HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 21. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 28.04.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení způsobu hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: II.1
Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ideální 1/2 na pozemku parc. č. 3405/9 v k. ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR-ÚZSVM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: II.2
Koupě pozemků parc. č. 1024 a parc. č. 667/12, k.ú. Vlčovice zastavěné stavbou „Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: II.3
Prodej nově oddělených pozemků parc. č. 850/10 a parc. č. 850/11 v k. ú. Mniší -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 16
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
 Ivan Telařík      

   Proti:
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.      

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar Mgr. Jiří Lípový
Mgr. Dagmar Rysová      

   Nehlasovalo:
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: II.4
Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2019 č. 397/2019/Por se společností VPAZ s.r.o. - Mgr. Rysová - odročit na červnové zasedání ZM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Janek Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček      

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík    

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: II.4
Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2019 č. 397/2019/Por se společností VPAZ s.r.o. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový  Božena Mrvová
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: II.5
Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2019 až 2028 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: III.1
Dohoda o narovnání k příkazní smlouvě s Čech-Engineering, a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: III.2
Rozpočtové opatření ORM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Nehlasovalo:
Ing. Ladislav Stehlík      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: III.3
Zřízení pracovní skupiny Komise pro strategický rozvoj - S. Šimíček - doplnění usnesení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: III.3
Zřízení pracovní skupiny Komise pro strategický rozvoj -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Mgr. Ivana Kysilková    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: III.4
Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici - žádost o dotaci -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: IV.1
Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ­ Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z. s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: IV.2
Dodatek č. 32 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: V.1
Návrh smluv na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města v r. 2022 v sociální oblasti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček      

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: VI.1
Kontrolní výbor ­ rezignace 2 členů výboru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: VII.1
Zpráva o činnosti Majetkového výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2021-2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík