5. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
23.05.2019


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování