Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma
Kopřivnické noviny č. 17/98 ze dne 30. dubna 1998
Nájemníci často doplácejí na své nepoctivé sousedy

K o p ř i v n i c e (dam) - Nájemníci obecních bytů, již mají v domech za sousedy lidi, kteří tam oficiálně nebydlí, musí platit vyšší nájemné. Možnost, jak se bránit proti nepoctivým sousedům, kteří úmyslně nehlásí fakt, že jich v bytě bydlí víc osob než je přihlášeno, je přitom velmi omezená. Zároveň s vyúčtováním služeb za bydlení za loňský rok se začaly množit stížnosti občanů na některé sousedy, již nesplnili ohlašovací povinnost a nenahlásili změnu počtu lidí v bytě.

Pokud lidé přijdou s tím, že někdo zaplatil jen za sebe a přitom bydlí s manželkou a dítětem až po vyúčtování, je pozdě. Bytové oddělení radnice si může jen tento fakt ověřit a pokud se ukáže stížnost jako oprávněná, na příští účtovací období nájemníkovi stanoví nájemné v takové výši, jaké mu náleží. Městu jako majiteli bytů, ani realitní kanceláři Rekaz, jako správci obecních bytů, nevzniká žádná škoda, protože peníze za poskytnuté služby doplatí ostatní nájemníci. Dochází tedy ke sporu mezi nimi. Nájemníci jsou také jediní, kteří mohou na nepoctivcích žádat peníze zpět. Není jiná možnost, jak dosáhnout zpětné nápravy, než soudní cestou - občansko-právním sporem. Pokud se podaří prokázat vinu, soud rozhodne o formě vyrovnání s ostatními lidmi v domě.

Již v nájemní smlouvě je uvedeno, že nájemník je povinen do třiceti dnů ohlásit jakoukoliv změnu skutečnosti, podstatnou pro stanovení výše nájemného. Pokud tak však neučiní, neexistují žádné účinné postihy. Pokud nepoctivý najemník nereaguje na výzvy svých sousedů, aby vzniklý problém řešil, mohou si poškozovaní sousedé zajít přímo na evidenci nájemníků firmy Rekaz a tam změnu nahlásit. Ovšem musejí se zavázat svým podpisem, že jsou ochotni ji dosvědčit. Teprve pak bude nájemníkovi stanoveno nové nájemné.

Pracovníci bytového oddělení nechtěli být v novinách citováni s odvoláním na to, že jde o příliš složitý problém.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:20