Titulní strana

Zastupitelé schválili záměr zrušení Správy sportovišť

K o p ř i v n i c e (hod) - Již delší dobu pracuje vedení města se zástupci sportu na záměru zrušení Správy sportovišť Kopřivnice, p. o. V pondělí 27. června se sešli zástupci sportovních klubů s místostarostou Zdeňkem Krajčírem, který má na starosti sport ve městě, a Radomírou Michálkovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Setkání se zúčastnil i městský zastupitel Miroslav Veselý.

Hned ve čtvrtek projednávali záměr zrušení Správy sportovišť na svém zasedání i městští zastupitelé, kteří o tomto bodu programu jednali skoro hodinu a půl. S návrhem na zrušení správy vystoupil místostarosta Krajčír, který zároveň zhodnotil současný stav. Krajčír řekl, že pro kluby bude přijatelnější, když jim peníze budou přidělovat zastupitelé, než jen ředitel Správy sportovišť. Místostarosta Krajčír podotkl, že je to pokus, který přinese určitou finanční návratnost a prostředky města by se měly zpětně vrátit do sportu.

O majetek, který měla na starosti Správa sportovišť, by se mělo starat Slumeko, výhledy a koncepce sportu bude mít na starosti odbor školství, kultury a sportu. Firma, která prováděla audit Správy sportovišť, doporučila, aby se SpSK stalo plátcem DPH, a tím ušetřilo finance. Jak na jednání zaznělo, příspěvková organizace sice může být plátcem DPH, ale ekonomický efekt už to nemá, protože je zde problém s příspěvky od města.

Zastupitel Jalůvka řekl, že nevidí důvod pro změnu a že mu chybí návaznost místních sportovišť na cestovní ruch. Dodal také, že vidí cílové škody, pokud není stanoven celkový záměr města.

Na jednání také bylo řečeno, že město se bude nadále zabývat tímto záměrem, neboť to, že se schválí záměr, je jen projevením vůle zrušit Správu sportovišť. Vedení města spolu se Slumekem bude dále na návrhu pracovat a znovu se bude o všem jednat na dalším zasedání zastupitelstva hned po prázdninách. Po tomto příslibu zastupitelé záměr zrušení Správy sportovišť odhlasovali.

Pohledy a názory klubů na zrušení Správy sportovišť přinášíme na straně 8 pod titulkem Ohlasy sportovních klubů...


Radní přidělovali peníze z fondu rezerv

K o p ř i v n i c e (hod) - Městská rada, jež se sešla ke svému zasedání v úterý 27. června, doporučila městskému zastupitelstvu schválit přijetí systémové investiční dotace z ministerstva průmyslu a obchodu ve výši čtyřiceti milionů korun. „Dotace je určena na výstavbu technické infrastruktury pro Podnikatelský areál Vlčovice pro rok 2000 ve výši 25 milionů korun a pro rok 2001 ve výši pěti milionů korun. Na výkupy pozemků pro Podnikatelský areál Vlčovice je určeno deset milionů korun na letošní rok. Rada doporučila, aby závazky vůči České spořitelně byly zajištěny smlouvou o zřízení zástavního práva,“ řekl místostarosta Zdeněk Krajčír.

Radní uložili odboru školství, kultury a sportu, komisi pro výchovu a vzdělávání a ředitelům základních škol zřízených nebo založených městem iniciovat vznik rad škol k 1. lednu 2001. „Rada škol se iniciovala již jednou, a to v roce 1998. Tehdy se nenašel potřebný počet rodičů ani zástupců pedagogických pracovníků. Rada škol může být oporou při projednávání a prosazování různých aktivit.

Městská rada na svém zasedání projednávala a schvalovala žádosti o finanční příspěvky z fondu rozvoje a rezerv. „V letošním roce se jednalo již o druhé kolo. Žádostí se sešlo jedenáct a městská rada přidělila celkem dvacet šest tisíc osm set korun,“ doplnil místostarosta Zdeněk Krajčír.

„Základní škola Alšova a ZŠ - náměstí mají v rozpočtu na rok 2000 schválenou investici ve výši třiceti tisíc korun na nákup nového nábytku s tím, že obě školy měly dokrýt zbývající částku na nákup nábytku ze svých zdrojů. Vzhledem k tomu, že nemají dostatek finančních prostředků, rada schválila, že školy mohou použít tuto částku na běžnou údržbu a opravy,“ sdělil Zdeněk Krajčír.

Městská rada schválila na základě doporučení výběrové komise vítěze veřejných zakázek Energetické audity základních škol a Energetické audity občanské vybavenosti, a to firmu DHV CR, spol. s r. o., Ostrava.

Radní se na svém zasedání zabývali také zprávou o systému stávajícího stánkového prodeje v Kopřivnici.


Jednání zastupitelstva bylo plné emocí a kritiky

K o p ř i v n i c e (hod) - Ke svému devátému zasedání se sešli městští zastupitelé ve čtvrtek 29. června v anexu Městského úřadu v Kopřivnici, na kterém schválili přijetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., ve výši 563 tisíc eur.

Městský zastupitel Oldřich Rys vystoupil na zasedání s tím, aby se prodloužila smlouva mezi městem a provozovatelem Ludvík Moravia, s. r. o., na provozování kulturního domu o polovinu, jež povoluje zákon. Což bylo po diskuzi odsouhlašeno.

Milan Kapica kritizoval laxní přístup Povodí Odry na likvidaci bolševníku kolem řeky Lubiny v Mniší a Vlčovicích.

Na zasedání řekl starosta Tichánek, že firma Suez Lyonnaise des Eaux podá do týdne žalobu na město Frenštát. Poté až Frenštát obdrží žalobu, ostatní města na doporučení francouzské strany osloví Anglian Water s tím, že jsou ochotny stáhnout své žaloby na něj. Ve chvíli, kdy Angličané upíšou akcie SmVaK zpět na města, makléřská firma Caretta Brokers, jež je vázaná smlouvou, odkoupí akcie za dohodnutou částku 1350 Kč za akcii. Starosta také dodal, že už není takovým optimistou jako v minulosti.

Nenaplněnost příjmové strany rozpočtu kritizoval zastupitel Josef Jalůvka. Místostarosta Alois Janek řekl, že městská rada na svém zasedání dospěla k některým krokům, ostatní věci budou řešeny ve vazbě na rozbory hospodaření.

Petr Wisnar, zastupitel za ODS, vystoupil s příspěvkem omezení pohybu cyklistů na chodnících. Místostarosta Zdeněk Krajčír mu na to odpověděl, že to není ve značení stezek, ale v lidech.

Opět se řešily výkopové práce pro Telecom, termíny oprav a uvedení do původního stavu však nepadly.

Oldřich Rys vystoupil na zasedání také s připomínkami některých občanů, aby zastupitelstvo zvážilo změnu záměru výstavby Kauflandu.


Nová pravidla prodeje bytů mají být výhodnější pro občany

K o p ř i v n i c e (dam) - Již od prvního července platí v Kopřivnici nová pravidla pro prodej obecních domů a bytů. Tento materiál, který se v některých bodech výrazně liší od předchozího, zastupitelé hladce schválili devětadvacátého června.

Pravděpodobně nejzásadnější změnou, obsaženou v nových pravidlech, je možnost prodeje bytu i s nájemcem v případě jeho prokazatelného nezájmu o koupi svého obydlí. Příjemnou zprávou pro všechny, kdo o koupi bytu uvažují, je fakt, že dvacet procent kupní ceny bude možné zpět investovat do jeho rekonstrukce. Nová pravidla také umožňují úhradu kupní ceny během tří let formou splátek se šestiprocentním navýšením ceny.

„Provedenými změnami chceme koupi bytu co nejvíce přiblížit možnostem občanů,“ řekl zástupce kopřivnického starosty Alois Janek s tím, že ceny bytů ve městě se ve srovnání s jinými obcemi pohybují v nižší hladině.

Prodej bytů a domů v Kopřivnici by se podle Jankova odhadu mohl rozjet po výběru servisní organizace pravděpodobně již v září tohoto roku.


První dítě narozené na území města dostalo zlatou minci

Malý Jakub Konvička s rodiči.
Jakub je první dítě, které se letos narodilo
na území města a které dostalo pamětní medaili.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Až třiadvacátého června přivítal starosta Jiří Tichánek na radnici malého Jakuba Konvičku s jeho rodiči.

Jakub je prvním dítětem, které se v roce 2000 narodilo přímo v Kopřivnici. V době, kdy přišel na svět, měl pouhých šestnáct set padesát gramů a zhruba dva měsíce do předpokládaného termínu porodu. Přesto, že narozeniny bude Kuba slavit prvního února, setkání na radnici bylo možné uskutečnit až koncem června.

Jakub Konvička, stejně jako první letošní Kopřivničanka Kristýnka Klimešová, dostal od starosty zlatou pamětní minci.Léto, čas koupání a dovolených, dokáže udělat vítr v peněžence

K o p ř i v n i c e - Nastal čas letní pohody, opalování, vodního dovádění a průvanu v peněžence. Zatímco o Vánocích stačí každému koupit dárek, v létě se to výdaji množí mnohonásobně víc, aniž by si to obdarovávání zpravidla děti vůbec uvědomovaly.

Závodní letní rekreace už vzaly dávno za své, stejně jako podnikové dětské tábory. A tak se při dvou dětech částka za dvoutýdenní tábor vyšplhá na čtyři a půl tisíce. Když se k tomu připočte nákup nezbytných tábornických doplňků, jako jsou holínky, baterka, batoh, tepláky a kapesné, je rázem šestitisícová výplata pryč.

Tuzemská rekreace, byť v kempu pod stanem, není dnes nejlevnější záležitostí a zahraniční dovolená znamená pro běžného občana celoroční šetření. A tak většina obyvatel tráví léto v místě bydliště a dovolenou si zpestřuje výlety do přírody a na koupaliště.

Se svérázným, ale určitě ne ojedinělým trávením prázdnin jsem se setkala u známé, která má přes prázdniny dvouměsíční volno. „Kdyby rodiče neměli chatu, celé léto bychom trčeli v bytě. Tak se tam na prázdniny nastěhujeme a nemusím se o nic starat. Tchýně mě do kuchyně nepustí, les je za domem, vloni naši dokončili bazén, tak ta dovolená nemá chybu. Jenom kdyby manželovi rodiče odjeli někam na dovolenou. Po těch osmi týdnech si už jdeme parádně na nervy. Ale na druhou stranu hodně ušetřím a ještě si domů přivezeme zásoby hřibů, borůvek a malin na celý rok. No, nejezdi tam pak za tu cenu!“

Ilona Hoffmannová


© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:39