11. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
25.06.2020


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování