6. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
20.06.2019


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování