7. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
19.09.2019


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování