4. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
25.04.2019


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování