Titulní strana

Nový italský partner podporuje přesun Vagonky do Kopřivnice

S t u d é n k a , P r a h a (dam) - Opět o krok blíže je přestěhování výroby osobních vagonů z hal Vagonky Studénky do areálu kopřivnické Tatry.

Vedení ČKD Vagonka Studénka a přední evropský výrobce osobních železničních vozidel, italská společnost Fiat Ferroviaria, totiž podepsaly dohodu o spolupráci ve výrobě osobních vagonů. Společnost, která patří mezi největší výrobce svého druhu v Evropě a ovládá až sedmdesát procent trhu s rychlovlaky, má zájem s Vagonkou ve Studénce spolupracovat v obchodní, výrobní a technické oblasti. Italové se hodlají podílet také na financování svého českého partnera.

Rozhodnutí italských výrobců, kteří podporují přesun výroby osobních vagonů do kopřivnické Tatry, by mohlo být silným signálem pro českou vládu. Ta má v brzké době rozhodnout o tom, zda poskytne státní garance na úvěr pro investici do přestěhování Vagonky do Kopřivnice. O tyto garance ČKD usiluje, i když již nejsou pro samotné stěhování nezbytné. „Kdybychom na garance dosáhli, bylo by to rozhodně dobré, ale relativně úspěšně hledáme cesty vlastního financování, které by umožnily přesun výroby zrealizovat i bez státní garance,“ řekl tiskový mluvčí ČKD Holding Richard Pažout s tím, že se podařilo celkový rozpočet stěhování výrazně snížit. Některé výroby se ze Studénky přesunovat nebudou a chybějící činnosti si bude Vagonka objednávat u externích firem. „Tímto rozhodnutím se nám podařilo dostat se na třetinu původních nákladů a předpokládáme, že celkově tato akce přijde na šedesát až osmdesát milionů korun, i když původní náklady se pohybovaly kolem dvou set milionů,“ doplnil Pažout.

Stěhování samotné by podle sdělení mluvčího mělo probíhat ve třetím, popřípadě čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. „Přesný termín zatím neznáme, ale do konce roku by Vagonka již měla být v Kopřivnici s tím, že na samotné stěhování počítáme asi dva měsíce,“ uvedl mluvčí majitele Vagonky.


ČSSD nesouhlasí s politickým řešením

K o p ř i v n i c e - Ve čtvrtek 25. května sdělil předseda Místní organizace ODS Petr Chromečka starostovi města Jiřímu Tichánkovi, že sněm ODS jim uložil zvážit otázku vyvolání předčasných komunálních voleb v Kopřivnici.

Výbor Místní organizace ČSSD v Kopřivnici nesouhlasí s politickým řešením, které popírá podstatu demokracie. Záměr MS ODS vyvolat v našem městě předčasné komunální volby pokládáme za krok, který ve svých důsledcích povede k destabilizaci města a tím i k jeho dalšímu zadlužení. Je veden egoistickými snahami o znovuobsazení radnice, bez ohledu na důsledky, které tento počin přinese.

Místní organizace ČSSD pokládá současnou situaci v orgánech města jako konzistentní a perspektivní. Koalici s KDU-ČSL hodnotíme jako dělnou ku prospěchu města a života jeho obyvatel.

Prohlášení zveřejněná v Kopřivnických novinách, jako například, že není zpracován program rozvoje města, není řešena dopravní situace a další skutečnosti, jsou všeobecná a tendenční.

Rádi bychom od ODS slyšeli při jednáních městského zastupitelstva nebo si přečetli v Kopřivnických novinách její návrhy na řešení výše citovaných skutečností i dalších oblastí.

Stejně tak bychom rádi znali důvody Občanské demokratické strany, proč se v roce 1998 neuměla dohodnout s politickými stranami seskupenými v městském zastupitelstvu a ze zasedání odešla. Tím jasně dala partnerům najevo svou neochotu jednat a na práci městského zastupitelstva se podílet.

Již v začátku roku 1999 jsme v zájmu politické stability pro ODS společně s KDU-ČSL uvolnili dvě místa v radě města v souladu s jejich požadavky. Přes tento vstřícný krok radu města v průběhu roku zástupci ODS opustili.

Chápeme, že ODS chce i nadále diktovat a o to méně ve prospěch města pracovat. V obecné rovině lze konstatovat, že nadřazenost jedné strany tu již byla. Byla tu totalita, kterou občané drtivou většinou odmítli. Politické rozložení sil se v Kopřivnici zásadně nezmění ani novými volbami natolik, aby se složení samosprávy změnilo v diktát jedné strany. Oč tedy ODS jde? O plýtvání finančními prostředky města v zájmu několika ambiciózních jedinců. Vyslovujeme naději, že se občané s tímto postupem stejně jako výbor Místní organizace ČSSD neztotožňují.

Miroslav Trčka, předseda


Linka důvěry skončila provoz, ale rýsuje se nástupce

N o v ý J í č í n , K o p ř i v n i c e (dam) - Již téměř dva měsíce se klientům volajícím na číslo novojičínské Linky důvěry ozývá pouze záznamník odkazující lidi hledající pomoc na bezplatnou linku do Olomouce. Důvodem ukončení provozu linky, která při Pedagogicko-psychologické poradně fungovala zhruba tři a půl roku, byl malý zájem o tuto službu. Tento dlouhodobý trend se nepodařilo ovlivnit ani pravidelnou a masivní kampaní. Podobné zkušenosti s minimálním zájmem klientů mají navíc i provozovatelé linek důvěry v jiných regionech. Posledním hřebíkem do rakve novojičínské Linky důvěry byl fakt, že počet dospělých klientů postupně přerostl zájem dětí o pomoc.

Přesto, že v Pedagogicko-psychologické poradně již lince důvěry definitivně odzvonilo, je možné, že tato služba bude opět vzkříšena. Zájem o pokračování této služby projevil ředitel kopřivnického Azylového domu Salus Jaromír Navrátil. Vše však záleží na tom, zda se mu podaří linku finančně zabezpečit. „Na prvotní rozjezd linky důvěry bychom potřebovali minimálně sedmdesát tisíc korun. Tyto peníze jsou nutné hlavně na vyškolení personálu,“ řekl Navrátil. Samotný provoz linky by však v jeho režii byl prý levnější. Zatímco novojičínská linka ročně spolykala asi dvě stě tisíc korun, Navrátil by k poskytování této služby potřeboval asi čtvrtinu této částky.

„Podle mých předpokladů by roční provoz stál asi padesát tisíc korun,“ uvedl Jaromír Navrátil s tím, že rady by udělovali v rámci své práce zaměstnanci azylového domu, a nebylo by je proto nutné platit. „Ušetřili bychom také na tom, že by linka sídlila v budově azylového domu a budeme také schopni zajistit čtyřiadvacetihodinový provoz,“ tvrdí Navrátil s tím, že pokud by vše šlo dobře a potřebné peníze by sehnal, mohla by nová linka důvěry začít fungovat na počátku roku 2001.


Kopřivnická veřejnost ignorovala hry zdravotně postižených

K o p ř i v n i c e (ili) - Třetích celostátních her zdravotně postižených se zúčastnilo 225 soutěžících, z toho sedmatřicet dětí. Přijeli ze všech koutů republiky - z Prahy, Hrabyně, Tanvaldu, Přerova, Nového Jičína, Hranic, Krnova, Ostravy, dokonce i malá výprava ze slovenských Košic.

Všechny účastníky přišli pozdravit a popřát jim hodně úspěchů kopřivnický starosta Jiří Tichánek, starosta Závišic Vlastimil Hajda a poslanec Josef Jalůvka. Přišli i další zástupci města. Kdo však chyběl nejcitelněji, bylo domácí publikum. Možná ničím neopodstatněný stud nebo vlastní malost zapříčinily mizivou účast veřejnosti na tomto sportovním podniku, který se premiérově konal v centru města.


V Mniší proběhlo okresní kolo soutěže Plamen

Jedna účastnice z dívčí štafety hasičského družstva Lubina I při plnění soutěžního úkolu soutěže Plamen.
Foto: Dana Hoďáková

K o p ř i v n i c e (hod) - V Mniší se v sobotu 27. května stalo pořadatelským místem okresního kola soutěže pro děti s názvem Plamen.

Soutěž pořádalo Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Nového Jičína a vše měl na starosti Ladislav Váňa, vedoucí odborné rady mládeže okresu Nový Jičín. Družstva dětí soutěžila po celý den a bez vydatné pomoci dospělých, kteří je doprovázeli, by se akce nemohla konat.

V kategorii mladších žáků (6 - 11 let) soutěžilo osm družstev a v kategorii starších (11 - 15 let) se zúčastnilo pětadvacet týmů.

Vítězem soutěže v kategorii mladších žáků se stalo družstvo Mniší, na druhém místě skončily Výškovice a třetí Tísek.

Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo Výškovic, druhé skončily Závišice a třetí Vlčovice. Domácí družstvo z Mniší skončilo čtvrté, družstvo Větřkovic skončilo deváté a Lubina I byla dvanáctá, Štramberk šestý a Kopřivnice skončila na devatenáctém místě. Vítězové obou kategorií postupují do oblastního kola, které se uskuteční 17. června v Orlové.

Tuto sobotu se uskuteční opět v Mniší hasičská soutěž, a to kopřivnické okrskové kolo mužů a žen.


Tři a půl tisíce malých oslavenců se zúčastnilo Dne dětí v centru města

K o p ř i v n i c e - Den dětí měl hned několik superlativ. Krásné počasí vyšlo dětem i organizátorům, kteří nemuseli hledat náhradní řešení v uzavřených prostorech, ale mohli veškeré aktivity vyvíjet na volném prostranství, a nebývalý zájem ze strany školních zařízení, dětí i rodičů, takže se počty oslavenců daly počítat na tisíce.

K tradičním pořadatelům oslav Dne dětí patří Dům dětí a mládeže, který s dalším klasikem oslav Domem kultury v Kopřivnici vytvořily v centru města celodenní kulturně zábavný program pro děti. V dopoledních hodinách se soutěží, her a atrakcí podle odhadů zúčastnilo na patnáct set dětí. Dobře připravený harmonogram návštěvnosti kina umožnil plynule zhlédnout pohádky i tak velkému množství dětí, z nichž některé přijely ze Závišic, Rybí a Lubiny. Odpolední program, který byl obohacen galaprogramem s vystoupeními žáků ze zájmových kroužků domu dětí, pak navštívilo neuvěřitelných dva tisíce zájemců. „Nechci nikoho zvlášť vyzdvihovat, ale žáky ze Základní školy Milady Horákové musím vzpomenout, protože nám opravdu moc pomohli,“ ocenila přístup žáků ředitelka Domu dětí a mládeže Hana Růžová.

Stejný den probíhal na házenkářském hřišti třetí ročník sportovního klání sedmi kopřivnických mateřských škol, které připravila Mateřská škola na ulici Krátké. Desetičlenná družstva, každé oblečeno v příslušné klubové barvě, soutěžila za mohutného povzbuzování a skandování kamarádů.

Přestože družstva žlutých a modrých měla vlastní skupiny roztleskávaček, nakonec vítězné hurá zaburácelo v řadách červených fanoušků.

Družstvo favoritů z Mateřské školy na ulici Francouzské nakonec získalo stejně jako po loňském úspěchu putovní sluníčko. Po krátkém občerstvení se potom dětem předvedli profesionální hasiči se svou technikou. Děti si zblízka prohlédly nehořlavou kombinézu, zásah při likvidaci opravdového ohně a vítězům se dostalo vyzdvižení na požární plošině.

Organizačně velmi náročné dopoledne zvládla školka pod vedením ředitelky Zdeňky Kriškové na výbornou, ale bylo mi trochu líto dětí, na které při soutěži zbyla pouze role diváků.

Ilona Hoffmannová


© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:38