HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 20. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 03.03.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení způsobu hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2022, návrh úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: III.1
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: III.2
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: III.3
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva ­ smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: III.4
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji ­ spolufinancování 4. výzvy -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: IV.1
Obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice - Ing. Hyvnar - úprava vyhlášky pro Vlčovice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Vladan Resner

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: IV.1
Obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Proti:
Ing. Radim Hyvnar      

   Zdrželo se:
Mgr. René Lakomý      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: IV.2
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o místních záležitostech veřejného pořádku -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: IV.3
Volba člena Výboru pro místní část Lubina -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek  Božena Mrvová    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: V.1
Zpráva o průběhu plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2020-2022 za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: VI.1
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný Ing. Markem Kirchnerem -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas  Jan Holub Mgr. Ivana Kysilková  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: VII.1
Akční plán rozvoje města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: VII.2
Plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas      

   Nehlasovalo:
Mgr. Vladan Resner      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: VII.3
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici - S. Šimíček - oddělené hlasování po bodech
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Dušan Krompolc  Božena Mrvová Mgr. Vladan Resner
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: VII.3
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: VII.3
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
 Ivan Telařík      

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas  Stanislav Šimíček    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: VIII.1
Vyhodnocení Smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: VIII.2
Dotace schválená v rozpočtu města na rok 2022 ­ Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p. o. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: VIII.3
Dotace z dotačního programu 2/OŠKS/2022 na podporu kultury a osvětové činnosti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: VIII.4
Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. z rozpočtu města na rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
Bc. Adam Hanus      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: IX.1
Prodej pozemku parc. č. 661/388 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: IX.2
Kupní smlouva a Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci ­ pozemek parc. č. 108/2 v k.ú. Vlčovice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: IX.3
Darovací smlouva - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. stavba „Úprava přechodu pro chodce u KB Kopřivnice“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: IX.4
Koupě pozemků v k.ú. Vlčovice zastavěné stavbou chodníkového tělesa v rámci stavby „Kopřivnice - chodník Vlčovice- Mniší“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: IX.5
Koupě pozemků p.č. 922/6, parc. č. 922/7 a parc. č. 922/8 v k.ú. Vlčovice zastavěné stavbou „Kopřivnice - chodník Vlčovice-Mniší“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: IX.6
Žádost o odpuštění smluvní pokuty za pozdní dodání šatních skříněk na akci „ZŠ Emila Zátopka ­ rekonstrukce šaten“, dle SoD č. 16/2021/OMM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: X.1
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: X.2
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: X.3
Zpráva o činnosti Výboru pro místní část Lubina v roce 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: X.4
Zpráva o činnosti Výboru pro místní část Vlčovice v roce 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: X.5
Zpráva o činnosti Výboru pro místní část Mniší v roce 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: X.6
Válka na Ukrajině - podpora města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík