HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 24.06.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - Bc. Hanus - zařazení bodu VI.2 do programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - předřazení bodu V.6 na začátek jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení způsobu hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: V.6
Rozpočtová opatření odboru majetku města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: II.1
Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2020, závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: III.1
Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města Kopřivnice a správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: III.2
Návrh smlouvy na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v r. 2021 v sociální oblasti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček      

   Proti:
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
 Jan Holub      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: III.3
Návrh na darování movitého majetku Armádě spásy v České republice, z. s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: III.4
Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: IV.1
Žádost ZŠ Lubina, ZŠ Emila Zátopka, ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ a MŠ 17. listopadu, ZŠ Alšova a ZŠ Mniší o zapojení projektů do výzvy č. 24 MAS Lašsko ve vazbě na výzvu č. 68 IROP -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: IV.2
Žádost FC Kopřivnice o poskytnutí dotace - oddělené hlasování po bodech usnesení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Mgr. Dagmar Rysová      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: IV.2
Žádost FC Kopřivnice o poskytnutí dotace - bod 1.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: IV.2
Žádost FC Kopřivnice o poskytnutí dotace - bod 2.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: V.1
Darovací smlouva - nabytí ideální poloviny pozemků parc. č. 2922/224, 2922/225, 2922/226 a 2922/228 v k.ú. Příbor od města Příbor (areál kompostárny Točna Příbor) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: V.2
Zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 1348 v k.ú. Kopřivnice ­ panu Tomáši Baarovi (lokalita ­ okrajová část sídliště Sever) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: V.3
Koupě pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. Česká) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: V.4
Návrh na změnu katastrální hranice v obci Kopřivnice mezi katastrálním územím Kopřivnice a katastrálním území Drnholec nad Lubinou (lokalita u firmy Japstav Morava s. r. o.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: V.5
Návrh na odpis pohledávky na základě usnesení o splnění oddlužení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: VI.1
Správní rada Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. - J. Holub - návrh na jmenování Ing. Gavlase
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový
Mgr. Lumír Pospěch  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný Mgr. René Lakomý
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: VI.1
Správní rada Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. - S. Šimíček - vypuštění bodu 2.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček      

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: VI.1
Správní rada Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. - Ing. Gavlas - oddělené hlasování o podbodech 2.1. - 2.4.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný RSDr. Karel Kuboš Mgr. Jiří Lípový
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: VI.1
Správní rada Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Bc. Adam Hanus Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: VI.2
Finanční výbor Zastupitelstva města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík