Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma
Kopřivnické noviny č. 6/98 ze dne 12. února 1998
Radní již dokončili návrh rozpočtu a dali ho k diskuzi

K o p ř i v n i c e (tom) - Návrh rozpočtu Kopřivnice pro letošní rok, který by mělo schválit městské zastupitelstvo 24. února, předložila minulý týden městská rada k veřejné diskuzi. „Rada sestavila rozpočet jako vyrovnaný ve výši 204 183 tisíce korun na straně příjmů i výdajů,“ řekl po mimořádném jednání rady, na kterém se probíral pouze návrh rozpočtu, starosta Kopřivnice Josef Jalůvka. Návrh rozpočtu byl zároveň zveřejněn na úřední desce.

Jalůvka však připustil, že příjmovou stranu rozpočtu by ještě mohlo nabourat nezískání více než šesti milionů z takzvané územně vyrovnávací dotace, kterou disponuje okresní úřad. „Přednosta okresního úřadu chtěl původně celou územně vyrovnávací dotaci použít pro okresní rozpočet, okresní shromáždění se ale minulý týden ve čtvrtek usneslo, že polovina této dotace by měla připadnout do rozpočtu obcí a měst. Přednosta by ale mohl využít svého práva a usnesení pozastavit. Potom by o použití této dotace rozhodovala vláda,“ řekl Jalůvka.

Podle něj letošnímu rozpočtu žádná další rizika propadu příjmů nehrozí. „Myslím si, že jsme se poučili z minulých let, kdy jsme do rozpočtu zařazovali některé příjmy, které nebyly podloženy. Letos tedy v rozpočtu nejsou zařazeny příjmy typu různých pokut, které se složitě vymáhají, z dosud neschváleného prodeje majetku a podobně. V případě, že tyto příjmy mít budeme, budou sloužit k pokrytí akcí, které jsou zatím pod čarou,“ uvedl Jalůvka. Z již dohodnutých prodejů majetku přitom přicházejí v úvahu především příjmy z prodeje kasáren a pozemků v Lubině firmě Draftex. Prodat by se měly také některé byty.

Radnice by z příjmů, s nimiž v letošním rozpočtu nepočítá, tvořila navíc rezervu pro splácení dluhů v příštích letech. „O prioritách ovšem musí rozhodnout zastupitelstvo,“ tvrdí Jalůvka.

Radnice letos počítá také s tím, že bude mít příjmy z veřejné sbírky, která začala minulý rok za účelem sehnání chybějících prostředků na dostavbu druhé části kulturního domu. Sbírka bude ukončena letos v polovině roku. „Zdroje ze sbírky ale v návrhu rozpočtu také nejsou zahrnuty. Uvidíme kolik se podaří takto získat. Nechceme si dělat žádné vzdušné zámky,“ řekl Jalůvka s tím, že radnice opět osloví některé firmy s žádostí o dar. „Již jsme rozeslali dopisy firmám, které v loňském roce říkaly, že nemají na tento účel zdroje a že je budou mít možná v budoucnu.“

Město totiž bude letos muset sehnat zhruba osm milionů korun, které dosud dluží dodavatelům za dostavbu kulturního domu. Loni přitom scházelo na dostavbu kolem patnácti milionů. „Tuto částku musíme každopádně zaplatit dodavateli - Údržbě Tatra, která zase dluží svým dodavatelům. Sankce z těchto dluhů zatím nenabíhají. My se pochopitelně budeme snažit, aby proti nám uplatněny nebyly. Ale je to stále otevřená otázka,“ řekl Jalůvka. Dodal, že se letos musí radnice spolehnout na to, že scházející peníze získá od sponzorů, protože státní dotace na tento účel se nedá očekávat. „V loňském roce jsme dostali na muzeum dva miliony. Kopřivnice byla snad jediné město, které takovou dotaci získalo. Vzhledem k tomu, jak těžká doba byla, to považuji za úspěch. Letos s něčím podobným, s ohledem na to, jaké jsou tlaky na státní rozpočet, nepočítáme,“ prohlásil starosta Kopřivnice.

Do městského rozpočtu by však mohly navíc připlynout peníze z několika účelových dotací. Jde především o dotace z fondu životního prostředí ve výši osmi milionů na plynofikaci a dotace na bytovou výstavbu. „Příjmy z těchto dotací v návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty a pokud je město získá, budou to příjmy navíc,“ potvrdil Jalůvka.

Radní žádají dále o dotaci na programy prevence kriminality. Ani tato částka však v návrhu rozpočtu není zahrnuta.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:20