HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 04.03.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.1
Zahájení - Testovací hlasování 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.1
Zahájení - Testovací hlasování 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 21
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Proti:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.1
Zahájení - Testovací hlasování 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 21
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - RSDr. Kuboš - zařazení bodu IX.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - RSDr. Kuboš - vyřazení bodu VIII.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík Mgr. Dušan Krompolc    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - Schválení programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - Schválení způsobu hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - Ing. Kopečný - zkrácení délky příspěvku v diskusi
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík  

   Proti:
Mgr. Dagmar Rysová      

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2021 a úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2021 - S. Šimíček - oddělené hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Proti:
Ing. Filip Grygarčík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2021 a úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2021 - S. Šimíček - úprava přílohy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 4
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Janek  Božena Mrvová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Proti:
Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová

   Nehlasovalo:
Mgr. Lumír Pospěch      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2021 a úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2021 - S. Šimíček - úprava přílohy
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 7
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  

   Proti:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Lumír Pospěch  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Radim Hyvnar RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý
Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2021 a úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Pavel Janek  Stanislav Šimíček  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu města na rok 2021 a úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Pavel Janek Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: III.1
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 3. výzva ­ smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: IV.1
Zpráva o průběhu plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2020-2022 za rok 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: IV.2
Návrh na prodloužení platnosti III. střednědobého plánu soc. služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2018-2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: V.1
Letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - žádost o dotaci -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: V.2
Akční plán rozvoje města Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: V.3
Roční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 roku 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Ladislav Stehlík    

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: VI.1
Vyhodnocení Smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd za rok 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: VI.2
Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. z rozpočtu města na rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: VI.3
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko - Ing. Gavlas - úprava dodatku
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 4
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík      

   Proti:
Mgr. Zdeněk Babinec Bc. Adam Hanus Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Jiří Lípový

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: VI.3
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner  Ivan Telařík    

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: VI.4
Dotace schválená v rozpočtu města na rok 2021 ­ Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: VI.5
Dotace z dotačního programu 2/OŠKS/2021 na podporu kultury a osvětové činnosti - Bc. Hanus - oddělené hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: VI.5
Dotace z dotačního programu 2/OŠKS/2021 na podporu kultury a osvětové činnosti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: VI.6
Dotace z dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit a individuální dotace pro rok 2021 - Ing. Gavlas - odročení bodu 7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus      

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: VI.6
Dotace z dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit a individuální dotace pro rok 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: VI.7
Dodatek č. 29 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice - S. Šimíček - změna výroku usnesení na "neschvaluje"
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 4
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Mgr. René Lakomý Mgr. Vladan Resner

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Ladislav Stehlík      

   Nehlasovalo:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: VI.7
Dodatek č. 29 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 7
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Proti:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: VII.1
Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2019 č. 397/2019/Por se společností VPAZ s.r.o. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: VII.2
Směnná smlouva mezi městem a ČR Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (ve věci Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: VII.3
Zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 1662, p.č. 1663 a p.č. 1664 v k.ú. Kopřivnice (lokalita vedle deponie za TESCEM) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: VII.4
Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: VII.5
Koupě pozemku p.č. 563/8 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. Česká) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: VII.6
Prodej pozemku parc. č. 553/6 v k.ú. Drnholec nad Lubinou -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Jiří Gavlas RSDr. Karel Kuboš    


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: VII.7
Prodej pozemku parc. č. 1728/2 v k.ú. Kopřivnice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: VII.8
Kupní smlouva a Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci ­ pozemky parc. č. 560/4 a parc. č. 943/4 v k.ú. Vlčovice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: VII.9
Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/98 na pozemku parc. č. 1158 v k.ú. Větřkovice u Lubiny z vlastnictví ČR ­ ÚZSVM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: VII.10
Nabytí pozemku parc. č. 56/6 v k.ú. Větřkovice u Lubiny - SESUV - prodloužení zasedání do 22:30
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: VII.10
Nabytí pozemku parc. č. 56/6 v k.ú. Větřkovice u Lubiny - SESUV -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: VII.11
První SZUŠ MIS music o.p.s. ­ odpuštění nájmu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Pavel Janek Mgr. Ivana Kysilková
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: VIII.1
Výbor pro místní část Lubina, Výbor pro místní část Vlčovice, Výbor pro místní část Mniší -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Vladan Resner
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek  Stanislav Šimíček    


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: IX.1
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: IX.2
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Vladan Resner Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík