. Realizace projektu, který byl schválen již v srpnu minulého roku, se oproti původním plánům značně protáhla. Podle původních zpráv měla být telefonizace dokončena již v dubnu letošního roku. Zpoždění má podle hlavního stavbyvedoucího provádějící firmy Milana Valacha několik důvodů. „Mezi ty hlavní patří hlavně nedokonalá projektová dokumentace, kterou bylo nutné přepracovat, a také opožděné dodávky potřebného materiálu,“ prozradil Valach.

Obyvatele místní části se po roce dočkají nejen skončení výkopových prací, které jim znepříjemňovaly život, ale již brzy by se měli dočkat zapojení telefonů. „Požadavky na zřízení telefonních stanic, které byly podány před dvěma měsíci a dříve, by měly být uspokojeny počátkem měsíce října,“ řekl tiskový mluvčí telecomu Vlastimil Sršeň.


Problémy s nekvalifikovaností učitelů místní školy nemají

K o p ř i v n i c e , N o v ý J i č í n (dam) - Ve srovnání s okresem jsou učitelé na kopřivnických školách poměrně dobře kvalifikovaní. Podle zpráv Školského úřadu v Novém Jičíně totiž v celookresním měřítku vyučuje na prvních stupních základních škol dvacet procent lidí se středoškolským vzděláním. Na kopřivnických školách není toto číslo ani zdaleka tak alarmující, i když většina ředitelů připouští, že sehnat kvalifikované síly, zejména pro výuku jazyků, je čím dál problematičtější. Na vině je prý nedostatečné ohodnocení práce učitelů, kteří raději hledají uplatnění jinde než na školách.

Nejlepší situace je na Základní škole na ulici Alšově, která se se svou vysokou aprobovaností drží na špici celookresních tabulek. „Máme ve sboru pouze jednu středoškolsky vzdělanou kolegyni, u které však vzhledem k dlouholeté praxi není vysoká škola vyžadována,“ přiznal ředitel školy Milan Bureš. Podobná situace jako na Alšovce je i na Základní škole 17. listopadu, kde poslední středoškolsky vzdělaná kantorka v těchto dnech dokončuje vysokou školu. Po jednom kvalifikovaném středoškolákovi mají v učitelských sborech také školy náměstí a sv. Zdislavy. Více středoškolsky vzdělaných kantorů vyučuje pouze na Základní škole Dr. Milady Horákové, kde jsou tři, a na škole Emila Zátopka, kde je jich možné napočítat pět.


Po dvou letech se podařilo vyřešit obsazení lékárny

K o p ř i v n i c e (ili) - Takřka po dvou letech se situace s personálním obsazením v Lékárně Pod Červeným kamenem upravila natolik, že došlo k rozšíření pracovní doby od 7.30 do 17 hodin.

„Podařilo se nám získat dvě nové síly, které jsme stabilizovali vyřešením jejich bytové otázky,“ uvedl ředitel polikliniky Thérapon Rudolf Babinec k personálnímu obsazení.

Zejména pro pacienty je potěšující skutečnost, že lékárna má otevřeno nepřetržitě i přes poledne a každou druhou sobotu v dopoledních hodinách, kdy se střídá s lékárnou Pharmacia Vera v centru Kopřivnice.


O příjezdové cestě budou ještě jednat

K o p ř i v n i c e (hod) - Minulý týden proběhlo na radnici jednání se zástupci vsetínské stavební firmy Fastav a pracovníky městského úřadu, na kterém se hovořilo o věcech, které je třeba dohodnout, než město vydá územní rozhodnutí, na základě kterého by se měl v příštím roce postavit obchodní komplex Kaufland. Ten, jak jsme již psali, by měl vyrůst v prostoru naproti druhé budově radnice na ulici Štefánikově, kde stojí staré a nevyužívané budovy Tatry.

„Dohodli jsme se, že město vydá územní rozhodnutí firmě Fastav pouze na pozemky, které jsou v majetku Tatry s tím, že územní rozhodnutí na přístupovou cestu bude vydáno později. Firma Fastav byla s postupem spokojena,“ řekl po schůzce s představiteli Fastavu starosta Jiří Tichánek.

Územní rozhodnutí na přístupovou cestu by se mělo řešit na zasedání městské rady tento týden v úterý s tím, že radní doporučí jednu ze tří variant, které firmě na jednání předložili. Jedna z variant je, aby přístupová cesta vedla zadem přes koleje po silnici směrem ke garážím ČSAD. Radním se jeví toto řešení jako nejlepší vzhledem k bytové zástavbě, nadchodu z Tatry, autobusovému nádraží a železniční zastávce.

Až se Fastav stane majitelem pozemků, jež dosud vlastní Tatra, musí nejdříve začít s asanačními pracemi a poté může začít se stavbou marketu, parkoviště a příjezdové komunikace.


Skládky vyrůstají na stejných místech

K o p ř i v n i c e (ili) - Odbor životního prostředí ve spolupráci s Občanským sdružením Hájenka jako každoročně přikročil k odstraňování černých skládek. Zatímco v minulém roce bylo na tuto činnost určeno osmdesát tisíc korun, letos je k dispozici pouze polovina finančních prostředků. Ovšem skládek i přes to, že byly v minulém roce z devadesáti procent odstraněny, zdaleka neubylo. „Město jako majitel pozemku je povinno skládky ze svých pozemků odklidit,“ uvedla k sisyfovské práci Markéta Kvitová, referentka odboru životního prostředí, „největší problémy máme každoročně s odpadem uloženým v okolí garáží pod Bílou horou a Červeným kamenem, kde se jenom letos sebralo na 300 kilogramů nebezpečného odpadu.“

Navíc se z černých skládek během dvou víkendů odvezly dvě tuny směsného odpadu. Ekologové dosud odpracovali 58,5 brigádnických hodin, čímž byla dokončena první etapa původně plánovaná až do konce měsíce září.

„Od půlky dubna probíhalo postupné mapování nedovolených skládek a v podstatě se záznamy příliš neliší od záznamů pořízených v minulém roce. Tam, kde byly skládky vloni odstraněny, si je letos občané vytvořili znovu,“ blíže popsala neutěšenou situaci Markéta Kvitová. V další etapě plánované během tohoto měsíce by mělo dojít k odklizení rozsáhlých skládek podél břehů řeky v místní části Lubina a v okolí zahrádkářských osad v Kopřivnici.


Zájemce o oční školu na poslední chvíli ucukl

Š t r a m b e r k (dam) - Objekt bývalé oční školy je nadále v majetku města Štramberka, a to i přesto, že již minulé pondělí měli zastupitelé rozhodnout o jeho případném prodeji firmě, která jej hodlá přebudovat v sanatorium. „Na posledním zasedání rady jsme firmě navrhli dvě alternativy. Buď mírně navýší nabídkovou cenu, a nebo se město stane společníkem v budoucím podniku,“ řekl štramberský starosta Jan Socha s tím, že dohodu považoval téměř za jistou. Investor, jehož jméno zatím radnice odmítá zveřejnit, však Štramberským připravil nemilé překvapení, když těsně před jednáním zastupitelstva odmítl obě zmíněné nabídky. Reakce zastupitelů byly různé, jedni navrhovali ukončení výběrového řízení a tím zrušení celé akce, zatímco druhá část pověřila starostu svoláním semináře k tomuto tématu. Pravděpodobným termínem jeho konání je 25. září. „Vyjasní-li se otázky zastupitelů, tak si plácneme, v opačném případě vyhlásíme druhé kolo výběrového řízení,“ uzavřel Socha.


Výše a konstrukce prodejní ceny městského bytu

K o p ř i v n i c e (red) - Dnes se budeme podrobněji zabývat výší a konstrukcí prodejní ceny za domy, byty a nebytové prostory.

Jaká je výše prodejní ceny?

Stávající cenová hladina odpovídá úrovni cen bytů v  předcházejícím období s  tím, že nová pravidla umožňují navíc čerpat dotaci na opravu domu až do 20 procent z  prodejní ceny.

Na co lze dotaci čerpat?

Dotaci lze poskytnout pouze na provedené stavební práce a dodávky jako jsou opravy vnějších povrchů budov, včetně výplní otvorů (fasády), inženýrských sítí, střechy, nosné konstrukce nebo odstranění zemní vlhkosti.

Jaká je konstrukce prodejní ceny?

Cena bytu je stanovena jako 10letý nájem korigovaný koeficienty způsobu prodeje (0,8-1), stáří domu (0,92-1), konstrukce domu (0,8-1) a koeficientem zhodnocení domu, který bude ve většině případů 1. Obdobně je stanovena i výchozí cena nebytové jednotky. Cena domu je pak součtem cen všech bytových a nebytových jednotek.

Jak si může nájemce sám spočítat cenu bytu?

Z  evidenčního listu pro výpočet nájemného a služeb spojených s  užíváním bytu si opíše položku "Max. měsíční zákl. nájemné dle §5". Tuto položku vynásobí 120 (10 let*12 měsíců) a dostane základní prodejní cenu. Tuto cenu je pak nutné vynásobit níže uvedenými koeficienty.

K1 = koeficient způsobu prodeje

K1 = 1,00 - při prodeji podle zákona 72/94 Sb - (po jednotlivých jednotkách)
K1 = 0,90 - při prodeji podle občanského zákoníku fyzické nebo právnické osobě, která nesplňuje 50% podíl nájemců
K1 = 0,80 - při prodeji podle občanského zákoníku právnické osobě vytvořené z  řad nájemců prodávaného domu splňující 50% podíl nájemců

K2 = koeficient stáří domu

K2 = 1,00 - pro stáří domu 0 - 29 let
K2 = 0,98 - stáří domu 30 - 39 let
K2 = 0,96 - stáří domu 40 - 49 let
K2 = 0,94 - pro stáří domu 50 - 59 let
K2 = 0,92 - pro stáří domu nad 60 let

K3 = koeficient konstrukce domu

K3 = 1,00 - pro domy postavené po roku 1990 bez ohledu na konstrukci domu
K3 = 0,90 - u cihlových domů
K3 = 0,80 - u panelových domů

Pokračování příště


Do konce září je nejlépe doložit potvrzení o studiu

K o p ř i v n i c e (ili) - Občany, kteří pobírají přídavky na dítě, upozorňujeme, že je nutno, nejlépe do konce měsíce září, doložit potvrzení o studiu u všech dětí starších patnácti let.

U všech dětí dojíždějících do školy (Za dojíždění dítěte z místa obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu, do místa sídla školy, se považuje také dojíždění z jedné části obce do druhé části této obce, není-li mezi těmito částmi obce provozovaná městská linková osobní doprava. Pokud dítě plní povinnou školní docházku studiem na střední škole, považuje se pro účely příspěvku na dopravu za dítě plnící povinnou školní docházku.) je zapotřebí taktéž doložit potvrzení o studiu k příspěvku na dopravu.

Řádné vyplnění a odevzdání formuláře potvrzení o studiu podmiňuje výplatu všech dávek u dětí starších patnácti let. Pokud toto potvrzení nebude doloženo do konce září, bude výplata peněz posunuta.


Vozíčkáři soutěžili v oboře letohrádku Hvězda

Účastník kopřivnické výpravy Dušan Byrtus
nastupuje do autobusu
za pomoci speciální plošiny.
Foto: Ilona Hoffmannová

P r a h a (ili) - „Zatímco sportovcům, kteří začnou za týden závodit v Sydney, postačí podat skvělý výkon, vy musíte přidat hlavně srdce,“ zaznělo na zahájení 18. sportovního setkání (nejen) vozíčkářů v oboře letohrádku Hvězda v Praze. A já bych dodala, že kromě srdce museli přidat i bezmeznou vůli, o které se zdravým lidem ani nezdá. Každý sice máme svůj handicap, jenže my, na kterých to není na první pohled vidět, ho dokážeme skrývat a ti ostatní o to víc přitahují nechtěnou pozornost druhých.

Na 180 sportovců z Prahy, Plzně, Hrabyně, Snědovic, Tanvaldu, Českých Budějovic, Kopřivnice a dalších míst z celé republiky si přišlo nejen změřit svoje síly, ale hlavně přijeli, aby se setkali se svými přáteli a známými, se kterými pobývali v rehabilitačních ústavech.

„V porovnání s minulými lety je letos účast trochu nadprůměrná, ale oproti jiným ročníkům přijelo víc vozíčkářů,“ komentovala účast hlavní organizátorka setkání Jaroslava Moučková.

Slunečné počasí, dobrá organizace i doprovodný kulturní program udělaly ze sportovního setkání akci, která ve vzpomínkách jen tak nezapadne. To platí u kopřivnické výpravy dvojnásob, protože snad nebyla disciplína, ve které by její účastníci nesáhli na medailové příčky. Za čtyři roky, kdy se této akce členové Sdružení zdravotně postižených z Kopřivnice zúčastňují, si vybudovali pověst nejen zarytých bojovníků, ale hlavně neúnavných fandů a veselých kop.

„Těší mě letošní úspěch o to víc, že v naší skupině je nejmladšímu 26 let a nejstarší účastnici 75. A všichni bez rozdílu věku se aktivně zapojili a dokázali ostatním vytvořit skvělé zázemí,“ neskrýval svou radost nad výsledky, které jinak považuje za druhořadé, předseda místní organizace Petr Dousek, „hlavní je, že jsme se mohli podívat do Prahy a navštívit památky a zajímavá místa, která by jinak pro většinu byla nedostupná.“ K tomu došlo zásluhou Pražské organizace vozíčkářů, kteří dali Kopřivnickým k dispozici autobus a mikrobusy s plošinami pro přesuny po Praze.


Postřehy z pražského pobytu

P r a h a (ili) - Skvělým zážitkem bylo nejen baletní zpracování Carmen u Křižíkovy fontány, ale i noční jízda na obřím kole.

Zdravotně postiženým nepůsobilo větší obtíže pohybovat se po pražských památkách, protože všude je bezbariérový přístup, často i výtah. Tak se i vozíčkáři dostali na ochoz Staroměstské radnice.

Jarmilu Hanzelkovou vybavil závišický starosta pohledy a propagačním materiálem tak, že většina účastníků her už o existenci Závišic ví. Lepší reklamu si Závišice opravdu nemohly přát.

Průvodčí ve vlaku se netajili tvrzením, že tak veselou partu už dlouho nevezli, a jak jim pracovní povinnosti dovolily, postávali u otevřeného kupé vozíčkářů.

„Kopřivničtí to mají nějak předplacený, se mi zdá,“ komentoval moderátor her předávaní medailí a to netušil, že jich bude ještě jednou tolik. Kopřivnická výprava na sportovních hrách patřila k nejúspěšnějším - pět prvních i druhých míst a tři třetí. Navíc byla i nejhlasitější, fandila bez rozdílu všem závodníkům.


Pohár nezískali, ale výkonem se zařadili mezi nejlepší sportovce

P r a h a (ili) - Miluška prodělala spolu s o dva roky mladší sestrou v dětství obrnu. Od svých pěti let společně trávily šest měsíců z roku v lázních. Dnes chodí o dvou holích a při mluvení nezapře měkký brněnský přízvuk.

Se svým manželem, kterému příroda nedovolila vyrůst do běžné výšky, se poznali před šesti lety na inzerát. Vzájemná ohleduplnost je to první, čeho si člověk na jejich vztahu všimne. Ať Pavel soutěžil v jakékoli disciplíně, vždy za silného povzbuzování a podpory Milušky. Pavel svůj vztah nedával na veřejnosti příliš najevo, ale i z jeho pohledů a gest se dalo vyčíst, jak svou ženu miluje.

Na sportovním setkání handicapovaných svým postižením žádnou pozornost nebudili, ale nasazením a odhodláním, s jakým bojovali v jednotlivých disciplínách, se stali nepřehlédnutelnou dvojicí. I pro zdravého netrénovaného člověka je běh na patnáct set kilometrů velkým soustem, pokud vzdálenost běží naplno. Oba mají navíc postižení, které jim znesnadňuje i běžný život, natož běh na velkou vzdálenost. A přesto běželi celou trasu a doběhli do cíle. Za běžeckou disciplínu sice nezískali žádný pohár, ale svým výkonem se zařadili mezi nejlepší sportovce. Kdyby se sčítalo úsilí místo vteřin, prohýbala by se Miluška s Pavlem pod tíhou zlatých pohárů. Jenže tak si odnesli jenom vzpomínky a rozbolavělé klouby.


Paraplegici žádají měsíc dopředu o svezení vlakem

P r a h a (ili) - Pokud si někdo myslí, že diskriminace zdravotně handicapovaných neexistuje, tak uvádím jeden příklad za všechny. Chce-li vozíčkář cestovat vlakem např. do Prahy, musí dát drahám nejméně měsíc dopředu písemnou objednávku, aby byl ve vlakové soupravě vagon s nákladovou plošinou. Opravdovou kuriozitou potom je, když z Prahy vyjíždí vlak, který má označené všechny prodané místenky, ale o přepravě vozíčkářů se průvodčí dozvědí přímo na peróně od samotných přepravovaných. Zní to jako nepodařený vtip, ale bohužel se jednalo o realitu, s jakou České dráhy přistupují k postiženým spoluobčanům.


Počty budoucích prvňáků notně klesají

K o p ř i v n i c e (hod) - V novém školním roce 2000/2001 nastoupili do prvních tříd tři sta třicet tři prvňáčci a školy otevřely, jak už jsme psali v minulém čísle Kopřivnických novin, patnáct prvních tříd. Rodiče využili svého práva nebo doporučení lékařů, a proto do prvních tříd nenastoupilo celkem čtyřiadevadesát dětí.

Pomocná škola při Dětském centru v Kopřivnici má třicet žáků, z toho osm v přípravném stupni, osm v první pomocné třídě, kde jsou děti s kombinovanými vadami. Ve druhé pomocné třídě je šest dětí, kde jsou děti s mentálním postižením, a speciální mateřskou školu při dětském centru navštěvuje sedmadvacet dětí.

V tabulce uvádíme počty narozených dětí, které by v příslušném školním roce měly nastoupit do prvních tříd. Jak je vidět, počet narozených dětí povážlivě klesá.

Počty žáků, kteří by v dalších letech měli nastoupit do 1. tříd

Šk. rok

Kopřivnice

Lubina

Mniší

Vlčovice

Celkem

2001/02

228

10

8

2

248

2002/03

245

12

6

6

269

2003/04

251

12

13

5

281

2004/05

212

13

7

3

235

2005/06

202

10

2

7

221

2006/07

204

10

6

1

221


Kaskadéři vyvolali planý poplach

K o p ř i v n i c e (dam) - Dvě hasičské jednotky vyjely minulou středu večer do ulic Kopřivnice, požár však hledaly marně.

Krátce po devatenácté hodině přijali hasiči telefonické oznámení, podle kterého mělo hořet v lokalitě na Červeném kameni. Ihned vyjela hasičská jednotka z Nového Jičína stejně jako jejich kolegové z Tatry. O pomoc při lokalizaci požáru byla požádána také kopřivnická Městská policie. Marné pátrání po ohni však hasiče utvrdilo v tom, že šlo o planý poplach. Za pravděpodobný zdroj kouře hasiči označili kaskadérskou show na letním stadioně.


DDM nabízí přes sedmdesát kroužků

K o p ř i v n i c e (ili) - Jako každoročně přichází Dům dětí a mládeže v Kopřivnici s nabídkou kroužků a klubů pro školní rok 2000/2001 a stejně jako každoročně se jedná o nabídku rozšířenou a obohacenou o novinky.

Letos dům dětí nabízí více než sedmdesát kroužků v Kopřivnici, v pobočce ve Štramberku a na detašovaném pracovišti na sídlišti Sever v Mateřském centru Klokan.

V letošním roce se nabídka rozšířila i na dospělé zájemce. „Lidičky, ty, co jsme si odchovali, nám rostou a stárnou. Přešli do věkové skupiny patnácti až osmnáctiletých a už jsou mezi nimi i první maminky. Zjistili jsme, že zájem dospělých je veliký, tak jsme se rozhodli rozšířit nabídku i mezi ně. A když už k nám najdou cestu vlastně děti, tak nás poznávají i rodiče, proto se můžeme orientovat na celou rodinu,“ odůvodnila rozšíření nabídky ředitelka domu dětí Hana Růžová.

Novinkou v nabídce domu dětí je kroužek lepení papírových modelů, který by měl oslovit manuálně šikované děti, které si ještě netroufnou na automodelářský nebo leteckomodelářský, kde se již ve svém zaměření blíže specifikují.

„U šití pro ženy a pro maminky jsme schopni vyjít zájemkyním vstříc s netradiční dobou kroužku, který bude probíhat ve večerních hodinách, nebo naopak v dopoledních hodinách, kdy maminkám nabízíme i pohlídání dětiček,“ přiblížila operativní vstřícnost Hana Růžová.

Pro velký zájem došlo k diferenciaci tanečních kroužků, aby mohli být uspokojeni všichni zájemci. „Stejné změny jsme udělali v keramikách a výtvarných kroužcích, protože byl vždycky problém s tím, aby byl kroužek výhradně keramický nebo výtvarný. Proto se většina mixuje. K nim navíc přistupuje i kroužek netradiční techniky, který bude náročnější a nákladnější na pomůcky, které přece jenom můžeme v domě dětí nabídnout v širší míře než doma,“ upřesnila rozšíření kroužků ředitelka Růžová.

Takové množství zájmových kroužků si vyžaduje i širokou základnu externistů, jejichž počet se pohybuje mezi šedesáti a sedmdesáti. „Máme to štěstí, že nám lektoři zůstávají věrni, a pokud odcházejí, tak z důvodu změny zaměstnání nebo bydliště. Ti lidi prostě musí být nadšenci, protože tady si opravdu těžké peníze nevydělají. Ale v současné době ještě potřebujeme pokrýt rozšířenou nabídku aerobiku, proto hledáme cvičitelku,“ netajila se sympatiemi k práci externistů ředitelka domu dětí Hana Růžová.


Stíny

Od 4. do 5. 9. ve Štramberku na Horečkách odcizil neznámý pachatel od objektu rozestavěné zahradní chatky z volně přístupné kůlny elektrický měděný kabel. Způsobená škoda činí 2 970 korun.

5. 9. ve večerních hodinách byla ve středu města monitorována žena, která kradla růže a poškozovala veřejnou zeleň. Vyslaná hlídka městské policie zjistila totožnost a celou záležitost řešila blokovou pokutou.

5. 9. kolem 11. hodiny odcizil neznámý pachatel před prodejnou Autodíly GaCO na ulici Obránců míru volně odstavené jízdní kolo zn. Kellys v hodnotě třinácti tisíc korun.

V tento den rovněž kolem 11. hodiny ve Štramberku na ulici K Očnímu vnikl neznámý pachatel do vozu zn. Škoda 105 a odcizil peněženku a doklady. Škoda činí 2 300 korun.

Od 5. do 6. 9. v Kopřivnici v areálu Pod Bílou horou vnikl neznámý pachatel do dvou zahradních chatek, odcizil mimo jiné propanbutanový vařič, radiopřijímač, spací pytle. Škoda na odcizených věcech a na poškozeném zařízení činí 9 320 korun.

8. 9. po 21. hodině na ulici Francouzské vnikl Z. V. (1967) do bytu, kde bydlí 29letá žena s dětmi. Po násilném vniknutí do bytu začal ženu bít, nadával jí vulgárními výrazy, rozbil i některé zařízení bytu. Pachatel byl zadržen na místě hlídkou policistů obvodního oddělení v Kopřivnici. Proti muži bylo použito i donucovacích prostředků a byla mu přiložena služební pouta. Při zákroku došlo k lehkému zranění jednoho z policistů.

Následující den sdělil vyšetřovatel OÚV Nový Jičín pachateli obvinění z trestného činu: porušování domovní svobody, výtržnictví, poškozování cizí věci, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a pokus trestného činu ublížení na zdraví. Pachatel byl umístěn v policejní cele s návrhem na vzetí do vazby.

Od 9. do 10. 9. v Lubině vypáčil neznámý pachatel okno restaurace Katolický dům a odcizil číšnickou peněženku, stolní ventilátor, kožený kufřík, doklady a dva litry slivovice, vše v hodnotě 10 520 korun.

V uplynulém týdnu od 4. do 10. září se stalo v okrese Nový Jičín dvaačtyřicet dopravních nehod, při kterých bylo sedm osob lehce zraněno a jedna osoba zemřela. Škoda, která vznikla při těchto dopravních nehodách, činí jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc pět set korun.


© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:40