8. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
12.12.2019


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování