Studenti kopřivnické průmyslovky zapisují
na jedné z křižovatek projíždějící automobily.
Foto: David Macháček