9. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
30.01.2020


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování