2. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
13.12.2018


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování