HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 14. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 10.12.2020Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: I.2
Zpráva ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: I.3
Schválení ověřovatelů zápisu -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Ing. Radim Hyvnar      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - RSDr. Kuboš - stažení bodu III.1
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - Ing. Kopečný - zařazení bodu VI.8
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.

   Nehlasovalo:
 Božena Mrvová      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení programu
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Ing. Filip Grygarčík      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: I.4
Schválení programu, schválení způsobu hlasování - schválení způsobu hlasování
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtu města na rok 2021 (vč. plánu hospodářské činnosti) - S. Šimíček - úprava usnesení v bodu 1.2
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 15
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Janek  Božena Mrvová  Stanislav Šimíček  

   Proti:
Ing. Filip Grygarčík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: II.1
Návrh rozpočtu města na rok 2021 (vč. plánu hospodářské činnosti) -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Ing. Filip Grygarčík      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: II.2
Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022 - 2023 -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: II.3
Smlouva o kontokorentním úvěru -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: II.4
Žádost o prominutí dluhu -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: III.2
Program na podporu realizace kanalizačních přípojek na nově budovanou oddílnou kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší - aktualizace -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: IV.1
Svazek obcí regionu Novojičínska ­ Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska včetně Zprávy revizní komise za rok 2019 -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: IV.2
Svazek obcí regionu Novojičínska ­ Dodatek č. 4 smlouvy o pachtu a provozování a Dodatek č. 2 příkazní smlouvy -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: IV.3
Svazek obcí regionu Novojičínska ­ souhlas s postupem při zadání koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: IV.4
Pověření zastupováním města v radě Svazku obcí regionu Novojičínska, navržení člena revizní komise Svazku obcí regionu Novojičínska -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: IV.5
Prodej bytové jednotky č. 405/1 na ul. Sokolovská v Kopřivnici -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: IV.6
Záměr prodeje nemovitosti č. p. 67, ul. Erbenova, Kopřivnice - Mgr. Rysová - vypuštění bodu 2.
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: IV.6
Záměr prodeje nemovitosti č. p. 67, ul. Erbenova, Kopřivnice - bod 1.
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: IV.6
Záměr prodeje nemovitosti č. p. 67, ul. Erbenova, Kopřivnice - předřazení projednávání bodu IV.17
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: IV.17
Kupní smlouva 0484/2020/KriS ­ pozemek p.č. 661/29 v k.ú. Vlčovice APROREAL, s.r.o. (areál podnikatelského parku) - Ing. Gavlas - úprava smlouvy - zvýšit kupní cenu
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 6
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas      

   Proti:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus Ing. Miroslav Kopečný
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Jiří Lípový    

   Zdrželo se:
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: IV.17
Kupní smlouva 0484/2020/KriS ­ pozemek p.č. 661/29 v k.ú. Vlčovice APROREAL, s.r.o. (areál podnikatelského parku) - prohlášeno za zmatečné
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      

   Nehlasovalo:
 Stanislav Šimíček      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: IV.17
Kupní smlouva 0484/2020/KriS ­ pozemek p.č. 661/29 v k.ú. Vlčovice APROREAL, s.r.o. (areál podnikatelského parku) -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: IV.7
Darovací smlouva - nabytí pozemku parc. č. 766/61a parc. č. 766/62 v k.ú. Kopřivnice od Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Filip Grygarčík      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: IV.8
Prodej pozemku parc. č. 1091/9 v k.ú. Větřkovice u Lubiny - panu Radimu Poláškovi -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: IV.9
Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemku parc. č. 153/5 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR - ÚZSVM, Bezúplatný převod pozemku parc. č. 153/5 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ÚZSVM -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: IV.10
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 20.11.2019 se společností VPAZ s.r.o. -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: IV.11
Výkup pozemku parc. č. 2710 v k.ú. Kopřivnice od společnosti SLUMEKO, s.r.o. -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: IV.12
Darovací smlouva - nabytí ideální poloviny pozemků parc. č. 2922/224, 2922/225, 2922/226 a 2922/228 v k.ú. Příbor od města Příbor (areál kompostárny Točna Příbor) -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Jiří Lípový  Božena Mrvová  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: IV.13
Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 1998/1 v k.ú. Kopřivnice paní Chalupové (lokalita za ZUŠ Zdeňka Buriana) -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček

   Zdrželo se:
RSDr. Karel Kuboš  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: IV.14
Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Vlčovice paní Fučíkové -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Mgr. Zdeněk Babinec      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: IV.15
Prodej pozemků p.č. 132/26 a p.č. 132/34 v k.ú. Větřkovice u Lubiny paní Tallové (lokalita za mostem „U Bytovek“) -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. René Lakomý    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: IV.16
IVC ­ doplatek hodnoty směňovaných pozemků dle Memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: IV.18
Informace o průběhu projednávání zveřejněného záměru města prodat komplex pozemků v k.ú. Drnholec nad Lubinou ­ lokalita Dolní Roličky - Bc. Hanus - úprava usnesení v bodě 2.
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
 Božena Mrvová      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: IV.18
Informace o průběhu projednávání zveřejněného záměru města prodat komplex pozemků v k.ú. Drnholec nad Lubinou ­ lokalita Dolní Roličky -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: V.1
Dodatek č. 28 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správy sportovišť Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: V.2
Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021 -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Janek      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: V.3
Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně - ASK Tatra Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: V.4
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ­ Správa sportovišť Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Ing. Ladislav Stehlík  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: V.5
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Mgr. René Lakomý      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: V.6
Smlouvy o darování movitého majetku -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: V.7
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, pobočka Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: V.8
Žádost ZŠ a MŠ 17. listopadu o navýšení spoluúčasti města a návratné finanční výpomoci k projektu „Modernizace odborných učeben ­ cizí jazyky a chemie“ -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Kysilková      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: V.9
Žádost ZŠ Kopřivnice - Lubina o navýšení spoluúčasti města k projektu „Vytvoření přírodovědné učebny“ -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Ladislav Stehlík      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: V.10
Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti pro rok 2021 -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: V.11
Individuální dotace sportovních klubů ­ rámcové smlouvy - Klub házené Kopřivnice, Hockey club Kopřivnice, Atletický klub E. Zátopka, FC Vlčovice-Mniší - Mgr. Rysová - vypuštění bodu 1.1 - prohlášno za zmatečné
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 5
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus RSDr. Karel Kuboš
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  

   Nehlasovalo:
Mgr. René Lakomý      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: V.11
Individuální dotace sportovních klubů ­ rámcové smlouvy - Klub házené Kopřivnice, Hockey club Kopřivnice, Atletický klub E. Zátopka, FC Vlčovice-Mniší - Mgr. Rysová - vypuštění bodu 1.1
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 6
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček    

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus RSDr. Karel Kuboš
Mgr. René Lakomý  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: V.11
Individuální dotace sportovních klubů ­ rámcové smlouvy - Klub házené Kopřivnice, Hockey club Kopřivnice, Atletický klub E. Zátopka, FC Vlčovice-Mniší - oddělené hlasování
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček    

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Mgr. Jiří Lípový  

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
Mgr. Lumír Pospěch  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Mgr. René Lakomý      


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: V.11
Individuální dotace sportovních klubů ­ rámcové smlouvy - Klub házené Kopřivnice, Hockey club Kopřivnice, Atletický klub E. Zátopka, FC Vlčovice-Mniší -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček    


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: V.12
Žádost o individuální dotaci - Kopřivnické dny techniky 2021 -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový  Božena Mrvová
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Mgr. Ivana Kysilková    

   Nehlasovalo:
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.      


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: VI.1
Vzdání se paní Mgr. Veroniky Chromíkové funkce přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně a zvolení paní Ing. Ivany Dvořákové přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: VI.2
Návrh Zastupitelstva města Kopřivnice na volbu člena dozorčí rady společnosti Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová      


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: VI.3
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: VI.3
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kopřivnice - bod 3 usnesení
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: VI.4
Finanční výbor Zastupitelstva města Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas      


Číslo hlasování: 56
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Mgr. Rysová - úprava bodu 3 usnesení
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček

   Proti:
Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
Mgr. Ivana Kysilková  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík    


Číslo hlasování: 57
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - bod 1 - 4
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek      


Číslo hlasování: 58
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - zrušené hlasování
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová  Stanislav Šimíček  

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 59
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Bonk Jaroslav
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Janek  Stanislav Šimíček    


