Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma
Kopřivnické noviny č. 12/98 ze dne 26. března 1998
Zastupitelé odmítli změnit zásady pro přidělování bytů

K o p ř i v n i c e (tom) - Snaha o rozšíření spektra lidí, kteří by v Kopřivnici mohli získat do nájmu obecní byt, byla jedním z důvodů, proč zastupitelka Marie Pešlová (KDU-ČSL) navrhla na posledním zasedání městského zastupitelstva změny v zásadách pro přidělování obecních bytů. „Druhý důvod je zrušit neetický způsob přidělování větších bytů,“ dodala Pešlová.

Návrh změn, které se Pešlová marně snaží prosadit již od loňského léta, však zastupitelé ani tentokrát neschválili.

Pešlová navrhla, aby do evidence žadatelů o byt byly přijímány i žádosti občanů České republiky, nejen s trvalým pobytem v Kopřivnici, jak je tomu dosud, ale také těch, kteří ve městě alespoň pět let pracují. Podle dnes platných zásad totiž může o byt požádat pouze člověk s trvalým pobytem v Kopřivnici. Lidem, kteří zde dlouhá léta pracují a jsou tak stále nuceni žít v nevyhovujících podmínkách různých ubytoven, nemůže být v Kopřivnici zapsán trvalý pobyt, proto nemohou žádat o byt. Zastupitelé jim nyní svým zamítavým postojem k návrhu dali najevo, že se zlepšením životní situace nemohou hned tak počítat.

Velké byty (třípokojové a větší), by se podle Pešlové neměly přidělovat formou dražby nájemného či privatizovat dražbou, ale o přidělení bytu by měla rozhodovat městská rada. „Nově navržená forma obsazení většího bytu je přidělení bytu přímým rozhodnutím městské rady nebo prodej bytu přímým rozhodnutím městského zastupitelstva na základě individuálního posouzení žádosti. Kritéria výběru jsou běžná a není nutné jmenovitě uvádět v zásadách. Žádné vyjmenování kritérií nikdy nezajistí samo o sobě potřebnou objektivitu, záleží na těch, kteří rozhodují,“ vysvětlila Pešlová. Vyzvala rovněž zastupitele, aby zvážili, „zda dražba a obálková metoda nemůže ohrozit kvalitu bydlení v Kopřivnici“.

Materiálem, který Pešlová předložila na zastupitelstvu, se však již předtím zabývala městská rada. Potvrdil to místostarosta Kopřivnice Zdeněk Kunčar (bezpartijní), který má oblast bydlení na starosti. „Městská rada přijetí návrhu změn nedoporučila,“ řekl Kunčar.

„Návrh byl jistě předkládán s plným vědomím toho, že se má občanům pomoci. Bohužel, skutečnost je právě opačná, protože zásady dnes platné jsou do jisté míry obecné. Jsou tak obecné proto, aby umožnily řešit do jisté míry i situace, které život přináší. Není možné všechny situace, které nastanou, vyjmenovat,“ uvedl Kunčar.

K tomu, že Pešlová tvrdí, že se v Kopřivnici zhorší bydlení a způsob přidělování větších bytů je neetický, Kunčar řekl, že nemá smysl se tím zabývat, protože takové byty se za poslední tři roky uvolnily dva.

„Jeden jsme již v dražbě prodali, u druhého to kvůli administrativním potížím vázne. Návrh Pešlové je takový, že by měl být zveřejněn návrh prodat tento byt. Představím si, že v současné situaci, kdy máme k šesti stům žádostí o byt, se může přihlásit několik desítek zájemců. Z nich uspokojíme jediného člověka a ostatní se budou ptát, proč právě ti a ne jiní. Projednávání prodeje by navíc muselo probíhat v zastupitelstvu, kde se bude muset veřejně říkat o zájemcích spousta osobních údajů. To by narazilo na zákon o ochraně osobních dat. Ti lidé by navíc určitě nestáli o to, aby jejich soukromá data a záležitosti, týkající se rodinných poměrů, byla zveřejněna,“ podotkl Kunčar.

Podle člena městské rady Jaroslava Ponce (ODS) je podstatné to, že „zájemců, kteří splní jakákoliv kritéria, bude vždy výrazně více než bytů“. „Máme tedy okruh lidí, kteří v podstatě stejným způsobem splňují kritéria pro přidělení velkého bytu. A je pak etickou otázkou v tomto okruhu lidí subjektivním způsobem rozhodnout nebo bude etičtější se při tak nepatrném počtu bytů tohoto rozhodnutí vzdát?,“ táže se Ponec.

Zastupitel Miroslav Veselý (KSČM) však naopak míní, že nejde o etiku přidělování bytů, ale o uhýbání před odpovědností. „Řekl bych to slovy klasika: Nejtěžší na světě je se rozhodnout.“

Podle starosty Kopřivnice Josefa Jalůvky (ODS) je celá debata o změnách zásad zbytečná, protože „i dnes, pokud bude uvolněn větší byt a bude vůle jej přidělit někomu, kdo ho potřebuje, tak to lze“. Kunčar k tomu však dodal, že takto by se mělo postupovat jen u domů, kde se nepočítá s privatizací bytů.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 07.01.2005 08:11