Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma
Kopřivnické noviny č. 15/98 ze dne 16. dubna 1998
Centrum města se zřejmě stane mnohem bezpečnější

K o p ř i v n i c e (dam) - Mnohem bezpečnější situace zavládne ještě do konce tohoto roku v centru Kopřivnice. Radnice totiž získala státní dotaci na vybudování kamerového systému, který bude monitorovat centrum města nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně. Radní si od instalace tohoto zařízení slibují, že dojde ve sledované oblasti k výraznému poklesu páchání výtržností, krádeží či jiné trestné činnosti a lidé se zde budou cítit bezpečněji. „Vybudování systému, který se osvědčil například v Ostravě, přijde na více než milion tři sta tisíc korun. Milion čtyřicet tisíc ovšem radnice získala z dotace na prevenci kriminality,“ uvedla kopřivnická manažerka prevence kriminality Blanka Mikundová.

Z podpory z ministerské dotace, kterou Kopřivnice získala již třetím rokem za sebou, bude financována také řada dalších projektů, které mají přispět k tomu, aby se lidé ve městě cítili bezpečněji. Celková částka, kterou letos radnice získala, dosahuje výše milionu šesti set sedmdesáti tisíc korun. Ministerstvo však bylo požádáno o více než dva miliony tři sta tisíc korun. „Některé projekty, které jsme s žádostí na ministerstvo zasílali, nezískaly žádnou podporu, dotace jiných byly kráceny,“ podotkla Mikundová.

Kromě kamerového systému by letos měla být zřízena přípravná třída pro děti ze sociálně slabších rodin, která přijde na šedesát sedm tisíc, přičemž podstatnou část nákladů opět kryje státní dotace. „Třída by měla sloužit pro děti, kterým byl udělen odklad školní docházky z důvodů sociální a komunikační nezralosti. Do této skupiny patří především romské děti. Příprava dětí v této speciální třídě by měla směřovat k minimalizaci počtu dětí, které bývá nutné přeřadit ze základních škol do školy zvláštní, kde dochází k soustředění problémových dětí, které se častěji zapojují do páchání trestné činnosti,“ uvedla manažerka prevence kriminality.

V rámci schválených dotací na prevenci kriminality vyjde také v Kopřivnických novinách několik příloh, ve kterých se čtenáři například dozvědí, jak lépe chránit svůj majetek, jak omezit riziko, že budou přepadeni a podobně.

Část projektů, které byly podpořeny dotací, se zabývá stejně jako v předchozích letech vybudováním zařízení, která umožní především mládeži aktivněji využívat volný čas. „Mezi takový projekt například patří záměr vybudování několika betonových stolů pro ping-pong na sídlištích, kde je hustá koncentrace obyvatel, a možností aktivit pro děti, které jinak většinou nic nedělají, přitom málo,“ uvedla Mikundová.

Naopak některé projekty, které radnice ministerské komisi k posouzení předložila, zcela propadly, a pokud by měly být realizovány tak jedině kompletně z prostředků města. Mezi neúspěšné projekty, které zůstaly bez dotací, patří provedení sociologického průzkumu o bezpečnostní situaci ve městě, vybavení centra Klokan, které slouží pro matky na mateřských dovolených, vybudování keramické dílny na sídlišti Sever a také nebude z dotace zakoupeno vybavení zahrady MŠ pro děti s tělesnými vadami.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:20