12. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
27.08.2020


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování