HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 19. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16.12.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: II.1
Smlouva o kontokorentním úvěru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: II.2
Návrh rozpočtu města na rok 2022 (vč. plánu hospodářské činnosti) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: II.2
Návrh rozpočtu města na rok 2022 (vč. plánu hospodářské činnosti) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: II.3
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 - 2024 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: II.4
Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: II.4
Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: II.5
Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: II.6
Žádost o individuální dotaci - Kopřivnické dny techniky 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík  

   Proti:
Ing. Miroslav Kopečný      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Pavel Janek
Mgr. Jiří Lípový  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: II.6
Žádost o individuální dotaci - Kopřivnické dny techniky 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček      

   Proti:
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Radim Hyvnar Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Vladan Resner    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: II.6
Žádost o individuální dotaci - Kopřivnické dny techniky 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Radim Hyvnar Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík
 Ivan Telařík      

   Proti:
Bc. Adam Hanus Ing. Miroslav Kopečný    

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Pavel Janek
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: II.6
Žádost o individuální dotaci - Kopřivnické dny techniky 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Proti:
 Jan Holub  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Radim Hyvnar RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: III.1
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: III.2
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: III.3
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji ­ 4. výzva -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: IV.1
Dohoda o způsobu řešení vady ­ Komunitní centrum Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
 Jan Holub      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: V.1
Odpis pohledávky Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  

   Zdrželo se:
Ing. Radim Hyvnar  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: VI.1
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Richardem Škývarou a paní Olgou Škývarovou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: VI.2
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Vladimírou Friedlovou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: VII.1
Individuální dotace sportovních klubů - rámcové smlouvy - Klub házené Kopřivnice, Hockey club Kopřivnice, Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice, FC Vlčovice - Mniší -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: VII.2
Dotace z dotačního programu 1/OŠKS/2022 na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: VII.3
Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti pro rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: VII.4
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, pobočka Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Ing. Ladislav Stehlík      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: VII.5
Dodatky k darovacím smlouvám Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, p. o., Základní škola Kopřivnice ­ Mniší okres Nový Jičín, p. o. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: VII.6
Dodatek č. 31 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: VIII.1
Koupě pozemku p.č. 563/55 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. Česká) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: VIII.2
Koupě pozemků parc. č. 563/57 a parc. č. 563/58 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. Česká) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: VIII.3
Koupě pozemku p.č. 3371/15 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: VIII.4
Koupě pozemku p.č. 3371/16 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: VIII.5
Koupě pozemků parc. č. 3405/1 a parc. č. 3405/2 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: VIII.6
Koupě pozemku parc. č. 3371/14 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: VIII.7
Koupě pozemku parc. č. 3371/6 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
Mgr. Jiří Lípový      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: VIII.8
Koupě pozemku parc. č. 3371/4 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: VIII.9
Prodej nově odděleného pozemku parc. č. 887/7 v k.ú. Kopřivnice manželům Milanovi a Ivetě Černým (lokalita ul. I. Šustaly) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: VIII.10
Návrh na odpis pohledávky na základě usnesení o splnění oddlužení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: VIII.11
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: VIII.12
Zájem o koupi budovy č.p. 329 na ul. Ke Koryčce v Kopřivnici ­ p. Svatopluk Urban -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus  Jan Holub Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový

   Nehlasovalo:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: VIII.13
Prodej pozemků p.č. 661/388, p.č. 661/390, p.č. 661/392 a p.č. 661/393 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice - hlasování po bodech
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  

   Zdrželo se:
RSDr. Karel Kuboš  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: VIII.13
Prodej pozemků p.č. 661/388, p.č. 661/390, p.č. 661/392 a p.č. 661/393 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice - odročení bodu 1.1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: VIII.13
Prodej pozemků p.č. 661/388, p.č. 661/390, p.č. 661/392 a p.č. 661/393 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice - bod 1.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: VIII.13
Prodej pozemků p.č. 661/388, p.č. 661/390, p.č. 661/392 a p.č. 661/393 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice - bod 1.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: VIII.13
Prodej pozemků p.č. 661/388, p.č. 661/390, p.č. 661/392 a p.č. 661/393 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice - bod 1.4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  

   Zdrželo se:
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: VIII.14
Prodej pozemku p.č. 661/114 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: VIII.15
Prodej pozemku p.č. 1375/144 v k.ú. Kopřivnice (lokalita ul. Severní) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček

   Nehlasovalo:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: IX.1
Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: IX.2
Úprava statutů výborů Zastupitelstva města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: X.
Různé -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík

   Proti:
Mgr. René Lakomý      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: X.
Různé -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc  


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: X.
Různé - prodloužení jednání do 22:30
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Mgr. Dušan Krompolc Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Proti:
Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Ivana Kysilková    

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný RSDr. Karel Kuboš  Božena Mrvová
 Stanislav Šimíček