Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma
Kopřivnické noviny č. 13/98 ze dne 2. dubna 1998
Provoz na kopřivnických silnicích podstatně zesílí

K o p ř i v n i c e (dam) - Už tak značně silný automobilový provoz přes Kopřivnici v následujících týdnech ještě podstatně zesílí. Důvodem je uzavírka silnice z Lubiny na Příbor kvůli opravě mostu přes Kopřivničku.

Komplikace způsobí odklon dopravy přes Kopřivnici především na křižovatce ulic Záhumenní a Obránců míru, kde již dnes v dopravních špičkách čekají řidiči ve frontách dlouhé minuty. „Zatím jsme byli dopravním inspektorátem ústně ujištěni, že nám poskytnou policisty, již by v období špiček zajišťovali řízení provozu na křižovatce,“ uvedl kopřivnický radní Petr Chromečka. Strážníci městské policie by navíc měli zajišťovat bezpečnost dětí na přechodech.

Množství automobilů včetně kamionů však nezatíží pouze silnice v Kopřivnici, ale druhá objížďka povede přes Lubinu. Právě tam existují obavy, zda kvůli vysokému provozu nevezme tamní silnice za své. „Tato silnice je již dnes ve špatném stavu. Není zde zpevněná krajnice a na okrajích jsou trhliny. Na podobnou dopravu tato cesta není stavěná a díky její nedostatečné šířce by zde navíc mohlo docházet k častým nehodám,“ míní Chromečka.

Představitelé kopřivnické radnice nejsou také spokojeni s jednáním, na kterém byly objížďky dohodnuty. Správce komunikací, což je okresní úřad, je měl stanovit bez projednání s vedením města. „Považuji takové jednání za přinejmenším neférové,“ řekl Chromečka. „My si samozřejmě uvědomujeme nutnost opravy mostu, ale myslíme si, že situaci lze řešit i jinak. Například provizorní lávkou, jež by umožnila alespoň osobní dopravu,“ dodal. Podobné řešení by však podle investorů stavbu prodražilo minimálně o padesát procent.

Vedoucí referátu dopravy okresního úřadu Zdeněk Polášek je přesvědčen, že pro informovanost Městského úřadu v Kopřivnici udělali dost.

„O záměru, zrekonstruovat most přes Kopřivničku se ví již více než rok. Vloni se oprava kvůli dvěma ekonomickým balíčkům a povodním neuskutečnila,“ řekl Polášek s tím, že u jednání byl přítomen Rudolf Doubek z Městského úřadu v Kopřivnici, který má na starosti dopravu a silniční hospodářství.

„Pan Doubek je podle mého názoru dostatečně kompetentní osoba pro podobná jednání a myslím si, že radní o průběhu jednání informoval. Pokud má vedení města na věc odlišný názor, není stanoveno, že by se nemohl jednání zúčastnit starosta či členové městské rady,“ doplnil Polášek.

Na jednáních byly zvažovány nejrůznější varianty řešení nastalé situace, původně měla být objížďka vedena pouze přes Kopřivnici, až později byl přidán směr přes Lubinu. Objížďka má být navíc avizována v dostatečné vzdálenosti před Lubinou tak, aby řidiči mohli využít i jiných komunikací.

Oprava mostu potrvá od 6. dubna až do konce června. Silnice bude úplně uzavřena po celou dobu opravy. Ke značným změnám dojde také v autobusové dopravě.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:20