HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 23.09.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení způsobu hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: II.1
Svazek obcí regionu Novojičínska ­ Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska včetně Zprávy revizní komise za rok 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: II.2
Průmyslový park Vlčovice ­ prodej kabelových rozvodů ­ kupní smlouva -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas  Jan Holub Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: II.3
Budova č.p. 329, ul. Ke Koryčce, Kopřivnice ­ zájem o koupi - Bc. Hanus - odročení projednávání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Pavel Janek
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Ladislav Stehlík      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: II.4
Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen na pozemcích parc. č. 1194/38 a parc. č. 1276/15 v k.ú. Kopřivnice ­ Ing. Tetiana Bilorus -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: II.5
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací ­ Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (lokalita u mostu Větřkovice u Lubiny ­ kontejnerové stání) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: II.6
Prodej nově odděleného pozemku parc. č. 887/7 v k.ú. Kopřivnice manželům Milanovi a Ivetě Černým (lokalita ul. I. Šustaly) - Ing. Stehlík - odročení projednávání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Lumír Pospěch

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Miroslav Kopečný Mgr. René Lakomý Mgr. Vladan Resner


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: II.7
Rozpočtová opatření odboru majetku města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: III.1
Dohoda o způsobu řešení vady -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas  Jan Holub RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: III.2
Projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší ­ podpora vybudování kanalizačních přípojek (nad 50 tisíc korun) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: III.3
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici ­ schválení žádostí o dotaci, opětovné vyhlášení programu - S. Šimíček - návrh na oddělené hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Proti:
Mgr. Dušan Krompolc      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Miroslav Kopečný RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: III.3
Dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici ­ schválení žádostí o dotaci, opětovné vyhlášení programu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: IV.1
Odpis pohledávek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: IV.2
Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: V.1
Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2022 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: V.2
Smlouvy o darování movitého majetku školám na území ORP Kopřivnice při ukončení projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: V.3
Dodatek č. 30 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček      

   Zdrželo se:
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková  

   Nehlasovalo:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: VI.1
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva ­ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Nehlasovalo:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: VII.1
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Ludmilou Slaninovou - Ing. Stehlík - návrh na společné hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 7
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivana Kysilková Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Dagmar Rysová  

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: VII.1
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Ludmilou Slaninovou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: VII.2
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Petrem Zátopkem a panem Vladimírem Večeřou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: VII.3
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný Ing. Ondřejem Bluchou, Ing. Nikolou Bluchovou, paní Vladimírou Tůmovou a panem Jaroslavem Kopeckým -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: VII.4
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Kamilou Nenutilovou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: VII.5
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Václavem Varaďou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: VII.6
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Bronislavou Dobešovou a panem Stanislavem Dobešem -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas RSDr. Karel Kuboš Mgr. Dagmar Rysová  


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: VII.7
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Lenkou Večeřovou a panem Vladimírem Večeřou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: VII.8
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný Ing. René Veřmiřovským, MBA - doc. Mrva - změna výroku usnesení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 2
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček

   Proti:
Ing. Filip Grygarčík Ing. Ladislav Stehlík    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: VII.8
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný Ing. René Veřmiřovským, MBA - Mgr. Krompolc - změna výroku usnesení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Mgr. Dušan Krompolc Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: VII.9
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Milenou Brožovou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Pavel Janek RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: VII.10
Návrhy na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podané M. Poláškem, K. Poláškovou, J. Tománkem, R. Krupicou, V. Pavelkou, J. Kresaňovou a S. Krupicou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Mgr. Ivana Kysilková  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: VIII.1
Volba přísedících u Okresního soudu v Novém Jičíně -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík