10. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
27.02.2020


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování