3. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
07.03.2019


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování