Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma
Kopřivnické noviny č. 5/98 ze dne 5. února 1998
Radnice chystá programy pro nestandardní vzdělání

K o p ř i v n i c e (dam) - Nové nestandardní vzdělávací a zájmové programy chystá kopřivnická radnice. Programy by se měly týkat všech věkových kategorií obyvatel města, od nejmladších dětí až po využití času lidí v poproduktivním věku.

„Všechny životní etapy mají pro život člověka nezastupitelný význam. Pro každého je však důležitý pocit seberealizace, úspěšnosti a kvalitně prožitého času,“ uvedla vedoucí odboru školství Městského úřadu v Kopřivnici Radomíra Michálková.Největší pozornost je věnována dětem v předškolním věku. Mají pro ně být připraveny programy pro rozvoj motoriky, řeči a jazyka či společenského chování. K tomu by měly přispět kroužky zaměřené na tanec, divadlo, výtvarné kroužky, výlety rodičů s dětmi a podobně. Důležitý by měl být také klub pro matky na mateřské dovolené a klub pro dvojčata zajišťovaný zdejším domem dětí a mládeže. „Je dobré, když se spolu sejdou lidé, kteří mají stejné nebo podobné problémy a mohou si navzájem poradit,“ vysvětlila Michálková.

Pro děti ve školním věku existuje již dnes velké množství různých zájmových činností. Ty by měly doplnit například vznik klubu pro mládež do osmnácti let, projekt prevence sociálně patologických jevů či pokračování v osvědčených aktivitách jako je například projekt Bezpečná rodina.

V produktivním věku by měly být již existující jazykové kurzy doplněny programem celoživotního vzdělávání při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Kopřivnici a Institutem svazu průmyslu. „Velmi zajímavou a atraktivní by byla jistě i předpokládaná internetová kavárna, jež by měla vzniknout v červenci letošního roku ve spolupráci s počítačovými učebnami základních škol a kulturního domu.

Poslední, ale neméně důležitou skupinou, jsou lidé poproduktivního věku. „V té době je nutné usilovat o udržení duševní svěžesti a tělesné kondice. Občané se sice mohou zapojit do činnosti klubu důchodců či občanských sdružení, mají však minimální možnost vzdělávání,“ vysvětlila Michálková. Tento problém by měl eliminovat vznik Univerzity třetího věku.

„Tato aktivita by se mohla provádět na půdě klubu důchodců a v případě zájmu ji lze nabídnout i klubu důchodců Tatry,“ doplnila Michálková. Se vznikem se počítá letos v září.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:20