Číslo hlasování: 60
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Peiger Václav
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 61
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Mgr. Zdeněk Babinec
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš Ing. Ladislav Stehlík    


Číslo hlasování: 62
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Malý Antonín
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 63
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Matula Karel
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 64
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Kovařík Jaroslav
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  

   Nehlasovalo:
 Ivan Telařík      


Číslo hlasování: 65
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Laníková Jana
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Ladislav Stehlík      

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 66
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Danihlíková Marta
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 67
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Jadrníček Jiří
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  

   Nehlasovalo:
Ing. Ladislav Stehlík      


Číslo hlasování: 68
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Folwarczny Jan
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 69
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Ing. Filip Petr
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
 Jan Holub      


Číslo hlasování: 70
Číslo bodu: VI.5
Výbor pro místní část Lubina - Polášek Michal
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 2
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Janek  Božena Mrvová  Stanislav Šimíček  

   Proti:
Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík    

   Zdrželo se:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D. Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová      

   Nehlasovalo:
Ing. Jiří Gavlas RSDr. Karel Kuboš    


Číslo hlasování: 71
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - body 1 - 4
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 72
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Slezák Rostislav
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 73
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Hrnčárková Hana
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 74
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Ing. Švidrnoch Martin
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 75
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Růža Petr
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 76
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Jalůvková Ludmila
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 77
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Mgr. Drijáková Irena
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Bc. Adam Hanus      


Číslo hlasování: 78
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Holub Svatopluk
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 79
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Lichnovský Václav
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 80
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Ing. Michálková Radomíra
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 81
Číslo bodu: VI.6
Výbor pro místní část Mniší - Čechová Anna
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Zdrželo se:
 Jan Holub      


Číslo hlasování: 82
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - body 1 - 4
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 83
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Reček Jan
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 84
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Ing. Hyvnar Radim
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Radim Hyvnar      


Číslo hlasování: 85
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Mgr. Hipík Dalibor
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 86
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Polášek Lubomír
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Ladislav Stehlík      


Číslo hlasování: 87
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Lys Václav
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Janek      


Číslo hlasování: 88
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Zátopek Radomír
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 89
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Štěpánová Miroslava
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 90
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Vrubel Jan
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 91
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Gelnarová Renata
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 92
Číslo bodu: VI.7
Výbor pro místní část Vlčovice - Ing. Harabiš Radek
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
RSDr. Karel Kuboš      


Číslo hlasování: 93
Číslo bodu: VI.8
Volba člena Rady města Kopřivnice -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub Ing. Radim Hyvnar
Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková
Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík  Ivan Telařík

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Gavlas Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Dagmar Rysová  Stanislav Šimíček


Číslo hlasování: 94
Číslo bodu: VII.1
Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Václavem Varaďou -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Lumír Pospěch Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček      

   Proti:
 Ivan Telařík      

   Zdrželo se:
Bc. Adam Hanus Ing. Pavel Janek Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.
 Božena Mrvová      

   Nehlasovalo:
Mgr. Dagmar Rysová      


Číslo hlasování: 95
Číslo bodu: VIII.1
Smlouva o zpracování osobních údajů (město Štramberk) -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus  Jan Holub
Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
 Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík
 Stanislav Šimíček  Ivan Telařík    

   Nehlasovalo:
Ing. Jiří Gavlas Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.    


Číslo hlasování: 96
Číslo bodu: IX.1
Dohoda o ukončení smlouvy o partnerství s městem Frenštát pod Radhoštěm -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Pavel Janek Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dušan Krompolc RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý
Mgr. Jiří Lípový Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Dagmar Rysová Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík


Číslo hlasování: 97
Číslo bodu: IX.2
Záležitosti Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. -
Zastupitelé hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Zdeněk Babinec Ing. Jiří Gavlas Ing. Filip Grygarčík Bc. Adam Hanus
 Jan Holub Ing. Radim Hyvnar Ing. Miroslav Kopečný Mgr. Dušan Krompolc
RSDr. Karel Kuboš Mgr. Ivana Kysilková Mgr. René Lakomý Mgr. Jiří Lípový
Doc. Ing. Kamil Mrva, Ph.D.  Božena Mrvová Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ladislav Stehlík  Stanislav Šimíček  Ivan Telařík  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Janek